Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

YARIMMÜDAFİƏÇİ (ID - 42725)

is. idm. İdman oyunlarında (futbol, xokkey və s.) komandanın müdafiə və hücumuna yardım edən oyunçusu.

YARIMMÜSTƏMLƏKƏ (ID - 42726)

is. Zahirən müstəqil, iqtisadi və siyasi cəhətdən isə hər hansı bir imperialist dövlətdən asılı olan ölkə. // Sif. mənasında. Yarımmüstəmləkə ölkələr.

YARIMNƏFƏS (ID - 42727)

sif. və zərf Həddən artıq yorğun (halda).

YARIMNÖV (ID - 42728)

is. xüs. Heyvan və bitki sistematikasında növlərin bölgüsündən biri.

YARIMOX (ID - 42729)

is. tex. Qismən ox şəklində olan cihaz və s.

YARIMORTA (ID - 42730)

sif. idm. İdmançıların çəki dərəcələrindən biri.

YARIMOYAQ (ID - 42731)

sif. Tam oyaq olmayan; yarıyuxulu. Yarımoyaq gözətçilər, dəri kürkdə arabir; Dükanların, bazarların qapısında gərnəşir. H.Hüseynzadə.

YARIMPALTO (ID - 42732)

is. Qısa palto. [Kamalın] əynində ağır yarımpalto, ayaqlarında isə həddindən böyük bir kobud uzunboğaz çəkmə vardı. C.Cabbarlı.

YARIMPEŞMAN (ID - 42733)

zərf Bir qədər peşman halda, çox da peşman olmayan. Pası arvad.. yarımpeşman bir tərzdə başını aşağı salaraq: - Ayaqyalın Safo ilə gümüşdəstə xəncər bir yerdə yola getmir. S.Rəhimov.

YARIMPƏRDƏ (ID - 42734)

is. Qısa pərdə. Qız evində qıza cehiz üçün yarımpərdələr və taxçalara, noğuldanlara, buxarıya əlvan pərdələr tikəcəklər. R.Əfəndiyev.

YARIMPƏRT (ID - 42735)

zərf Azacıq pərt, bir qədər pərtləşmiş halda. Yarımpərt getdi.

YARIMPROLETAR (ID - 42736)

is. Muzd ilə kapitalist müəssisəsində işləyən, lakin təsərrüfatı ilə də hələ əlaqəsini kəsməmiş, tamamilə proletarlaşmamış adam. // Sif. mənasında. Yarımproletar kəndlilər.

YARIMRÜTUBƏTLİ (ID - 42737)

sif. Çox rütubətli olmayan, bir qədər rütubətli. Yarımrütubətli anbar.

YARIMSAİT (ID - 42738)

sif. dilç. Başqa saitlə birlikdə bir heca əmələ gətirən sait (səs). Rus dilində “i” (H) yarımsaiti.

YARIMSAQQAL (ID - 42739)

bax bakenbard.

YARIMSAVADLI (ID - 42740)

sif. Lazımınca oxuyubyaza bilməyən, savadı olmayan; savadlı, kəmsavad. Yarımsavadlı kənd.

YARIMSƏHRA (ID - 42741)

sif. Tamamilə bitkisiz deyil, kolluqları olan coğrafi zona. Püstə meşələri qədim keçmişdə Azərbaycanın quru yarımsəhra rayonlarında daha geniş yayılmışdı. M.Qaşqay.

YARIMSƏRXOŞ (ID - 42742)

bax yarımkefli. [Qonaqlar] tamamilə keflənməmişdilərsə də, yarımsərxoş bir halda bulunurdular. S.Hüseyn.

YARIMSƏRLÖVHƏ (ID - 42743)

is. Birinci, əsas sərlövhənin altında olan əlavə, ikinci sərlövhə.

YARIMSTANSİYA (ID - 42744)

is. 1. Kiçik dəmiryol stansiyası.
2. Mərkəzi elektrik stansiyasından gələn elektrik enerjisinin gərginliyini, cərəyanın növünü dəyişdirən və nizama salıb paylaşdıran texniki qurğular sistemi.

YARIMŞALBAN (ID - 42745)

is. Yarı bölünmüş şalban, şalbanın yarısı.

YARIMŞƏFFAF (ID - 42746)

sif. Tamamilə şəffaf olmayan, bir qədər şəffaf. Yarımşəffaf şüşə. Yarımşəffaf parça. Yarımşəffaf duman.

YARIMTƏHSİL (ID - 42747)

is. Tamamlanmamış təhsil, yarımçıq təhsil. [Əmiraslan ağa:] Bəs sənin istədiyin o idi ki, Cahangir ağa yarımtəhsildə qalsın? S.S.Axundov.

YARIMTƏMİZLƏNMİŞ (ID - 42748)

f sif Qismən təmizlənmiş, bir qədər təmizlənmiş, tam təmizlənməmiş, qatışığı qalmış. Yarımtəmizlənmiş düyü.

YARIMTON (ID - 42749)

is. 1. mus. İki qonşu səs arasında ən qısa interval, səsin ən az qalxması və ya enməsi.
2. rəss. Açıq ton ilə tutqun ton arasını təşkil edən aralıq rəng, boya.

YARIMTONLUQ (ID - 42750)

sif. Yarım ton (500 kiloqram) ağırlığında olan. Yarımtonluq yük. // Yarım ton tutan, yarım ton ağırlıq qaldıran. Yarımtonluq yük maşını. Yarımtonluq kran.

YARIMUÇUQ (ID - 42751)

sif. Tamamilə uçulub dağılmamış, qismən uçulmuş. Yarımuçuq ev. Yarımuçuq divar.

YARIMUSTA (ID - 42752)

is. dan. İxtisasa tam yiyələnməmiş, hələ tamamilə usta olmamış adam.

YARIMVƏHŞİ (ID - 42753)

sif. Lazımınca mədəni olmamış, vəhşi kimi. Yarımvəhşi xalq.

YARIMYETİŞMİŞ (ID - 42754)

bax yarıyetişmiş.

YARIMYUN (ID - 42755)

sif. Yarısı yun və yarısı pambıqdan və ya süni iplikdən olan (toxunmuş). Yarımyun parça. Yarımyun jaket.

YARIMYUVARLAQ (ID - 42756)

sif. Tam yuvarlaq olmayan, bir qədər yuvarlaq olan.

YARIMYÜNGÜL (ID - 42757)

sif. idm. İdmançıların çəki dərəcələrindən biri. Yarımyüngül çəkili güləşçi.

YARIMZƏRİF (ID - 42758)

sif. Tam zərif olmayan, bir az qaba olan. Yarımzərif yunlu qoyun cinsi.

YARIMZİRZƏMİ (ID - 42759)

is. Evin qismən yer altında olan alt mərtəbəsi; zirzəmiyə oxşayan yer.

YARIN (ID - 42760)

is. [türk.] kit. Sabah, gələcək gün. Bütün arzularım gülür yarına; Xəyaldan ilhamlar almamaq üçün. S.Vurğun. Mübarizə bu gün də var; yarın da; Mən də onun ən ön sıralarında. R.Rza. // Gələcək. Kim bilir, yarın bu pirin...

YARINMA (ID - 42761)

“Yarınmaq”dan f.is.

YARINMAQ (ID - 42762)

f 1. Yaltaqlıq etmək.
2. Özünü bəyəndirməyə çalışmaq.

YARINTI (ID - 42763)

is. Yarılan (çatlayan) yer; yarıq, çatlaq. [Toğrul:] Sədd yarıntı verər, suyun qabağını saxlamaq olmaz. C.Cabbarlı.

YARIOYAQ (ID - 42764)

zərf Tamamilə yuxulu olmayan, yarıyuxululuq ilə oyaqlıq arasında. Yarıoyaq halda cavab verdi.

YARIOYAQLIQ (ID - 42765)

is. Yuxululuq ilə oyaqlıq arasındakı hal.

YARIÖRTÜLÜ (ID - 42766)

sif. Tamam örtülməmiş, bir hissəsi örtülü, axıra qədər örtülməmiş. Yarıörtülü baş. Yarıörtülü dam. Yarıörtülü pəncərə. Yarıörtülü sifət. Yarıörtülü gözlər.

YARIPARÇALANMIŞ (ID - 42767)

sif. Tamam parçalanmamış, qismən parçalanmış.

YARIPEŞMAN (ID - 42768)

bax yarıpeşman. Həsən kişi üzündə nə isə yarıpeşman bir ifadə ilə geri döndü. M.İbrahimov.

YARISƏRXOŞ (ID - 42769)

bax yarımsərxoş. Gülnaz dəhlizdə yarısərxoş halda salondan çıxan ərbablarla üz-üzə gəldi. M.İbrahimov.

YARIŞ (ID - 42770)

is. Bir işdə üstün gəlmək, birinciliyi qazanmaq üçün bir-birini keçməyə çalışma. Nəcəflə yarışda da söz yox ki, Qaraş çalışırdı qalib çıxsın. M.İbrahimov. // İdmanın hər hansı bir növü üzrə birinciliyi qazanmaq...

YARIŞÇI (ID - 42771)

is. Yarışda iştirak edən, yarış iştirakçısı.

YARIŞMA (ID - 42772)

“Yarışmaq”dan f.is.

YARIŞMAQ (ID - 42773)

f Bir işdə birinciliyi qazanmağa, bir-birini ötməyə çalışmaq. işləməkdə yarışmaq. Qaçışda yarışmaq. - Uşaqlar da səs salaraq, iri və dolu salxım gəldikcə zənbilləri tez doldurur, sevinir və yarışırdılar. Mir Cəlal.

YARITMA (ID - 42774)

“Yarıtmaq”dan f.is.

Bu səhifə 138 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla