ZE+education...

İzahlı lüğət

YUMRULANMAQ (ID - 44175)

f . 1. Yumru olmaq, yumru hala gəlmək; dəyirmilənmək, girdələnmək.
2. məc. Kökəlmək.

YUMRULAŞMA (ID - 44176)

“Yumrulaşmaq”dan f.is.

YUMRULAŞMAQ (ID - 44177)

f . 1. Getdikcə yumru şəkil almaq, yumru olmaq.
2. məc. Getdikcə yumru olmaq; kökəlmək.

YUMRULATMA (ID - 44178)

“Yumrulatmaq”dan f.is.

YUMRULATMAQ (ID - 44179)

f . Yumru hala salmaq; dəyirmiləşdirmək, girdələndirmək.

YUMRULMA (ID - 44180)

“Yumrulmaq”dan f.is.

YUMRULMAQ (ID - 44181)

f . köhn. Şişib ur kimi olmaq.
□□ Yolu(n) yumrulsun, yolu yumrulmuş bax yol.

YUMRULU (ID - 44182)

sif. Yumrusu olan.

YUMRULUQ (ID - 44183)

is. 1. Yumru şeyin halı; dəyirmilik, girdəlik. Topun yumruluğu.
2. məc. Köklük, koppuşluq.

YUMRUSİFƏT (ID - 44184)

sif. Sifəti yumru və kök olan; girdəsifət. Yumrusifət uşaq. - Kamerada iki nəfər də vardı. Biri qalınqaşlı, yumrusifət oğlandı. Mir Cəlal.

YUMRUYANAQ (ID - 44185)

sif. Yanaqları yumru və kök. Teybə .. yumruyanaq, qırmızısifət, düzqamətli, dolğunəndamlı, ucaboy, zəhmli baxışları ilə nə isə daima qorxu təlqin edən bir qadındı. M.Hüseyn.

YUMŞACIQ (ID - 44186)

“Yumşaq”dan oxş. Yumşacıq uşaq əlləri.

YUMŞAQ (ID - 44187)

sif. 1. Basdıqda, toxunduqda müqavimət etməyən və batıb qalmayan; qatı, sərt olmayan. Yumşaq döşək. Yumşaq yastıq. - Bayram yumşaq kresloda oturub papağını çıxartdı, yaylıqla alnının tərini sildi. M.Hüseyn. Sadıq kişi ayağındakı...

YUMŞAQBƏDƏNLİLƏR (ID - 44188)

cəmzool. Adətən daxili skeleti olmayan, üzəri çanaqla örtülü onurğasız heyvanlar tipi. Dənizdə yaşayan yumşaqbədənlilər.

YUMŞAQCA (ID - 44189)

zərf və sif. Yumşaq, mülayim. Yumşaqca cavab vermək. Yumşaqca bir şey.

YUMŞAQDƏRİLİ (ID - 44190)

sif. Dərisi yumşaq olan.

YUMŞAQXASİYYƏT(Lİ) (ID - 44191)

sif. Xasiyyətcə, təbiətcə yumşaq, mülayim. Yumşaqxasiyyət(li) adam.

YUMŞAQXASİYYƏTLİLİK (ID - 44192)

is. Yumşaqxasiyyət adamın hal və keyfiyyəti; xasiyyətcə, təbiətcə yumşaqlıq, mülayimlik.

YUMŞAQLIQ (ID - 44193)

is. 1. Yumşaq şeyin hal və keyfiyyəti. Döşəyin yumşaqlığı. Saçın yumşaqlığı. Yunun yumşaqlığı.
Mülayimlik. Xasiyyətin yumşaqlığı. Havanın yumşaqlığı. Yumşaqlıqla şəklində zərf. bax yumşaq-yumşaq. [Məmmədhəsən...

YUMŞAQTÜK(LÜ) (ID - 44194)

sif. Tükü (saçı) yumşaq (zərif) olan.

YUMŞAQÜRƏKLİ (ID - 44195)

sif. Qəlbiyumşaq, ürəyiyumşaq; şəfqətli, rəhmdil.

YUMŞAQÜRƏKLİLİK (ID - 44196)

is. Qəlbiyumşaqlıq, rəhmdillik, şəfqətlilik, şəfqət.

YUMŞAQVARİ (ID - 44197)

sif. Bir qədər yumşaq, yumşaq kimi.

YUMŞAQYARPAQLI (ID - 44198)

sif. Yarpaqları sərt olmayan, yarpaqları yumşaq olan. Yumşaqyarpaqlı bitkilər.

YUMŞAQYUNLU (ID - 44199)

sif. Yunu yumşaq olan. Yumşaqyunlu qoyun.

YUMŞALDICI (ID - 44200)

sif. 1. Yumşaldan, yumşaq hala sala bilən. Yumşaldıcı maddələr.
2. Yüngülləşdirici, sərtliyini, şiddətini azaldıcı. Hökmü yumşaldıcı keyfiyyətlər. Təqsiri yumşaldıcı səbəblər.

YUMŞALDILMA (ID - 44201)

“Yumşaldılmaq”dan f.is. Torpağın yumşaldılması.

YUMŞALDILMAQ (ID - 44202)

məch. Yumşaq hala salınmaq.

YUMŞALMA (ID - 44203)

“Yumşalmaq”dan f.is.

YUMŞALMAQ (ID - 44204)

f 1. Yumşaq, elastik hala gəlmək; sərtliyini, bərkliyini, codluğunu itirmək. Dəri suda yumşalmışdır.
Zəifləmək, azalmaq, kəskinliyi, şiddəti keçmək. Ağrı bir qədər yumşaldı.
Mülayimləşmək; hirsi, acığı, qəzəbi,...

YUMŞALTDIRMA (ID - 44205)

“Yumşaltdırmaq”dan f.is.

YUMŞALTDIRMAQ (ID - 44206)

icb. Başqası vasitəsilə yumşaltmaq. Palçığı bir az yumşaltdırmaq lazımdır.

YUMŞALTMA (ID - 44207)

“Yumşaltmaq”dan f.is.

YUMŞALTMAQ (ID - 44208)

f . 1. Yumşaq, elastik hala salmaq; sərtliyini, bərkliyini rəf etmək. Torpağı yumşaltmaq. Yunu yumşaltmaq. Dərini suya qoyub yumşaltmaq. Dəmiri odsuz yumşaltmaq olmaz. - Qızlar təkcə kətmənlə torpaq yumşaltmırdılar. Ə.Vəliyev.
2....

YUMUQ (ID - 44209)

sif Yumulmuş vəziyyətdə olan, örtülü, qapalı. Yumuq gözlərini aç da, bir oyan; indi zaman başqa zamandır, ana! S.Vurğun.

YUMULMA (ID - 44210)

“Yumulmaq”dan f.is.

YUMULMAQ (ID - 44211)

f . Öz-özünə qapanmaq; örtülmək. Mayilin gözləri ehmal-ehmal yumuldu. Mir Cəlal.

YUMULU (ID - 44212)

sif. Yumulmuş vəziyyətdə olan; örtülü, qapalı, yumuq. - Vida deyəcəyəm Vətən mülkünə; Gözləri yumulu, əlləri açıq. M.Araz.

YUMURLAMA (ID - 44213)

“Yumurlamaq”dan f.is.

YUMURLAMAQ (ID - 44214)

bax yumrulamaq.

YUMURLANMA (ID - 44215)

“Yumurlanmaq”dan f.is.

YUMURLANMAQ (ID - 44216)

bax yumrulanmaq. Toğluların quyruğu yumrulanmış, yanları sığallanıb ət bağlamışdı. M.İbrahimov.

YUMURTA (ID - 44217)

is. 1. biol. İnsan və heyvan orqanizmlərinin yeni orqanizm vücuda gətirə bilən qadın cinsi hüceyrəsi (toxumu).
Quşların, tısbağaların və s. yumurtlayan heyvanların qabıqla örtülü belə hüceyrəsi. Toyuq yumurtası. Ördək yumurtası....

YUMURTACIQ (ID - 44218)

is. 1. Balaca yumurta.
biol. Spermatozoid hasil edən kişi tənasül vəzisi, habelə insanda və məməli heyvanlarda daxili sekresiya orqanlarından biri.
bot. Toxumcuq. Yumurtalıq yuvalarında yumurtalığın necə yerləşməsinin də böyük...

YUMURTALI (ID - 44219)

sif. 1. Yumurtası olan. Yumurtalı toyuq qırtıldayır.
2. Tərkibində yumurta olan, yumurta qatılmış. Yumurtalı xörək. Yumurtalı xəmir. Yumurtalı çörək, ədvəli küftə; Gətirib gəlmişlər birinci həftə. H.K.Sanılı.

YUMURTALIQ (ID - 44220)

1. is. Qadın cinsiyyət vəzisi.
sif. Yumurta vermək üçün yetişdirilən. Yumurtalıq toyuqlar.
bot. Çiçəkdə dişiciyin tozlanmadan sonra toxum əmələ gətirən aşağı hissə; toxumluq.

YUMURTASIZ (ID - 44221)

sif. 1. Yumurtası olmayan, yumurta verməyən.
2. Tərkibində yumurta olmayan, yumurta vurulmamış. Yumurtasız yeməklər.

YUMURTASIZLIQ (ID - 44222)

is. 1. Yumurta verməmə, yumurta çıxarmama, yumurtası olmama. Yumurtasız toyuq.
2. Tərkibində yumurta olmama, yumurta vurulmama.

YUMURTAŞƏKİLLİ (ID - 44223)

bax yumurtavari.

YUMURTAVARİ (ID - 44224)

sif. Yumurtaya oxşar, yumurta şəklində olan, görünüşcə yumurtaya oxşayan; yumurtaşəkilli.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç