Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

QƏLƏMQABI (ID - 24550)

is. Qələm qoymaq üçün qab; qələmdan. Bu stolun üstündə cürbəcür qələm, qələmqabı, mürəkkəbqabı, mərmər suçəkən, zəng və bu kimi şeylər vardı. Ə.Əbülhəsən.

QƏLƏMQAŞ(LI) (ID - 24551)

sif. Qaşları sanki qələmlə çəkilmiş, nazik, gözəl qara qaşlı. Qələmqaşlı, xumargözlü bu dilbər; Dinməsə də, ürəyində sözü var. S.Vurğun. Yetişdi sipahi-qızılbaş, xanım! Halal et məni, ey qələmqaş xanım! M.Möcüz....

QƏLƏMLƏMƏ (ID - 24552)

“Qələmləmək” dən f.is.

QƏLƏMLƏMƏK (ID - 24553)

f. 1. k.t. Qələm eləmək, peyvənd etmək (ağacı), cins və yaxşı meyvə verən ağacdan calaq vurmaq.
2. Ağacın qurumuş qol-budağını kəsmək.

QƏLƏMLƏNMƏK (ID - 24554)

məch. k.t. Qələm edilmək, peyvənd edilmək. Bu ağacların hamısı qələmlənmişdir.

QƏLƏMLƏNMİŞ (ID - 24555)

f.sif. 1. k.t. Peyvənd edilmiş, qələm edilmiş (ağac). Qol-budağı vurulmuş (ağac).

QƏLƏMLƏTMƏ (ID - 24556)

“Qələmlətmək” dən f.is.

QƏLƏMLƏTMƏK (ID - 24557)

icb. k.t. Qələm etdirmək, peyvənd etdirmək.

QƏLƏMLİK (ID - 24558)

is. Cavan ağaclar əkilmiş yer, qələm basdırılmış yer; fidanlıq.

QƏLƏMTƏRAŞ (ID - 24559)

is. [ər. qələm və fars. ...təraş] Qələm çərtmək üçün bıçaq və s.

QƏLƏMUCU (ID - 24560)

1. is. Qələmin yazan uc hissəsi; pero.
zərf dan. Tez, tələsik, müxtəsər.

QƏLƏNDƏR (ID - 24561)

is. [fars.] Şərqdə: dünyadan əl çəkib, sərsəri həyat keçirən dərviş; dünyanın zövq və nemətlərinə inanmayaraq, həqiqət axtaran filosof. Həm bəd qələndər surətəm, fərdəm, mücərrəd təcridəm; Gərçi fəqirəm, həm gəda,...

QƏLƏNDƏRANƏ (ID - 24562)

sif. və zərf [fars.] Qələndər kimi, qələndərcəsinə. Qələndəranə həyat.

QƏLƏNDƏRLİK (ID - 24563)

is. Qələndər həyatı, sərsərilik. Qələndərlik etmək.

QƏLƏT (ID - 24564)

is. [ər.] Səhv, yanlış, xata, yanılma. Qələt söyləmək. Qələt yazmaq. - A qardaş, bircə qulaq as, gör nə deyirəm, sən qaçaqlığı lap qələt anlayırsan. M.F.Axundzadə. Xub, günahımızdan keç, bir qələtdi elədik, bundan sonra...

QƏLƏTSİZ (ID - 24565)

sif. və zərf Düzgün, səhvsiz. Qələtsiz yazı. Qələtsiz yazmaq. Qələtsiz tələffüz etmək.

QƏLƏVİ (ID - 24566)

QƏLƏVİLƏŞDİRİLMƏ (ID - 24567)

“Qələviləşdirilmək” dən f.is.

QƏLƏVİLƏŞDİRİLMƏK (ID - 24568)

məch. kim. Qələvi halına salınmaq, qələvi hopdurulmaq, qələvi əlavə edilmək.

QƏLƏVİLƏŞDİRMƏ (ID - 24569)

kim. “Qələviləşdirmək” dən f.is.

QƏLƏVİLƏŞDİRMƏK (ID - 24570)

f. kim. Qələvi halına salmaq, qələvi hopdurmaq, qələvi əlavə etmək.

QƏLƏVİLİ (ID - 24571)

sif. kim. Tərkibində qələvi olan.

QƏLƏVİLİK (ID - 24572)

is. kim. Bir maddənin qələvi ilə doyma dərəcəsi.

QƏLƏYAN (ID - 24573)

is. [ər.] Coşma, qaynama, həyəcan; cuşa gəlmə. □ Qələyan etmək, qələyana gəlmək - coşmaq, qaynamaq, cuşa gəlmək, həyəcana gəlmək. Müəllimin hissiyyatı birdən qələyana gəldi. S.Hüseyn.

QƏLİB (ID - 24574)

is. 1. Bir şeyə bu və ya digər bir şəkil vermək üçün onun içinə keçirilən alət; ülgü. Papaq qəlibi. Çəkmə qəlibi. Qəlibə çəkmək (salmaq, vurmaq).
Tökmə vasitəsilə müəyyən formalı şeylər hazırlamaq üçün içərisi...

QƏLİBÇİ (ID - 24575)

is. 1. Qəlibdə işləyən işçi (b ax qəlib 2 -ci mənada).
2. Qəlib qayıran usta.

QƏLİBLƏMƏ (ID - 24576)

“Qəlibləmək” dən f.is.

QƏLİBLƏMƏK (ID - 24577)

f. Qəlibə keçirmək, qəlibə salmaq, qəlibə vurmaq.

QƏLİBLƏNMƏ (ID - 24578)

“Qəliblənmək” dən f.is.

QƏLİBLƏNMƏK (ID - 24579)

məch. Qəlibə keçirilmək, qəlibə salınmaq, qəlibə vurulmaq.

QƏLİBLƏTMƏ (ID - 24580)

“Qəliblətmək” dən f.is.

QƏLİBLƏTMƏK (ID - 24581)

icb. Qəlibə çəkdirmək, qəlibə saldırmaq, qəlibə vurdurmaq.

QƏLİBLİ (ID - 24582)

sif. Qəlibə vurulmuş, qəlibə çəkilmiş, qəlibə keçirilmiş.

QƏLİZ (ID - 24583)

sif. [ər.] 1. Qatı; duru olmayan. Qəliz mürəkkəb. - Siz arxayın olun, ağa, mən özüm bu qəliz xörəklərdən seçib bir yaxşı nahar hazır edərəm. N.Vəzirov. Dərya suyunun duzu və özü də ağır olduğuna [görə] qəliz olur. H.Zərdabi.
Anlaşılması...

QƏLİZLƏNMƏ (ID - 24584)

"Qəlizlənmək” dən f.is.

QƏLİZLƏNMƏK (ID - 24585)

b a x qəlizləşmək.

QƏLİZLƏŞDİRİLMƏ (ID - 24586)

"Qəlizləşdirilmək” dən f.is.

QƏLİZLƏŞDİRİLMƏK (ID - 24587)

məch. Qəliz hala salınmaq, qəliz edilmək.

QƏLİZLƏŞDİRMƏ (ID - 24588)

"Qəlizləşdirmək” dən f.is.

QƏLİZLƏŞDİRMƏK (ID - 24589)

f. Qəliz hala salmaq.

QƏLİZLƏŞMƏ (ID - 24590)

"Qəlizləşmək” dən f.is.

QƏLİZLƏŞMƏK (ID - 24591)

f. Qəliz hala düşmək. Palçıq qalıb qəlizləşdi.

QƏLİZLİK (ID - 24592)

QƏLLAŞ (ID - 24593)

is. [fars.] klas. Sərsəri, dərbədər, xərəbati; ömrünü meyxanalarda keçirən adam, kefcil. Rindü qəllaşəm, məqamım guşeyi-meyxanədir. Nəsimi. Eşqə dil verdin deyib cövr etmə, ey zahid, mənə; Can verər məşuqə daim aşiqi-qəllaşlər....

QƏLLƏ (ID - 24594)

is. [ər.] köhn. Taxıl, məhsul, arpabuğda.

QƏLP (ID - 24595)

sif. 1. Saxta, yalançı, yapma, qayırma. Qəlp pul. - Gümüşüm tunc oldu, zərü zibam bez; Qəlp çıxır aldığım mal, qoca bəxtim! Aşıq Ələsgər.
Paxıl, qeyri-səmimi, riyakar, yaramaz, pis. Qəlp adam. - Bu sözləri mən ondan ötrü...

QƏLPƏ (ID - 24596)

is. Bərk bir şeyin qopub parçalanmış hissəsi, parçası. Daş qəlpəsi. Mərmi qəlpəsi. - ..Bir mina qəlpəsi də [Kamalın] bel sümüyünə ilişib qaldı. M.İbrahimov.
[Zülfüqar kişi] əyilib lap çuxurun yanından mişar kimi dişli...

QƏLPƏLƏMƏ (ID - 24597)

“Qəlpələmək” dən f.is.

QƏLPƏLƏMƏK (ID - 24598)

f. Bir şeyin kiçik parçasını qoparmaq, qəlpə-qəlpə etmək. Daşı çəkiclə vurub qəlpələdi. // Bir şeyə ilişdirib cırmaq, kiçicik parçasını qoparmaq. Paltarını kola ilişdirib qəlpələdi.

QƏLPƏLƏNDİRİLMƏ (ID - 24599)

“Qəlpələndirilmək” dən f.is.

Bu səhifə 121 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla