Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

QIR-SAQQIZ (ID - 25250)

is. 1. Bax qarasaqqız.
məc. dan. Adama yapışaraq əl çəkməyən, adamı təngə gətirən. O, lap qır-saqqızdır. □ Qır-saqqız olub yapışmaq - bərkbərk yapışaraq əl çəkməmək, təngə gətirmək. Bir ağızucu söz demək, bir...

QIRT (ID - 25251)

is. Cücə çıxarmaq üçün yumurta üstündə yatan toyuq. □ Qırt basdırmaq qırt düşmüş toyuğun altına yumurta qoymaq, cücə çıxarmağa yatırmaq. Qırt düşmək cücə çıxarmaq üçün yumurta üstündə oturmaq ehtiyacında olmaq...

QIRTIC (ID - 25252)

is. bot. Taxıl fəsiləsindən yem bitkisi.

QIRTI (ID - 25253)

is. dan. Parça, tikə, azacıq şey.

QIRTILDAMA (ID - 25254)

“Qırtıldamaq” dan f.is.

QIRTILDAMAQ (ID - 25255)

f. Qırt-qırt etmək.

QIRT-QIRT (ID - 25256)

təql. Qırt toyuğun çıxardığı səs.

QIRTLAQ (ID - 25257)

is. anat. Ağ ciyərlərlə əsnəyi birləşdirən boru; xirtdək. Son gülləsini atmış həbəş; Dişləri ilə gəmirdi; düşmənin qırtlağını. R.Rza.

QIRTLAMA (ID - 25258)

“Qırtlamaq” dan f.is.

QIRTLAMAQ (ID - 25259)

f. 1. Qırt-qırt etmək. Toyuq qırtlayır.
2. Xırda-xırda dişləmək. Siçan sabahadək nəyi isə qırtlayırdı.

QIRTLAŞMAQ (ID - 25260)

qarş. 1. Hamı birdən qırtqırt eləmək. Toyuqlar həyətdə qırtlaşırlar.
2. Bax qırt düşmək (“qırt” da).

QIRTLIQ (ID - 25261)

is. Qırt düşmüş toyuğun halı.

QIRTMAQ (ID - 25262)

f. dan. Azacıq kəsmək, qopartmaq.

QIRTMIQ (ID - 25263)

sif. dan. Qıraqlarının tükü getmiş. Başında bir qırtmıq papağı var idi.

QIS (ID - 25264)

qıs vurmaq - qısqırtmaq; səsləyib, haraylayıb saldırmaq. Qıs vurun, qoçaqlarım; İti canavara yüyür! Aşıq Hüseyn.

QISA (ID - 25265)

sif. 1. Boyca gödək, alçaq; gödək. Qısa boy. Qısa ağac. Qısa saç. Qısa paltar. - [Şəkər] qısa boz don, göy kofta geymişdi. Ə.Əbülhəsən.
Vaxtı, müddəti az, uzun sürməyən; sürəksiz. Qısa bir zaman keçdi. Qısa bir sükutdan...

QISAAYAQ (ID - 25266)

sif. Ayağı qısa olan. Qısaayaq miz.

QISABOĞAZ(LI) (ID - 25267)

sif. Boğazı, quncu qısa olan, gödək boğazlı. Qısaboğaz çəkmə. Qısaboğaz corab.

QISABOY(LU) (ID - 25268)

QISABOYUN(LU) (ID - 25269)

sif. Boynu qısa olan. Qısaboyunlu adam.

QISABUYNUZ(LU) (ID - 25270)

sif. Buynuzları qısa olan. Qısabuynuzlu camış.

QISACA (ID - 25271)

sif. 1. Az qısa, çox uzun olmayan. Qısaca boylu kişi.
2. Müxtəsərcə, gödəkcə; qısa, müxtəsər; ötəri. Qısaca söhbət. - Mədəd Tapdığa qısaca suallar verməyə başladı. Ə.Əbülhəsən. // Zərf mənasında. Qısaca danışmaq....

QISACIQ (ID - 25272)

sif. 1. Çox qısa, lap qısa. Qısacıq paltar.
2. Çox müxtəsər, lap gödək (söz, iş və s.).

QISADALĞAÇI (ID - 25273)

is. rad. Qısa dalğada radio verib qəbul etməklə məşğul olan radio həvəskarı.

QISADALĞALI (ID - 25274)

sif. rad. Qısa dalğalarda radio verən və qəbul edən. Qısadalğalı radioverilişi qurğuları.

QISAQIÇ(LI) (ID - 25275)

sif. Qıçları çox qısa olan. Qısaqıçlı kişi.

QISAQOL(LU) (ID - 25276)

sif. Qolu qısa olan, qolu gödək. Qısaqollu paltar.

QISAQUNDAQLI (ID - 25277)

sif. Qundağı qısa. [Səttarxan] qısaqundaqlı bir Avstriya karabini götürmüşdü. P.Makulu.

QISAQUYRUQ(LU) (ID - 25278)

sif. Quyruğu uzun olmayan, gödəkquyruq. Qısaquyruq xoruz.
Sarxangilin qapısında qısaquyruqlu bir it vardı. M.Hüseyn.

QISALDILMA (ID - 25279)

“Qısaldılmaq” dan f.is.

QISALDILMAQ (ID - 25280)

məch. Gödəldilmək, güdə kəsilmək, kəsilib qısa edilmək. // Müxtəsərləşdirilmək.

QISALDILMIŞ (ID - 25281)

f.sif. Qısa hala salınmış, gödəldilmiş, azaldılmış, ixtisar edilmiş. Qısaldılmış palto. Qısaldılmış iş günü.

QISALIQ (ID - 25282)

is. Qısa şeyin halı; gödəklik (uzunluq ziddi). Paltarın qısalığı. Söhbətin qısalığı. Cavabın qısalığı. Günlərin qısalığı ildə iki dəfə olur. // Müxtəsərlik.

QISALİFLİ (ID - 25283)

sif. k.t. Lifləri, telləri qısa olan. Qısalifli pambıq.

QISALMA (ID - 25284)

“Qısalmaq” dan f.is.

QISALMAQ (ID - 25285)

f. 1. Gödəlmək, qısa olmaq, yığılmaq. Köynəkyuyulub qısalmışdır. Boyu qısalmaq.
2. Müddətcə azalmaq, məhdudlaşmaq. Qışda günlər qısalır.

QISALMIŞ (ID - 25286)

f.sif. Qısa hala düşmüş, gödəlmiş, azalmış. Qısalmış palto.

QISALTDIRMA (ID - 25287)

“Qısaltdırmaq” dan f.is.

QISALTDIRMAQ (ID - 25288)

icb. Gödəldilmək, qısa hala saldırmaq. Şalvarı dərziyə verib qısaltdırmaq. Saçlarını dəlləyə qısaltdırmaq.

QISALTMA (ID - 25289)

“Qısaltmaq” dan f.is.

QISALTMAQ (ID - 25290)

f. 1. Bir şeyi gödək etmək, qısa etmək, gödəltmək, azaltmaq, ixtisar etmək. Paltarın ətəklərini qısaltmaq. Paltonun qollarını qısaltmaq.
2. Müxtəsər etmək, uzatmamaq, tez qurtarmaq. Söhbəti qısaltmaq. Mübahisəni qısaltmaq....

QISAMETRAJLI (ID - 25291)

sif. Uzunluqca adi filmlərdən qısa olan. Qısametrajlı film. - “Azərbaycanfilm” kinostudiyası bir sıra qısametrajlı filmlər istehsal etmişdir.

QISAMÜDDƏTLİ (ID - 25292)

sif. Az müddəti nəzərdə tutan; qısa müddətdə olan, baş verən, az müddət davam edən, çox sürməyən. Qısamüddətli borc. Qısamüddətli ezamiyyət.

QISARAQ (ID - 25293)

sif. Bir qədər qısa, gödək.

QISASAÇLI (ID - 25294)

sif. Saçları gödək olan, saçları qısa kəsilmiş, gödəksaçlı. Qısasaçlı qız.

QISAYUNLU (ID - 25295)

sif. xüs. Yunu qısa olan. Qısayunlu qoyunlar.

QISDIRMA (ID - 25296)

“Qısdırmaq” dan f.is.

QISDIRMAQ (ID - 25297)

icb. Qısmağa məcbur etmək, sıxdırmaq.

QISICI (ID - 25298)

1. sif. Qısan, sıxan, tutan.
2. is. xüs. Sıxıcı (tutucu) alət. Hidravlik qısıcı.

QISIQ (ID - 25299)

sif. 1. Qısılmış, sıxılmış, kiçilmiş; qısaldılmış, qısa. Ağacların, divarların qısıq kölgələri ərimiş, filiz kimi donmuş dururdu. A.Şaiq.
Boğuq, tutqun, batmış, xırıltılı.

Bu səhifə 102 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla