1
İzahlı lüğət - Q hərfi ilə başlayanlar - H. 78
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

QÜSSƏLİ (ID - 26700)

sif. Kədərli, qəmli, məhzun, həzin; dərdli. Xeyli uzaqdan qüssəli bir mahnı səsi gəlirdi. M.Hüseyn. Bu il solğun və qüssəli bir gəlini andıran payızdan sonra .. şiddətli bir qış gəldi. Ə.Məmmədxanlı.

QÜSSƏLİLİK (ID - 26701)

is. Qüssəli və kədərli hal; qəmlilik, kədərlilik, məhzunluq.

QÜSSƏSİZ (ID - 26702)

sif. Qayğısız, dərdsiz, qəmsiz, kədərsiz; dərdi, qəmi, fikri olmayan.

QÜSSƏSİZLİK (ID - 26703)

is. Qayğısızlıq, dərdsizlik, kədərsizlik, qəmsizlik.

QÜSUR (ID - 26704)

is. [ər.] 1. Eyib, nöqsan, çatışmayan cəhət, çatışmazlıq. Xoş gəlibdir, xoş saatda cahana; Yox gözəlliyinə qüsur, bahana. Aşıq Ələsgər. [Əsəd] bütün işlərin hazır olduğunu və bir qüsur qalmadığını xəbər verdi. M.S.Ordubadi....

QÜSURLU (ID - 26705)

sif. 1. Bir eybi, nöqsanı, qüsuru, çatışmazlığı olan; eyibli, nöqsanlı. Qüsurlu mal. // Bitməmiş, natamam, yarımçıq. Bu evin qapı və pəncərəsi yoxdur, qüsurludur.
Təqsirli, günahlı, qəbahətli. Mən ki özümü belə bir...

QÜSURLULUQ (ID - 26706)

is. 1. Qüsuru, nöqsanı, eybi, təqsiri, günahı, qəbahəti olma. Qüsurlu şeyin halı: yarımçıqlıq, natamamlıq.

QÜSURSUZ (ID - 26707)

sif. və zərf Heç bir qüsuru, eybi, nöqsanı, çatışmazlığı olmayan; nöqsansız, mükəmməl, müntəzəm. Qüsursuz iş. Qüsursuz adam. Qüsursuz işləmək.

QÜSURSUZLUQ (ID - 26708)

is. Qüsursuz şeyin, adamın hal və keyfiyyəti; eyibsizlik, nöqsansızlıq, mükəmməllik.

QÜTB (ID - 26709)

is. [ər.] 1. coğr. Yer kürəsinin üzərində fırlandığı xəyali mehvərin iki nöqtəsindən hər biri, habelə onun bu nöqtəyə düşən yeri. Şimal qütbü. Cənub qütbünə ekspedisiya getmişdir.
elektr. Elektrik dövrəsinin, maqnitin,...

QÜVVƏ (ID - 26710)

is. [ər.] 1. Bir işi görə bilmək qabiliyyəti, iqtidarı, bacarığı. Bu işi görməyə qüvvəsi çatmaz. // Qüvvət, taqət, cismani enerji. Qüvvədən düşmək. Bütün qüvvəsini sərf etmək.
Zor, cəbr, qol gücü. Qüvvə tətbiq...

QÜVVƏLƏNMƏK (ID - 26711)

b ax qüvvətlənmək.

QÜVVƏLİ (ID - 26712)

bax qüvvətli.

QÜVVƏT (ID - 26713)

1. Bax qüvvə. O köpüyü ki, sən içdin, ondan sənin qollarına qüvvət, özünə də şairlik verildi. “Koroğlu” . Hünərim, qüvvətim bitməz, tükənməz! Qanadlı bir şahin yerdə görünməz. A.Şaiq. □ Qüvvət almaq - qüvvətlənmək,...

QÜVVƏTLƏNDİRİCİ (ID - 26714)

sif. xüs. Qüvvət ləndirən, gücləndirən, gücləndirici. Səsi qüvvətləndirici cihaz.

QÜVVƏTLƏNDİRİLMƏ (ID - 26715)

“Qüvvətləndirilmək” dən f.is.

QÜVVƏTLƏNDİRİLMƏK (ID - 26716)

məch. Daha qüvvətli edilmək, gücləndirilmək; qüvvəti, gücü artırılmaq.

QÜVVƏTLƏNDİRMƏ (ID - 26717)

“Qüvvətləndirmək” dən f.is.

QÜVVƏTLƏNDİRMƏK (ID - 26718)

f. Daha qüvvətli etmək, daha güclü etmək; gücləndirmək, qüvvətini, gücünü artırmaq. Ordunu qüvvətləndirmək. Radionun səsini qüvvətləndirmək. Tədqiqat işlərini qüvvətləndirmək. Müşahidələri qüvvətləndirmək.

QÜVVƏTLƏNMƏ (ID - 26719)

“Qüvvətlənmək” dən f.is.

QÜVVƏTLƏNMƏK (ID - 26720)

f. Qüvvəti, gücü artmaq; daha güclü, daha qüvvətli olmaq; güclənmək. Gecədən əsməyə başlayan yay küləyi yavaş-yavaş qüvvətlənir. M.Hüseyn.

QÜVVƏTLİ (ID - 26721)

sif. 1. Böyük fiziki qüvvəyə malik olan; çox güclü, çox sağlam. Qüvvətli qollar. Qüvvətli pəhləvan. Qüvvətli adam. Qüvvətli əzələ.
Böyük hərəkət qüvvəsinə malik olan. Qüvvətli motor. Qüvvətli maşın. Tikintidə çox...

QÜVVƏTLİLİK (ID - 26722)

is. Qüvvətli adamın, şeyin və s.-nin hal və keyfiyyəti; güclülük.

QÜVVƏTÖLÇƏN (ID - 26723)

is. xüs. Maşın, mexanizm və ya insanın qüvvətini ölçmək üçün cihaz.

QÜVVƏTSİZ (ID - 26724)

sif. 1. Gücü, qüvvəsi olmayan; gücsüz, qüvvəsiz, üzgün. Qüvvətsiz adam. Qüvvətsiz qollar. // Bacarıqsız, aciz. Sən çox qüvvətsiz adamsan.
2. Təsirsiz. Qüvvətsiz dərman. // Tərkibində qidalı maddələri çox az olan, yaxud...

QÜVVƏTSİZLİK (ID - 26725)

QVARDİYA (ID - 26726)

[fr.] 1. Ən yaxşı seçmə qoşun hissələri. Qvardiyapolku. Qvardiya hissələri. Qvardiya mayoru.
məc. Hər hansı bir sahədə sınaqdan çıxmış, təcrübəli, qabaqcıl xadimlər; öz işinə sadiq olan mübarizlər. Köhnə qvardiya. Köhnə...

QVARDİYAÇI (ID - 26727)

is. Qvardiyada xidmət edən əsgər, zabit. Qvardiyaçılarımız düşmən üzərinə hücuma keçəndə qarı, boranı nəzərə almırdılar. M.Hüseyn.

QVAYÜLA (ID - 26728)

[isp.] İlk vətəni Şimali Amerika olan, Orta Asiya və Qafqazda bitən və kökündə kauçuk maddəsi olan həmişəyaşıl, alçaq kol bitkisi. Bütün dünyada qvayula bitkisinin ikinci vətəni Azərbaycandır.

Bu səhifə 160 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif