Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

YULAF (ID - 44125)

is. bot. At yemi kimi istifadə edilən, habelə dənindən yarma hazırlanan dənli bitki. Yulaf samanı. Yulaf əkini.

YULAFLIQ (ID - 44126)

is. Yulaf əkilmiş yer, yulaf əkini.

YULĞUN (ID - 44127)

is. bot. Quraqlığa və şoranlığa davamlı xırda salxım şəklində çiçəkləri olan kol bitkisi. Yulğun ağacı. - Toz basmış tikan, yulğun kolları - ..hamısı, deyəsən, dünənkilərdir. Mir Cəlal.

YULĞUNLUQ (ID - 44128)

is. Yulğun bitmiş yer, yulğun kolluğu.

YUMAQ1 (ID - 44129)

f. 1. Su və ya su və sabun, yaxud başqa bir maye ilə təmizləmək. Əllərini yumaq. Əl-üzünü yumaq. Ayaqlarını yumaq. Paltar yumaq. - Bahadır üzünü yuyub çay içməyə getdi. N.Nərimanov. Bir həyətdə bir müsəlman arvadı arxın...

YUMAQ2 (ID - 44130)

is. Top kimi sarınmış sap, ip və s. Bir yumaq yun ip. - Keçəlin anası gündə bir yumaq əyirərdi, keçəl aparıb onu bazarda satardı. (Nağıl).
□□ Yumağa dönmək - büzüşmək, yığışmaq, kiçilmək. [Əhməd:] Rüstəm bəy kimi...

YUMAQCA (ID - 44131)

is. Balaca yumaq.

YUMAQLAMA (ID - 44132)

“Yumaqlamaq”dan f.is.

YUMAQLAMAQ (ID - 44133)

f. Sapı sarıyıb yumaq halına salmaq. Hisli-paslı alçaq bir damda oturmuş Fati əlində ip yumaqlayır. Ə.Abasov.

YUMAQLANMA (ID - 44134)

“Yumaqlanmaq”dan f.is.

YUMAQLANMAQ (ID - 44135)

1. məch. Sarınıb yumaq halına salınmaq, yumaq düzəldilmək.
2. qayıd. məc. Yumağa dönmək, yığılıb yumaq kimi olmaq.

YUMALAQ (ID - 44136)

is. Ovuc içində yumrulanmış yumşaq şey (mum və s.).

YUMALAMA (ID - 44137)

“Yumalamaq”dan f.is.

YUMALAMAQ (ID - 44138)

bax yumbalamaq. Dağlardan axan sellər alaçıqlara dolub bəzilərini yumalayıb aparır. S.S.Axundov.

YUMALANMA (ID - 44139)

“Yumalanmaq”dan f.is.

YUMALANMAQ (ID - 44140)

f . Diyirlənmək, yumbalanmaq. Ayı eniş aşağı qaça bilmədiyindən dərənin içinə yumalandı. S.S.Axundov. Buradan çıxarılan daşlar üstdən aşağı yumalanır və dərənin dibində bənd alırdı. S.Rəhimov. Bu zaman .. daş qopub üzüaşağı...

YUMARLAMA (ID - 44141)

“Yumarlamaq”dan f.is.

YUMARLAMAQ (ID - 44142)

f 1. Gillətmək, diyirlətmək, yumbalamaq. İlan kimi qıvrılıb açılan dalğalar Nəbini öz qoynunda yumarlayayumarlaya (z.) aparırdı. Ə.Abasov.
2. Yumrulamaq, girdələmək, yumru etmək.

YUMBALAQ (ID - 44143)

is. Başı üzərindən aşma hərəkəti.

YUMBALAMA (ID - 44144)

“Yumbalamaq”dan f.is.

YUMBALAMAQ (ID - 44145)

bax yumbalatmaq.

YUMBALANMA (ID - 44146)

“Yumbalanmaq”dan f.is.

YUMBALANMAQ (ID - 44147)

f . Başı üstə çevriləçevrilə gəlmək, dombalaq aşmaq, kəlləmayallaq gəlmək. [Qəhrəman:] Bir güllə atdım, birini də, .. hərif gurultu ilə pilləkənlərdən yumbalanaraq otağa düşdü. H.Nəzərli. // Diyirlənə-diyirlənə gəlmək,...

YUMBALATMA (ID - 44148)

“Yumbalatmaq”dan f.is.

YUMBALATMAQ (ID - 44149)

f . Diyirlətmək, gillətmək. Dağdan daşları aşağı yumbalatmaq.

YUMDURMA (ID - 44150)

“Yumdurmaq”dan f.is.

YUMDURMAQ (ID - 44151)

icb. Yummağa məcbur etmək; qapatmaq. Ağzını yumdurmaq. Gözlərini yumdurmaq.

YUMMA (ID - 44152)

“Yummaq”dan f.is.

YUMMAQ (ID - 44153)

f . Qapamaq, örtmək. Gözlərini yummaq. Ağzını yummaq. - Məst ol gecəgündüz, nə bilim, yat nərələrdə; Yum gözlərini xaneyi-viranını görcək. M.Ə.Sabir. Çöhrəsindən sızan bu qan bəs nədir? Onun gözlərini yuman bəs nədir?...

YÜMOR (ID - 44154)

[ing. humour] 1. Hadisələri, nöqsanları, zəif cəhətləri və s.-ni gülməli, məzəli, əyləncəli şəkildə təsvir etmə bacarığı; mizah. Onda böyük yumor var. Bu adamda yumor deyilən şey yoxdur.
2. Ədəbi, yaxud incəsənət əsərində...

YUMORESKA (ID - 44155)

[alm. humoreske] Yumor mahiyyətində olan əsər (kiçik hekayə, musiqi əsəri).

YUMORIST (ID - 44156)

[ing. humorist] Həyati hadisələri gülməli, məzəli şəkildə təsvir edən yazıçı, artist.

YUMORİSTİK (ID - 44157)

sif Yumor mahiyyətində olan; gülməli, məzəli. Yumoristik hekayə.

YUMORISTİKA (ID - 44158)

[fr. humoristique] Yumor mahiyyətində olan bədii ədəbiyyat. Estrada yumoristikası.

YUMRU (ID - 44159)

1. sif. Yuvarlaq, girdə, kürə, top şəklində. Yumru güllə. Yumru daş. Yumru gilə. Yumru gavalı. - Torbanı boşaldanda içindən kağıza bükülmüş bir yumru şey çıxdı. S.S.Axundov.
sif. Dairəvi şəkildə olan; girdə. Nizami özünü...

YUMRUCA (ID - 44160)

sif. Yumru. Yumruca bir uşaq.

YUMRUCUQ (ID - 44161)

sif. Azacıq yumru.

YUMRUDİB (ID - 44162)

sif. Dibi yumru olan.

YUMRUQ (ID - 44163)

is. 1. Yumulmuş əl, əlin yumulmuş vəziyyəti. Başımı aşağı dikib durduğum halda, əlimdəki çörək qismətini yumruğumda saxlamağa başladım. A.Divanbəyoğlu. Uşaq da bu hay-küyün onunçun olduğunu duyur, balaca yumruğunu gözünə...

YUMRUQLAMA (ID - 44164)

“Yumruqlamaq”dan f.is.

YUMRUQLAMAQ (ID - 44165)

f 1. Əlini yumulmuş vəziyyətə salmaq. Solmaz əllərini yumruqlayıb balınca dayadı, ancaq qalxa bilmədi. S.Rəhimov.
2. Yumruqla vurmaq (döymək). // Yumruqla taqqıldatmaq (döymək, döyəcləmək). [Müəllimə] bir şey lazım olduqda,...

YUMRUQLANMA (ID - 44166)

“Yumruqlanmaq”dan f.is.

YUMRUQLANMAQ (ID - 44167)

məch. Yumruqla vurulmaq (döyülmək), yumruq zərbəsi yemək.

YUMRUQLAŞMA (ID - 44168)

“Yumruqlaşmaq”dan f.is. Yumruq davası.

YUMRUQLAŞMAQ (ID - 44169)

qarş. Bir-birini yumruqla vurmaq, yumruqla vuruşmaq, yumruq davasına çıxmaq. Ey mənim ruhani qardaşlarım. indi eşidirəm ki, .. bir-biriniz ilə əlbəyaxa olub yumruqlaşanda əmmaməniz çaya düşüb. C.Məmmədquluzadə.

YUMRUQLATMA (ID - 44170)

“Yumruqlatmaq”dan f.is.

YUMRUQLATMAQ (ID - 44171)

icb. Yumruqla döydürmək, yumruq vurdurmaq.

YUMRULAMA (ID - 44172)

“Yumrulamaq”dan f.is.

YUMRULAMAQ (ID - 44173)

f . Yumru şəklə salmaq, yumru etmək; dəyirmiləşdirmək.

YUMRULANMA (ID - 44174)

“Yumrulanmaq”dan f.is.

Bu səhifə 104 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla