ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

İzahlı lüğət

ASTRONAVTİKA (ID - 1901)

[yun.] Uçucu aparatların fəzalarda uçması haqqında elm.

ASTRONOM (ID - 1902)

[yun.] Astronomiya ilə məşğul olan ali^.

ASTRONOMIK (ID - 1903)

ASTRONOMİYA (ID - 1904)

[yun.] Göy cisimlərini öyrənən elm. Astronomiya rəsədxanaları. Astronomiya ən qədim elmlərdəndir.

ASTRONOMLUQ (ID - 1905)

is. Astronomun işi, sənəti.

ASTROSPEKTROQRAF (ID - 1906)

is. [yun.] Göy cisimləri spektrlərinin fotoşəklini çəkmək üçün cihaz. Prizmalı kamera, yarıqlı və yarıqsız spektroqraflar astrospektroqrafın əsas növləridir.

ASTROTURF (ID - 1907)

is. İdman meydançalarında süni ot.

ASUDƏ (ID - 1908)

sif və zərf [fars.] 1. Rahat, dinc, qayğısız, arxayın. Asudə həyat. Asudə yaşamaq. - Olduz hərəniz bir evin oğlanı, uşaqlar! Asudə gəzin indi bu dünyanı, uşaqlar. M.Ə.Sabir. Buna bax, gör necə yatmış burada asudə; Yazmayır,...

ASUDƏÇİLİK (ID - 1909)

dan. b a x asudəlik.

ASUDƏLƏNMƏK (ID - 1910)

b a x asudələşmək.

ASUDƏLƏŞMƏ (ID - 1911)

“Asudələşmək”dən f.is.

ASUDƏLƏŞMƏK (ID - 1912)

f. Asudə olmaq, rahatlanmaq, arxayınlaşmaq, azad olmaq. Şəhərin (havasının) qəlizliyindən, tozundan, zəhmətinin kəsrətindən bir qədər asudələşmək .. üçün kəndə rəvan oldum. Ə.Haqverdiyev.

ASUDƏLİK (ID - 1913)

is. Rahatlıq, dinclik, sakitlik, arxayınlıq, qayğısızlıq. Asudəliyə çıxmaq.

Asudəlik (ID - 1914)

istərsən, dünyadan uzaqlaş sən; Keçmişlərə et tövbə, təqsirinə peşman ol. Heyran xanım. Əmisi Ağayar haqqında eşitdiklərini asudəliklə (z.) fikirləşməyə indi onun [İkramın] çox böyük ehtiyacı vardı. Ə.Əbülhəsən.

AŞ1 (ID - 1915)

is. 1. Xörək, yemək, bişmiş. Aşın sıyıqlığı dənin azlığındandır. (Ata. sözü). Bəzi yerlərdə təsadüf olunur aşa, ətə. M.Ə.Sabir.
Plov. Südlü aş. Çığırtmalı aş. Lobyalı aş. Qiyməli aş.
Un, düyü, yarma və...

AŞ2 (ID - 1916)

is. b a x aşı.

AŞAFATMA (ID - 1917)

is. məh. Qövsi-qüzeh, göy qurşağı, qarınənə örkəni.

AŞAĞA, AŞAĞI (ID - 1918)

1. is. Bir şeyin dibinə, yerə ən yaxın olan hissəsinə tərəf, alt (yuxarı ziddi). Dirəyin aşağısı çürümüşdür.
// Sif. mənasında. Aşağı mərtəbə. Dirəyin aşağı tərəfi.
// is. Altlıq. Heykəlin aşağısı.
zərf...

AŞAĞI-YUXARI (ID - 1919)

zərf dan. Artıq-əskik, az-çox, təqribən. Aşağı-yuxarı danışmağına əhəmiyyət verən olmadı.

AŞAĞILATMA (ID - 1920)

“Aşağılatmaq”dan f.is.

AŞAĞILATMAQ (ID - 1921)

f. 1. Aşağı salmaq, endirmək, azaltmaq, salmaq, düşürmək.
məc. Alçaltmaq, kiçiltmək. Vəzifəsini aşağılatmaq. Gərək özünü aşağılatmayaydı.

AŞBAŞI (ID - 1922)

is. məh. Aşın (plovun) başına qoyulan xuruş (ət, toyuq, quş və s.).

AŞÇI (ID - 1923)

is. xüs. Dəri, gön aşılayan usta, dabbağ.

AŞDİBİ (ID - 1924)

is. Qazanın dibində qalan qazmaq qırıntıları qarışıq aş qalığı. Aşdibi yeyənin toyunda qar yağar, - deyirlər.

AŞXANA (ID - 1925)

is. Yeməkxana. Məktəbin aşxanası. - Şofer dəftərxanaya yapışıq tikilmiş birmərtəbəli aşxananın pəncərəsindən başını çıxardıb cavab verdi. M.Hüseyn.

AŞXANAÇI (ID - 1926)

is. köhn. Aşxana saxlayan adam, aşxanaçılıqla məşğul olan adam, aşxana sahibi.

AŞXANAÇILIQ (ID - 1927)

is. köhn. Aşxanaçının işi, peşəsi.

AŞI (ID - 1928)

is. 1. tib. Yoluxucu xəstəliyə qarşı qoruyucu maddə kimi tətbiq edilən maddə; peyvənd (yoluxucu xəstəliklərin zəiflədilmiş, yaxud öldürülmüş mikroblarından ibarət olan tibbi preparat). Çiçək aşısı. Difteritə qarşı aşı....

AŞIB-DAŞMA (ID - 1929)

“Aşıb-daşmaq”dan f.is.

AŞIB-DAŞMAQ (ID - 1930)

f Həddindən artıq olmaq, son dərəcə çox olmaq, bol olmaq; tükənməmək. Arzular aşıb-daşır. Vətənimizin sərvətləri aşıb-daşır. - Küçəni dolduran insan dənizinin kin və qəzəbi get-gedə aşıb-daşırdı. M.Hüseyn. Məhəbbət...

AŞIQ1 (ID - 1931)

is. Xalq xanəndəsi; həm oxuyan, həm çalan, həm də söz qoşan el sənətkarı. Xalq aşığı. Aşıq havaları. - Aşığın sözü qurtaranda “neylim-neylim ” deyər. (Məsəl). El aşıqları incə Azərbaycan dilində xalqımızın mərdliklərini...

AŞIQ2 (ID - 1932)

is. 1. anat. Diz qapaqlarından çıxan oynaq sümüyü.
// Uşaqların aşıq-aşıq oyununda işlətdikləri həmin (adətən qoyunların diz qapağından çıxarılan) sümük. [Tükəz:] Uşaq aşıq yığan kimi bu qədərpulu yığıb nə edəcəksən?...

AŞIQ-AŞIQ (ID - 1933)

is. Aşıqla oynanılan uşaq oyunu. Aşıq-aşıq oynamaq.

AŞIQBOYLU (ID - 1934)

sif. Çox xırda boylu adam. Birdən bu aşıqboylu kişi ilişdi, çinar kimi yerə gəldi, sonra? Onda gərək ölümü qoyub, dirimi ağlayam. S.Rəhimov.

AŞIQHƏNGİ (ID - 1935)

1. B a x aşıqsayağı.

AŞIQQOZ (ID - 1936)

is. köhn. Aşıq və qoz ilə oynanılan uşaq oyunu.

AŞIQLAMAQ (ID - 1937)

f məh. Aşiq etmək, bənd etmək, məftun etmək. [Camalm anası:] Xan sağ olsun, Cənnət qızın üstə atıb, qız da bizim bu uşağı .. aşıqlayıb. S.Rəhimov.

AŞIQLIQ1 (ID - 1938)

is. Aşıq sənəti, el xanəndəliyi, saz şairliyi. Aşıqlıq istedadı. - Bu meydana girib sərdən keçdinmi? Aşıqlıqda başqabaşqa hal olur. “Aşıq Qərib”. Çıxdım aşıqlığa, düşdüm ellərə; Aşıqlardan san almağa gəlmişəm....

AŞIQLIQ2 (ID - 1939)

is. Dizin aşıq sümüyü gizləndiyi yeri. Qoyunun aşıqlığı sınıb, axsayır.

AŞIQSAYAĞI (ID - 1940)

1. is. mus. Aşıq musiqisi səpkisində bəstələnmiş kiçik formalı musiqi pyesi. Üzeyir Hacıbəyovun aşıqsayağısı.
sif. Aşıq paltarma oxşayan, aşıqlara məxsus olan. ..Əmiraslan babanı, öz aşıqsayağı libasını geyən görüb...

AŞILAMA (ID - 1941)

“Aşılamaq”dan f.is.

AŞILAMAQ (ID - 1942)

f 1. tib. Bir xəstəliyin qabağını almaq, ya başlanmış xəstəliyi sağaltmaq üçün bədənə aşı maddəsi yeritmək, aşı vurmaq, peyvənd etmək. Uşaqları çiçəyə qarşı aşılamaq. Mal-qaranı aşılamaq.
k.t. Cır ağacı peyvənd...

AŞILANMA (ID - 1943)

“Aşılanmaq”dan f.is.

AŞILANMAQ (ID - 1944)

məch. 1. Bir xəstəliyin qarşısı alınmaq və ya başlanmış xəstəliyin sağaldılması üçün bədənə aşı vurulmaq, aşı maddəsi yeridilmək. Məktəbdə bütün uşaqlar çiçəyə qarşı aşılandılar. Mal-qara aşılandı. Qoyunlar...

AŞILANMIŞ (ID - 1945)

f.sif. 1. Aşı vurulmuş, aşı maddəsi yeridilmiş.
xüs. Aşıya qoyulmuş. Aşılanmış dəri.
k.t. Peyvənd edilmiş, calanmış.
məc. Beyninə yeridilmiş, öyrədilmiş, mənimsədilmiş.

AŞILAYICI (ID - 1946)

sif 1. Aşılama işi ilə məşğul olan adam, peyvənd edən. Aşılayıcı kursları. Aşılayıcı laborantlar.
Aşılayan, aşılamağa məxsus, aşı üçün olan. Aşılayıcı maddə.

AŞILMAZ (ID - 1947)

sif. Çox uca, üzərindən keçilməz. [Yasavul] özünü .. aşılmaz bir dağ, basılmaz bir qala sayır(dı).. S.Rəhimov.

AŞINDIRICI (ID - 1948)

sif. xüs. Aşmdırma xassəsinə malik olan. Aşındırıcı maddələr.

AŞINDIRILMA (ID - 1949)

“Aşmdırılmaq”dan f.is.

AŞINDIRILMAQ (ID - 1950)

məch. xüs. Kimyəvi üsulla və ya sürtülüb oyulmaq vasitəsilə çuxurladılmaq, naxış açılmaq.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç