Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DAMARIBOŞ (ID - 7946)

sif dan. İradəsiz, zəif iradəli, səbatsız, tez aldanan, tez yoldan çıxan, tez təsir altına düşən. Damarıboş adam.
// Qeyrətsiz, namussuz.

DAMARIBOŞLUQ (ID - 7947)

is. dan. İradəsizlik, səbatsızlıq, tez başdan çıxma, tez təsirə düşmə xasiyyəti.
// Qeyrətsizlik, namussuzluq.

DAMARIQIRIQ (ID - 7948)

bax damarıboş.

DAMARLAMA (ID - 7949)

“Damarlamaq”dan f.is.

DAMARLAMAQ (ID - 7950)

f Damarından yapışmaq, sıxmaq, boğmaq. Fəssad olub da, milləti daim damarladın; Hər kəs əlindəkin yerə atdı, qamarladın. M.Ə.Sabir.

DAMARLANMA (ID - 7951)

“Damarlanmaq”dan f.is.

DAMARLANMAQ (ID - 7952)

f Damar-damar olmaq, damarlar (zolaqlar) əmələ gəlmək.

DAMARLI (ID - 7953)

sif 1. Çoxlu damarı olan. Damarlı ət.
Xəstəlik, arıqlıq, qocalıq və s. nəticəsində dərisinin üstündə damarları görünən. Əmiraslan baba damarlı əlini qar kimi ağappaq saqqalına çəkir, uzun bığlarını tumarlayırdı. S.Rəhimov.
məc....

DAMARLILIQ (ID - 7954)

is. dan. 1. Damarlı şeyin halı.
2. məc. Namusluluq, qeyrətlilik.
// İradəlilik, möhkəmlik, səbatlılıq.

DAMARSIZ (ID - 7955)

sif dan. 1. Damarı olmayan.
məc. İradəsiz, zəif iradəli, sözünün üstündə durmayan. Damarsız adam.
məc. Namussuz, qeyrətsiz.

DAMARSIZLIQ (ID - 7956)

is. dan. 1. İradəsizlik,
zəiflik, səbatsızlıq.
məc. Namussuzluq, qeyrətsizlik.

DAMARÜSTÜ (ID - 7957)

sif anat. Damarın üstündə olan; damarı örtən. Damarüstü dəri.

DAMAZLIQ (ID - 7958)

sif Döl verməyə yarayan, döl vermək üçün saxlanılan; döllük, cins. Damazlıq qoyun. Damazlıq buğa. - Azərbaycan atları damazlıq bir cins kimi, Orta və Yaxın Şərq ölkələrinə, hətta Hindistan və Misirə belə aparılmışdır....

DAMBA (ID - 7959)

[holl.] xüs. Alçaq yerləri su basmaqdan qorumaq, sututarlarda isə suyu saxlamaq və s. üçün düzəldilən hidrotexniki qurğu; bənd.
// Üzərində yol salmaq üçün suda düzəldilən uzun sədd. Həmin damba sahili ayrı-ayrı dəniz buruqları...

DAMBAT (ID - 7960)

sif. məh. Lovğa, mütəkəbbir, özünü bəyənən, ədabaz. Dambat adam.

DAMBATLAŞMAQ (ID - 7961)

f. məh. Təşəxxüslənmək, özünü başqalarından yuxarı tutmaq, təkəbbürlü olmaq.

DAMBATLIQ (ID - 7962)

is. məh. Lovğalıq, mütəkəbbirlik, ədabazlıq, təşəxxüs. Dambatlığı sevməmək.
□ Dambatlıq satmaq - təşəxxüs satmaq, lovğalıq etmək.

DAMBİTİ (ID - 7963)

is. zool. Taxtabitiyə oxşar parazit cücü.

DAMCI (ID - 7964)

is. 1. Su və bu kimi mayelərin girdə şəklə düşmüş ayrıca kiçik hissəciyi. Su damcısı. Tər damcıları. - Sıçrayarkən işıldayır damcılar; San saçılar mirvaridlər, incilər. A.Səhhət. Damcılar günün qabağında almaz kimiparıldayırdı....

DAMCICIQ (ID - 7965)

is. Kiçik damcı.
□ Bir damcıcıq - bir az, azacıq, lap cüzi. Can qardaşım! Görsə gözüm bir damcıcıq saf qanını; Min şairin qüvvətilə yazacağam dastanını. S.Vurğun.

DAMCILAMA (ID - 7966)

“Damcılamaq”dan f.is.

DAMCILAMAQ (ID - 7967)

f. Damcı-damcı tökülmək, sızmaq. Əlüzyuyandan su damcılayır.
..Ələmdar uzun burnunun ucundan damcılayan gözyaşlarını sildi. S.Rəhimov.

DAMCILANDIRMA (ID - 7968)

“Damcılandırmaq”dan f.is.

DAMCILANDIRMAQ (ID - 7969)

f. Damcı-damcı tökmək; damcılatmaq.

DAMCILANMA (ID - 7970)

“Damcılanmaq”dan f.is.

DAMCILANMAQ (ID - 7971)

məch. Damcı-damcı tökülmək (axıdılmaq).

DAMCILATDIRMA (ID - 7972)

“Damcılatdırmaq”dan f.is.

DAMCILATDIRMAQ (ID - 7973)

icb. Damcı-damcı tökdürmək, axıtdırmaq.

DAMCILATMA (ID - 7974)

“Damcılatmaq”dan f.is.

DAMCILATMAQ (ID - 7975)

f. Damcı-damcı tökmək, axıtmaq. [Dərmanı] suya damcılatdıqda suda həll olmayan maddələr çökməyə başlayır. R.Əliyev.

DAMCILAYICI (ID - 7976)

is. xüs. Mayeni damcı-damcı tökmək üçün cihaz, alət; pipet.

DAMCIL-DAMCIL (ID - 7977)

zərf Hissə-hissə, azaz, getdikcə, yavaş-yavaş. Ana, .. bədənini damcıl-damcıl əridir, uşağını bəsləmək üçün çırpınırdı. Mir Cəlal.

DAMCILIQ (ID - 7978)

is. 1. Damcı axmaq üçün damlarda düzəldilən yerlər. Çardağın damcılığı.
2. Bax damcılayıcı.

DAMCISALAN (ID - 7979)

bax damcıtökən.

DAMCISAYAN (ID - 7980)

bax damcılayıcı.

DAMCITÖKƏN (ID - 7981)

bax damcılayıcı.

DAMCIVARİ (ID - 7982)

sif. Damcı kimi, damcıya oxşar, damcı şəklində olan.

DAMDABACA (ID - 7983)

is. 1. Uşaqları qorxutmaq üçün yalandan uydurulmuş mövhum vücud (“dam” və “baca” sözlərindən düzəldilmişdir). Qorxuzsun o da damdabaca ilə çağasın; Kəssin də sədasın. M.Ə.Sabir.
2. Kifir, idbar, çirkin, ifritə. Paçcahın...

DAM-DAM (ID - 7984)

is. məh. Doşab bişirmək üçün sıxılıb damcı-damcı yığılan üzüm suyu. Bulanıq dərman .. Nərimana dam-dam suyunu xatırlatdı. Mir Cəlal.

DAMDANDÜŞMƏ (ID - 7985)

sif. dan. Təsadüfi, yersiz, münasibətsiz, mənasız, cəfəng. Damdandüşmə söz. - Deyirəm: - Ay qardaş, sən Allah, belə damdandüşmə sözlər danışma, xalq eşidib səni məzəmmət elər. C.Məmmədquluzadə.

DAM-DAŞ (ID - 7986)

DAMDIRMA (ID - 7987)

“Damdırmaq”dan f.is.

DAMDIRMAQ (ID - 7988)

bax damızdırmaq.

DAM-DİVAR (ID - 7989)

top. Ev və divarlar. Damdan-divardan boylanan çantalı uşaqları bəzən adbaad çağırıb içəri salırdı. Mir Cəlal.

DAM-DUM (ID - 7990)

təql. Təbil kimi şeylərin hasil etdiyi səs.

DAMƏN (ID - 7991)

is. [fars.] klas. Ətək (paltarda). Tutaram yarın qiyamətdə, həbibim, damənin; Məstsən qəflət şərabından, bu gün möhlət sana. Füzuli.
□ Dağ daməni - dağ ətəyi. Utan bir, Koroğlu, utan; Dağların damənin tutan. “Koroğlu”....

DAMƏNƏ (ID - 7992)

bax damən. Dağın damənəsində, müzəyyən çəməndə iki çadır qurulubdur. M.F.Axundzadə.

DAMĞA (ID - 7993)

is. 1. Atların və başqa heyvanların dərisi üzərinə qızdırılmış dəmirlə vurulan nişan.
□ Damğa basmaq (vurmaq) - bax damğalamaq 1-ci mənada. Çəpərimə girib, deyə bəy rəiyyətə badalaq gəldi, rəiyyət öküzünün, atının...

DAMĞABASAN, DAMĞAVURAN (ID - 7994)

is. Damğa vurmaq üçün alət.
// Damğa vuran adam.
2. məc. Adama cürbəcür ləkələndirici adlar qoyan, qarayaxan şəxs.

DAMĞAÇI (ID - 7995)

bax damğavuran.

Bu səhifə 140 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla