Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

QAT-QARIŞLIQ (ID - 24000)

is. Qat-qarış şeyin halı.

QATQATI (ID - 24001)

is. bayt. Gövşəyən heyvanların qarnı ilə qursağı arasındakı həzm üzvü.

QATQI (ID - 24002)

is. Bir şeyə qatılan başqa maddə; aşqar.

QATLAMA (ID - 24003)

1. “Qatlamaq” dan f.is.
is. Yağda bişirilmiş qat-qat çörək, yağlı fətir. Gözəl.. atası evinə gələndə azı üç-dörd gün qalırdı. Bu zaman qardaşı arvadları onlar üçün fəsəli və qatlama bişirərdilər. M.Hüseyn.
sif....

QATLAMAQ (ID - 24004)

f. 1. Bükmək; ikiqat, üçqat
və i.a. etmək. Paltarı qatlamaq. Kağızı qatlamaq. - Vaqifin cavabı xana xoş gəldi. Məktubu qatlayıb qasidə verdilər. Çəmənzəminli. // Qarmaq, qanırmaq, geri qaytarmaq. Qolu o qədər qüvvətlidir ki,...

QATLANACAQ (ID - 24005)

is. anat. Dizin dalındakı çuxur.

QATLANMA (ID - 24006)

“Qatlanmaq” dan f.is.

QATLANMAQ (ID - 24007)

f. 1. Bükülmək, ikiqat olmaq. Məftil qatlandı. // məc. Qat-qat bükülmək (paltar və s.).
B ax qatlaşmaq. Dildarə müştaq oldu can, anın camalın arzular; Hicranə qatlanmaz könül, yarın vüsalın arzular. Nəsimi. O gün mən ağır...

QATLANMAMIŞ (ID - 24008)

f.sif. məc. Tamamilə təzə, təptəzə, işlənməmiş. [Hacı Salman:] Hə, hacı yoldaş, .. hamısı qatlanmamış yüzlüklərdir ha! N.Vəzirov.

QATLANMAZ (ID - 24009)

sif. Bükülməz, əyilməz.

QATLANMIŞ (ID - 24010)

f.sif. Bükülmüş; ikiqat, üçqat və i.a. edilmiş. Xanlar əlini boz parusin köynəyinin cibinə ataraq, səliqə ilə qatlanmış bir vərəqə çıxartdı. M.Hüseyn.

QATLAŞMA (ID - 24011)

“Qatlaşmaq” dan f.is.

QATLAŞMAQ (ID - 24012)

f. Dözmək, tab gətirmək, səbr etmək, istər-istəməz razı olmaq, şikayət etmədən və müqavimət göstərmədən qəbul etmək. Çətinliyə qatlaşmaq. - Mən gündə seminariyada iyirmi-otuz .. uçitellər ilə əl-ələ vermişəm! Vallah,...

QATMA1 (ID - 24013)

“Qatmaq” dan f.is.

QATMA2 (ID - 24014)

is. Kəndir və ya yundan eşilmiş ip. [Hatəmxan ağa:] Çiyninə bir qatma bağlayıbsan, elə bilirsən ki, heç kəsin sənə əli çatmaz? Ə.Haqverdiyev. Yoxsa bura gələndə qılçaların qatma kimi bir-birinə dolaşırdı. S.Rəhimov. Məxməri...

QATMACA (ID - 24015)

is. Bir şeyə qatılmış özgə şey. Çox da tərəzi düzəldi və noxud əhvalatı bir qərara qoyuldu, bəs onun qatmacası neçə olsun?! N.Vəzirov.

QATMAQ (ID - 24016)

f. 1. Əlavə etmək, qoymaq, birləşdirmək, qoşmaq, içərisinə daxil etmək. Qoyunu sürüyə qatmaq. - Hər birinə ağır taylar çatdılar; Bizləyə-bizləyə köçə qatdılar. Q.Zakir. Gözəldir günəşi, ayı səsləyib; Onları da bizim...

QATMA-QARIŞIQ (ID - 24017)

bax qat-qarışıq.

QATRAN (ID - 24018)

is. [ər.] Bəzi ağaclardan və ya daş kömürdən hasil edilən, sənaye və təbabətdə işlənilən qara rəngli, kəskin qoxulu və yapışqanlı maddə; zift. 0am qatranı. Qatran iyi. □ Qatran kimi - qapqara. Qatran kimi qara saç. - Camə...

QATRANÇI (ID - 24019)

is. Bir şeyə qatran çəkməklə məşğul olan adam.

QATRANLAMA (ID - 24020)

“Qatranlamaq” dan f.is.

QATRANLAMAQ (ID - 24021)

f. Su keçməmək, çürüməmək və ya başqa məqsədlər üçün bir şeyin üzünə qatran sürtmək. Qayığı qatranlamaq. Telefon kabelini qatranlamaq. Dirəkləri qatranlamaq.

QATRANLANMA (ID - 24022)

“Qatranlanmaq” dan f.is.

QATRANLANMAQ (ID - 24023)

məch. Qatran çəkilmək, qatran sürtülmək. Gəmi ipləri qatranlanmasa, çürüyər. Şalbanların ucları qatranlanmalıdır.

QATRANLANMIŞ (ID - 24024)

f.sif. Qatran çəkilmiş, qatran sürtülmüş. Qatranlanmış dirəklər.

QATRANLAŞMA (ID - 24025)

“Qatranlaşmaq” dan f.is.

QATRANLAŞMAQ (ID - 24026)

f. Qatrana dönmək, qatran halına gəlmək.

QATRANLATMAQ (ID - 24027)

icb. Qatran çəkdirmək, qatran sürtdürmək. Su borusunu qatranlatmaq.

QATRANLI (ID - 24028)

sif. 1. Qatran sürtülmüş, üstünə qatran çəkilmiş; qatran hopdurulmuş. Qatranlı şalban. Qatranlı boru. Qatranlı taxta.
2. Qatran qarışdırılmış.

QAUPVAXT (ID - 24029)

is. [alm.] Hərbi qulluqçular üçün həbsxana.

QAVAL (ID - 24030)

QAVALÇALAN (ID - 24031)

b a x qavalçı.

QAVALÇI (ID - 24032)

is. Qaval çalan adam, dəf çalan adam, dəfçi.

QAVALÇILIQ (ID - 24033)

is. Qavalçı sənəti.

QAVALDAŞ (ID - 24034)

is. Qobustanda daş dövrünə yastı əhəngdaşıdan ibarət aid iki abidə. Qavaldaşdan musiqi aləti kimi istifadə olunmuşdur. - Təbiətin ruhundadır; Bu uyarlıq, bu nəğməlik; Təbiətin özü çalır “qavaldaş” ı. Vahabzadə. Qoca...

QAVALVURAN (ID - 24035)

bax qavalçı. Qavalvuran oğlan isə boğazını arıtdayıb oxumağa hazırlaşırdı. M.Hüseyn.

QAVARA (ID - 24036)

is. məh. Boy-buxun, görkəm. [Hacı Nuru:] Əgər qatırçılıq etsəydin, bu qavara və zor ilə ildə yüz əlli manata pul deməzdin. M.F.Axundzadə.

QAVARALI (ID - 24037)

sif. məh. Boy-buxunlu, görkəmli.

QAVOT (ID - 24038)

is. [fr.] Qədim fransız xalq rəqsi və bu rəqs üçün yazılmış musiqi əsəri.

QAVRAMA (ID - 24039)

“Qavramaq” dan f.is.

QAVRAMAQ (ID - 24040)

f. Başa düşmək, anlamaq, dərk etmək. Biz cismi nə qədər tam duysaq, onu o qədər tam qavrayırıq. - Get-gedə dincəlməyə və qızın yeknəsəq sözlərini qavramağa başlayırdım. M.S.Ordubadi. Kitabda dərin bir analiz və bir çox da...

QAVRAN(IL)MA (ID - 24041)

“Qavran(ıl)maq” dan f.is.

QAVRAN(IL)MAQ (ID - 24042)

məch. Dərk edilmək, başa düşülmək, anlaşılmaq.

QAVRANILMAZ (ID - 24043)

sif. Qavranıla bilməyən, dərk edilə bilməyən.

QAVRANILMAZLIQ (ID - 24044)

is. Qavranılmaz şeyin halı, keyfiyyəti, xassəsi; dərkedilməzlik.

QAVRAYIŞ (ID - 24045)

is. Həqiqi varlığın insan tərəfindən bilavasitə hissən qavranılması; xarici aləmin hadisələrini qavramaq, dərk etmək, fərqləndirmək və anlamaq qabiliyyəti; qavramaq işi, qavramaq qabiliyyəti. Əgər duyğu və qavrayış kifayət...

QAVRAYIŞLI (ID - 24046)

sif. Qavramaya qabil olan; asan qavranıla bilən; əhatəli, geniş.

QAYA (ID - 24047)

is. 1. Daşlıq və sarp dağ; daşlıq uçurum, yarğan. [Aydəmir:] Allah özü bilir ki, o keçilməz meşələrdə, o çıxılmaz qayalarda Aydəmir bircə sənin xəyalınla yaşayır. C.Cabbarlı. Bir gün dağın başında oturub dəhşətli qayalarımıza...

QAYABAŞI (ID - 24048)

is. məh. Çobanların qaya başında oxuduqları bir mahnı adı.

QAYACIQ (ID - 24049)

is. Kiçik qaya.

Bu səhifə 110 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla