1
İzahlı lüğət - Q hərfi ilə başlayanlar - H. 24
ZE+education...
kitab_satishi+...

İzahlı lüğət

QAT-QARIŞLIQ (ID - 24000)

is. Qat-qarış şeyin halı.

QATQATI (ID - 24001)

is. bayt. Gövşəyən heyvanların qarnı ilə qursağı arasındakı həzm üzvü.

QATQI (ID - 24002)

is. Bir şeyə qatılan başqa maddə; aşqar.

QATLAMA (ID - 24003)

1. “Qatlamaq” dan f.is.
is. Yağda bişirilmiş qat-qat çörək, yağlı fətir. Gözəl.. atası evinə gələndə azı üç-dörd gün qalırdı. Bu zaman qardaşı arvadları onlar üçün fəsəli və qatlama bişirərdilər. M.Hüseyn.
sif....

QATLAMAQ (ID - 24004)

f. 1. Bükmək; ikiqat, üçqat
və i.a. etmək. Paltarı qatlamaq. Kağızı qatlamaq. - Vaqifin cavabı xana xoş gəldi. Məktubu qatlayıb qasidə verdilər. Çəmənzəminli. // Qarmaq, qanırmaq, geri qaytarmaq. Qolu o qədər qüvvətlidir ki,...

QATLANACAQ (ID - 24005)

is. anat. Dizin dalındakı çuxur.

QATLANMA (ID - 24006)

“Qatlanmaq” dan f.is.

QATLANMAQ (ID - 24007)

f. 1. Bükülmək, ikiqat olmaq. Məftil qatlandı. // məc. Qat-qat bükülmək (paltar və s.).
B ax qatlaşmaq. Dildarə müştaq oldu can, anın camalın arzular; Hicranə qatlanmaz könül, yarın vüsalın arzular. Nəsimi. O gün mən ağır...

QATLANMAMIŞ (ID - 24008)

f.sif. məc. Tamamilə təzə, təptəzə, işlənməmiş. [Hacı Salman:] Hə, hacı yoldaş, .. hamısı qatlanmamış yüzlüklərdir ha! N.Vəzirov.

QATLANMAZ (ID - 24009)

sif. Bükülməz, əyilməz.

QATLANMIŞ (ID - 24010)

f.sif. Bükülmüş; ikiqat, üçqat və i.a. edilmiş. Xanlar əlini boz parusin köynəyinin cibinə ataraq, səliqə ilə qatlanmış bir vərəqə çıxartdı. M.Hüseyn.

QATLAŞMA (ID - 24011)

“Qatlaşmaq” dan f.is.

QATLAŞMAQ (ID - 24012)

f. Dözmək, tab gətirmək, səbr etmək, istər-istəməz razı olmaq, şikayət etmədən və müqavimət göstərmədən qəbul etmək. Çətinliyə qatlaşmaq. - Mən gündə seminariyada iyirmi-otuz .. uçitellər ilə əl-ələ vermişəm! Vallah,...

QATMA1 (ID - 24013)

“Qatmaq” dan f.is.

QATMA2 (ID - 24014)

is. Kəndir və ya yundan eşilmiş ip. [Hatəmxan ağa:] Çiyninə bir qatma bağlayıbsan, elə bilirsən ki, heç kəsin sənə əli çatmaz? Ə.Haqverdiyev. Yoxsa bura gələndə qılçaların qatma kimi bir-birinə dolaşırdı. S.Rəhimov. Məxməri...

QATMACA (ID - 24015)

is. Bir şeyə qatılmış özgə şey. Çox da tərəzi düzəldi və noxud əhvalatı bir qərara qoyuldu, bəs onun qatmacası neçə olsun?! N.Vəzirov.

QATMAQ (ID - 24016)

f. 1. Əlavə etmək, qoymaq, birləşdirmək, qoşmaq, içərisinə daxil etmək. Qoyunu sürüyə qatmaq. - Hər birinə ağır taylar çatdılar; Bizləyə-bizləyə köçə qatdılar. Q.Zakir. Gözəldir günəşi, ayı səsləyib; Onları da bizim...

QATMA-QARIŞIQ (ID - 24017)

bax qat-qarışıq.

QATRAN (ID - 24018)

is. [ər.] Bəzi ağaclardan və ya daş kömürdən hasil edilən, sənaye və təbabətdə işlənilən qara rəngli, kəskin qoxulu və yapışqanlı maddə; zift. 0am qatranı. Qatran iyi. □ Qatran kimi - qapqara. Qatran kimi qara saç. - Camə...

QATRANÇI (ID - 24019)

is. Bir şeyə qatran çəkməklə məşğul olan adam.

QATRANLAMA (ID - 24020)

“Qatranlamaq” dan f.is.

QATRANLAMAQ (ID - 24021)

f. Su keçməmək, çürüməmək və ya başqa məqsədlər üçün bir şeyin üzünə qatran sürtmək. Qayığı qatranlamaq. Telefon kabelini qatranlamaq. Dirəkləri qatranlamaq.

QATRANLANMA (ID - 24022)

“Qatranlanmaq” dan f.is.

QATRANLANMAQ (ID - 24023)

məch. Qatran çəkilmək, qatran sürtülmək. Gəmi ipləri qatranlanmasa, çürüyər. Şalbanların ucları qatranlanmalıdır.

QATRANLANMIŞ (ID - 24024)

f.sif. Qatran çəkilmiş, qatran sürtülmüş. Qatranlanmış dirəklər.

QATRANLAŞMA (ID - 24025)

“Qatranlaşmaq” dan f.is.

QATRANLAŞMAQ (ID - 24026)

f. Qatrana dönmək, qatran halına gəlmək.

QATRANLATMAQ (ID - 24027)

icb. Qatran çəkdirmək, qatran sürtdürmək. Su borusunu qatranlatmaq.

QATRANLI (ID - 24028)

sif. 1. Qatran sürtülmüş, üstünə qatran çəkilmiş; qatran hopdurulmuş. Qatranlı şalban. Qatranlı boru. Qatranlı taxta.
2. Qatran qarışdırılmış.

QAUPVAXT (ID - 24029)

is. [alm.] Hərbi qulluqçular üçün həbsxana.

QAVAL (ID - 24030)

QAVALÇALAN (ID - 24031)

b a x qavalçı.

QAVALÇI (ID - 24032)

is. Qaval çalan adam, dəf çalan adam, dəfçi.

QAVALÇILIQ (ID - 24033)

is. Qavalçı sənəti.

QAVALDAŞ (ID - 24034)

is. Qobustanda daş dövrünə yastı əhəngdaşıdan ibarət aid iki abidə. Qavaldaşdan musiqi aləti kimi istifadə olunmuşdur. - Təbiətin ruhundadır; Bu uyarlıq, bu nəğməlik; Təbiətin özü çalır “qavaldaş” ı. Vahabzadə. Qoca...

QAVALVURAN (ID - 24035)

bax qavalçı. Qavalvuran oğlan isə boğazını arıtdayıb oxumağa hazırlaşırdı. M.Hüseyn.

QAVARA (ID - 24036)

is. məh. Boy-buxun, görkəm. [Hacı Nuru:] Əgər qatırçılıq etsəydin, bu qavara və zor ilə ildə yüz əlli manata pul deməzdin. M.F.Axundzadə.

QAVARALI (ID - 24037)

sif. məh. Boy-buxunlu, görkəmli.

QAVOT (ID - 24038)

is. [fr.] Qədim fransız xalq rəqsi və bu rəqs üçün yazılmış musiqi əsəri.

QAVRAMA (ID - 24039)

“Qavramaq” dan f.is.

QAVRAMAQ (ID - 24040)

f. Başa düşmək, anlamaq, dərk etmək. Biz cismi nə qədər tam duysaq, onu o qədər tam qavrayırıq. - Get-gedə dincəlməyə və qızın yeknəsəq sözlərini qavramağa başlayırdım. M.S.Ordubadi. Kitabda dərin bir analiz və bir çox da...

QAVRAN(IL)MA (ID - 24041)

“Qavran(ıl)maq” dan f.is.

QAVRAN(IL)MAQ (ID - 24042)

məch. Dərk edilmək, başa düşülmək, anlaşılmaq.

QAVRANILMAZ (ID - 24043)

sif. Qavranıla bilməyən, dərk edilə bilməyən.

QAVRANILMAZLIQ (ID - 24044)

is. Qavranılmaz şeyin halı, keyfiyyəti, xassəsi; dərkedilməzlik.

QAVRAYIŞ (ID - 24045)

is. Həqiqi varlığın insan tərəfindən bilavasitə hissən qavranılması; xarici aləmin hadisələrini qavramaq, dərk etmək, fərqləndirmək və anlamaq qabiliyyəti; qavramaq işi, qavramaq qabiliyyəti. Əgər duyğu və qavrayış kifayət...

QAVRAYIŞLI (ID - 24046)

sif. Qavramaya qabil olan; asan qavranıla bilən; əhatəli, geniş.

QAYA (ID - 24047)

is. 1. Daşlıq və sarp dağ; daşlıq uçurum, yarğan. [Aydəmir:] Allah özü bilir ki, o keçilməz meşələrdə, o çıxılmaz qayalarda Aydəmir bircə sənin xəyalınla yaşayır. C.Cabbarlı. Bir gün dağın başında oturub dəhşətli qayalarımıza...

QAYABAŞI (ID - 24048)

is. məh. Çobanların qaya başında oxuduqları bir mahnı adı.

QAYACIQ (ID - 24049)

is. Kiçik qaya.

Bu səhifə 200 dəfə baxılıb

1
ugur_200x200_new.gif
LD5.gif
modi.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif