Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

YAXALANMA1 (ID - 42075)

“Yaxalanmaq1’dan f.is. Caninin yaxalanması.

YAXALANMA2 (ID - 42076)

“Yaxalanmaq2”dan f.is. Qab-qaşığın yaxalanması.

YAXALANMAQ1 (ID - 42077)

məch. Ələ keçirilmək, tutulmaq, həbs edilmək, yaxası ələ keçmək. Cinayətkar yaxalandı. - Xain yaxalandı ən nəhayət. H.Cavid. [Şamogili] təqib edən olsaydı, tez yaxalana bilərdilər. S.Rəhimov.

YAXALANMAQ2 (ID - 42078)

məch. Təmiz su ilə yuyulmaq, suya çəkilmək. Qablar yaxalandı.

YAXALAŞMA (ID - 42079)

1. “Yaxalaşmaq”dan f.is.
2. is. Dalaşma, dava. Yaxalaşma başladı.

YAXALAŞMAQ (ID - 42080)

qarş. Bir-birinin yaxasından tutub dalaşmaq.

YAXALATMA1 (ID - 42081)

“Yaxalatmaq1’dan f.is.

YAXALATMA2 (ID - 42082)

“Yaxalatmaq2”dan f.is.

YAXALATMAQ1 (ID - 42083)

icb. Tutdurmaq, həbs etdirmək. [Milyonçular] bu gün bir üsyançını yaxalatdırır, sabahı o biri inqilabçıya tindalı güllə atdırır, birisi gün baş qaldıran kəndi oda-alova tutdururdular. S.Rəhimov.

YAXALATMAQ2 (ID - 42084)

icb. Yaxalama işi gördürmək (bax yaxalamaq2). Qab-qaşığı yaxalatmaq.

YAXALI (ID - 42085)

sif Yaxası olan. Rüstəm bəy - rus intelligent libasında: yəni pidjak, jilet, nişastalı yaxalı köynək, boğazında qalstuk... Məmmədquluzadə.

YAXALIQ (ID - 42086)

1. is. Geyimin, yaxanı, boğazı, döşü örtən hissəsi. Yaxalığının üstündən bağladığı qalstuk bütün döşünü örtəcək qədər enli idi. M.S.Ordubadi.
2. sif. Paltar yaxası üçün yararlı, münasib, kifayət edən. Yaxalıq...

YAXALIQLI (ID - 42087)

YAXALIQSIZ (ID - 42088)

sif. Yaxalığı olmayan. Yaxalıqsız köynək.

YAXANTI (ID - 42089)

is. dan. Yuyulmuş qabın bulanıq, çirkli suyu; qab suyu. Qab yaxantısı.

YAXARMA (ID - 42090)

“Yaxarmaq”dan f.is.

YAXARMAQ (ID - 42091)

f Adətən “yalvarmaq” feli ilə birlikdə işlənərək, israrla yalvarmaq mənasını bildirir. [Qoca kəndli:] Bir xan ki rəiyyəti qaramal kimi qulağından tutub sata, ona nə yalvarmaq, nə yaxarmaq! Ə.Haqverdiyev. Göygözlü oğlunu düşmən...

YAXASIAÇIQ (ID - 42092)

sif. və zərf Döşüaçıq.

YAXASIZ (ID - 42093)

sif. Yaxası olmayan. Yaxasız köynək, bacasız dam olmaz. (Ata. sözü).

YAXDAN (ID - 42094)

is. məh. Üzünə dəri çəkilmiş ağac qutu; sandıqça, mücrü.

YAXDIRILMA1 (ID - 42095)

“Yaxdırılmaq1’dan f.is.

YAXDIRILMA2 (ID - 42096)

“Yaxdırılmaq2”dan f.is.

YAXDIRILMAQ1 (ID - 42097)

məch. Üzərinə sürtdürülmək, çəkdirilmək.

YAXDIRILMAQ2 (ID - 42098)

məch. Yandırılmaq.

YAXDIRMA1 (ID - 42099)

“Yaxdırmaq1’dan f.is.

YAXDIRMA2 (ID - 42100)

“Yaxdırmaq2”dan f.is.

YAXDIRMAQ1 (ID - 42101)

icb. Bir şeyin üzərinə sürtdürmək, çəkdirmək. Dirəyin üzərinə qatran yaxdırmaq.

YAXDIRMAQ2 (ID - 42102)

məch. Yaxmağa, yandırmağa məcbur etmək, başqasına yandırtmaq.

YAXI (ID - 42103)

is. 1. Yağ xüsusiyyətləri olan maddə; yaxıla, sürtülə bilən hər cür maddə; sürtkü. // Sürtülən, yaxılan dərman. Yağ sürtülmüş çörək parçası; yaxmac.
incəs. Fırça ilə yaxılmış nazik rəng qatı.

YAXIB-YANDIRICI (ID - 42104)

sif. 1. Bərk yandıran,
çox isti; qızmar.
2. məc. Qəlbə əzab verən, ürəyi incidən, yandırıb-yaxan, bərk acıdan. Yaxıb-yandırıcı sözlər. - Ruhülqüds mənə yaxıb-yandırıcı bir məktub yazmışdı. M.F.Axundzadə.

YAXIB-YANDIRMA (ID - 42105)

“Yaxıb-yandırmaq”dan f.is.

YAXIB-YANDIRMAQ (ID - 42106)

f. 1. Bərk yandırmaq. Qızmar günəş üz-gözümüzü yaxıbyandırır. - Cəhənnəm alovu kimi insanı yaxıb-yandıran Tehran istisinə dözmək hünərdir. M.İbrahimov.
2. məc. Mənən incitmək, qəlbə əzab vermək, ürəyi incitmək,...

YAXIB-YIXMAQ (ID - 42107)

f. Yandırıb dağıtmaq, məhv etmək. [Nadir bəy:] Həmcinsinə qıymaqdan, yaxıb-yıxmaqdan zövq alanlar, başqasının fəlakətində səadət arayanlar birər adi cəlladdan başqa bir şey deyildir. H.Cavid.

YAXICI1 (ID - 42108)

sif. və is. Bir şeyi yaxan. Yaxıcı alət.

YAXICI2 (ID - 42109)

sif. Yandırıcı, çox isti, çox qızğın; qızmar. Yaxıcı, amansız hərarət [Arazı] gündən-günə mum kimi əridib quru skeletə döndərmişdi. A.Şaiq.

YAXIQ (ID - 42110)

is. Yaxılmış, yanmış yer; yanıq.

YAXILAMA (ID - 42111)

“Yaxılamaq”dan f.is.

YAXILAMAQ (ID - 42112)

f məh. Yaxmaq, sürtmək.

YAXILMA1 (ID - 42113)

“Yaxılmaq1’dan f.is.

YAXILMA2 (ID - 42114)

“Yaxılmaq2”dan f.is.

YAXILMAQ1 (ID - 42115)

məch. Bir şeyin üzərinə sürtülmək, çəkilmək.

YAXILMAQ2 (ID - 42116)

məch. 1. Yandırılmaq.
2. Bax yanıb-yaxılmaq.

YAXIN (ID - 42117)

sif. 1. Məsafə etibarilə çox uzaqda olmayan; yovuq (uzaq qarşılığı). Yaxın çay. Yaxın yer. Evimizə yaxın mağaza. Yaxın aptekdən dərman al. // Zərf mənasında. Yaxın otur. Yaxın gəl. - Keşikçi yaxına gəlcək Telli xanım onun...

YAXINDA (ID - 42118)

zərf 1. Yaxın yerdə, yaxınlıqda, uzaqda olmayaraq. Yaxında bir meşə var. Yaxında toy var. - Bu arada, yaxında dördbeş əl şiddətli tapança atılır. H.Cavid.
Bilavasitə yanaşı; yaxın. Yaxında əyləşin!
Az vaxt sonra, çox keçmədən;...

YAXINDAKI (ID - 42119)

sif. Yaxında olan, qonşuluqda olan; yaxın. Yaxındakı dükandan ət al. Yaxındakı evlər. - Qaçqınlar hamısı yaxındakı şah tutluğa tərəf yüyürdülər. Ə.Vəliyev.

YAXINDAN (ID - 42120)

zərf 1. Yaxın məsafədən, uzaqdan olmayaraq, yaxın yerdən. Yaxından görmək. Yaxından bir səs gəldi. - [Qəhrəman:] Mən heç vaxt xanımı yaxından görməmişdim. H.Nəzərli.
2. Çox yaxın, yaxşı. Yaxından tanış olmaq. Onu yaxından...

YAXINGÖRƏN (ID - 42121)

sif. 1. Gözü uzağı görməyən və ya pis görən.
2. məc. Uzağı, gələcəyi görə bilməyən məhdud adam haqqında.

YAXINLARDA (ID - 42122)

zərf 1. Yaxın yerlərin birində, bu ətrafda (bəzən “bu” sözü ilə). Evimiz bu yaxınlar dadır. O, bu yaxınlarda yaşayır.
2. Bu günlərdə, bir az əvvəl, az müddət əvvəl. Yaxınlarda gəlmişdir. Yaxınlarda dissertasiya müdafiə...

YAXINLAŞDIRILMA (ID - 42123)

“Yaxmlaşdırılmaq”dan f.is.

YAXINLAŞDIRILMAQ (ID - 42124)

məch. Bir şeyə yaxın edilmək, bir şeyin yaxınına gətirilmək (qoyulmaq, çəkilmək); yanaşdırılmaq.

Bu səhifə 102 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla