Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DANSAQ (ID - 8096)

dan. bax danlaq.

DANSIQ (ID - 8097)

is. məh. Abır, həya. Abrını itirmək. Məhəbbətini itirmək.

DAR1 (ID - 8098)

sif 1. Ensiz (enli ziddi). Dar küçə. Dar yol. Dar keçid. Dar dərə. - Küçə dar olmağına görə ulaq güc ilə keçirdi. Çəmənzəminli. Diyar kişi dar bir cığırla sola tərəf buruldu. Ə.Məmmədxanlı.
□ Dar dəmir yolu - yaxın...

DAR2 (ID - 8099)

is. [fars.] Edama məhkum olunanları asmaq üçün dikəldilən dirək; dar ağacı. Dar ağacını da təpənin üstündə qurublar. “Koroğlu”. [Konsul:] Bu dar ağacları şahənşah hökumətinin əmri ilə qurulmuşdur. M.S.Ordubadi.
□...

DAR3 (ID - 8100)

is. [ər.] klas. Əsil mənası “ev”, “məskən”, “məhəl”, “məkan” olub, klassik ədəbiyyatda bir sıra tərkiblərdə işlənir. Dari-bəqa din. - o dünya, axirət. Daribəqayə rehlət etmək (buyurmaq) tənt. köhn. - ölmək,...

DARABA (ID - 8101)

is. məh. 1. Taxtadan və s.-dən hasar; arakəsmə. Otağı daraba ilə iki hissəyə ayırmaq.
Evin yanında taxtadan və s.-dən düzəldilmiş tikili. Bu dünyada əlindən min bir peşə gəlirdi: qaşıq qayırmaq, anbar qurmaq, daraba salmaq,...

DARA-BARA (ID - 8102)

is. Mübahisə, dalaşma, dava, küsüşmə, söyüşmə.

DARAĞAOXŞAR (ID - 8103)

bax daraqvari.

DARAQ (ID - 8104)

is. 1. Saçı darayıb düzəltmək üçün dişli alət. Narındişli daraq. Başını daraqla daramaq. - Siyah zülfü daraq ilə dara, gör. Qurbani.
□ Daraq çəkmək - daramaq. Müşkünazın qoyun-qoltuğuna sərinlik dolduqca, külək saçlarına...

DARAQAĞZI (ID - 8105)

is. Darağın dişlərindən tökülən yun və s. qırmtıları.

DARAQBATMAZ (ID - 8106)

f.sif. Qalın, gur, sıx, yaxud dolaşıq, pırtlaşıq, dolaşıb bir-birinə sarılmış. [Sevil] ..əlini sıx və daraqbatmaz qara saçlarına aparıb gəzdirdi. S.Rəhimov.

DARAQCIQ (ID - 8107)

is. Kiçik daraq.

DARAQÇI (ID - 8108)

is. 1. Daraq qayıran usta.
Muzdla yun darayan (adam). Daraqçıya daramaq üçün yun aparmaq.

DARAQÇILIQ (ID - 8109)

is. 1. Daraq qayırma sənəti.
2. Yun darama sənəti. Daraqçılıqla məşğul olmaq.

DARAQ-DARAQ (ID - 8110)

zərf Daraqlar şəklində, yan-yana düzülmüş halda.

DARAQDİŞİ (ID - 8111)

zərf Daraq dişləri kimi bir boyda, yan-yana və sıx. Sərvinazla Muradın briqadalarının əkdiyi pambıq daraqdişi bitmiş(di). Ə.Vəliyev.

DARAQLAMA (ID - 8112)

“Daraqlamaq”dan f.is.

DARAQLAMAQ (ID - 8113)

f 1. Daraqdan keçirmək, daraqla daramaq, daraqla təmizləmək. Yunu daraqlamaq.
// Daraqla düzəltmək. Saçlarını daraqlamaq. Başını daraqlamaq.
Əllərini daraqlamaq - b ax əl.
Silaha patronlu daraq keçirmək. Tüfəngi daraqlamaq....

DARAQLANMA (ID - 8114)

is. 1. “Daraqlanmaq”dan f.is.
2. Pambığın gülaçma dövrü.

DARAQLANMAQ (ID - 8115)

1. məch. Daraqla daranmaq, daraqla təmizlənmək, daraqdan keçirilmək. Yun daraqlanmışdır.
2. f. Gül açmaq. Pambıq kolları yaxşı inkişaf etmiş, daraqlanmışdır. “Az. qad.”.

DARAQLATMA (ID - 8116)

“Daraqlatmaq”dan f.is.

DARAQLATMAQ (ID - 8117)

icb. Daraqlama işi gördürmək.

DARAQLI (ID - 8118)

sif. Darağı olan, başmda, ya bədənində darağa bənzər nişanı olan. Daraqlı balıq. Başı daraqlı quş.

DARAQLIQ (ID - 8119)

sif. 1. Daraq qayrılmağa yarayan. Daraqlıq buynuz.
Daranmaq üçün ayrılan. Daraqlıq yun.
Bir dəfə daraqdan keçirməyə kifayət edən. Bir neçə daraqlıq yun.

DARAQOTU (ID - 8120)

is. bot. Quru və daşlı yamaclarda bitən dənli ot bitkisi.

DARAQVARİ (ID - 8121)

sif. Darağaoxşar, daraq kimi diş-diş.

DARALDICI (ID - 8122)

sif. Daraldan, darlaşdıran, dar hala salan, genəlməyə qoymayan. Damarları daraldıcı dərman.

DARALDILMA (ID - 8123)

“Daraldılmaq”dan f.is.

DARALDILMAQ (ID - 8124)

məch. Dar edilmək, dar hala salınmaq. Şalvarın balağı daraldılmışdır.

DARALMA (ID - 8125)

“Daralmaq”dan f.is.

DARALMAQ (ID - 8126)

f 1. Dar hala düşmək, darlaşmaq, dar olmaq, enliliyi azalmaq. Uzağa getdikcə yol daralır.
// Sıxılmaq, sıxlaşmaq, yığılmaq, kiçilmək. Ayaqqabılar daralmışdır. Köynəkyığılıb daraldı.
Tükənmək. [Sona xanım:] Hövsələm...

DARALTMA (ID - 8127)

“Daraltmaq”dan f.is.

DARALTMAQ (ID - 8128)

f 1. Dar etmək, dar hala salmaq, genliyini azaltmaq; darlaşdırmaq. Dairəni daraltmaq. Paltarın qolunu daraltmaq. - Kərəmov şalvarının balağını da biriki santimetr daraltmışdır. İ.Əfəndiyev.
məc. Azaltmaq, kiçiltmək, məhdudlaşdırmaq....

DARAM (ID - 8129)

sif. Tarım; çox dar. Dağbaşev danışa-danışa daram şinelinin dəmir düymələri ilə əlləşməkdə davam edirdi. S.Rəhimov.

DARAMA (ID - 8130)

“Daramaq”dan f.is.

DARAMAQ (ID - 8131)

f 1. Daraqla tükləri bir-birindən ayırıb nizama salmaq. Başını daramaq. - [Qərənfil] ikinci mərtəbədə bədənnüma güzgünün qabağında durub .. saçlarını darayırdı. M.Hüseyn. Bahardır, gəl çıxaq düzə, sevgilim! Dara saçlarını,...

DARAMLIQ (ID - 8132)

bax tarımlıq.

DARANIQ (ID - 8133)

sif. Daranılmış. Taya dibində də incəbelli bir qız daranıq saçlı bir oğlanla öpüşür. C.Cabbarlı.

DARANQ (ID - 8134)

təql. Metal şeyin başqa bir şeyə toxunarkən çıxardığı səs.

DARANQI (ID - 8135)

is. 1. bot. Qovaq cinsindən ağac; piramidal qovaq.
2. məh. Ağaclardan kəsilib tökülmüş quru budaqlar; çır-çırpı. Daranqı yığmaq.

DARANQILTI (ID - 8136)

DARANMA (ID - 8137)

“Daranmaq”dan f.is.

DARANMAQ (ID - 8138)

1. məch. Daraqla bir-birindən ayrılıb nizama salınmaq, düzəldilmək. [Qərib:] Siyah saçları darandı; Canım həsrətində yandı. “Aşıq Qərib”. [Hindli qız:] Darandıqca qıvrılar tel; Üz üstündə yana düşər. A.Şaiq.
məch....

DARANMIŞ (ID - 8139)

f sif. 1. Daraqla bir-birindən ayrılıb nizama salınmış, düzəldilmiş. Daranmış saç. - [Səfainin] ..Orta boyu, səliqə ilə yuxarı daranmış və yağlanmış qara saçları, mülayim siması və yumşaq səsi onu xəfiyyə rəisindən artıq...

DARAŞDIRMA (ID - 8140)

“Daraşdırmaq”dan f.is.

DARAŞDIRMAQ (ID - 8141)

f. Daraşmasına səbəb və vasitə olmaq. Qarışqaları daraşdırmaq.

DARAŞMA (ID - 8142)

“Daraşmaq”dan f.is.

DARAŞMAQ (ID - 8143)

f. Bir şeyin üzərinə doluşmaq, toplaşmaq, yığışmaq; qonmaq. Qarışqalar mürəbbəyə daraşır. - Sürüyə qurd daraşınca, Qızıl onlarla boğuşa-boğuşa sürünü bu iki təpənin arasına qədər gətirib soxmuşdu. A.Şaiq. ..Sanki...

DARATDIRMA (ID - 8144)

“Daratdırmaq”dan f.is.

DARATDIRMAQ (ID - 8145)

icb. Üçüncü şəxs vasitəsilə daratmaq. Saçlarını daratdırmaq.

Bu səhifə 114 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla