Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DOQMAT (ID - 10296)

[yun.] bax ehkam.

DOQMATİK (ID - 10297)

sif. [yun.] 1. Doğma (ehkam) mahiyyətində olan, doğmaya aid olan.
2. Mücərrəd, abstrakt, sxematik. Doqmatik izah üsulu. - [Usta Zeynalın] dini etiqadı o dərəcədə doqmatik şəkil almışdı ki, atdığı addımına, gördüyü işinə...

DOQMATİKLİK (ID - 10298)

is. Doğma (ehkam) mahiyyətində olma. Şərhin doqmatikliyi.
// Mücərrədlik, abstraktlıq, sxematiklik.

DOQMATIZM (ID - 10299)

[yun.] kit. Doğmalara (ehkamlara) əsaslanan qeyri-tənqidi təfəkkür; ehkamçılıq.

DOL (ID - 10300)

is. köhn. Keçmişdə quyudan su, neft (mazut) çəkmək üçün mal dərisindən, yaxud brezentdən və s.-dən tikilən tuluq. Kəlləçarxdan asılan mazut dolları dar ağacından asılan məhkumlar kimi sallanırdı. M.S.Ordubadi. Yaxşı yadımdadır...

DOLA (ID - 10301)

DOLAB1 (ID - 10302)

is. Evin divarında düzəldilən rəf, şkaf. Dolabın qarşısında bir boşqabın qırıqları görünürdü. S.Hüseyn. [Fatma arvad] gümüş stəkanaltılarını, qaşıqlarını tələsə-tələsə dolabdan çıxarır. Mir Cəlal.
// Ümumiyyətlə,...

DOLAB2 (ID - 10303)

is. Quyudan su çıxarmağa məxsus çarx. Su quyusunun dolabı xarab olmuşdur.

DOLAB3 (ID - 10304)

is. Kələk, hiylə, fənd, biclik, dolaşıq iş.
□ Dolab gəlmək - hiylə gəlmək, aldatmaq, fırıldaq işlətmək. Dolab qurmaq
hiylə düzəltmək, kələk qurmaq. Dolaba düşmək - hiyləli işə düşmək, dolaşıq işə düşmək....

DOLABÇA (ID - 10305)

is. Kiçik dolab (bax dolab1#).

DOLABÇI (ID - 10306)

sif. dan. Hiyləgər, fırıldaqçı, kələkbaz, bic.

DOLABÇILIQ (ID - 10307)

is. dan. Hiyləgərlik, fırıldaqçılıq, kələkbazlıq, biclik.

DOLABLI (ID - 10308)

sif. Dolabı olan. Dolablı divar.

DOLAQ (ID - 10309)

is. 1. Qılçaya sarılan, yundan və s.-dən toxunma sarğı, yaxud parça zolağı. Dolaqsız gedən oğlan; Dolaq tamam oldu, gəl. (Bayatı). Bir əsgər kəhriz başındakı qarağaca söykənib dolaqlarını bağlayırdı. Mir Cəlal.
// Patava....

DOLAQARDI (ID - 10310)

is. məh. Biçinçilərin qollarına sarıdıqları sarğı.

DOLAQLAMA (ID - 10311)

“Dolaqlamaq”dan f.is.

DOLAQLAMAQ (ID - 10312)

f Dolaq sarımaq.
// Sarımaq.

DOLAQLANMA (ID - 10313)

“Dolaqlanmaq”dan f.is.

DOLAQLANMAQ (ID - 10314)

məch. Dolaq sarınmaq.
// Sarınmaq.

DOLAQLI (ID - 10315)

sif. Qılçasına dolaq sarımış. Dolaqlı əsgər.

DOLAQLIQ (ID - 10316)

is. Dolağa yarayan, dolağa yetəcək qədər olan. Bir dolaqlıq şalparça.

DOLAM (ID - 10317)

is. Sarılan bir şeyin hər bir sarğısı, dövrəsi.
// Sarılan bir şeyin hər dəfədəki sarılmış miqdarı.
dolam-dolam sif. Dolama-dolama, əyriüyrü, dolamalar halında olan.
□ Dolamdolam olmaq - qıvrılmaq, burum-burum olmaq....

DOLAMA1 (ID - 10318)

1. “Dolamaq”dan f.is.
sif. Dümdüz olmayan; birbaşa, düz xətlə getməyən, o yana-bu yana burulan, əyri-üyrü, dolanbac. Dolama yol. Dolama cığır. Dolama küçə. - Qaranlıq küçədən sonra yolumuz dolamadır. N.Vəzirov. Dolama yollarla...

DOLAMA2 (ID - 10319)

is. Dırnaq altının iltihabı və irinləməsi; qılbaş. Barmağına dolama çıxıb.

DOLAMAÇARX (ID - 10320)

is. Quyudan dol və s. vasitəsilə su çəkmək, keçmişdə neft çıxarmaq üçün onun üzərində qurulan sadə, qaldırıcı (çarxlı) qurğu. Bir çocuq atla dolamaçarxda su çəkirdi. S.Hüseyn.
// Gəmilərdə lövbəri qaldırmaq üçün...

DOLAMAQ (ID - 10321)

f 1. Sarımaq, sarıqlamaq. Dolağı ayağına doladı, çəkməsini geydi. - [Durna:] Çay başından gəlirkən saçlarımı əllərinə doladı, kəndin içindən sürüdü. C.Cabbarlı.
məc. dan. Tapşırmaq, üzərinə yükləmək, həvalə etmək,...

DOLAM-DOLAŞIQ (ID - 10322)

sif. və zərf Tamamilə dolaşıq, çox dolaşıq, anlaşılmaz. Burmabığ rəis boğuq səslə öz qəzasında yaranan mürəkkəb vəziyyətdən dolam-dolaşıq raport verməyə başladı. S.Rəhimov.

DOLANACAQ (ID - 10323)

is. Yaşama şəraiti; güzəran, məişət, keçinəcək, yaşayış. Mirzə Fətəli komediyalarında hər nə yazıbsa, dolanacağımızın eynindən və məişətimizin özvaiəhvalından götürübdür. F.Köçərli. Ancaq anam Allah rəhmətinə...

DOLANBAC (ID - 10324)

1. sif. Çox dolaşıq, əyri-üyrü. Cığır dolanbac yol kimi əyri idi. M.İbrahimov. Oğul! - deyə Güllü arvad, dolanbac yollarla yox, öz ana ürəyi ilə duyub-anladığı kimi açıq-açığına sözə başladı. Ə.Əbülhəsən.
// Düz...

DOLANBACI (ID - 10325)

zərf Düz xətt ilə yox, əyriüyrü, dolama xətt üzrə. [Kişi] qaraquş kimi qanad gərib, .. dolanbacı getməyə başladı. S.Rəhimov.

DOLANBACLI (ID - 10326)

sif. Dolama, əyri-üyrü, dolanbac olan. Dəli və azğın dərədən dolanbaclı yollarla hücum edən bulanıq sellərin əkinləri, tikintiləri basmasına, uşaq aparmasına dözməkmi olar? Mir Cəlal.

DOLANDIRICI (ID - 10327)

is. Adam aldatmağı özünə peşə etmiş adam; fırıldaqçı, aldadıcı.

DOLANDIRICILIQ (ID - 10328)

is. Dolandırıcının işi, peşəsi; fırıldaqçılıq.

DOLANDIRILMA (ID - 10329)

“Dolandırılmaq”dan f.is.

DOLANDIRILMAQ (ID - 10330)

məch. 1. Hərləndirilmək, fırlandırılmaq.
2. Gəzdirilmək.

DOLANDIRMA (ID - 10331)

“Dolandırmaq”dan f.is.

DOLANDIRMAQ (ID - 10332)

f 1. Hərləndirmək, fırlandırmaq, aylandırmaq, dövr etdirmək. Çarxı dolandırmaq. - O əllər .. cəhrə dolandırmaqdan, lülə sarımaqdan qabar olub ağaca dönmüşdür! Ə.Əbülhəsən.
// Gəzdirmək. Uşağı apar, bağda dolandır,...

DOLANIŞ (ID - 10333)

DOLANIŞACAQ (ID - 10334)

dan. bax dolanacaq. [İmran:] Nə vaxtadək bizim dolanışacağımız belə gedəcəkdir? Ə.Haqverdiyev.

DOLANIŞIQ (ID - 10335)

dan. bax dolanacaq.

DOLANMA1 (ID - 10336)

“Dolanmaq1”dan f.is.

DOLANMA2 (ID - 10337)

1. “Dolanmaq2”dan f.is.
2. is. Həyat, yaşayış; həyat, yaşayış şəraiti. İkinci günü Ruqiyyə şəhər dolanmasından usandı. A.Divanbəyoğlu.

DOLANMAQ1 (ID - 10338)

f 1. Bir şeyin ətrafında fırlanmaq, hərlənmək, dövr eləmək, aylanmaq; dövrə vurmaq. Bu binanın ətrafını on dəqiqəyə dolanmaq olar. - Hüseynağa şeylərin daşınmasını gözləmədən yuxarı çıxıb buruğu dolandı. M.İbrahimov....

DOLANMAQ2 (ID - 10339)

f Öz həyatını, dolanacağını bir vasitə ilə təmin etmək, keçinmək, yaşamaq, güzəran etmək. O indi çox yaxşı dolanır.
// Ümumiyyətlə, yaşamaq, güzəran keçirmək, həyat sürmək. Bir növ dolanırdıq, mən palaz toxuyub...

DOLAŞ1 (ID - 10340)

b a x dolaşa. Dəyirmanın, bulaqların suyu donmuş, qurumuş; Sərçə, dolaş yem axtarır, qar üstünə qonmuşdur. A.Səhhət.

DOLAŞ2 (ID - 10341)

sif. dan. Dolaşıq, pırtlaşıq.
dolaş-dolaş: dolaş-dolaş olmaq - dolaşmaq, dolaşıq düşmək. İp dolaş-dolaş olub açılmır.

DOLAŞA (ID - 10342)

is. zool. Qarğa cinsindən kiçik qara rəngli quş; zağca. Dolaşa yuvası. Dolaşanı ələ öyrətmək olur.

DOLAŞDIRILMA (ID - 10343)

“Dolaşdırılmaq”dan f.is.

DOLAŞDIRILMAQ (ID - 10344)

“Dolaşdırmaq”dan (1, 2, 3, 5 və 6-cı mənalarda) məch.

DOLAŞDIRMA (ID - 10345)

“Dolaşdırmaq”dan f.is.

Bu səhifə 103 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla