Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

AÇIQRƏNGLİ (ID - 201)

b a x açıq 7-ci mənada. Açıqrəngli paltar. Açıqrəngli boya. Açıqrəngli mürəkkəb. Açıqrəngli çit.

AÇIQ-SAÇIQ (ID - 202)

sif və zərf 1. Pərişan, nizamsız, dağınıq.
Açıq, ədəb xaricində, hər şeyi olduğu kimi, öz adı ilə. Açıq-saçıq danışmaq.

AÇIQÜRƏKLİ (ID - 203)

sif Səmimi, öz fikrini ürəyində gizlətməyən, ürəyiaçıq. Açıqürəkli adam.

AÇIQÜRƏKLİLİK (ID - 204)

mücər. Açıqürəkli adamın xassəsi; səmimiyyət, ürəyiaçıqlıq.

AÇILACAQ (ID - 205)

is. 1. Ev qapısının içəriyə tərəf açılan yeri. Düyümün və ya bağlı bir şeyin açılma yeri.
məc. Bir məsələnin, müəmmanın həlli, açarı.

AÇILAN (ID - 206)

is. məh. Atəş açan silah, odlu silah (tüfəng, tapança). [Heydər] də neçə gündür ki yoxdur, xəbər gəzir ki, o, açılan axtarır. S.Rəhimov.
...açılan Saylara qoşularaq, tüfəng, tapança növlərini bildirir; məs.: beşaçılan,...

AÇILIŞ (ID - 207)

is. Açılmaq işi, açılma vaxtı; başlanış. İclasın açılışı. Sərginin açılışı.

AÇILIŞMA (ID - 208)

“Açılışmaq”dan fis.

AÇILIŞMAQ (ID - 209)

f 1. qarş. Bir-birinə yaxın olmaq, məhrəmləşmək, bir-birinə isinişmək, yaxınlaşmaq. [Əhməd:] Birdən Gülnazı bərk-bərk qucaqlayıb öpdüm, bu əhvalat bizim açılışmağımıza səbəb oldu. T.Ş.Simurq.
Daha utanmamaq, sıxılmamaq,...

AÇILMA (ID - 210)

“Açılmaq”dan fis.

AÇILMAQ (ID - 211)

f 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar...

AÇILMAZ (ID - 212)

sif. Açıla bilməyən.

AÇIM (ID - 213)

is. Açılma zamanı, açılma müddəti (pambığın və s. bitkilərin).

AÇIŞ (ID - 214)

is. Açma işi, açma tərzi.

AÇMA (ID - 215)

“Açmaq”dan f.is.

AÇMAQ (ID - 216)

f. 1. Qapalı bir şeyin qapağını və s.-ni qaldırmaq, götürmək, çıxartmaq. Qazanın ağzını açmaq. Qutunu açmaq. Sandığın qapağını açmaq.
// Örtülü bir şeyin örtüyünü qaldırmaq, götürmək, çılpaq etmək. Döşünü...

AÇUN (ID - 217)

is. qəd. Dünya, aləm, kainat. Yenə ölgün sükuta batdı açun; Qantəmir indi büsbütün məcnun. C.Cabbarlı.

AD (ID - 218)

is. 1. Doğulduğu zaman adama verilən şəxsi isim. Ad və soyad. Ad qoymaq. Adın nədir? Adını söyləmək. - Sən öləsən, Xanmirzə bəyin adını verən kimi, qoçaqlar o saat qalxdılar. N.Vəzirov.
// Ləqəb, təxəllüs.
Şöhrət....

ADA (ID - 219)

is. coğr. Hər tərəfi su ilə əhatə olunmuş quru; cəzirə. Pirallahı adası. Kuril adaları. Yarımadalar və adalar Avropanın bütün sahəsinin üçdə bir hissəsini tutur.
// Təşbih, bənzətmə mənasında. Ürəyim dəryadır, könlüm...

ADAB (ID - 220)

is. [ər. “ədəb” söz. cəmi] köhn. Əxlaq qaydaları, ədəb qaydaları, cəmiyyətdə ünsiyyət qaydaları. Bilmək adabdır sənə vacib; Rəsmü adabə olgilən talib.S.Ə.Şirvani. [Mister Tomas] ..müsəlman ölkələrinin həyat və məişətini,...

ADACIQ (ID - 221)

kiç. Kiçik ada, kiçik cəzirə.

ADADOVŞANI (ID - 222)

is. zool. Əhli şəraitdə saxlanıb artırılan dovşan növü. Adadovşanı çox tez törəyib artan heyvandır.

ADAX (ID - 223)

is. Ad, nişan, deyik. Adax günü.

ADAXLAMA (ID - 224)

“Adaxlamaq”dan fis.

ADAXLAMAQ (ID - 225)

f. Nişanlamaq, ad etmək. Haman ili məni səkkiz yaşlı bir qızla adaxladılar. M.İbrahimov.

ADAXLANDIRMA (ID - 226)

b a x adaxlanma.

ADAXLANDIRMAQ (ID - 227)

b a x adaxlanmaq.

ADAXLANMA (ID - 228)

“Adaxlanmaq”dan fis.

ADAXLANMAQ (ID - 229)

f. Nişanlanmaq, nişan taxılmaq. Sevmək, adaxlanmaq, toy günləri, gəlin köçləri şirin bir xəyal kimi Məşuqənin gözləri qabağında açılıb vərəqlənir. S.Rəhimov. Bir tərəfdən oynaq qəlbi əsgərlik eşqində idi, o biri tərəfdən...

ADAXLI (ID - 230)

is. və sif. Nişanlı, deyikli; nişanlanmış, adaxlanmış. [Şəhrəbanı xanım:] Allaha şükür, atan sağ, anan sağ. Gözəl-göyçək adaxlın gözünün qabağında. M.F.Axundzadə. Adaxlı gözlərini tərif edəndə, Səlimnaz arvadın təbi...

ADAXLIBAZLIQ (ID - 231)

is. dan. 1. Köhnə məişətdə: oğlanın gizli olaraq adaxlısı ilə görüşməsi. Padşahın oğlu bir-iki dəfə adaxlıbazlığa gəldisə, qız elə dediyini dedi:
Əlimə su tökməsən, on il də yaşasan, səmt sorağıma qoymaram. (Nağıl)....

ADAXLILIQ (ID - 232)

is. Adaxlı olma.

ADAJİO (ID - 233)

is. [ital.] mus. 1. Ağır tempdə çalmaq lazım gəldiyini göstərən musiqi termini. Ağır tempdə ifa edilən, adətən lirik xarakterli musiqi pyesi, yaxud bir musiqi əsərinin bu tempdə ifa edilən hissəsi.

ADAQ1 (ID - 234)

is. məh. Uşağın ilk addımı, ilk yerişi.
□ Adaq durmaq - ayaq üstə durmaq (uşaq haqqında). Adaq yerimək - təzəcə yeriməyə başlamaq.
adaq-adaq zərf dan. Yavaş-yavaş, addımaddım.

ADAQ2 (ID - 235)

b ax adax.
□ Adaq eləmək -b ax adaxlamaq.

ADAQLAMAQ (ID - 236)

b a x adaxlanma.

ADAQLANMAQ (ID - 237)

b a x adaxlanmaq.

ADAQLI (ID - 238)

b a x adaxlı. Ol sərvin ayağı bağlı oldu; Azadə ikən, adaqlı oldu. Füzuli.

ADAM (ID - 239)

is. [ər.] 1. Heyvandan fərqli olaraq danışmaq və düşünmək, ictimai əmək prosesində alət qayırmaq və ondan istifadə etmək qabiliyyətinə malik olan canlı məxluq; insan, bəşər. Sağlam adam. Bilikli adam.
Suyun lal axanı, adamın...

ADAM-ADAMYANA (ID - 240)

b a x adamyana.

ADAMAĞILLI (ID - 241)

sif. Lazımi şəkildə, əməllibaşlı, yararlı.

ADAMALDADAN (ID - 242)

sif və is. Yalançı, adamları aldatmaqla məşğul olan.

ADAMAOXŞAMAZ (ID - 243)

sif Çirkin, biçimsiz, eybəcər, bədləkər.
// Söyüş, təhqir mənasında. Ay adamaoxşamaz, bir üzünə baxsana; Bomboz olub saqqalın, rəngü həna yaxsana. M.Ə.Sabir.

ADAMAOXŞAMAZLIQ (ID - 244)

is. Çirkinlik, eybəcərlik, biçimsizlik, bədləkərlik.

ADAMAYOVUŞAN (ID - 245)

sif Adamlarla ünsiyyət bağlayan, xoşxasiyyət, istiqanlı, mehriban.

ADAMAYOVUŞMAZ (ID - 246)

sif Adamdan qaçan, cəmiyyətdən qaçan, ürkək; qaraqabaq, qanısoyuq, mızı.

ADAMAYOVUŞMAZLIQ (ID - 247)

is. Adamdan qaçmaq, cəmiyyətdən qaçmaq xasiyyəti; qaraqabaqlıq, qanısoyuqluq, mızılıq.

ADAMBAŞI(NA) (ID - 248)

zərf Hər bir adama, hər bir nəfərə, yaxud hər bir nəfərdən. Adambaşı 5 manat yığdıq. Adambaşı(na) neçə düşür?

ADAMBOYU (ID - 249)

sif Adam hündürlüyündə olan. Adamboyu qar yağmışdı. Küçələrdə adamboyu ağaclar əkilmişdir.

ADAMCASINA (ID - 250)

zərf İnsana yaraşan bir surətdə, insancasma, insan kimi, humanistcəsinə. Adamcasına hərəkət etmək. Adamcasına rəftar etmək.

Bu səhifə 56 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?

İzahlı video testlərə keç

.....