Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DÜZGÜNLƏŞDİRMƏ (ID - 11446)

“Düzgünləşdirmək”dən f.is.

DÜZGÜNLƏŞDİRMƏK (ID - 11447)

f Düzgün hala salmaq, qaydaya salmaq, nizama salmaq. [Yaşar:] Əlbəttə, suvarma işlərini düzgünləşdirməklə qızdırmanı da aradan qaldırmaq olar. C.Cabbarlı.

DÜZGÜNLƏŞMƏ (ID - 11448)

“Düzgünləşmək”dən f.U.

DÜZGÜNLƏŞMƏK (ID - 11449)

f Düzgün şəklə düşmək, düzgün olmaq, qaydaya düşmək, nizama düşmək.

DÜZGÜNLÜK (ID - 11450)

is. Düzlük, doğruluq. Fikrin düzgünlüyü. Tələffüzün düzgünlüyü.

DÜZXƏTLİ (ID - 11451)

sif. Düz istiqamətlə gedən, düz xətlə gedən (uzanan, yerləşən).

DÜZQAMƏT(Lİ) (ID - 11452)

sif. Qaməti düz, sərrast. İmran kişi üzdən arıq və cansız görünən, ucaboy, şax dayanan, düzqamətli bir kişi idi. M.Hüseyn.

DÜZQANADLILAR (ID - 11453)

is. zool. Çəyirtkə və s. əhatə edən həşərat dəstəsi.

DÜZQƏLBLİ (ID - 11454)

sif. Təmizürəkli, səmimi, ürəyiaçıq. Düzqəlbli adam.

DÜZQƏLBLİLİK (ID - 11455)

is. Təmizürəklilik, səmimilik, ürəyiaçıqlıq.

DÜZLƏMƏ (ID - 11456)

“Düzləmək”dən f.is.

DÜZLƏMƏK (ID - 11457)

f Düzən halına salmaq, hamarlamaq, çala-çuxurunu düzəltmək. Buldozerlər yeri düzləyir. - Od-alov nəfəsli, çarxlı nəhənglər; Yüz çuxur doldurur, təpə düzləyir. S.Vurğun.

DÜZLƏNDİRİCİ (ID - 11458)

is. tex. Dəyişən elektrik cərəyanını sabit cərəyana çevirən alət, cihaz. Müasir elektrotexnikada dəyişən cərəyanın sabit elektrik cərəyanına çevrilməsinə olan ehtiyac günü-gündən artır. Bu məqsədlə işlədilən qurğulara...

DÜZLƏNDİRİLMƏ (ID - 11459)

“Düzləndirilmək” dən f.is.

DÜZLƏNDİRİLMƏK (ID - 11460)

məch. Düzən halına salınmaq, hamarlandırılmaq, çala-çuxuru düzəldilmək.

DÜZLƏNDİRMƏ (ID - 11461)

“Düzləndirmək”dən f.is.

DÜZLƏNDİRMƏK (ID - 11462)

f 1. Düz, hamar hala sal(dır)maq, hamarlandırmaq. Bu yerin çala-çuxurunu düzləndirmək lazımdır.
2. tex. Nizamlamaq, tənzim etmək.

DÜZLƏNMƏ (ID - 11463)

“Düzlənmək”dən f.is.

DÜZLƏNMƏK (ID - 11464)

1. məch. Düz hala salınmaq. Çala-çuxurlar düzləndi.
t-siz. Düz olmaq, düz hala gəlmək, hamarlanmaq.

DÜZLƏŞDİRİLMƏ (ID - 11465)

“Düzləşdirilmək”dən f.is.

DÜZLƏŞDİRİLMƏK (ID - 11466)

bax düzləndirilmək.

DÜZLƏŞDİRMƏ (ID - 11467)

“Düzləşdirmək”dən f.is.

DÜZLƏŞDİRMƏK (ID - 11468)

bax düzləndirmək.

DÜZLƏŞMƏ (ID - 11469)

“Düzləşmək”dən f.is.

DÜZLƏŞMƏK (ID - 11470)

bax düzlənmək 2-ci mənada.

DÜZLÜK (ID - 11471)

is. 1. Düz, düzəngah, düzənlik, düzən; quru çöl. Dərə-təpədən düzlüyə çıxdıq.
[Araz Şeydaya:] Sən məni hara çəkirsən? Sizin bu mədənlərdə düzlükdən başqa bir şey var? A.Şaiq.
2. Doğruluq, vicdanlılıq, sədaqət,...

DÜZMƏ (ID - 11472)

1. “Düzmək”dən f.is.
2. is. Kələk, hiylə, fırıldaq. A qoca bic!.. Yenə nə olub, nə düzmən var? S.Rəhman.
□□ Düzmə hörgü - palçıq və qeyri yapışdırıcı maddələr işlətmədən hörülən hörgü.

DÜZMƏK (ID - 11473)

f. 1. Dənə halında olan şeyləri sıra ilə ipə və s.-yə keçirmək. Muncuğu sapa düzmək.
Müəyyən tərtib və qayda üzrə şeyləri bir yerə qoymaq, yerləşdirmək, sıralamaq. Sıraya düzmək. Şahmat daşlarını düzmək. Kitabları...

DÜZNƏQULU (ID - 11474)

zərf dan. Açıq-açığına, heç bir şeydən çəkinməyərək, necə var elə, olduğu kimi, düz.

DÜZÜ (ID - 11475)

is. Doğrusu (bəzən “sözün” sözü ilə birlikdə). Eşitginən Koroğlunun sözünü; Mən bilirəm əyrisini, düzünü. “Koroğlu”. Sözün düzünü desək, Fərman ekskavatorçu olmaq həvəsinə düşəndə bu iş üçün əməllibaşlı...

DÜZÜCÜ (ID - 11476)

is. Bir şeyi düzməklə məşğul olan adam.

DÜZÜLMƏ (ID - 11477)

“Düzülmək”dən f.is.

DÜZÜLMƏK (ID - 11478)

f. 1. Sıra ilə ipə və s.-yə keçirilmək. Muncuqlar ipə düzüldü.
2. Müəyyən bir tərtib və qayda ilə bir yerə qoyulmaq, yerləşdirilmək. Uşaqlar boylarına görə düzüldülər. - Taxçalara düzülübdü bir neçə samovar, sandıqca...

DÜZÜLÜ (ID - 11479)

sif. 1. Düzülmüş. İpə düzülü muncuq.
2. Müəyyən qaydada qoyulmuş, səliqə ilə düzülmüş, sıralanmış. Düzülü kitablar.

DÜZÜLÜŞ (ID - 11480)

is. 1. Düzülmə tərzi, düzülmə qaydası; tərtib. Muncuqların sapa düzülüşü yaxşı deyil.
Düzülmə işi (b ax düzülmək 2-ci mənada). Əsgərlərin sıraya düzülüşü beş dəqiqə çəkmədi.

DÜZÜLÜŞMƏ (ID - 11481)

“Düzülüşmək”dən f.is.

DÜZÜLÜŞMƏK (ID - 11482)

qarş. Bir-birinə baxaraq düzülmək. Sıraya düzülüşmək. Boya görə düzülüşmək.

DÜZÜM (ID - 11483)

is. 1. Bir ipə düzülmüş miqdar. Bir düzüm muncuq. Bir düzüm qax. - Savadın əlində köhnə bir dəsmal; İçində şabalıd, fındıqla üzüm; Qozlu sucuqlardan beş-altı düzüm. H.K.Sanılı. Bu hədiyyə iki düzüm; Kəhrəbaydı, rəngi...

DÜZÜNƏ (ID - 11484)

zərf 1. Düz, doğru. Düzünə danış.
// Doğrusu, həqiqəti əsli. Düzünə gəlincə, bu məlumat.. yan-yörədə əyləşən daqqapapaqlıların da ödünü ağzına gətirmişdi. S.Rəhimov.
Düz yolla, heç bir tərəfə dönmədən....

DÜZÜRƏKLİ (ID - 11485)

sif. Ürəyi təmiz, səmimi, doğru, düz. Düzürəkli adam.

DÜZÜŞ (ID - 11486)

is. Düzmə işi, düzmə tərzi, düzmə prosesi.

DÜZÜŞDÜRMƏ (ID - 11487)

“Düzüşdürmək”dən f.is.

DÜZÜŞDÜRMƏK (ID - 11488)

f Növ-növ, çeşid-çeşid, boy-boy düzmək, sıralamaq, qoymaq, yerləşdirmək. Malları, kitabları qəfəsəyə düzüşdürmək.

DÜZÜŞMƏ (ID - 11489)

“Düzüşmək”dən f.is.

DÜZÜŞMƏK (ID - 11490)

f Düzülmək (bir çoxları).

DÜZVURAN (ID - 11491)

sif. 1. Sərrast atıcı, hədəfı sərrast vuran. Düzvuran nişançı.
Düzgün vuran, yaxşı atan. Düzvuran tüfəng.

DVORYAN (ID - 11492)

[rus. дворян] tar. 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada: mülkədarlardan, onların nəslindən və xüsusi xidməti olan məmurlardan ibarət imtiyazlı zümrəyə mənsub adam; zadəgan. ..Orta hesabla hər bir kəndli ailəsinə yeddi desyatin,...

DVORYANLIQ (ID - 11493)

is. tar. Dvoryan zümrəsinə mənsubiyyət, dvoryan rütbəsi, adı. Lakin [atam] zabit rütbəsinə qədər qalxaraq bizə nəsillikcə dvoryanlıq və balaca bir malikanə qoyub getdi. Çexovdan.

DYAÇOK (ID - 11494)

[rus. дячок əsli yun.] Pravoslavlarda: ruhani rütbəsi olmayan kilsə xadimi.

DYAKON (ID - 11495)

[rus. дякон əsli yun.] Pravoslavlarda: ibadət zamanı keşişə kömək edən kilsə xadimi.

Bu səhifə 102 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla