Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

QAZANMA (ID - 24200)

“Qazanmaq” dan f.is.

QAZANMAQ (ID - 24201)

f. 1. İşləməklə, çalışmaqla əldə etmək. Kərbəlayı Məmmədəli iki il yarımdır ki, qürbətə çıxıb, az-çox çörək pulu qazansın. C.Məmmədquluzadə. // Fayda götürmək, udmaq. Oyunu kim qazandı? Qazanc əldə etmək, qazanc...

QAZANTƏMİZLƏYƏN (ID - 24202)

is. və sif. xüs. Zavod və s. sənaye müəssisələrində buxar qazanlarını təmizləyən. Fayton da indi bir ətək pul istəyir, - deyə qazantəmizləyən Əhməd donquldandı. C.Cabbarlı.

QAZANVARİ (ID - 24203)

sif. Şəkilcə, görünüşcə qazana oxşayan; qazan kimi. Bəlkə Müqim bəy Cavanşir öz döşüaçıq kostyumunu geyəydi, başına qazanvaripapaqlardan birini qoyaydı, əlinə də xanımın şəhərdən gətirdiyi üstü zərlə işlənmiş çəliyi...

QAZAYAĞI (ID - 24204)

is. bot. Əsasən isti ölkələrdə yetişən və azacıq kərəviz qoxusuna malik olan yeyilən bir bitki. Nəsib dayı özündən iri olan qızlardan geri qalmamağa çalışır, bıçağını çıxardıb gah taxılın içində qazayağı dərər,...

QAZDIRILMA (ID - 24205)

“Qazdırılmaq” dan f.is.

QAZDIRILMAQ (ID - 24206)

“Qazdırmaq” dan məch.

QAZDIRMA (ID - 24207)

“Qazdırmaq” dan f.is.

QAZDIRMAQ (ID - 24208)

icb. 1. Qazma işi gördürmək. Quyu qazdırmaq. Arx qazdırmaq.
2. Polad qələm və s. ilə taxta, metal, daş və s. üzərində naxış, oyuq açdırmaq, həkk etdirmək. Üzüyün üzərində öz adını qazdırmaq.

QAZEL (ID - 24209)

is. [rus.] Yük avtomobillərinin bir növü.

QAZHOLDER (ID - 24210)

is. [ing.] tex. Qazları toplayıb saxlamaq üçün gülləyəoxşar anbar.

QAZI (ID - 24211)

QAZICI (ID - 24212)

sif. və is. 1. Qazan, yerqazan. Qazıcı maşın.
Həkk edən, naxışaçan, oyan, oyucu.

QAZIXANA (ID - 24213)

is. [ər. qazi və fars. ...xanə] Qazı divanxanası, şəriət məhkəməsi. [Şamama xanım:] Əgər siz istəyirsiz, mən bu saat özüm gedim qazıxanaya. N.Vəzirov.

QAZIQ (ID - 24214)

sif. Qazılmış, çuxur. Qazıq yer.
qazıq-qazıq 1) zərf Qazıq-qazıq etmək. Təpənin bir sajın genişliyində yeri qazıq-qazıq olmuşdu. H.Nəzərli; 2) sif. bax qazıq. Qazıq-qazıq yerlər.

QAZIQUMUQ (ID - 24215)

is. Dağıstan xalqlarından birinin adı və bu xalqa mənsub adam.

QAZILIQ (ID - 24216)

is. din. Qazının işi, vəzifəsi.

QAZILMA (ID - 24217)

“Qazılmaq” dan (1-ci mənada) f.is.

QAZILMAQ (ID - 24218)

1. “Qazmaq” dan məch. Tətil başlanandan bir neçə gün əvvəl qazılıb qurtarmış təzə quyu hələ də fontan vururdu. M.Hüseyn.
2. Nəqş edilmək, həkk edilmək. Qızıl suyu ilə üstünə cəli xətlər qazılmış. A.Səhhət. Sola...

QAZIMA (ID - 24219)

“Qazımaq” dan f.is.

QAZIMAQ (ID - 24220)

f. 1. Kəskin bir alətlə bir şeyin səthindəki şeyi qoparmaq, qaşıyıb çıxartmaq. Qazıyıb təmizləmək. Taxtanı bıçaqla qazımaq. Dəftəri qazımaq olmaz.
Bax qazmaq1.
məc. Küt ülgüclə üzünü qırxarkən dərisini soymaq,...

QAZINMAQ (ID - 24221)

bax qazılmaq 2-ci mənada.

QAZINTI1 (ID - 24222)

is. 1. Yer altından qazımaqla çıxarılan mədən və s. faydalı süxurlar. Təbiətdə faydalı qazıntılara ya ayrı-ayrı minerallar, ya da bir mineraldan ibarət olan süxurlar şəklində təsadüf edilir. M.Qaşqay.
2. Qədim dövrlərə...

QAZINTI2 (ID - 24223)

is. 1. Bir yerin və ya şeyin qazılmasından hasil olan qırıntı, tör-töküntü. Ət taxtası qazıntısı. Təknə qazıntısı.
Yazının qazılmış, bıçaq və s. ilə pozulmuş yeri.

QAZIT(DIR)MA (ID - 24224)

“Qazıt(dır)maq” dan f.is.

QAZIT(DIR)MAQ (ID - 24225)

icb. Qazdırma işi gördürmək.

QAZİ1 (ID - 24226)

is. [ər.] bax qazı.

QAZİ2 (ID - 24227)

sif. və is. köhn. Qəza edən, düşmənə qarşı müharibə edərək qalib gələn (xüsusilə din yolunda müharibə edən). ..Qazilər deyən şah mənəm. Xətayi.

QAZİLİK1 (ID - 24228)

b a x qazılıq.

QAZİLİK2 (ID - 24229)

is. Qazi ünvanı (adı) (b ax qazi2). Biz imam qullariyüz sadiqanə; Şəhidlik, qazilik nişanımızdır. Xətayi.

QAZ-QAZ (ID - 24230)

QAZLANMA (ID - 24231)

“Qazlanmaq” dan f.is.

QAZLANMAQ (ID - 24232)

f. 1. Bax qazlaşmaq. // Köpüklənmək, qabarcıqlar əmələ gəlmək.
məch. Bir mayenin içərisinə qaz daxil edilmək.
dan. Öyünmək, qürrələnmək, təşəxxüslənmək, coşmaq, xoruzlanmaq.

QAZLAŞDIRILMA (ID - 24233)

"Qazlaşdırılmaq” dan f.is.

QAZLAŞDIRILMAQ (ID - 24234)

məch. xüs. 1. Qaz halına salınmaq, qaza çevrilmək.
2. Mayenin içərisinə qaz daxil edilmək, qaz hopdurulmaq. İndiyədək yarım milyon şüşədən çox qazlaşdırılmış badamlı satılmışdır. (Qəzetlərdən).

QAZLAŞDIRMA (ID - 24235)

“Qazlaşdırmaq” dan f.is.

QAZLAŞDIRMAQ (ID - 24236)

f. xüs. 1. Qaz halına çevirmək, qaza çevirmək.
2. Bir mayenin içərisinə qaz daxil etmək, qaz hopdurmaq.

QAZLAŞMA (ID - 24237)

xüs. “Qazlaşmaq” dan f.is. Quyuda görünən qazlaşma və ya su gəlmə əlamətləri quyuda vəziyyətin mürəkkəbləşdiyini göstərir. Quliyev.

QAZLAŞMAQ (ID - 24238)

f. xüs. Qaz halına gəlmək, qaza çevrilmək.

QAZLI (ID - 24239)

sif. 1. İçərisində qaz olan. Kəndin yaxınlığında olan qazlı torpaqların alovunda yandırılan daş karxanasının xırda tozları Suraxanını əhəngyuvasına çevirmişdi. H.Sarabski. // Qaz hopdurulmuş, qaz daxil edilmiş; köpüklənən....

QAZLILIQ (ID - 24240)

is. geol. Qazlı şeyin halı, içində qaz olma;

QAZLİFT (ID - 24241)

[ing.] xüs. Sıxılmış neft qazının təzyiqi ilə quyudan neft çıxaran qurğu.

QAZMA1 (ID - 24242)

1. “Qazmaq’dan f.is. Qazma texnikasının inkişafı.
sif. Oyulmuş, həkk olunmuş. Qazma möhür. Qazma naxış.
sif. Quyu qazmağa məxsus; neft və s. quyusu qazan. Qazma texnikası. Qazma alətləri. Qazma ustası. - Tək-tənha qazma buruğu...

QAZMA2 (ID - 24243)

is. Yeraltı daxma, yerin altında qazılmış müvəqqəti, ya daimi ibtidai ev, yaşayış yeri. Gecədən xeyli keçmiş, yeraltı qazmada qırıq bir şam işığında Ulduz anasına .. məktub yazırdı. Ə.Məmmədxanlı. Kaşanələr ağaların,...

QAZMAÇI (ID - 24244)

QAZMAÇILIQ (ID - 24245)

is. Qazmaçı sənəti, qazma işi.

QAZMADÜSƏR (ID - 24246)

is. məh. Yer qazmağa məxsus alət. Əlisa yarızarafat, yarı ehtiyatla hərlənib qazmadüsər, bel, balta, kərki, mişar və qeyri karastı toplanmış anbara girdi. S.Rəhimov.

QAZMAQ1 (ID - 24247)

f. 1. Hər hansı bir alət ilə torpağı qaldırıb yeri oymaq, oyuq açmaq, dərinləşdirmək, çuxurlaşdırmaq. Quyu qazmaq. Arx qazmaq. Xəndək qazmaq. Qəbir qazmaq. Ağacın dibini qazmaq. Səngər qazmaq. - Bakı şəhərində.. quyu qazdıqları...

QAZMAQ2 (ID - 24248)

is. Bişmişin, qazanın, qabın və s.-nin dibinə yapışıb bərkişmiş hissəsi, qazılıb çıxardılan ən sonuncu hissəsi. Aş qazmağı. Çörək qazmağı. - Plovun da ətri evi bürüyüb, [müsəlman] qazanın qazmağını zaratzarat ilə...

QAZMAQCIQ (ID - 24249)

kiç. Nazik qazmaq, kiçik qazmaq.

Bu səhifə 133 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla