Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DÖLÇÜLÜK (ID - 10596)

is. Döllük, cinslik heyvan yetişdirmə işi.

DÖLLƏNDİRİLMƏ (ID - 10597)

“Dölləndirilmək”dən f.is.

DÖLLƏNDİRİLMƏK (ID - 10598)

məch. biol. Rüşeym əmələ gətirilmək; mayalandırılmaq.

DÖLLƏNDİRMƏ (ID - 10599)

“Dölləndirmək”dən f.is.

DÖLLƏNDİRMƏK (ID - 10600)

f. biol. Erkək və dişi hüceyrələrini birləşdirməklə rüşeym əmələ gətirmək; mayalandırmaq.

DÖLLƏNMƏ (ID - 10601)

“Döllənmək”dən f.is.

DÖLLƏNMƏK (ID - 10602)

f Döl salmaq, döl bağlamaq; mayalanmaq.

DÖLLÜK (ID - 10603)

sif. Dölə yarayan, döl üçün ayrılan; cins, cinslik.

DÖLMƏ (ID - 10604)

is. dan. Dalan, aralıq. Qır iyi dölmədən gəlirdi. Mir Cəlal.

DÖLSÜZ (ID - 10605)

sif. biol. Döl verməyən, dölü olmayan; balası olmayan, nəsil verməyən, sonsuz; mayalanmayan.

DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏ (ID - 10606)

“Dölsüzləndirilmək”dən f.is.

DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏK (ID - 10607)

məch. biol. Dölsüz hala salınmaq.

DÖLSÜZLƏNDİRMƏ (ID - 10608)

“Dölsüzləndirmək”dən f.is.

DÖLSÜZLƏNDİRMƏK (ID - 10609)

f. biol. Ürəmək və ya ürətmək qabiliyyətindən məhrum etmək. Erkək atı axtalamaqla dölsüzləndirmək olar.

DÖLSÜZLƏNMƏ (ID - 10610)

“Dölsüzlənmək”dən f.is.

DÖLSÜZLƏNMƏK (ID - 10611)

bax dölsüzləşmək.

DÖLSÜZLƏŞDİRİLMƏ (ID - 10612)

“Dölsüzləşdirilmək”dən f.is.

DÖLSÜZLƏŞDİRİLMƏK (ID - 10613)

bax dölsüzləndirilmək.

DÖLSÜZLƏŞDİRMƏ (ID - 10614)

“Dölsüzləşdirmək”dən f.is.

DÖLSÜZLƏŞDİRMƏK (ID - 10615)

bax dölsüzləndirmək.

DÖLSÜZLƏŞMƏ (ID - 10616)

“Dölsüzləşmək”dən f.is.

DÖLSÜZLƏŞMƏK (ID - 10617)

f biol. Ürəmək və ya ürətmək qabiliyyətini itirmək.

DÖLSÜZLÜK (ID - 10618)

is. biol. Ürəmə və ya ürətmə qabiliyyətinin olmaması; sonsuzluq.

DÖLVERİCİLİK (ID - 10619)

is. biol. Dölvermə qabiliyyəti.

DÖNDƏRİLMƏ (ID - 10620)

“Döndərilmək”dən f.is.

DÖNDƏRİLMƏK (ID - 10621)

“Döndərmək”dən məch. Sağa döndərilmək. Üzüaşağı döndərilmək. Fikrindən döndərilmək.

DÖNDƏRİŞ (ID - 10622)

bax döndərmə1

DÖNDƏRMƏ1 (ID - 10623)

is. 1. “Döndərmək”dən f.is.
mus. Əsas havanın ardınca çalınan yüngül hava. Aşıqlar ağır havadan keçirlər döndərməyə. Ə.Haqverdiyev.
dan. Döngə, dönüş.

DÖNDƏRMƏ2 (ID - 10624)

is. 1. məh. k.t. Taxılın ikinci dəfə suvarılması.
2. köhn. Süd, qatıq və s. qablarının üstünü örtmək üçün qamışdan, ağacdan və s.-dən qayrılına qapaq, örtü.

DÖNDƏRMƏK (ID - 10625)

f 1. İstiqamətini yana və ya geriyə, yaxud başqa tərəfə yönəltmək. [Rüstəm] yavaşca öküzün boynuna vurub həyətə döndərdi. S.Rəhimov. ..Şirəhməd gördü ki, maşını döndərməyə yer qalmamışdır. H.Seyidbəyli.
Əvvəlki...

DÖNƏ (ID - 10626)

is. məh. Dəfə, yol. Bu dönə.

DÖNƏCƏK (ID - 10627)

is. Tin, döngə. ..Tarqovı küçəsinin dönəcəyində rastımıza bir neçə avtomobil çıxdı. C.Məmmədquluzadə.

DÖNƏ-DÖNƏ (ID - 10628)

zərf Dəfələrlə, bir neçə dəfə; təkrar-təkrar. “Cəfa çəkmə, məndən sənə yar olmaz”; Dönə-dönə dedi o dilbər mənə. Q.Zakir. Çıxacaqlar göyləri aşaraq dönə-dönə; Buludların fövqünə. M.Müşflq. Dilara .. məktubları...

DÖNƏK (ID - 10629)

bax dönük. Qəhr olsun o qəhrəman ki dönəkdir; Dünya gözəl olsa, dönməm yarımdan. H.Cavid.

DÖNGƏ (ID - 10630)

is. Küçənin, yolun, arxın və s.-nin dönən, burulan yeri. [Avtomobil] ..gah dolayın döngələrində gizlənib yox olur, gah döngədən çıxıb yavıqlaşır. C.Məmmədquluzadə. ..Ağıryüklü fayton əyri-üyrü və eniş-yoxuş yollara çatdıqda...

DÖNGƏL (ID - 10631)

is. məh. Cır əzgil.

DÖNGƏLƏMƏ (ID - 10632)

“Döngələmək”dən f.is.

DÖNGƏLƏMƏK (ID - 10633)

f dan. Vədini, qərarını dəyişmək; sözündən dönmək (qaçmaq). Sözünü döngələmək.

DÖNGƏLİ (ID - 10634)

sif. Döngəsi, ya döngələri olan. Döngəli yol, küçə. - Rüstəm fikirləşəfikirləşə .. döngəli yolları qalxıb evinə çatdı. S.Rəhimov. Qədir dar küçəli, qaranlıq döngəli bazarlarda sərsəri kimi mənasız dolaşırdı. Mir...

DÖNMƏ (ID - 10635)

DÖNMƏDƏN (ID - 10636)

zərf Qəti və ardıcıl surətdə. Göstərişləri dönmədən yerinə yetirmək.

DÖNMƏK (ID - 10637)

f. 1. Getdiyi, ya durduğu tərəfin əksinə çevrilmək. Sağa dön! - Atlı.. bütün vücudu ilə səs gələn səmtə döndü. M.Hüseyn.
// İstiqamətini dəyişmək, başqa tərəfə yönəlmək. Küçəni dönərkən bir Çin polisi onun...

DÖNMƏKSİZİN (ID - 10638)

b ax dönmədən.

DÖNMƏZ (ID - 10639)

sif. Səbatlı, əzmli, dözümlü, qərarında möhkəm və ardıcıl. Dönməz qəhrəman. Dönməz iradə. - Rüstəm kişini həmişə qüvvətli və dönməz görməyə alışmış Səkinə şikayətlənməsinə dözə bilmədi. M.İbrahimov. Sən...

DÖNMƏZLİK (ID - 10640)

is. Səbat, dözümlülük, əzmkarlıq, qərarında möhkəmlik və ardıcıllıq. Qocaoğlu dönməzliklə (z.) hərəkət edir, həyat təcrübəsi də işdə ona az kömək etmirdi. S.Rəhimov.

DÖNÜK (ID - 10641)

sif. Sözündə, əhdində, məsləkində durmayan; səbatsız, etibarsız, vəfasız. Dönük adam. - Aslan .. dönük fikirli və zəif iradəli adamları sevməzdi. M.İbrahimov.
□ Dönük çıxmaq - dönüklük göstərmək, vəfasız, etibarsız...

DÖNÜKLÜK (ID - 10642)

is. 1. Əhdində, sözündə durmama; səbatsızlıq, etibarsızlıq, vəfasızlıq. Dönüklük etmək. - [Əmiraslan ağa:] Yoxsa dönüklük olmuşdur? S.S.Axundov. Onda qubernator .. deməzdimi ki, ay Müqim bəy Cavanşir, bu nə dönüklük azarıdır...

DÖNÜM (ID - 10643)

is. 1. Dönmə, dönüş, qayıtma, dolanma.
2. Dəfə, kərə. Bir dönüm. Bu dönüm.

DÖNÜŞ (ID - 10644)

is. 1. Qayıdış, qayıtma, geri dönmə.
məc. Bir şeyin gedişində, inkişafında əsaslı və ciddi dəyişiklik. İşdə dönüş yaratmaq. - [Səttar xan:] Qüvvət bacarıqdan, qorxmamaqdan və kütlədə dönüş yaratmaqdan ibarətdir. M.S.Ordubadi.
Bax...

DÖRD (ID - 10645)

miqd. s. 1. Üçdən sonra gələn və 4 rəqəmi ilə işarə olunan say və miqdar. İki dəfə iki - dörd. Dörd yaş.
Beşballı sistemdə şagirdin, tələbənin müvəffəqiyyətini göstərən və “yaxşı” ifadə edən nömrə. Dərslərdən...

Bu səhifə 105 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla