Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DÖRDLİTRLİ(K) (ID - 10696)

sif. Dörd litr tutan, həcmi dörd litr olan. Dördlitrlik qab.

DÖRDLÜK (ID - 10697)

sif. 1. Ölçüsü dörd vahidə bərabər. Dördlük taxta.
2. Dörd rəqəmi ilə işarə olunmuş, dörd nömrəli, dörd xalı olan. Dördlük kart.

DÖRDMƏRTƏBƏ(Lİ) (ID - 10698)

sif. Dörd mərtəbədən ibarət olan. Dördmərtəbə(li) ev. - Onlar geniş bir küçədə, yeni stildə tikilmiş dördmərtəbəli uca bir binada yaşayırdılar. A.Şaiq.

DÖRDMİSRALI (ID - 10699)

sif. Dörd misradan ibarət olan. Dördmisralı şeir.

DÖRDMOTORLU (ID - 10700)

sif Dörd motoru olan, dörd motorla işləyən. Dördmotorlu təyyarə.

DÖRDNALA (ID - 10701)

zərf bax dördayaq1

DÖRDNƏFƏRLİK (ID - 10702)

bax dördadamlıq.

DÖRDOXLU (ID - 10703)

sif İki cüt oxu olan. Dördoxlu yük vaqonu.

DÖR-DÖŞƏK (ID - 10704)

is. Yorğan-döşək, yatacaq ləvazimatı. Bir cift yastıq, bir cift mütəkkə, bir cift dör-döşək .. tədarük görüləcəkdir. R.Əfəndiyev.

DÖRDPƏRDƏLİ (ID - 10705)

sif. Dörd pərdədən, dörd hissədən ibarət olan. Dördpərdəli tamaşa (pyes).

DÖRDPİLLƏLİ (ID - 10706)

sif Dörd pilləsi olan. Dördpilləli pilləkən.

DÖRDPUDLUQ (ID - 10707)

sif. Dörd pud ağırlığında olan, yaxud dörd pud tutan. Dördpudluq kisə.

DÖRDRƏQƏMLİ (ID - 10708)

sif Dörd rəqəmdən ibarət olan.

DÖRDRƏNGLİ (ID - 10709)

sif Dörd rəngdə olan, dörd rəngdə çəkilmiş (çap olunmuş). Dördrəngli plakat.

DÖRDSAATLIQ (ID - 10710)

sif Dörd saat davam edən, dörd saat vaxt tələb edən. Dördsaatlıq tənəffüs. Dördsaatlıq iş.

DÖRDSƏSLİ (ID - 10711)

sif Dörd səslə ifa edilən, dörd səs üçün yazılmış. Dördsəsli xor.

DÖRDSƏTHLİ (ID - 10712)

sif Dörd səthi olan, dördtərəfli.

DÖRDSİMLİ (ID - 10713)

sif Dörd simi olan, dörd simlə çalman. Dördsimli musiqi aləti.

DÖRDSİNİFLİ (ID - 10714)

sif Dörd sinfi olan. Dördsinifli məktəb.

DÖRDTAKTLI (ID - 10715)

sif mus. Dörd taktdan ibarət olan, dörd takt davam edən. Dördtaktlı pauza (ara).

DÖRDTARLALI (ID - 10716)

sif k.t. Dördtarlalıq əsasında aparılan. Dördtarlalı əkin.

DÖRDTARLALIQ (ID - 10717)

is. k.t. Əkin yerinin (şumun) müəyyən ardıcıllıqla müxtəlif bitkilərlə əkilən dörd tarlaya ayrılması əsasında əkindəyişmə üsulu.

DÖRDTARLI (ID - 10718)

sif Dörd tarı olan. Dördtarlı bina.

DÖRDTELLİ (ID - 10719)

b ax dördsimli.

DÖRDTƏKƏRLİ (ID - 10720)

sif Dörd təkəri olan; dördçarxlı. Dördtəkərli araba.

DÖRDTƏRƏFLİ (ID - 10721)

sif 1. Tərəfi dörd olan, dörd tərəfdə yerləşdirilmiş. Dördtərəfli bazar. Dördtərəfli cisim (fiqur).
2. Dörd tərəfin iştirakı ilə olan, dörd tərəf üçün məcburi olan. Dördtərəfli müqavilə. Dördtərəfli pakt.

DÖRDTONLUQ (ID - 10722)

sif. Dörd ton ağırlığında olan. Dördtonluq yük.
// Dörd ton tutan. Dördtonluq yük maşını.

DÖRDÜNCÜ (ID - 10723)

1. “Dörd”dən sıra s. Dördüncü mərtəbə. Dördüncü sinif Adına həftənin dördüncü günüdür. - Firidun dördüncü qatda işıqlı pəncərələri göstərərək dedi.. Mir Cəlal.
Bax dördüncüsü.

DÖRDÜNCÜSÜ (ID - 10724)

ara s. Bir şeyi sayarkən dördüncünü, növbə ilə gələn dördüncü şeyi göstərmək üçün işlədilir. Dördüncüsü budur ki...

DÖRDÜZLÜ (ID - 10725)

sif. riyaz. Dörd üzü olan. Dördüzlü cisim.

DÖRDYANLI (ID - 10726)

sif. Dörd yanı olan. Dördyanlı cisim.

DÖRDYAŞAR, DÖRDYAŞLI (ID - 10727)

sif. Dörd yaşı olan.

DÖRDYERLİ (ID - 10728)

sif. Yatmaq, ya oturmaq üçün dörd yeri olan. Dördyerli kupe. Dördyerli loja.

DÖRDYÜZİLLİK (ID - 10729)

DÖRDYÜZÜNCÜ (ID - 10730)

“Dörd yüz”dən sıra s. Dördyüzüncü nömrə.

DÖŞ (ID - 10731)

is. 1. Bədənin, boyundan qarına qədər olan ön hissəsi; köks, sinə. Döş qəfəsi. Döş əzələləri. - ..Ciyər sinənin içində olur ki, qutu kimi şeydir. Onun qabaq tərəfi döş sümüyü və qabırğalardır. H.Zərdabi. Ayna islaq...

DÖŞALTI (ID - 10732)

sif. Döşün altında, alt tərəfində olan. Döşaltı dəri.

DÖŞBAĞI (ID - 10733)

is. 1. Qadınların sinələrinə taxdıqları zinət bağı.
Atın, ulağm döşündən keçib yəhəri, palanı saxlayan bağ. Döşbağı yəhəri dala getməyə qoymur.

DÖŞ-BAŞ (ID - 10734)

top. b ax döş 1 və 2-ci mənalarda. Döş-başı açıq. Döş-başını örtmək. -Döş-baş .. bilinməsə, gözə dəyməsə, yaxşıdır. Ə.Əbülhəsən.

DÖŞDƏN (ID - 10735)

zərf Əzbərdən, sinədən, hafizədən, yazısız. Döşdən demək. Döşdən oxumaq.

DÖŞDƏYMİŞ (ID - 10736)

sif. dan. Qudurmuş, qızmış, yaralanmış.

DÖŞƏK (ID - 10737)

is. Davamlı parçadan hazırlanmış və üzərində yatmaq üçün içərisi yun, pambıq və s. yumşaq şeylə doldurulmuş uzun yastı kisə. [Dərviş:] ..Göy ot döşəyim, qara daş yastığım, enli yarpaqlar yorğanım idi. A.Divanbəyoğlu.
...

DÖŞƏKAĞI (ID - 10738)

is. Döşəyin üstündən salman ağ; mələfə. [İsmayılzadə] nazik yun yorğanları qaldırıb bir-bir döşəkağılarına baxdı.. M.Hüseyn. [Qərənfil] çarpayıya təzə döşəkağı çəkdi. İ.Əfəndiyev.

DÖŞƏKAĞILIQ (ID - 10739)

sif. Döşəkağı üçün yarayan; mələfəlik. Döşəkağılıq kətan.

DÖŞƏKCƏ (ID - 10740)

is. Üstündə bir adam oturmaq üçün kiçik döşək. Evin yuxarı başında uşaqların atası üçün xüsusi döşəkcə salınardı. H.Sarabski. Göy döşəkcə üstündə çöməlib oturan araqçınlı molla cəld ayağa qalxıb əmmaməsini...

DÖŞƏKLİK (ID - 10741)

sif. Döşək üçün yarayan. Döşəklik yun.

DÖŞƏKÜZÜ (ID - 10742)

bax döşəkagı. Təzə döşəküzü gətirib bu dəm; Anam çarpayıda yer açdı mənə. Z.Xəlil.

DÖŞƏKÜZÜLÜK (ID - 10743)

sif. Döşəküzü üçün yarayan. Döşəküzülük parça.

DÖŞƏLİ (ID - 10744)

sif. Döşənmiş, fərş salınmış, müxəlləfatlı; səliqəli. Durna bacının kənddə güzəranı babat olsa da, bu cür yeni mədəni qaydada, döşəli evdə ilk dəfə yaşamağa başlayırdı. Ə.Sadıq.

DÖŞƏMƏ1 (ID - 10745)

1. “Döşəmək”dən f.is.
is. Otağın və s.-nin alt tərəfıni örtən taxta, torpaq və s. Otağın döşəməsi. Torpaq döşəmə. Parket döşəmə. Kərpic döşəmə. Mərmər döşəmə. - Bu ibadətgahın zəmini, yəni döşəməsi...

Bu səhifə 106 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla