/home/shagird/public_html/log_in/const.php İzahlı lüğət - A hərfi ilə başlayanlar - H. 83
Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

AKADEMİYA (ID - 821)

[miladdan qabaq IV əsrdə Afina şəhəri yaxınlığındakı bağlarda qədim yunan filosofu Platon tərəfindən təşkil edilmiş məktəbin adından] 1. Elm və sənətləri inkişaf etdirmək məqsədini daşıyan ali elmi müəssisə. Azərbaycan...

AKADEMIZM (ID - 822)

[yun.] 1. Elm və tədris məşğələlərində sırf nəzəri cəhətə həddindən artıq fikir verilməsi, onların praktikadan, həyatın tələblərindən ayrılması.
2. Təsviri incəsənətdə: müəyyən klassik nümunələrə riayət etmək...

AKASİYA (ID - 823)

is. [yun.] bot. Paxlalılar fəsiləsindən ağac və ya kol cinsi. Ağ akasiya. Sarı akasiya. - Akasiya 5-6 m hündürlüyündə ağac olub xırda lələkli yarpaqları və sünbül şəklində yerləşmiş açıq-sarı rəngli və ətirli çiçəkləri...

AKIN (ID - 824)

is. [qazax.] Qazax və qırğızlarda xalq aşığı, ozan.

AKKORD (ID - 825)

is. [ital.] mus. Bir-birindən çeşidli intervalda yerləşən, eyni zaman ərzində ən azı üç həmahəng səslənən tonun birləşməsi. Səbri bütün diqqətini toplayıb son akkordları vurdu. M.Hüseyn.

AKKORDEON (ID - 826)

[fr.] Qarmona oxşaryan musiqi aləti. Nəfəsli musiqi alətləri əsas etibarı ilə üç qrupa ayrılır: klavişli musiqi alətləri (ərğənun, qarmon, fisqarmoniya, bayan, akkordeon və sairə)... Ə.Bədəlbəyli.

AKKORDEONÇU (ID - 827)

is. Akkordeon çalan çalğıçı ^

AKKREDİTİV (ID - 828)

[fr.] İdarə və ya şəxsə vermək üçün kredit; müəssisənin digər bir müəssisəyə göstəriş sənədi. Akkreditiv ilə hər yerdə əmanət kassalarından pul almaq olar.

AKKUMULYASİYA (ID - 829)

[lat.] fiz. Elektrik enerjisinin toplanması.

AKKUMULYATOR (ID - 830)

[lat.] fiz. Sonradan istifadə olunmaq məqsədi ilə elektrik enerjisi, yaxud istilik toplamaq üçün cihaz. Elektrik akkumulyatoru. - Neft qazı akkumulyatora daxil olub, orada kondensatdan və zir-zibildən təmizlənir. Məmmədəliyev.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Bağla