1
İzahlı lüğət - Q hərfi ilə başlayanlar - H. 42
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

QICIQLANMA (ID - 24900)

“Qıcıqlanmaq” dan f.is.; təxərrüş.

QICIQLANMAQ (ID - 24901)

f. Qıcıq hiss etmək, qıdıqlanmaq, gicişmək. Surxay burnunun qıcıqlandığını hiss etdi. I.Əfəndiyev.

QICIQLAYICI (ID - 24902)

sif. Qıcıqlandıran, qıcıq təsiri oyadan, təxriş edən, təxərrüşə gətirən. Bir qədər sonra [Qoçər] kəskin qıcıqlayıcı bir qoxudan ayılıb yenə gözlərini açdı. M.Rzaquluzadə.

QICILDANMAQ (ID - 24903)

f. dan. Maraqlanmaq, həvəs göstərmək, kişilik hissləri ayılmağa başlamaq. Cəmilin bığ yeri çoxdan tərləmişdi. Necə deyərlər, yavaş-yavaş qıcıldanır, gəlinə, qıza baxırdı. Ə.Vəliyev.

QICIMAQ (ID - 24904)

1. B a x qıcamaq.
2. B a x qıcırdamaq.

QICIRDAMA (ID - 24905)

“Qıcırdamaq” dan f.is.

QICIRDAMAQ (ID - 24906)

f. Bir-birinə sürtülərək qıcırtı səsi çıxarmaq. Oxucum, yaxın gəl, bir diqqətlə bax; Qollarında zəncir qıcırdayaraq; O, qabaqda gedən kimdir, sorsana! R.Rza. Xanın bütün vücudu əsdi, dişləri qıcırdadı, gözləri dumanlandı....

QICIRDATMA (ID - 24907)

“Qıcırdatmaq” dan f.is.

QICIRDATMAQ (ID - 24908)

f. Iki şeyi (və ya dişlərini) bir-birinə sürtərək qıcırtı səsi çıxarmaq. Dişlərini qıcırdatmaq. - [Beyrək] dişlərini bir-birinə sıxıb qıcırdatdı və başını qaldırıb göyə, .. ulduzlara baxdı. M.Rzaquluzadə. Turac dişlərini...

QICIRTI (ID - 24909)

is. Iki şeyin (və ya dişlərin) bir-birinə sürtülməsindən hasil olan səs. Dişlərinin qıcırtısından yatmaq olmur. - ..Arabaların qıcırtısı, şən uşaqların bağırtı və gurultusundan canlı və dəbdəbəli görünən kəndi, indi...

QICIRTMAQ (ID - 24910)

bax qıcırdatmaq. Molla Kərim də dişlərini qıcırdıb, əsasının şiş ucu ilə çuvalın o yan-bu yanına bir-iki dəfə vurdu. B.Talıblı.

QICITMA (ID - 24911)

“Qıcıtmaq” dan f.is.

QICITMAQ (ID - 24912)

f. 1. Bax qıcamaq. Təməin indi nədir ya? Qıcadırsan dişini? M.Ə.Sabir.
2. “Göz” sözü ilə bərabər: göz qıcıtmaq
göz ağartmaq, qorxutmaq, göz dikmək. Bilsin hamı nələr yazmış tarixlərə Azərbaycan; Dərs götürsün...

QICQIRMA (ID - 24913)

“Qıcqırmaq” dan f.is. □ Ürək qıcqırması - mədə şirəsinin çoxluğu, bəzən də azlığı nəticəsində mədə nahiyəsində turşuluq hissi.

QICQIRMAQ (ID - 24914)

f. İstidən, çox qalmaqdan və s. səbəblər üzündən turşuyub xarab olmaq, şişib qoxumaq. Qatıq qıcqırıbdır. // Qıcqırma halında olmaq, turşumaq, acımaq. Xəmir qıcqırıbdır.

QICQIRMIŞ (ID - 24915)

f.sif. İstidən, çox qalmaqdan və ya başqa səbəbdən turşumuş, turşuyub xarab olmuş, şişib qoxumuş. Qıcqırmış süd. Qıcqırmış xəmir. - Şərbət bir az qalanda qıcqırıb xarab olur və belə qıcqırmış şərbət arıları naxoş...

QICQIRTMA (ID - 24916)

“Qıcqırtmaq” dan f.is.

QICQIRTMAQ (ID - 24917)

f. Bir şeyin qıcqırmasına səbəb olmaq, turşutmaq. Qatığı qıcqırtmaq. Südü qıcqırtmaq. Xəmiri qıcqırtmaq.

QICLAŞMA (ID - 24918)

“Qıclaşmaq” dan f.is.

QICLAŞMAQ (ID - 24919)

f. Qıc olmaq.

QICLIQ (ID - 24920)

is. Qıc olmuş bədən üzvünün halı; keylik, hissizlik, çənglik.

QIÇ (ID - 24921)

is. 1. İnsan bədəninin, ombadan başlamış ayağa qədər olan və insanın yeriməsinə xidmət edən üzvü. Qıçları ağrımaq. Qıçları əyri. Qıçı sınmaq. - Bəhram arxası üstə sərilib, qıçlarını tamam uzatdı. Ə.Vəliyev. //...

QIÇA1 (ID - 24922)

is. Ağac və ya gül budağı; bitkinin qolu. Qarğıdalı toxumu dən qıçadan ayrıldıqdan sonra diqqətlə təmizlənməli, onun cücərmə qabiliyyəti yoxlanılmalıdır. (Qəzetlərdən). Bəzən dənləri və özəyi ilə birlikdə bütün qıçanı...

QIÇA2 (ID - 24923)

is. Bir şeyin bölündüyü, ayrıldığı hissələrdən hər biri; tikə, parça, dilim. Bir qıçapaxlava. Alma qıçası. Bir qıça soğan. Gördüm ətəklərini dizinin altına soxdu, çayına da bir qıça qənd atdı. Qantəmir.

QIÇALAMA (ID - 24924)

“Qıçalamaq” dan f.is.

QIÇALAMAQ (ID - 24925)

f. Qıça-qıça doğramaq.

QIÇALANMA (ID - 24926)

“Qıçalanmaq” dan f.is.

QIÇALANMAQ (ID - 24927)

məch. Qıça-qıça doğranmaq.

QIÇAVARİ (ID - 24928)

sif. Qıça kimi, qıçaya bənzər, qıça şəklində.

QIÇSIZ (ID - 24929)

sif. Bir qıçı, yaxud qıçları olmayan; qıçı, yaxud qıçları kəsilmiş. Qıçsız adam. Qıçsız stol.

QIÇSIZLIQ (ID - 24930)

is. Qıçı, yaxud qıçları olmayan adamın halı.

QIDIQ (ID - 24931)

is. Bədənin bir yerinə əl və s. ilə toxunduqda onda əmələ gələn və adamın qeyri-ixtiyari gülməsinə səbəb olan hal; yüngül təxərrüş, qıcıq; qıcıqlanma hissi. □ Qıdığı gəlmək (tutmaq) - b ax qıdıqlanmaq 2-ci mənada....

QIDIQLAMA (ID - 24932)

“Qıdıqlamaq” dan f.is.

QIDIQLAMAQ (ID - 24933)

f. 1. Birinin bədəninin bir yerinə əl və s. ilə toxunmaqla həmin yerin qıcıqlanmasına səbəb olmaq. Uşağı qıdıqlamaq ziyandır. - Qumru öz arıq və uzun boynunu uzadaraq Məsuməni qucaqlayıb öpməyə və qıdıqlamağa başladı....

QIDIQLANMA (ID - 24934)

“Qıdıqlanmaq” dan f.is.

QIDIQLANMAQ (ID - 24935)

1. “Qıdıqlamaq” dan məch.
2. qayıd. Bir yerinə toxunulduqda qıdığı gəlib qeyri-ixtiyari gülmək.

QIDIQLAŞMA (ID - 24936)

“Qıdıqlaşmaq” dan f.is.

QIDIQLAŞMAQ (ID - 24937)

qarş. Bir-birini qıdıqlamaq.

QIDIQLI (ID - 24938)

sif. Qıdığı gələn, qıdığı tutan, tez qıdıqlanan, qıdığa çox həssas olan. Qıdıqlı adam.

QIDIR-BIDIR (ID - 24939)

is. dan. Tez-tez və anlaşılmaz danışma.

QID-QID (ID - 24940)

is. dan. Deyinmə; dedi-qodu, mübahisə.

QIF (ID - 24941)

is. Mayeləri qaba tökmək və ya süzmək üçün alt tərəfində dar lüləsi olan konusşəkilli cihaz.

QIFGÜLÜ (ID - 24942)

is. məh. bot. Çoxillik sürünən ot bitki və onun qıfa oxşayan çiçəyi.

QIFIL (ID - 24943)

is. Qıfıllamaq (bağlamaq) üçün açarla bağlanıb açılan alət; kilid. Qapının qıfılını açmaq. - Məktəbin qapısında böyük bir qıfıl asılmışdı. A.Şaiq. // xüs. Müxtəlif mexanizmlərdə və s.-də həmin vəzifəni görən...

QIFILBƏND (ID - 24944)

1. sif. Möhkəm bağlanmış, qıfıl ilə bağlanmış.
2. ədəb. Aşıq ədəbiyyatında: müəmmalı sual (tapmaca) şəklində şeir forması.

QIFILÇI (ID - 24945)

is. Qıfıl qayıran usta.

QIFILLAMA (ID - 24946)

"Qıfıllamaq” dan f.is.

QIFILLAMAQ (ID - 24947)

1. t.-li. Qıfıl ilə bağlamaq. Qapını qıfillamaq. Dükanı qıfilladılar. Musa kişi Əli əmniyyəbaşı yatan otağı çöl tərəfdən qıfillayıb, uşaqlarının yanına qayıtdı. M.İbrahimov.
2. t.-siz. məc. Ağzını yummaq. // Əmr...

QIFILLANMA (ID - 24948)

“Qıfıllanmaq” dan f.is.

QIFILLANMAQ (ID - 24949)

məc. Qıfıl ilə bağlanmaq.

Bu səhifə 137 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif