1
İzahlı lüğət - Q hərfi ilə başlayanlar - H. 28
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

QAZANMA (ID - 24200)

“Qazanmaq” dan f.is.

QAZANMAQ (ID - 24201)

f. 1. İşləməklə, çalışmaqla əldə etmək. Kərbəlayı Məmmədəli iki il yarımdır ki, qürbətə çıxıb, az-çox çörək pulu qazansın. C.Məmmədquluzadə. // Fayda götürmək, udmaq. Oyunu kim qazandı? Qazanc əldə etmək, qazanc...

QAZANTƏMİZLƏYƏN (ID - 24202)

is. və sif. xüs. Zavod və s. sənaye müəssisələrində buxar qazanlarını təmizləyən. Fayton da indi bir ətək pul istəyir, - deyə qazantəmizləyən Əhməd donquldandı. C.Cabbarlı.

QAZANVARİ (ID - 24203)

sif. Şəkilcə, görünüşcə qazana oxşayan; qazan kimi. Bəlkə Müqim bəy Cavanşir öz döşüaçıq kostyumunu geyəydi, başına qazanvaripapaqlardan birini qoyaydı, əlinə də xanımın şəhərdən gətirdiyi üstü zərlə işlənmiş çəliyi...

QAZAYAĞI (ID - 24204)

is. bot. Əsasən isti ölkələrdə yetişən və azacıq kərəviz qoxusuna malik olan yeyilən bir bitki. Nəsib dayı özündən iri olan qızlardan geri qalmamağa çalışır, bıçağını çıxardıb gah taxılın içində qazayağı dərər,...

QAZDIRILMA (ID - 24205)

“Qazdırılmaq” dan f.is.

QAZDIRILMAQ (ID - 24206)

“Qazdırmaq” dan məch.

QAZDIRMA (ID - 24207)

“Qazdırmaq” dan f.is.

QAZDIRMAQ (ID - 24208)

icb. 1. Qazma işi gördürmək. Quyu qazdırmaq. Arx qazdırmaq.
2. Polad qələm və s. ilə taxta, metal, daş və s. üzərində naxış, oyuq açdırmaq, həkk etdirmək. Üzüyün üzərində öz adını qazdırmaq.

QAZEL (ID - 24209)

is. [rus.] Yük avtomobillərinin bir növü.

QAZHOLDER (ID - 24210)

is. [ing.] tex. Qazları toplayıb saxlamaq üçün gülləyəoxşar anbar.

QAZI (ID - 24211)

QAZICI (ID - 24212)

sif. və is. 1. Qazan, yerqazan. Qazıcı maşın.
Həkk edən, naxışaçan, oyan, oyucu.

QAZIXANA (ID - 24213)

is. [ər. qazi və fars. ...xanə] Qazı divanxanası, şəriət məhkəməsi. [Şamama xanım:] Əgər siz istəyirsiz, mən bu saat özüm gedim qazıxanaya. N.Vəzirov.

QAZIQ (ID - 24214)

sif. Qazılmış, çuxur. Qazıq yer.
qazıq-qazıq 1) zərf Qazıq-qazıq etmək. Təpənin bir sajın genişliyində yeri qazıq-qazıq olmuşdu. H.Nəzərli; 2) sif. bax qazıq. Qazıq-qazıq yerlər.

QAZIQUMUQ (ID - 24215)

is. Dağıstan xalqlarından birinin adı və bu xalqa mənsub adam.

QAZILIQ (ID - 24216)

is. din. Qazının işi, vəzifəsi.

QAZILMA (ID - 24217)

“Qazılmaq” dan (1-ci mənada) f.is.

QAZILMAQ (ID - 24218)

1. “Qazmaq” dan məch. Tətil başlanandan bir neçə gün əvvəl qazılıb qurtarmış təzə quyu hələ də fontan vururdu. M.Hüseyn.
2. Nəqş edilmək, həkk edilmək. Qızıl suyu ilə üstünə cəli xətlər qazılmış. A.Səhhət. Sola...

QAZIMA (ID - 24219)

“Qazımaq” dan f.is.

QAZIMAQ (ID - 24220)

f. 1. Kəskin bir alətlə bir şeyin səthindəki şeyi qoparmaq, qaşıyıb çıxartmaq. Qazıyıb təmizləmək. Taxtanı bıçaqla qazımaq. Dəftəri qazımaq olmaz.
Bax qazmaq1.
məc. Küt ülgüclə üzünü qırxarkən dərisini soymaq,...

QAZINMAQ (ID - 24221)

bax qazılmaq 2-ci mənada.

QAZINTI1 (ID - 24222)

is. 1. Yer altından qazımaqla çıxarılan mədən və s. faydalı süxurlar. Təbiətdə faydalı qazıntılara ya ayrı-ayrı minerallar, ya da bir mineraldan ibarət olan süxurlar şəklində təsadüf edilir. M.Qaşqay.
2. Qədim dövrlərə...

QAZINTI2 (ID - 24223)

is. 1. Bir yerin və ya şeyin qazılmasından hasil olan qırıntı, tör-töküntü. Ət taxtası qazıntısı. Təknə qazıntısı.
Yazının qazılmış, bıçaq və s. ilə pozulmuş yeri.

QAZIT(DIR)MA (ID - 24224)

“Qazıt(dır)maq” dan f.is.

QAZIT(DIR)MAQ (ID - 24225)

icb. Qazdırma işi gördürmək.

QAZİ1 (ID - 24226)

is. [ər.] bax qazı.

QAZİ2 (ID - 24227)

sif. və is. köhn. Qəza edən, düşmənə qarşı müharibə edərək qalib gələn (xüsusilə din yolunda müharibə edən). ..Qazilər deyən şah mənəm. Xətayi.

QAZİLİK1 (ID - 24228)

b a x qazılıq.

QAZİLİK2 (ID - 24229)

is. Qazi ünvanı (adı) (b ax qazi2). Biz imam qullariyüz sadiqanə; Şəhidlik, qazilik nişanımızdır. Xətayi.

QAZ-QAZ (ID - 24230)

QAZLANMA (ID - 24231)

“Qazlanmaq” dan f.is.

QAZLANMAQ (ID - 24232)

f. 1. Bax qazlaşmaq. // Köpüklənmək, qabarcıqlar əmələ gəlmək.
məch. Bir mayenin içərisinə qaz daxil edilmək.
dan. Öyünmək, qürrələnmək, təşəxxüslənmək, coşmaq, xoruzlanmaq.

QAZLAŞDIRILMA (ID - 24233)

"Qazlaşdırılmaq” dan f.is.

QAZLAŞDIRILMAQ (ID - 24234)

məch. xüs. 1. Qaz halına salınmaq, qaza çevrilmək.
2. Mayenin içərisinə qaz daxil edilmək, qaz hopdurulmaq. İndiyədək yarım milyon şüşədən çox qazlaşdırılmış badamlı satılmışdır. (Qəzetlərdən).

QAZLAŞDIRMA (ID - 24235)

“Qazlaşdırmaq” dan f.is.

QAZLAŞDIRMAQ (ID - 24236)

f. xüs. 1. Qaz halına çevirmək, qaza çevirmək.
2. Bir mayenin içərisinə qaz daxil etmək, qaz hopdurmaq.

QAZLAŞMA (ID - 24237)

xüs. “Qazlaşmaq” dan f.is. Quyuda görünən qazlaşma və ya su gəlmə əlamətləri quyuda vəziyyətin mürəkkəbləşdiyini göstərir. Quliyev.

QAZLAŞMAQ (ID - 24238)

f. xüs. Qaz halına gəlmək, qaza çevrilmək.

QAZLI (ID - 24239)

sif. 1. İçərisində qaz olan. Kəndin yaxınlığında olan qazlı torpaqların alovunda yandırılan daş karxanasının xırda tozları Suraxanını əhəngyuvasına çevirmişdi. H.Sarabski. // Qaz hopdurulmuş, qaz daxil edilmiş; köpüklənən....

QAZLILIQ (ID - 24240)

is. geol. Qazlı şeyin halı, içində qaz olma;

QAZLİFT (ID - 24241)

[ing.] xüs. Sıxılmış neft qazının təzyiqi ilə quyudan neft çıxaran qurğu.

QAZMA1 (ID - 24242)

1. “Qazmaq’dan f.is. Qazma texnikasının inkişafı.
sif. Oyulmuş, həkk olunmuş. Qazma möhür. Qazma naxış.
sif. Quyu qazmağa məxsus; neft və s. quyusu qazan. Qazma texnikası. Qazma alətləri. Qazma ustası. - Tək-tənha qazma buruğu...

QAZMA2 (ID - 24243)

is. Yeraltı daxma, yerin altında qazılmış müvəqqəti, ya daimi ibtidai ev, yaşayış yeri. Gecədən xeyli keçmiş, yeraltı qazmada qırıq bir şam işığında Ulduz anasına .. məktub yazırdı. Ə.Məmmədxanlı. Kaşanələr ağaların,...

QAZMAÇI (ID - 24244)

QAZMAÇILIQ (ID - 24245)

is. Qazmaçı sənəti, qazma işi.

QAZMADÜSƏR (ID - 24246)

is. məh. Yer qazmağa məxsus alət. Əlisa yarızarafat, yarı ehtiyatla hərlənib qazmadüsər, bel, balta, kərki, mişar və qeyri karastı toplanmış anbara girdi. S.Rəhimov.

QAZMAQ1 (ID - 24247)

f. 1. Hər hansı bir alət ilə torpağı qaldırıb yeri oymaq, oyuq açmaq, dərinləşdirmək, çuxurlaşdırmaq. Quyu qazmaq. Arx qazmaq. Xəndək qazmaq. Qəbir qazmaq. Ağacın dibini qazmaq. Səngər qazmaq. - Bakı şəhərində.. quyu qazdıqları...

QAZMAQ2 (ID - 24248)

is. Bişmişin, qazanın, qabın və s.-nin dibinə yapışıb bərkişmiş hissəsi, qazılıb çıxardılan ən sonuncu hissəsi. Aş qazmağı. Çörək qazmağı. - Plovun da ətri evi bürüyüb, [müsəlman] qazanın qazmağını zaratzarat ilə...

QAZMAQCIQ (ID - 24249)

kiç. Nazik qazmaq, kiçik qazmaq.

Bu səhifə 197 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif