Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DƏNƏLƏTDİRİLMƏ (ID - 8996)

“Dənələtdirilmək”dən f.is.

DƏNƏLƏTDİRİLMƏK (ID - 8997)

məch. Dənələrə ayırtdırılmaq; arıtdırılmaq.

DƏNƏLƏTDİRMƏ (ID - 8998)

“Dənələtdirmək”dən f.is.

DƏNƏLƏTDİRMƏK (ID - 8999)

“Dənələtmək”dən icb.

DƏNƏLƏTMƏ (ID - 9000)

“Dənələtmək”dən f.is.

DƏNƏLƏTMƏK (ID - 9001)

“Dənələmək”dən icb.

DƏNƏLİ (ID - 9002)

sif. 1. Dənli, dəni çox olan. Dənəli sünbül.
2. Dənələri ayrı-ayrı seçilən. Qətibə əlini atıb kiçik bir şəddə iri dənəli inci çıxarıb Səba xanımın boynuna saldı. M.S.Ordubadi.

DƏNƏMUZD (ID - 9003)

sif. iqt. Əmək haqqı istehsal olunan maddi nemətlərin sayına görə ödənilən. Dənəmuzd fəhlə. Dənəmuzd iş.

DƏNƏVƏR (ID - 9004)

sif. 1. Dənəli, dənlər halında, dənələri iri olan. Dənəvər gübrə. Dənəvər torpaq.

Dənələri (ID - 9005)

bir-birindən seçilən, qarışıq olmayan. Yaxşı dəm çəkmiş plov dənəvər, elastik.. olmalıdır.

DƏNƏVƏRLƏNDİRİLMƏ (ID - 9006)

“Dənəvərləndirilmək”dən f.is.

DƏNƏVƏRLƏNDİRİLMƏK (ID - 9007)

bax dənəvərləşdirilmək.

DƏNƏVƏRLƏNMƏ (ID - 9008)

“Dənəvərlənmək”dən f.is.

DƏNƏVƏRLƏNMƏK (ID - 9009)

f Dənəvər hala düşmək, dənələrdən ibarət olan tərkib hissələri bir-birindən ayrılmaq.
// Eyni mənada qalın saç haqqında. Qız, gözəl başını tərpətdikcə bu saç dənəvərlənir, tel-tel olub onun yanaqlarını, çənəsini...

DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏ (ID - 9010)

“Dənəvərləşdirilmək”dən f.is.

DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏK (ID - 9011)

məch. Dənəvər hala salınmaq. [Məruzəçi] kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına mədən gübrəsi ilə üzvi gübrə qarışığının, habelə dənəvərləşdirilmiş gübrənin təsiri haqqında məruzə etdi.

DƏNƏVƏRLƏŞDİRMƏ (ID - 9012)

“Dənəvərləşdirmək”dən f.is.

DƏNƏVƏRLƏŞDİRMƏK (ID - 9013)

f. Dənəvər etmək, dənəvər hala salmaq.

DƏNƏVƏRLƏŞMƏ (ID - 9014)

“Dənəvərləşmək”dən f.is. [Xaşa] çox yayılaraq torpağın yaxşı dənəvərləşməsini təmin edir.

DƏNƏVƏRLƏŞMƏK (ID - 9015)

f Dənəvər hala düşmək. Torpaq dənəvərləşir və alaq otları azalır.

DƏNƏVƏRLİK (ID - 9016)

is. 1. Dənəvər şeyin halı, çox dənlilik.
2. Dənə-dənə ayrılma, parçalanma.

DƏNƏZƏN (ID - 9017)

is. tex. Dənin yeyilməsini asanlaşdırmaq üçün onu xırdalayan və əzən maşın. Yemləri hazırlamaq üçün bölmələrə küləşdoğrayan, dənəzən, kartofyuyan maşınlar qoyulmalıdır. “Ümumi zootexniya”.

DƏNG1 (ID - 9018)

dəng eləmək (etmək) (bəzən “başını”, “baş-beynini”, “qulağını” sözləri ilə) - çox və bərk danışmaqla, qışqırmaqla, səs-küy salmaqla bezikdirmək, adamın başını, qulaqlarını yormaq; baş-qulaq aparmaq. Dəng...

DƏNG2 (ID - 9019)

is. 1. məh. Bərabər, tay. Sən ona dəng deyilsən.
dan. Cüzi bir hissə, bir dənə. Çin mülkünə verməm saçının dəngini. M.P.Vaqif. Mah ilən hüsnünün xoş rənginə; Yetə bilməz təcnisimin dənginə. Aşıq Pəri.
köhn. Qara...

DƏNGƏNƏ (ID - 9020)

is. məh. Kasaya oxşayan kiçik saxsı qab. Dəngənədə qatıq çalmaq.

DƏNGƏSƏR (ID - 9021)

dəngəsər etmək (eləmək)
b ax dəng etmək (“dəng1’də). Oğul mənimdir əgər, oxutmuram, əl çəkin! Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin! M.Ə.Sabir. Dəngəsər olmaq - bax dəng olmaq (“dəng1’də). Yatanlar hamısı...

DƏNGİL (ID - 9022)

sif. dan. Xal-xal, xallı.

DƏNGİL-DƏNGİL (ID - 9023)

sif. dan. Çoxlu xalları olan, xallı, xal-xal

DƏNGİL-DÜNGÜL (ID - 9024)

sif. dan. Seyrək, aralı. Dəngil-düngül ağaclıq.

DƏNGÜLÜŞ (ID - 9025)

sif. dan. Yüngül, qeyri-ciddi, dingiliş. Dəngülüş adam.

DƏNXIRDALAYAN (ID - 9026)

sif. və is. tex. Dəni üyüdüb yarma halına salan. Dənxırdalayan maşın.
// is. Dəni üyüdüb yarma halına salan maşın və s.

DƏNİ (ID - 9027)

sif. [ər.] Alçaq, rəzil. ..Dəni məqsədlilərin burada şəltəsi işləməz.. Onları kənar etmək, öz məqamlarına qovmaq lazımdır. Ü.Hacıbəyov. Bəzən mühit ən gözəl, ən mərhəmətli və sevimli bir qızı dəyişdirib ən dəni,...

DƏNİZ (ID - 9028)

is. 1. Yer kürəsinin acı-duzlu su ilə örtülü olan və az-çox quru ilə əhatə olunmuş böyük sahəsi, okeanın bir hissəsi; dərya. Qara dəniz. Xəzər dənizi. - Dəniz okeanların az-çox təcrid edilmiş hissələridir ki, bunların özlərinin...

DƏNİZARIDAN (ID - 9029)

sif. və is. tex. Dənizin dayaz yerlərini dərinləşdirən (gəmi).

DƏNİZAŞIRI (ID - 9030)

sif. Dənizin o tayında olan, dənizin o tərəfındə olan. Dənizaşırı ölkələr.

DƏNİZATI (ID - 9031)

is. zool. Sahil yosunları arasında yaşayan kiçik balıq; dənizayğırı.

DƏNİZAYĞIRI (ID - 9032)

bax dənizatı. Dənizayğırının dərisi, onu yosun budaqları arasında çox yaxşı gizlədir. “Sualtı aləm”.

DƏNİZCİK (ID - 9033)

is. Kiçik dəniz; göl.

DƏNİZÇİ (ID - 9034)

is. Dəniz nəqliyyatmda və ya hərbi dəniz donanmasında xidmət edən adam. Dənizçilər marşı. - Bizim dənizçilərdir; Çovğunda, qışda, qarda; Qorumaqçın sahili; Üzür doğma sularda. M.Seyidzadə.

DƏNİZÇİLİK (ID - 9035)

is. Dənizdə xidmət etmə, dənizçi sənəti.

DƏNİZXİYARI (ID - 9036)

is. zool. Dərisitikanlılar tipindən xiyara bənzəyən dəniz heyvanı. Dərisindəki xırda kirəc cisimciklərin və beş cərgə ayaqların olmasına görə, dənizxiyarlarının dənizkirpiləri, dənizulduzları və dənizzanbaqları sinfindən...

DƏNİZKƏNARI (ID - 9037)

sif. Dəniz kənarında olan, dəniz sahilinə yaxın olan. Dənizkənarı küçə. - Bakılılar hər axşam dənizkənarı bulvara çıxırlar.

DƏNİZKİRPİSİ (ID - 9038)

is. zool. Dərisitikanlılar tipindən yastı kürə şəklində heyvan. Dənizkirpisi, adətən, azacıq yastı kürə şəklində olub, üzərində beş cərgə nazik və şəffaf sorucu ayaqları vardır. “Sualtı aləm”.

DƏNİZ (ID - 9039)

QARANQUŞU is. zool. Zirehli kiçik dəniz balığı.

DƏNİZQIRAĞI (ID - 9040)

b ax dənizkənarı.

DƏNİZOTU (ID - 9041)

is. bot. Birləpəli bitkilər fəsiləsindən dənizdə bitən çoxillik su bitkisi. Alimlər dənizotundan təbii neftə oxşar süni neft almağa müvəffəq olmuşlar.

DƏNİZPƏRİSİ (ID - 9042)

is. Nağıllarda: suda yaşayan, saçları üzünə tökülmüş, çılpaq, balıq quyruqlu qadın surətində təsəvvür edilən əfsanəvi vücud.

DƏNİZPİŞİYİ (ID - 9043)

is. zool. Qiymətli qara dərisi (xəzi) olan dəniz heyvanı. Qiymətli yumşaq xəzli dənizpişikləri törəyib çoxalmaq üçün adalara çıxırlar. “Sualtı aləm”.

DƏNİZSOĞANI (ID - 9044)

DƏNİZŞEYTANI (ID - 9045)

is. zool. Dəniz dibində yaşayan enliağızlı balıq. Dənizşeytanı adlanan balıq dənizin dibində sakitcə uzanıb başındakı xırda bığlarını tərpədir. “Sualtı aləm”.

Bu səhifə 98 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla