1
İzahlı lüğət - Q hərfi ilə başlayanlar - H. 9
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

QAMU (ID - 23250)

"Hamı” sözünün qədimi forması.
san; Neçün qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmı? Füzuli. Cahanda qulların çoxdur, Nəsimi qamudan bədtər. Nəsimi.

QAMUS (ID - 23251)

is. [ər. əsil mənası “dəniz, dərya” ] Böyük lüğət kitabı; ensiklopediya.

QAN (ID - 23252)

is. 1. Orqanizmin damarlarında dövr edib, onun bütün hüceyrələrinin qidalanmasını və maddələrin mübadiləsini təmin edən qırmızı maye. Sadıq kişi əllərinin qanını arxda yuyub üz qoydu həyətdən çıxmağa. C.Məmmədquluzadə....

QANACAQ (ID - 23253)

is. 1. Düşüncə, şüur, anlaq. Amma mənim qanacağıma görə, sizin kitabınızda olan məlumat məhz Avropa və Rusiya mənbəyindən əxz olunmuşdur. C.Məmmədquluzadə. Dil eyni zamanda şəxsiyyətin qabiliyyət və qanacaq dərəcəsini bildirən...

QANACAQLI (ID - 23254)

sif. Qanacağı olan, mərifətli, şüurlu, düşüncəli, anlaqlı; ədəbli, nəzakətli. Qanacaqlı adam. Qanacaqlı uşaq. - Bir də, dedim, Mirzə Qulam qanacaqlı adama oxşayır. Mir Cəlal. Kərim kəndin hünərli, yetkin bir gənci, mahir bir...

QANACAQLILIQ (ID - 23255)

is. Mərifətlilik, düşüncəlilik, anlaqlılıq; ədəblilik, nəzakətlilik.

QANACAQSIZ (ID - 23256)

sif. Qanacağı olmayan, düşüncəsiz, mərifətsiz, anlamaz, ədəbsiz. Qanacaqsız adam. Qanacaqsız hərəkət.

QANACAQSIZLIQ (ID - 23257)

is. Düşüncəsizlik, mərifətsizlik, anlamazlıq, ədəbsizlik, nəzakətsizlik; düşüncəsiz hərəkət.

QANAD (ID - 23258)

is. 1. Quşlarda və cücülərdə uçmaq orqanı. Quş qanadı. Qanad açıb uçmaq. Göyərçinin qanadı. Milçəklər qanadlarında, xortumlarında və ayaqlarında külli miqdarda mikroblar gəzdirir.
Təyyarənin qalxma qüvvəsini yaradan, hər...

QANADLANDIRMA (ID - 23259)

“Qanadlandırmaq” dan f.is.

QANADLANDIRMAQ (ID - 23260)

f. Ürəkləndirmək, ruhlandırmaq, cürətləndirmək, ruh vermək.

QANADLANMA (ID - 23261)

“Qanadlanmaq” dan f.is.

QANADLANMAQ (ID - 23262)

f. 1. Qanad çıxarmaq, qanadı çıxmaq, pərvazlanmaq. Çəyirtkə qanadlanınca qabağını almaq çətin olur.
Uçmaq, qanad açmaq, qanad çalıb uçmaq. Göyərçin qanadlanıb uçdu. - Qırğı, oturduğu kötüyün üstündən boynunu burub...

QANADLANMIŞ (ID - 23263)

f.sif. Qanad çıxarmış, uçacaq hala gəlmiş, pərvazlanmış; pərvaz. Qanadlanmış quş. // Obrazlı təşbehlərdə. Ürəyim qanadlanmış quş kimi hey çırpınır əsəbi. R.Rza.

QANADLI (ID - 23264)

sif. 1. Qanadı olan, qanad çıxarmış. Qanadlı qarışqa. - Bir az keçmədən qırmızı qanadlı arılar qocanın başı üstünə qalxdı. S.Rəhimov.
2. məc. Çox iti uçan, çox iti gedən. Hünərim, qüvvətim bitməz, tükənməz; Qanadlı...

QANADLICA (ID - 23265)

is. məh. bot. Müxtəlif növləri olan ot-bitki.

QANADSIZ (ID - 23266)

sif. 1. Qanadı olmayan, qanad çıxarmamış, yaxud qanadı qırılmış. Qanadsız arı. - Qanadsız bir quşa bənzər; Gənclik, yoxsa şux xəyalı. N.Rəfibəyli. Eyb etməz uçuşda yıxılsan bir an; Təki deməsinlər qanadsız quşdur. M.Araz.
2....

QANAXMA (ID - 23267)

is. Qan damarlarından qanın dışarıya çıxıb axması. Yaralı qanaxmadan tələf oldu.

QANALMA (ID - 23268)

is. tib. Müalicə məqsədi ilə bədəndən qan axıtma.

QANAMA (ID - 23269)

"Qanamaq” dan f.is.

QANAMAQ (ID - 23270)

QANATDIRMAQ (ID - 23271)

f. Qanamasına səbəb olmaq.

QANATMA (ID - 23272)

“Qanatmaq” dan f.is.

QANATMAQ (ID - 23273)

f. Qan axacaq surətdə yaralamaq, yaxud yaranı qurdalayaraq, bir şey toxunduraraq qanamasına səbəb olmaq, qan axdırmaq. Ata, gedəcəyəm! Ya öləcəyəm, ya da gedib oxuyacağam! - dedim. Bunun üstündə də o mənim ağız-burnumu qanatdı....

QANAVAT (ID - 23274)

is. Qalın, miləmil ipək parça. // Bu parçadan tikilmiş. Qanavat yorğan. Xozeyinlər hamama gələndə özləri üçün qanavat boğçanın içində fitə, qətfə gətirərdilər. H.Sarabski.

QANAZLIĞI (ID - 23275)

is. tib. Qanda qırmızı qan kürəciklərinin (hemoqlobin) azlığı nəticəsində əmələ gələn xəstəlik.

QANBİR (ID - 23276)

sif. Bir qandan, bir nəsildən, bir soydan olan. Kassir ilə dədə-babadan qanbir qohum çıxanlar bir-birinə yapışmışdılar. Mir Cəlal.

QANBUR (ID - 23277)

QANBURLAŞMA (ID - 23278)

"Qanburlaşmaq” dan f.is.

QANBURLAŞMAQ (ID - 23279)

f. Qanbur olmaq, donqarlaşmaq, qozbel olmaq.

QANBURLUQ (ID - 23280)

is. Qozbellik, donqarlıq.

QANCIĞA (ID - 23281)

is. Yəhərin dal və bəzən qabaq tərəfində ip, qayış keçirmək üçün deşik, ya halqa. □ Qancığa bağı - heybə və s. bağlamaq üçün yəhərin arxa, bəzən qabaq tərəfində asılan iki nazik və uzunca qayış.

QANCIQ (ID - 23282)

sif. və is. dan. Eşşəyin, qatırın, itin, canavarın dişisi.

QANCIQLIQ (ID - 23283)

is. vulq. Xəyanət, alçaqlıq, rəzillik, dönüklük.

QANÇIR (ID - 23284)

is. 1. Bərk vurulmaq, toxunmaq və ya sıxılmaq nəticəsində bədənin bir yerində dəri ilə ət arasında bərkiyib laxtalaşan qan. [Qarı] Mahmudun üz-gözündən döyülmək nişanəsi olan qançıra baxıb dedi.. Ə.Əbülhəsən.
2. Bərk...

QANÇIRLAMA (ID - 23285)

“Qançırlamaq” dan f.is.

QANÇIRLAMAQ (ID - 23286)

f. Qançır olmaq.

QANÇIRLANMAQ (ID - 23287)

bax qançırlamaq.
Bütün vücudunda göyərib qaralmayan, qançırlanmayan bir nöqtə olmadığı görülərdi. Ə.Əbülhəsən.

QANDA (ID - 23288)

“Harada” sözünün qədimi forması. Hər qanda məskən eyləsə aşiq, əsirdir. Nəsimi. Qanmayır heç kəs ki, kəşti qanda, dərya qandadır. M.Ə.Sabir.

QANDAL (ID - 23289)

is. [əsli ər.] 1. Keçmişdə ağır cinayət işləmiş məhbusların əl və ayaqlarına keçirilən dəmir halqalı zəncir. [Çingiz:] Məgər Əlimərdanın Sibirdə əlləri, ayaqları qandalda sızıldamasına səbəb binamus Şahbaz bəy olmuşdur?...

QANDALAQ (ID - 23290)

bax qandal. Qandalaq qoymayır gecələr yatam; Ümid etməyirəm mətləbə çatam. “Qaçaq Nəbi” . Məşədi isə hər zaman atasını, onun qollarındakı zənciri, ayaqlarındakı qandalağı xatırlayıb, “oğlunu oxutdur” sözlərini yadından...

QANDALLAMA (ID - 23291)

“Qandallamaq” dan f.is.

QANDALLAMAQ (ID - 23292)

f. Əl və ayaqlara qandal vurmaq, buxovlamaq, zəncirləmək.

QANDALLANMA (ID - 23293)

“Qandallanmaq” dan f.is.

QANDALLANMAQ (ID - 23294)

məch. Əl və ayaqlarına qandal vurulmaq; buxovlanmaq, zəncirlənmək.

QANDALLI (ID - 23295)

sif. Əl və ayaqlarına qandal vurulmuş; buxovlu, zəncirli. Araz dəhlizdəki ayağı qandallı dustaqlara baxırdı. A.Şaiq.

QANDAYANDIRICI (ID - 23296)

bax qankəsici.

QANDIRILMAQ (ID - 23297)

məch. Anladılmaq, başa salınmaq, bildirilmək, öyrədilmək.

QANDIRMA (ID - 23298)

“Qandırmaq” dan f.is.

QANDIRMAQ (ID - 23299)

f. Anlatmaq, başa salmaq. Nə qədər çalışdımsa, məsələni ona qandıra bilmədim. - Sən öz borcunu əmələ gətir, .. vəssəlam, budur bax, qlasnı seçmə barəsində başladın, axırı nə, Ağa Dərviş! Nə üçün danışmırsan, qandırmırsan?...

Bu səhifə 189 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif