ZE+education...

İzahlı lüğət

YAĞ (ID - 41975)

is. 1. Ev heyvanlarının südündən hasil edilən, asan əriyən, yeyilən və xörək bişirmək üçün işlədilən maddə. Şit yağ (kərə). Ərinmiş yağ. Camış yağı. Sarı yağ (ərinmiş yağ). inək yağı. - Yağdan sonra düyü tədarükünün...

YAĞABƏNZƏR (ID - 41976)

sif Xüsusiyyətlərinə görə yağa oxşayan, yağ xassələri olan. Yağabənzər maye.

YAĞANLIQ (ID - 41977)

is. məh. Yağıntı. Payız yağanlıqla girmişdi. Ə.Vəliyev.

YAĞAOXŞAR (ID - 41978)

bax yağabənzər. Yağaoxşar maddələr.

YAĞAR (ID - 41979)

bax yağıntı.

YAĞARLIQ (ID - 41980)

bax yağıntılı. Düzülmüş damcılar, mirvari kimi; Yağarlıq illərin baharı kimi. H.K.Sanılı.

YAĞAYIRAN (ID - 41981)

is. xüs. Tərkibində yağ olan maddəni tərkib hissələrinə ayırmaq və ya onu yağdan təmizləmək üçün cihaz.

YAĞAYIRICI (ID - 41982)

is. tex. Bəzi maşınlarda yağı ayıran cihaz.

YAĞ-BAL (ID - 41983)

is. 1. Yağ və bal.
2. məc. Çox dadlı, ləzzətli şey haqqında. [Ağsaqqal kişi] şor-çörək tikəsini orduna basır, yağ-bal kimi şirin-şirin yeyirdi. Mir Cəlal. Qəzəb çəlləyinə barıt tökənə; Qələmim yağ-ballıq eləyə bilmir....

YAĞÇALAN (ID - 41984)

is. xüs. Yağ istehsal edən işçi.

YAĞÇI (ID - 41985)

is. Yağ istehsal edən və ya yağ satan adam.

YAĞÇILIQ (ID - 41986)

is. Yağ istehsal etmə, yağ istehsalı. Yağçılıq işi.

YAĞDAN (ID - 41987)

is. Yağ qoyulan və ya içərisinə yağ tökülən qab. Yağdanda yağ yoxdur. - Kəyan bir burda traktorçu Əliyə baxdı: - Ə, yağdanı zibillənmiş traktor kimi orda nə tıshatıs salmısan? Hə! Ə.Əbülhəsən.

YAĞDIRILMA (ID - 41988)

“Yağdırılmaq”dan f.is.

YAĞDIRILMAQ (ID - 41989)

məch. 1. Yağmasına səbəb olmaq, yağmağa, tökülməyə məcbur edilmək. Süni yağış yağdırılmaq.
2. Tökülmək (hər tərəfə, çoxlu miqdarda). Hər yandan meydana allı-güllü ipək yaylıqlar yağdırıldı. M.Rzaquluzadə.

YAĞDIRMA (ID - 41990)

“Yağdırmaq”dan f.is.

YAĞDIRMAQ (ID - 41991)

icb. 1. Yağmağa, tökülməyə məcbur etmək. Süni yağış yağdırmaq üçün qurğular. Xəzri qar yağdırdı. - Hər dəfə müsəlmanların müsəllaya çıxmaqları ilə Allah yağış yağdırsa, dəxi bundan sonra bir kəs dəli deyil ki,...

YAĞI (ID - 41992)

is. Düşmən. Giryan dedi: “Ey gözüm çirağı; Vəhşilərə el, mənimlə yağı” . Füzuli. Ərz eləyim, bu sözümün sağıdır; Yollarınız haramıdır, yağıdır. M.V.Vidadi. Bizik kəc yağının döşündən vuran; Azadlıq yolunda...

YAĞILIQ (ID - 41993)

is. Düşmənlik.

YAĞIN (ID - 41994)

bax yağıntı. Üç ay var ki, yağın yoxdur.

YAĞINLIQ (ID - 41995)

1. is. Yağışın çox olması; yağıntı. Payız çox yağınlıq keçdi. - Bu il yağınlıq olduğundan, otlar vaxtından əvvəl göyərmiş, yazın ilıq nəfəsini duyandan sonra isə püskürüb qalxmışdı. İ.Şıxlı.
2. sif Yağmurlu,...

YAĞINTI (ID - 41996)

is. Yağış, qar, dolu və s. şəklində havadan yerə düşən su qətrələri; yağmur. Yeraltı suların mənbəyi atmosfer yağıntıları, çay sularıdır.

YAĞINTILI (ID - 41997)

sif. Yağıntısı çox olan; yağmurlu. Yağıntılı il. Yağıntılı yer.

YAĞINTILIQ (ID - 41998)

bax yağıntı. Bu il yağıntılıqdır.

YAĞIOTU (ID - 41999)

is. bot. İriçiçəklilər qrupuna mənsub hündür ot bitkisi.

YAĞIR (ID - 42000)

is. Bel sümüyünün üstündə əmələ gələn, gec sağalan dərin yara. [Eşşək] görməyib axurunda hərgiz co; Dalı yağır, dəxi ayağı cido. S.Ə.Şirvani. [Qurban:] Hər gün ölə-ölə qayıt, belin olsun yağır. Ə.Haqverdiyev.

YAĞIRLANMA (ID - 42001)

“Yağırlanmaq”dan f.is.

YAĞIRLANMAQ (ID - 42002)

f Sürtülməkdən yara olmaq.

YAĞIRLATMA (ID - 42003)

“Yağırlatmaq”dan f.is.

YAĞIRLATMAQ (ID - 42004)

f . Yara etmək, yara açmaq, yağırlanmasına səbəb olmaq.

YAĞIRLI (ID - 42005)

sif. Yağırı olan, yarası olan. Beli yağırlı at.

YAĞIŞ (ID - 42006)

is. Xırda su damlaları şəklində atmosfer yağıntısı; yağmur. Güclü yağış. Yağış yağmaq. Yağış ara vermir. - Yağışın rütubəti səqfin uçan yerindən çəkilməmişdi. C.Məmmədquluzadə. Hələ tamam qurumamış yağış gölləri;...

YAĞIŞLAMA (ID - 42007)

“Yağışlamaq”dan f.is.

YAĞIŞLAMAQ (ID - 42008)

f . Yağış yağmağa başlamaq.

YAĞIŞLI (ID - 42009)

YAĞIŞLIQ (ID - 42010)

is. 1. Yağış, yağmur. Lənkəran yağışlıq çox olan yerdir.
2. Bax yağmurluq 2-ci mənada.

YAĞIŞÖLÇƏN (ID - 42011)

is. meteor. Bir yerə yağan yağışın miqdarını ölçmək üçün cihaz.

YAĞIŞSIZ (ID - 42012)

sif. Yağış olmayan, yağış düşməyən, yağış yağmayan. Yağışsız yay. // Zərf mənasında. Payız yağışsız keçdi.

YAĞIŞSIZLIQ (ID - 42013)

is. Yağış olmama, yağış yağmama, yağış düşməmə; yağış, yağmur olmadığı hal, vəziyyət; quraqlıq.

YAĞQABI (ID - 42014)

bax yağdan.

YAĞLAMA (ID - 42015)

“Yağlamaq”dan f.is.

YAĞLAMAQ (ID - 42016)

f . 1. Üstünə yağ sürtmək, yağ çəkmək. Çəkməsini yağlamaq. - Bəli, cəlladlar tənabları yağlayıb hazırladılar. “Koroğlu” . Yüyəni, tapqırı bütün yağladı; Qantırğaya təzə qayış bağladı.. H.K.Sanılı. Yaxşı...

YAĞLANDIRILMA (ID - 42017)

“Yağlandırılmaq”dan f.is.

YAĞLANDIRILMAQ (ID - 42018)

məch. Yağa batırılmaq, yağ sürtülmək, yağlı edilmək.

YAĞLANDIRMA (ID - 42019)

“Yağlandırmaq”dan f.is.

YAĞLANDIRMAQ (ID - 42020)

f . Yağlı etmək, yağa batırmaq, yağa bulaşdırmaq.

YAĞLANMA (ID - 42021)

“Yağlanmaq”dan f.is.

YAĞLANMAQ (ID - 42022)

f . 1. Yağ sürtülmək, üzərinə yağ çəkilmək. Maşınlar yağlanır salınır, işə. M.Rahim. Yağa batmaq, yağlı olmaq; kirlənmək. Üst-başı yağlanıb. Paltarın yaxası yağlanıb.
məc. dan. Kökəlmək, ətlənmək, piylənmək....

YAĞLATMA (ID - 42023)

“Yağlatmaq”dan f.is.

YAĞLATMAQ (ID - 42024)

1. icb. Yağ sürtdürmək, yağ çəkdirmək.
2. f. Kirlətmək, yağlı etmək, yağa batırmaq. Üst-başını yağlatmaq.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç