Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

YARILATMA (ID - 42625)

“Yarılatmaq”dan f.is.

YARILATMAQ (ID - 42626)

icb. Yarıya böldürmək.

YARILĞAN (ID - 42627)

bax yarğan. Yarılğan uçar, toz qopar; Görərsən ki, qalan yoxdur. “Koroğlu” . Torpaqlı dərələr, sarı yarılğan; Bu gündən başlamış, gözləyəcək qan. H.K.Sanılı. Bir portfelli oğlan göründü. Yarılğandan enib, düz məktəbə...

YARILIQ (ID - 42628)

zərf Adətən yarılığa şəklində əldə edilən gəlirin, məhsulun və s.-nin yarısını vermək (almaq) şərti ilə; yardarlığa. Yarılığa işləmək. - Özününkünü verib yarılığa; Özgədən tutub kiralığa. (Ata. sözü).

YARILIQÇI (ID - 42629)

is. Yarılığa, yardarlığa işləyən adam.

YARILMA (ID - 42630)

“Yarılmaq”dan f.is. Lotubaşı ertədən yolu bələdləyib xəzinənin yarılmasını axşama qoydu. “Aşıq Qərib” .

YARILMAQ (ID - 42631)

f 1. Zərbə ilə vurulub ortadan uzununa aralanmaq; bölünmək, kəsilmək, parçalanmaq.
Yaralanmaq. Başı yarılmaq. // Maneə rəf edilərək yol açılmaq. Cəbhə yarıldı. Müdafiə xətti yarıldı.
Oğurluq məqsədi ilə sındırılıb...

YARIM (ID - 42632)

say Tam bir şeyin iki bərabər hissəsindən biri; tam bir şeyin tən yarısı. Yarım manat. Yarım litr. Yarım gün. Yarım ton. - Yarım saatadək ayaq üstə yenə ötədənbəridən qonuşduq. S.Hüseyn. Bir-birinə can deyib, can eşidən qardaşlar...

YARIMA (ID - 42633)

“Yarımaq”dan f.is.

YARIMAÇ (ID - 42634)

bax yarıac.

YARIMAÇIQ (ID - 42635)

bax yarıaçıq. Qapı yarımaçıq idi. S.Rəhimov.

YARIMADA (ID - 42636)

is. Üç tərəfi dəniz, dördüncü tərəfi isə qitəyə bağlı olan yer sahəsi. Hansı millətin Muğan çölü kimi, Mil düzü kimi, Şirvan səhrası kimi, Abşeron yarımadası kimi yeri, torpağı var? Heç bir millətin!.. Yaşa vətənim,...

YARIMADAM (ID - 42637)

is. 1. Hər hansı bir cəhətdən çatışmazlığı olan adam haqqında.
2. Balaca uşaq haqqında.

YARIMAĞIR (ID - 42638)

sif idm. İdmançıların çəki dərəcələrindən biri. Yarımağır çəkidə.

YARIMAĞIZ (ID - 42639)

zərf dan. Narazı, ürəkdən olmayaraq; həvəssiz, könülsüz. Qardaşım onların dalınca: - Namaz! Namaz! Hara gedirsiniz? - deyə çağırdı. Namaz arxaya dönərək yarımağız: - Qoruğa gedirik, - dedi. A.Şaiq. Xan yarımağız cavab verdi....

YARIMAQ (ID - 42640)

f . 1. Lazım olmaq, gərək olmaq, faydalı olmaq, fayda vermək. Heç şeyə yarıyan deyil. - Vaqifəm, yarıdım dosta, düşmənə; Ta ki cünun oldum, yetişdim sənə. M.P.Vaqif.
2. Təmin olmaq, məmnun olmaq, arzusuna çatmaq. Qəm evində...

YARIMARŞIN (ID - 42641)

sif. Arşının yarısı uzunluğunda olan. Yarımarşın bez. Yarımarşın enində.

YARIMARŞINLIQ (ID - 42642)

sif. Yarımarşın uzunluğunda olan.

YARIMASILI (ID - 42643)

sif. Tam müstəqil olmayan, başqalarından qismən asılı olan, qismən tabe olan. Yarımasılı ölkələr. Yarımasılı vəziyyət.

YARIMAVTOMAT (ID - 42644)

sif. tex. Tam avtomat olmayan, qismən avtomatlaşdırılmış. Yarımavtomat cihaz. Yarımavtomat maşın.

YARIMAVTOMATİK (ID - 42645)

bax yarımavtomat.

YARIMAY1 (ID - 42646)

is. Təqvim ayının yarısı. Birinci yarımayın maaşı. ikinci yarımayın planı.

YARIMAY2 (ID - 42647)

sif. Aypara şəklində olan. Qazamat divarları uca; Qapının yarımay deşiyindən; Zaman-zaman görünür bir qoca. R.Rza.

YARIMAYE (ID - 42648)

sif. Tam maye olmayan, çox duru olmayan, bir qədər qatı halda olan. Yarımmaye maddə.

YARIMAYLIQ (ID - 42649)

is. Yarım ay davam edən, yarım ay müddətində görülən, yarım aya nəzərdə tutulan. Yarımaylıq iş qalıb. Yarımaylıq proqram. // Yarım ayda çatacaq. Yarımaylıq maaş.

YARIMAZ (ID - 42650)

sif. Məqsədinə, arzusuna, kamına çatmayan: nakam, bədbəxt, binəsib. Əfsus, bu günlərin ömrü az oldu; Körpə quşcuğazım yarımaz (z.) oldu. M.Rahim.

YARIMBARBAR (ID - 42651)

bax yarımvəhşi.

YARIMBAYĞIN (ID - 42652)

bax yarıbayğın. Yarım saat sonra [Sürəyya] yarımbayğın bir halda sayıqlamağa başladı. Ə.Məmmədxanlı.

YARIMBƏRK (ID - 42653)

bax yarıbərk.

YARIMBÜKÜK (ID - 42654)

sif. Tam bükülü olmayan, qismən bükülmüş. Qürbət sağ əlini enli və qalın toqqasına keçirib sol qıçını yarımbükük halda qatladı. Ə.Vəliyev.

YARIMCA (ID - 42655)

“Yarım”dan kiç. Yarımca saat gözləyin. Yarımca gün vaxt lazımdır. - Salman [Mayaya] savışdı: - Bu istidə hara? Bir yarımca saat otur, mən də dururam. M.İbrahimov.

YARIMCAN (ID - 42656)

sif. 1. Ölümü yaxınlaşmış olan, ölümünə az qalmış; ölümcül. Yazıq yarımcandı, ölər, qalmaz. - Yarımcan arvad balalarından utanıb daha su istəmir. N.Nərimanov. // Zərf mənasında. Heyvanı o qədər vurdu ki, yarımcan oldu.
məc....

YARIMCANLIQ (ID - 42657)

is. 1. İnsan və ya heyvanın ölməyə yaxın halı.
2. məc. Üzgünlük, əldən düşmə, çox yorğunluq; ölüvaylıq.

YARIMCIR (ID - 42658)

sif. Tamamilə cır olmayan. Yarımcır alma növü.

YARIMÇEVRƏ (ID - 42659)

is. Dairənin, çevrənin yarısı.

YARIMÇIQ (ID - 42660)

sif. 1. Sona, axıra çatdırılmamış; natamam, bitməmiş. Yarımçıq iş. // Zərf mənasında. Yarısında, ortasında, axıra çatdırmayaraq, natamam. Kitabı yarımçıq qoymaq (axıra qədər oxumamaq). Çayı yarımçıq qaldı (axıra qədər...

YARIMÇIQLAMA (ID - 42661)

“Yarımçıqlamaq”dan f.is.

YARIMÇIQLAMAQ (ID - 42662)

f Yarımçıq etmək, tamamlamamaq, axıra, sona çatdırmamaq.

YARIMÇIQLIQ (ID - 42663)

is. Yarımçıq olma, natamamlıq, qeyri-kamillik, yarımçıq şeyin halı.

YARIMÇILIQ (ID - 42664)

dan. bax yarımçıq. Çörək yedikdən sonra Mirzə üzünü Usta Zeynala tutub: - Usta Zeynal, bu uşaqlar qurtarıblar, bunları belə qoymaq olmaz, yarımçılıqdan fayda olmaz. Ə.Haqverdiyev.

YARIMÇILPAQ (ID - 42665)

bax yarımlüt. Yarımçılpaq uşaq. Yarımçılpaq (z.) yerindən durmaq.

YARIMÇÜRÜMÜŞ (ID - 42666)

sif. Bir qədər çürümüş, qismən çürümüş, başdan-başa çürüməmiş.

YARIMDAİRƏ (ID - 42667)

is. 1. Dairənin yarısı.
2. Qövsvari yarıqapalı xətt. Yunis telefonu yerə qoyub cəld təqvim vərəqindəki qeydlərin hamısını bir yarımdairəyə aldı. Mir Cəlal. Böyük bir yarımdairə halında toplaşmış iştirakçı və tamaşaçılar...

YARIMDAİRƏYİ (ID - 42668)

sif. Yarımdairə şəklində olan. Yarımdairəyi xətt. Yarımdairəyi zal.

YARIMDƏYİRMİ (ID - 42669)

bax yarımdairəvi.

YARIMDİRSƏK (ID - 42670)

is. dan. Qolun əlin ucundan dirsəyə qədər olan hissəsinin yarısı (xalq arasında uzunluq ölçüsü).

YARIMFABRİKAT (ID - 42671)

sif. Sonradan işlənib hazırlanmalı olan məmulat, yarımhazır məmulat. Ət yarımfabrikatları.

YARIMFƏSİLƏ (ID - 42672)

is. biol. Heyvan və bitki sistematikasında bölgü; fəsilə daxilində birbirindən fərqlənən qrup.

YARIMFİNAL (ID - 42673)

is. idm. Birincilik uğrunda finaldan qabaq keçirilən oyun, görüş. Yarımfinala çıxmaq. Yarımfinal yarışları.

YARIMGİRYƏNKƏ (ID - 42674)

is. köhn. Girvənkənin yarısı, iki yüz qram.

Bu səhifə 121 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla