Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DÖVLƏTLƏNMƏK (ID - 10796)

f Dövlət sahibi olmaq, dövlətli olmaq, zənginləşmək, varlanmaq. [Niyaz:] Kasıb dövlətlənəndə özünə xoşbəxt deyər. Ə.Haqverdiyev. Dünənki və bugünkü hərəkəti dövlətlənməkyolunda Allahqulunun heç nədən çəkinməyəcəyini...

DÖVLƏTLİ (ID - 10797)

sif. Böyük mülk və sərvətə sahib olan, çox varlı; sərvətdar, zəngin. Nəinki Naməlsəm məhəlləsində, bəlkə bütün kənddə, uyezddə dəxi bundan dövlətli, zəngin adam tapılmazdı. N.Nərimanov.
// İs. mənasında. Dövlətliyə...

DÖVLƏTLİLİK (ID - 10798)

is. Dövlətli adamın vəziyyəti; varlılıq, zənginlik, pulluluq, çoxlu mal və pul sahibi olma. İndi dünyada qayda belədir ki, birisi ucadan alçağa enə, dövlətlilikdən kasıblığa düşə, söhbəti həmişə aparıb çıxardacaq keçən...

DÖVLƏTMƏND (ID - 10799)

sif. [ər. dövlət və fars. ...mənd] köhn. Dövlətli, varlı, dövlət sahibi. Keçən həftə müsəlman qəzetlərində yazılmışdı ki, İrəvan şəhərində bir möhtərəm və dövlətmənd şəxs vəfat edib. C.Məmmədquluzadə. Dedi xatun...

DÖVLƏTPƏRƏST (ID - 10800)

sif. [ər. dövlət və fars. ...pərəst] Dövlət sevən, varlanmağa can atan.

DÖVLƏTPƏRƏSTLİK (ID - 10801)

is. Varlanmağa, dövlətlənməyə can atma.

DÖVLƏTSİZ (ID - 10802)

sif. Dövləti, sərvəti olmayan.

DÖVLƏTSİZLİK (ID - 10803)

is. Dövləti, sərvəti olmama.

DÖVR1 (ID - 10804)

is. [ər.] 1. Dolanma, hərlənmə, fırlanma; bir şeyin öz oxu ətrafında hərəkəti.
□ Dövr etmək - 1) bir şeyin ətrafında hərlənmək, fırlanmaq, dövrəvi hərəkət etmək. Hələ dan ulduzu batmayıb, ərşi-fələkdə öz dövrünü...

DÖVR2 (ID - 10805)

is. Məclisin baş tərəfi, hörmətli və şərəfli sayılan yeri.

DÖVRAN (ID - 10806)

is. [ər.] 1. Zaman, zəmanə, dövr, vaxt, çağ. Doğru derlər, hər zaman bir aşiqin dövranıdır. Füzuli. O imiş xahişi əvvəl anın; Şair ayinəsidir dövranın. A.Səhhət. Azad bir dünyanın, böyük bir elin; Xoşbəxt bir dövranın...

DÖVRƏ (ID - 10807)

is. 1. Çevrə, dairə. Təkərin dövrəsi.
Ətraf, həndəvər, yan; bir şeyin dışarıdan və ya içəridən dörd tərəfi. Dağın dövrəsi. - [Bəhram Saraya:] Sən mənim şəmimsən və mən pərvanə kimi daima dövrəndə fırlanmağa...

DÖVRƏLƏMƏ (ID - 10808)

1. “Dövrələmək”dən f.is.
2. zərf Dövrə vuraraq, dairəvi. [Adamlar] alaçıq boyu dövrələmə oturub, Qaragözün verdiyi buğlanan çayı içməyə başladılar. M.İbrahimov.

DÖVRƏLƏMƏK (ID - 10809)

f. Əhatə etmək, dövrəyə almaq, araya almaq, dörd tərəfıni tutmaq.

DÖVRƏLƏNMƏ (ID - 10810)

“Dövrələnmək”dən f.is.

DÖVRƏLƏNMƏK (ID - 10811)

1. məch. Dövrəyə almmaq, əhatə edilmək, araya almmaq.
2. t-siz. Halqalanmaq, halqa kimi görünmək, genəlmək. Onun duru gözləri dövrələnib genişləndi. S.Rəhimov.

DÖVRƏLƏŞDİRMƏ (ID - 10812)

“Dövrələşdirmək”dən f.is.

DÖVRƏLƏŞDİRMƏK (ID - 10813)

f. Dövrə (dairə) şəklinə salmaq; girdələşdirmək.

DÖVRƏLƏYİCİ (ID - 10814)

sif Dövrəyə alan, dörd bir tərəfıni tutan, mühasirəyə alan.

DÖVRƏLİ (ID - 10815)

sif Çevrəsi geniş, ətrafı geniş. Bu yer çox dövrəli yerdir.

DÖVRƏMƏ (ID - 10816)

sif. Dövrə (dairə) şəklində; dairəvi. Ətrafına bir dövrəmə cızıq çəkib deyir: - Ayağını bu cızıqdan bayıra qoysan, özün bil! “M.N.lətif”.

DÖVRƏSİFƏT (ID - 10817)

sifsifəti girdə; girdəsifət.

DÖVRƏVİ (ID - 10818)

sif Dövrə xassəsində, dövrə mahiyyətində, dövrə şəklində olan. Dövrəvi hərəkət.

DÖVRİ (ID - 10819)

sif [ər.] 1. Bax dövrəvi. Dövri hərəkət.
Müəyyən vaxtlarda çıxan. Dövri mətbuat.
Vaxtdan-vaxta təkrar edən, müəyyən vaxtlarda (dövrlərdə) baş verən; vaxtaşırı. Xəstəliyin dövri tutmaları.

DÖVRİLİK (ID - 10820)

is. Bir şeyin dövri olması, müəyyən vaxtlarda, vaxtaşırı təkrar etməsi, baş verməsi.

DÖVRİYYƏ (ID - 10821)

is. [ər.] 1. iqt. Gəlir əldə etmək və təkrar istehsal üçün pulun, malm dövr etməsi, tədavülü. Pul dövriyyəsi. Mal dövriyyəsi. Müəssisənin illik dövriyyəsi.
xüs. Hər hansı bir işin, əməliyyatm, prosesin təkrar edən dövrü;...

DÖVRLƏŞDİRİLMƏ (ID - 10822)

“Dövrləşdirilmək”dən f.is. Ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsi.

DÖVRLƏŞDİRİLMƏK (ID - 10823)

məch. Dövrlərə bölünmək.

DÖVRLƏŞDİRMƏ (ID - 10824)

“Dövrləşdirmək”dən f.is.

DÖVRLƏŞDİRMƏK (ID - 10825)

f. Dövrlərə ayırmaq (bölmək). Dil tarixini dövrləşdirmək.

DÖVRLƏŞMƏ (ID - 10826)

“Dövrləşmək”dən f.is.

DÖVRLƏŞMƏK (ID - 10827)

f Ayrı-ayrı dövrlərə bölünmək (ayrılmaq).

DÖYCƏ (ID - 10828)

is. məh. Peyvənd, qələm.

DÖYCƏLƏMƏ (ID - 10829)

“Döycələmək”dən f.is.

DÖYCƏLƏMƏK (ID - 10830)

f məh. Döycə (peyvənd, qələm) vurmaq.

DÖYCƏLƏTMƏK (ID - 10831)

icb. məh. Döycə (peyvənd, qələm) vurdurmaq.

DÖYDÜRMƏ (ID - 10832)

“Döydürmək”dən f.is.

DÖYDÜRMƏK, DÖYDÜRTMƏK (ID - 10833)

“Döymək”dən icb. [Pristav:] Doğrusunu de, yoxsa səni yıxdırıb o qədər döydürərik ki, bir ay yorğan-döşəkdə qalarsan. Ə.Haqverdiyev.

DÖYƏC (ID - 10834)

is. 1. Keçmişdə: kəlağayı və ya bezi üzüsığallı daş üstündə ağac çəkiclə döyəcləyib şax və sığallı hala salma işi. Döyəc görməmiş kəlağayı parlamaz. Döyəcdən çıxmış göy bezə qədək deyilir.
2. Döymək,...

DÖYƏCÇİ (ID - 10835)

is. Çəkicvuran. Döyəcçilərin məharətlə vurduğu çəkiclərin səsi pulemyot səsi kimi müntəzəm eşidilirdi. P.Makulu.

DÖYƏCDAŞI (ID - 10836)

is. xüs. Üstündə şey döyəcləmək, döyəc işi aparmaq üçün sığallı daş.

DÖYƏCƏ (ID - 10837)

bax döyməc.

DÖYƏCLƏMƏ (ID - 10838)

“Döyəcləmək”dən f.is.

DÖYƏCLƏMƏK (ID - 10839)

f 1. Bir şeylə döymək, vurmaq. Az qalıb, mənzil başına çatmışıq,-deyə arabaçı öküzləri döyəclədi. T.Ş.Simurq.
Bir şeylə üstündən vuraraq (döyərək) düzləndirmək, yastılatmaq, bərkitmək, basıb sıxlaşdırmaq, bərabərləşdirmək....

DÖYƏCLƏNMƏ (ID - 10840)

“Döyəclənmək”dən f.is.

DÖYƏCLƏNMƏK (ID - 10841)

məch. Bir şeylə üstündən döyülmək, vurulmaq.

DÖYƏNƏK (ID - 10842)

1. is. Çox sürtülməkdən, toxunmaqdan, bir şeyə dəyməkdən, yaxud döyülməkdən dəridə əmələ gələn sərtlik, qalmlıq; qabar. Əlləri döyənəkdir. İri ayaqqabı ayaqlarda qabar və döyənək əmələ gəlməsinə səbəb olur. -...

DÖYƏNƏKLİ (ID - 10843)

sif. Döyənəyi olan, qabarlı. Döyənəkli ayaqlar.

DÖYƏNƏKOTU (ID - 10844)

is. bot. Meşələrdə, rütubətli yerlərdə bitən çoxillik ot bitkisi.

DÖYMƏ (ID - 10845)

is. 1. “Döymək”dən f.is.
Quru meyvə tozu (poroşoku).
xüs. Döymə üsulu ilə mis, dəmir və s. üzərində salınmış naxış, şəkil.
Buğda yarmasından bişirilən xörək. Döymə qışda yeyilən xörəkdir. - Qışda döymə,...

Bu səhifə 87 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla