1
İzahlı lüğət - D hərfi ilə başlayanlar - H. 65
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

DÖYMƏC (ID - 10846)

is. məh. Yaş meyvənin döyülməsi ilə hazırlanan yemək. Gün uzun, külfət oruc, döyməc ilə keçmir əməl. M.Möcüz.
// Doğranmış çörək və pendiri qarışdırıb yağda qovurmaqla hazırlanan yemək.
// Ovulmuş çörəklə...

DÖYMƏDÖŞƏMƏ (ID - 10847)

is. aşp. İçərisinə döyülmüş ət qoyulmuş, yaxud qarası ət qiyməsi olan plov. [Ağa Kərim xan:] ..Tez ürəktutan xörəklərdən birisi döymədöşəmədir. N.Vəzirov.

DÖYMƏK (ID - 10848)

f. 1. Əziyyət vermək, yaxud cəzalandırmaq üçün birini əl, yaxud başqa bir şeylə vurmaq; kötəkləmək, əzişdirmək. Xanım haqsız yerə [Sarıköynəyi] söyübdanlamağa, döyməyə, incitməyə başlayır. S.Hüseyn. [Qədir:] Öküzü...

DÖYMƏKABAB (ID - 10849)

is. Döyülmüş ətdən bişirilən kabab. Başladı zakazı: döymə kabab, cücə kababı, çoxoxbili, daha nə bilim nə. Ə.Haqverdiyev.

DÖYMƏQİYMƏ (ID - 10850)

is. aşp. Döyülmüş ət, noxud və kişmişdən bişirilən yemək.

DÖY-SINDIR (ID - 10851)

zərf dan. Bərk-bərk döyərək, əzişdirərək; döyülmüş halda. Kişini döysındır aparıb qatırlar zindana. “M.N.lətif.”.

DÖYÜKDÜRMƏ (ID - 10852)

“Döyükdürmək”dən f.is.

DÖYÜKDÜRMƏK (ID - 10853)

f. Təəccübləndirmək, mat qoymaq, çaşdırmaq. Bünyadın qulaqları uğuldayırdı, [külək] onu döyükdürmüşdü. Ə.Əbülhəsən.

DÖYÜKMƏ (ID - 10854)

“Döyükmək”dən f.is.

DÖYÜKMƏK (ID - 10855)

f Özünü itirmək, mat qalmaq, təəccüb etmək, çaşıb qalmaq, çaşmaq. Sofiya xanım Rüstəm bəyi görən kimi əvvəl döyükdü, rəngi qaçdı. Çəmənzəminli. [Ruqiyyə] ovçu əlindən qurtarmış maral kimi döyüküb töysünürdü....

DÖYÜKMÜŞ (ID - 10856)

f.sif. Çaşmış, özünü itirmiş, çaşıb qalmış, mat qalmış. O, içəri girdi, döyükmüş gözləri ilə dükanın içindəkilərə baxdı. M.Hüseyn. ..Qulam döyükmüş (z.) halda ətrafına baxınıb soruşdu. Ə.Əbülhəsən. Camaat...

DÖYÜLMƏ (ID - 10857)

“Döyülmək”dən f.is.

DÖYÜLMƏK (ID - 10858)

məch. 1. Əl və ya başqa bir şeylə vuraraq əziyyət verilmək; kötəklənmək, əzişdirilmək. Bərk döyülmək. - Bir də görürdün [Dəli Səməd] döyüldüyü yerdə, gözləri yaşlı qəhqəhə çəkib gülürdü. Çəmənzəminli. [Əhməd:]...

DÖYÜLMÜŞ (ID - 10859)

f.sif. 1. Əziyyət verilmək
üçün əl və ya başqa bir şeylə vurulmuş; kötəklənmiş, əzişdirilmiş.
// Məğlub edilmiş.
Sünbülündən ayrılmış. Döyülmüş taxıl.
Üyüdülmüş, narın hala salınmış. Həvəngdə...

DÖYÜM (ID - 10860)

is. Taxıl döymə işi. Taxıl döyümü. Döyüm başlandı. - Kəndlərin çoxunda biçin başlayıb sürətlə davam edirdi. Döyüm üçün kəndlilər .. çox tələsirdilər. Ə.Əbülhəsən.

DÖYÜN (ID - 10861)

b ax döyüm. Kəndlilər biçindən, döyündən və bağ-bostandan qayıtmışdılar. Ə.Abasov.
// Döyülən taxıl. Sovuruq atan kişilər əllərindəki ağac şanalar ilə toplanan döyünü düzəldir və sahmana salırdılar. S.Rəhimov.

DÖYÜNÇÜ (ID - 10862)

is. Taxıldöyən adam; xırmançı. Başıçalmalı döyünçü qoca xırmançı Pasını qarşıladı. S.Rəhimov.

DÖYÜNÇÜLÜK (ID - 10863)

is. Döyünçünün işi, peşəsi.

DÖYÜNDÜRMƏ (ID - 10864)

“Döyündürmək”dən f.is.

DÖYÜNDÜRMƏK (ID - 10865)

icb. Döyünməyə məcbur etmək, döyünməsinə səbəb olmaq. Ürəyini döyündürmək.

DÖYÜNMƏ (ID - 10866)

“Döyünmək”dən f.is. Ürək döyünməsi.

DÖYÜNMƏK (ID - 10867)

1. f Xəstəlik üzündən, yaxud qorxudan, həyəcandan, fərəhdən və başqa səbəblərdən tez-tez vurmaq, çırpınmaq (ürək). ..On beş yaşına gəlincə hər kəs [tənbəkini] çəksə, onun boyu çıxmaz, özünün də ürəyi döyünər....

DÖYÜNTÜ (ID - 10868)

is. Döyünmə. 'Döyüntü bilməyir burda ürəklər; Səyirdir atını qopan küləklər. S.Vurğun.

DÖYÜŞ (ID - 10869)

is. Vuruşma, çarpışma, vuruş, dava. Döyüş meydanı. Döyüş əməliyyatı. Əsgərlərin döyüş hazırlığı. Döyüşlərdən çıxmış ordu. Döyüş təcrübəsi. - Pozmaz cərgəmizi nə dərə, nə düz; Hazırdır döyüşə qızıl...

DÖYÜŞÇÜ (ID - 10870)

is. Sıravi əsgər. Komandir və döyüşçülər. - Meşədə minlərlə döyüşçünün yerləşdiyinə baxmayaraq, bir səs belə eşidilmirdi. M.S.Ordubadi. Başqa bir döyüşçü həyəcanla serjanta tərəf gəlir. Ə.Məmmədxanlı.
□...

DÖYÜŞDÜRMƏ (ID - 10871)

“Döyüşdürmək”dən f.is.

DÖYÜŞDÜRMƏK (ID - 10872)

icb. Bir-biri ilə vuruşdurmaq, dalaşdırmaq, toqquşdurmaq. Qoç döyüşdürmək. - On üç yaşına çatana kimi mən küçələrdə xoruz döyüşdürürdüm. C.Məmmədquluzadə.
// Bərk-boşluğunu yoxlamaq üçün yumurtaların uclarını...

DÖYÜŞDÜRÜLMƏ (ID - 10873)

“Döyüşdürülmək”dən f.is.

DÖYÜŞDÜRÜLMƏK (ID - 10874)

məch. Bir-biri ilə vuruşdurulmaq, dalaşdırılmaq, toqquşdurulmaq.

DÖYÜŞƏN (ID - 10875)

f.sif. Vuruşan, vuruşqan, döyüşkən. 'Döyüşən xoruz, qoç.
// Mübarizə edən. M.S.Ordubadinin “Döyüşən şəhər” adlı romanı tarixi hadisələrə həsr olunmuşdur.

DÖYÜŞKƏN (ID - 10876)

sif. 1. Davakar, vuruşqan, savaşqan. Döyüşkən adam. Döyüşkən xoruz.
[Səttar:] Özü arıq bir oğlandır. Amma bilirsən necə döyüşkəndir? P.Makulu.
2. məc. Mübariz, qorxmaz, cəsarətli. [Dilbər:] Sizi isə, Gülüş, indi mən...

DÖYÜŞKƏNLƏR (ID - 10877)

is. zool. Şirin sularda və akvariumlarda yaşayan kiçik balıq.

DÖYÜŞKƏNLİK (ID - 10878)

is. 1. Davakarlıq, vuruşqanlıq, savaşqanlıq.
2. məc. Mübarizlik, cəsarətlilik.

DÖYÜŞQABAĞI (ID - 10879)

sif. Döyüş başlamadan əvvəl. Döyüşqabağı hazırlıq.

DÖYÜŞMƏ (ID - 10880)

“Döyüşmək”dən f.is.

DÖYÜŞMƏK (ID - 10881)

f (Bir-biri ilə) çarpışmaq, vuruşmaq, savaşmaq, toqquşmaq. Qoçlar döyüşür. Xoruzlar döyüşlər. - Mərd döyüşəndə namərd qaçar. (Məsəl). Dünyanı sellərində çalxayan bizim həyat; Sağdan sola döyüşmüş, sonra yoluna düşmüş....

DÖYÜŞ-SÖYÜŞ (ID - 10882)

is. Dava-dalaş, döyüşübsöyüşmə, dalaşma.

DÖYÜŞSÜZ (ID - 10883)

zərf Döyüş olmadan, vuruşmadan, çarpışmadan; dinc yolla. Şəhəri döyüşsüz almaq.
// Mübarizəsiz. Qışsız bahar olmadığı kimi, döyüşsüz, əziyyətsiz, qurbansız da qələbə, xoşbəxt həyat yoxdur. Ə.Abasov.

DÖZMƏ (ID - 10884)

“Dözmək”dən f.is.

DÖZMƏK (ID - 10885)

f 1. Davam gətirmək, tab gətirmək, səbirlə keçirmək, qatlaşmaq. Ağrıya dözmək. Əziyyətə dözmək. - Soyuq dəmir çəkicə dözər. (Ata. sözü).
// Səbir etmək, təhəmmül etmək, səbirlə gözləmək. Dözürsən döz bu ayrılıq...

DÖZÜLMƏ (ID - 10886)

“Dözülmək”dən f.is.

DÖZÜLMƏK (ID - 10887)

məch. Davam gətirilmək, tab gətirilmək; təhəmmül edilə bilmək, keçirilə bilmək.

DÖZÜLMƏZ (ID - 10888)

sif. Dözmək mümkün olmayan, dözülə bilməyən, dözülməsi çətin olan. Dözülməz vəziyyət. Dözülməz isti. Dözülməz hərəkət. Dözülməz söz. - Çoxları məyus oturmuşdu. Bu hal özü də geridə qalmağın nə dərəcədə ağır...

DÖZÜLMƏZLİK (ID - 10889)

is. Dözülə bilməməzlik, dözülməz vəziyyət. [Firidun:] Həyatımızın dözülməzliyinə dair sizin əqli və məntiqi dəlilləriniz əleyhinə bir şey demək mümkün deyildir.. M.İbrahimov.

DÖZÜM (ID - 10890)

is. Dözmə, qatlaşma qabiliyyəti; mətanət, dəyanət, səbir etmə, dayanma, davam gətirmə, tab gətirmə; davam, səbat. Dözümü yoxdur. - Dağlar, səndə gözüm var: Dərdə məndə dözüm var. (Bayatı). [Buğac] öz gücünü, çevikliyini,...

DÖZÜMLÜ (ID - 10891)

sif. Dözümü olan; səbirli, davamlı, tablı, mətanətli. Qaraca qız da Nurəddin kimi pis günə dözümlü, səbirli bir uşaqdır. S.S.Axundov. İdris, sən yaxşı bilirsən ki, müharibə dəhşətli bir müharibədir. Onun çovğunları və...

DÖZÜMLÜLÜK (ID - 10892)

is. Dözmə, tab gətirmə, davam gətirmə qabiliyyəti; cismən və mənən möhkəmlik, davamlılıq, səbirlilik, səbat, mətanət. Futbol insanda dözümlülük, cəldlik, çeviklik kimi keyfiyyətlər tərbiyə edir.

DÖZÜMSÜZ (ID - 10893)

sif. Dözümü olmayan; səbirsiz, davamsız, tab gətirə bilməyən, tabsız. Püstəxanım həddindən artıq dözümsüz idi. M.Hüseyn.

DÖZÜMSÜZLÜK (ID - 10894)

is. Dözümün olmadığı hal və keyfiyyət; cismən və mənən davamsızlıq, səbatsızlıq, mətanətsizlik.

DÖZÜŞ (ID - 10895)

bax dözüm.

Bu səhifə 154 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif