..... Şagirdin istirahəti H.1
Distinct error: Unknown column 'esas_shekil' in 'field list'