Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DUYMAQ (ID - 11096)

f 1. Hiss etmək, hiss üzvlərinin biri vasitəsilə qavramaq. Ləhzə həvəsindən uymaz idim; Günüzlə gecəni duymaz idim. Xətayi. [Qarışqalar] evlərinin möhkəm olmayacağını duyub, quru divarları dağıdırlar və təzədən palçıq...

DUYUXMA (ID - 11097)

“Duyuxmaq”dan f.is.

DUYUXMAQ (ID - 11098)

f 1. Ayılmaq, ayıq düşmək, başa düşmək, duymaq. ..Yatışan itlər duyuxmasın deyə, qəsdən daxmalardan uzaqlaşıb şenliyin baş tərəfindən dərəyə gedən araba yoluna çıxdılar. M.Hüseyn.
2. Duruxmaq, çaşmaq, ürkmək. Ələmdar...

DUYUQ (ID - 11099)

sif. 1. Duyğu hissi iti olan, tez duyan, ayıq.
2. Xəbər. Kəndə duyuq yayıldı.
□□ Duyuq düşmək - duymaq, xəbər tutmaq, xəbərdar olmaq. Adamlar bu işdən duyuq düşdülər. Bunlar divardan aşanda qazamat qulluqçuları duyuq...

DUYUQLUQ (ID - 11100)

is. Tez duyma, tez hiss etmə, tez başa düşmə qabiliyyəti, ayıqlıq, sayıqlıq.

DUYUQSUZ (ID - 11101)

sif. 1. Duyma qabiliyyəti olmayan.
2. zərf Xəbərsiz, xəbəri olmadan. Kəndlilərin hamısı bir-birindən duyuqsuz halda yavaşca dedilər.. Ə.Vəliyev.

DUYULMA (ID - 11102)

“Duyulmaq”dan f.is.

DUYULMAQ (ID - 11103)

məch. Hiss edilmək, sezilmək, başa düşülmək. Çadırdan-çadıra qonaq gəzərdin; Yazıq! Duyulmadı sənin də dərdin. S.Vurğun. Bağda rütubət qarışıq iydə ətri duyulurdu. İ.Əfəndiyev. Məhəbbət sezildi nənə səsində; Nənə...

DUYULMAZ (ID - 11104)

sif. və zərf Duyula bilməyən, hissedilməz; sezilə bilməyən. Ürəkdə qaldı məramım, duyulmaz oldu səsim.
H.Cavid.

DUYUŞ (ID - 11105)

is. Duyma. Qaz duyuşu.

DUZ (ID - 11106)

is. 1. Xörəyi dada gətirmək üçün ona qatılan kəskin dadlı, şor ağ kristal maddə. Xörək duzu.
□ Daş duzu - bax daşduz. ..Duzu dağlardan daş kəsən kimi kəsirlər ki, belə duza daş duzu deyirlər. H.Zərdabi. Dəniz duzu - dəniz...

DUZAQ (ID - 11107)

is. Quş və vəhşi heyvan tutmaq üçün alət; tələ, cələ. Tülkü iki dəfə duzağa düşməz. (Ata. sözü).
// məc. Hiylə, kələk, tələ. Təhlükə bilməyən, duzaq bilməyən; Qorxusuz yolçular, ulu yolçular. R.Rza.
□ Duzaq...

DUZ-ÇÖRƏK (ID - 11108)

is. 1. Duz və çörək. Ağsaqqal-cavan, qoca-qarı, gəlin-qız hamı əllərində duz-çörək altdan-yuxarı çıxmağa başladı. Ə.Vəliyev.
məc. Yaşama vəsaiti, dolanacaq üçün zəruri olan şeylər; çörək, yemək-içmək.
□□...

DUZÇU (ID - 11109)

is. 1. Duz istehsalatı işçisi.
2. Duzsatan.

DUZÇULUQ (ID - 11110)

is. Duz istehsalı, duz istehsal etmə.

DUZDAQ (ID - 11111)

bax duzlaq. [Yaşar:] ..Kəndimizin yanında ucsuz-bucaqsız geniş düzən vardır. O, duzdaqdır. C.Cabbarlı.

DUZƏX (ID - 11112)

is. [fars.] Cəhənnəm. Duzəxə girməz sitəmindən yanan; Qabili-cənnət degil əhli-əzab. Füzuli. Gedərəm duzəxə mərdü mərdanə; Əsli budur sözün sağı, səninlə. Q.Zakir. Və onların hamısından pisi budur ki, duzəxdə bir əqrəb...

DUZXANA (ID - 11113)

is. Təbii halda çıxarılan duzu qaynadıb xörəyə işlənmək üçün yararlı hala gətirən karxana.

DUZQABI (ID - 11114)

is. İçinə duz tökmək üçün kiçik qab; nəməkdan. Duzunu dadıb, duzqabını sındırmaq yaramaz. (Ata. sözü).

DUZQIRAN (ID - 11115)

is. xüs. Duz mədənlərində sal duzu qırıb çıxaran fəhlə.
// Sif. mənasında. Duzqıran maşın.

DUZLADILMA (ID - 11116)

“Duzladılmaq”dan f.is.

DUZLADILMAQ (ID - 11117)

“Duzlatmaq”dan məch.

DUZLAQ (ID - 11118)

is. 1. Duz olan yer, duz mədəni. Şoranlıq duz duzlaq kimi ağarır, acı duz qoxusu beyinləri çatladırdı. S.Rəhimov.
Duz çıxarmaq üçün dəniz kənarında əmələ gətirilən və ya təbii halda olan göl. Duzlağa buraxılan dəniz suyu...

DUZLAMA (ID - 11119)

“Duzlamaq”dan f.is.

DUZLAMAQ (ID - 11120)

f 1. Bir şeyin üstünə duz səpmək, duz vurmaq. Xörəyi duzlamaq. Balığı duzlamaq. - ..İsti tərəflərdə əti saxlamaqdan ötrü duzlayıb, qurudub hisə verirlər. H.Zərdabi.
2. Duz məhlulunda hazırlamaq. Xiyarı, kələmi duzlamaq.
...

DUZLANDIRILMA (ID - 11121)

“Duzlandırılmaq”dan f.U.

DUZLANDIRILMAQ (ID - 11122)

məch. Duzlu hala gətirilmək, duzlu edilmək, duzluluğu artırılmaq.

DUZLANDIRILMIŞ (ID - 11123)

f.sif. Duzlu hala gətirilmiş, tərkibindəki mineral duzun miqdarı artırılmış.

DUZLANDIRMA (ID - 11124)

“Duzlandırmaq”dan f.is.

DUZLANDIRMAQ (ID - 11125)

f Duzlu hala salmaq, duzlu etmək.

DUZLANMA (ID - 11126)

“Duzlanmaq”dan f.is.
Torpağın duzlanması - torpaqda münbitliyə mane olan mineral duzların artması.

DUZLANMAQ (ID - 11127)

1. məch. Duz vurulmaq, üstünə duz səpilmək.
məch. Canına duz hopdurulmaq.
t-siz. Duzlar əmələ gəlmək, tərkibində mineral duzların miqdarı artmaq.

DUZLANMIŞ (ID - 11128)

f.sif. 1. Duz vurulmuş, duz səpilmiş. Duzlanmış ət.
2. Saxlamaq üçün duzlu suya qoyulmuş; duzlu. Duzlanmış xiyar, kələm.
// Canına duz hopdurulmuş. Duzlanmış dəri.

DUZLAŞDIRILMA (ID - 11129)

“Duzlaşdırılmaq”dan f.U.

DUZLAŞDIRILMAQ (ID - 11130)

məch. Duza çevrilmək, duz halına gətirilmək.

DUZLAŞDIRMA (ID - 11131)

“Duzlaşdırmaq”dan f.is.

DUZLAŞDIRMAQ (ID - 11132)

f Duza çevirmək, duz halına gətirmək.

DUZLAŞMA (ID - 11133)

“Duzlaşmaq”dan f.is.

DUZLAŞMAQ (ID - 11134)

f Duza çevrilmək, duz halına gəlmək, duz kimi olmaq; şoranlaşmaq.

DUZLATDIRMA (ID - 11135)

“Duzlatdırmaq”dan f.is.

DUZLATDIRMAQ (ID - 11136)

b ax duzlatmaq.

DUZLATMA (ID - 11137)

“Duzlatmaq”dan f.is.

DUZLATMAQ (ID - 11138)

“Duzlatmaq”dan icb. Balıqları, əti duzlatmaq.

DUZLAYICI (ID - 11139)

is. İstehsalatda məhsulları duzlamaqla məşğul olan işçi, fəhlə.

DUZLU (ID - 11140)

sif. 1. Tərkibində duz olan; şor. Duzlu göl. Duzlu su. Xəzər dənizinin ətrafında duzlu göllər çoxdur.
Kifayət qədər və ya lüzumundan artıq duzlanmış, duz vurulmuş; şor. Duzlu pendir.
// Duza, duzlu suya qoyulmuş, duz hopdurulmuş....

DUZLUCA (ID - 11141)

sif. 1. Daha çox duzlu. Duzluca pendir.
2. məc. Xoşagələn, şirin, yaxşı. Duzluca söhbət.

DUZLUQ (ID - 11142)

is. 1. Bax duzqabı.
2. B a x duzlaq.

DUZLUQÖLÇƏN (ID - 11143)

is. xüs. Bir məhlulun duzluluq dərəcəsini müəyyən etmək üçün cihaz.

DUZLULUQ (ID - 11144)

is. 1. Duzlu şeyin halı; şorluq. Suyun duzluluq dərəcəsi.
2. məc. Ürəyə yatmağa, xoşa gəlməyə səbəb olan xüsusiyyət; qanışirinlik, suyuşirinlilik, yapışıqlılıq.

DUZSEVƏN (ID - 11145)

sif. Duzlu torpaqlarda yaxşı bitən. Duzsevən bitkilər.

Bu səhifə 120 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla