Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

YAPIŞIQLI (ID - 42475)

sif. 1. Yanaşı, lap yaxın, birbirinə təmas edəcək dərəcədə yaxın; qonşu. Əmrahgilin evi Səlminazgilin evinə yapışıqlı idi. (Nağıl).
2. Yapışığı olan, xoşagələn, ürəyəyatan, yatımlı, qanışirin, suyuşirin, cazibəli....

YAPIŞIQSIZ (ID - 42476)

sif. Yapışığı olmayan, xoşa gəlməyən. Yapışıqsız adam.

YAPIŞIQSIZLIQ (ID - 42477)

is. Yapışığı olmama, xoşa gəlməmə; yapışmama.

YAPIŞQAN (ID - 42478)

1. is. Yapışdırmaq, bitişdirmək xassəsi olan maddə. Yapışqan sürtmək. Xarrat yapışqanı. Sintetik yapışqan. - Vəzirzadə paketləri götürüb: - Yapışqanı möhkəm olsun, barı açılmasın, - dedi. S.Rəhimov. Hidayət ehmallıca...

YAPIŞQANLAMA (ID - 42479)

“Yapışqanlamaq”dan f.is.

YAPIŞQANLAMAQ (ID - 42480)

f . Yapışqanla yapışdırmaq, bitişdirmək, yapışqan sürtmək. [Dadaş] sonra ağ kağızlardan götürüb yaşıl qovluğu yapışqanladı, hər tərəfdən onu sarıyıb, iri hərflərlə ünvanını yazdı... S.Rəhimov.

YAPIŞQANLANMA (ID - 42481)

“Yapışqanlanmaq”dan f.is.

YAPIŞQANLANMAQ (ID - 42482)

məch. Yapışqanla yapışdırılmaq (bitişdirilmək), yapışqan sürtülmək.

YAPIŞQANLAŞMA (ID - 42483)

“Yapışqanlaşmaq”dan f.is.

YAPIŞQANLAŞMAQ (ID - 42484)

f . Yapışqan kimi olmaq, yapışqana dönmək, yapışqan xassəsi almaq. isti su götürdükdə nişasta yapışqanlaşaraq həlməşik təbəqə əmələ gətirir. R.Əliyev.

YAPIŞQANLAŞMIŞ (ID - 42485)

f sif Yapışqan kimi olmuş, yapışqana çevrilmiş. Yapışqanlaşmış maddə.

YAPIŞQANLATMA (ID - 42486)

“Yapışqanlatmaq”dan f.is.

YAPIŞQANLATMAQ (ID - 42487)

icb. Yapışqanla yapışdırtmaq, yapışqan vurdurmaq, birinə yapışqanlama işi gördürmək.

YAPIŞQANLI (ID - 42488)

sif. Yapışqan sürtülmüş. // Tərkibində yapışqan olan.

YAPIŞQANLIQ (ID - 42489)

f . Yapışmaq xassəsi.

YAPIŞQANOTU (ID - 42490)

is. bot. Çay, arx və meşə kənarlarında bitən çoxillik ot bitkisi.

YAPIŞMA (ID - 42491)

“Yapışmaq”dan f.is.

YAPIŞMAQ (ID - 42492)

f . 1. Toxunduğu şeyə ilişib ayrılmamaq, yaxud zorla qopacaq bir surətdə bitişmək; sıvaşmaq. Kitabın səhifələri birbirinə yapışmışdır. Ayaqqabılarıma qəliz palçıq yapışıb. - ..[Qurban] ayaqlarına buz kimi yapışan yırtıq...

YAPMA (ID - 42493)

1. “Yapmaq”dan f.is.
is. arxit. Plastik və s. materiallardan düzəldilən bəzək. Yapma işləri. // sif. Bu cür düzəldilən. Yapma bəzək. Yapma naxışlar.
is. Divara yapılan təzək. Bir tövlə qayıtdırsan əgər, bir də samanlıq;...

YAPMAQ (ID - 42494)

f 1. Bişmək üçün təndirin divarına yapışdırmaq. Qasım əminin övrəti Həlimə xala çörək yapırdı. C.Məmmədquluzadə. Biz almışıq arvadı əppək yapa. Ə.Nəzmi. // Ümumiyyətlə, yapışdırmaq. Neyləyirdim bəzəyi, ya düzəyi?...

YAPMALIQ (ID - 42495)

is. Sünilik, saxtalıq; yapma şeyin halı.

YAPON (ID - 42496)

is. Yaponiyanın əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam. Yapon xalqı. Yapon dili. Yapon musiqisi.

YAPONCA (ID - 42497)

sif. və zərf Yapon dilində. Yaponca danışmaq. Yaponca lüğət.

YAPRIXMA (ID - 42498)

“Yaprıxmaq”dan f.is.

YAPRIXMAQ (ID - 42499)

bax yapıxmaq.

YAPYALQIZ (ID - 42500)

bax yapyalnız. Məndən bir az aralı mənim kimi yapyalqız; Bir ağacın altında, skamyanın üstünə; Qəzet salıb oturmuş, bir gözəl sarışın qız. S.Rüstəm.

YAPYALNIZ (ID - 42501)

zərf Tamamilə yalnız, tək, tək-tənha. Yapyalnız oturmaq. Yapyalnız qalmaq. - Belə bir anda durub yapyalnız; Ləkələnmiş bir adam lap yalnız. S.Rüstəm.

YAR (ID - 42502)

is. [fars.] 1. Dost, yoldaş. Əkinçilər yarıyam; İgidlər sərdarıyam; Qızılın adı çıxmış; Mən ondan yuxarıyam. Ə.Cavad. Bir zamanlar nə sən, nə mən; Şad görmədik dostu, yarı. S.Vurğun. □ Yar olmaq - yoldaş olmaq, dost olmaq,...

YARA (ID - 42503)

is. 1. Bədən, yaxud onun daxili orqanları toxumalarının hər hansı bir silah və ya başqa iti, bərk şeylə zədələnməsi və bu zədənin yeri. Güllə yarası. Xəncər yarası. Yarasını sarımaq. Yaradan qan axır. - Qılınc yarası sağalar,...

YARADAN (ID - 42504)

1. “Yaratmaq”dan f.is. Gələcəyi yaradanlar. - Tarixdə tarixi yaradan durur. S.Vurğun.
“Yaratmaq”dan f.sif. Yaradan əllər. Sabahı yaradan gənclərdir.
is. din. Tanrı, Allah, xaliq; xəlq edən qüvvə. [Banı xanım:] Sənə kömək...

YARADICI (ID - 42505)

1. is. Bir şey yaradan, həyata gətirən, meydana gətirən adam. Axır, bir de görüm ki, bu təzə firqənin yaradıcısı kimdir? C.Məmmədquluzadə. [Gülsabah:] ..Öz sənətini yaxşı bilməyən bir usta bir yaradıcı ola bilməz. C.Cabbarlı.
sif...

YARADICILIQ (ID - 42506)

is. İnsanın maddi və mənəvi sərvətlər yaratmağa doğru yönəldilmiş fəaliyyəti. Kütlələrin canlı yaradıcılıq fəaliyyəti. Yaradıcılıq prosesi. Söz yaradıcılığı. Elmi yaradıcılıq. Bədii yaradıcılıq. // Yaradıcı əməyin...

YARADILAN (ID - 42507)

1. “Yaradılmaq”dan f.sif.
2. is. din. Yaranmış, məxluq.

YARADILIŞ (ID - 42508)

is. 1. Yaratmaq işi; yaradılma, törədilmə, vücuda gətirilmə. [“Vətən dili” əlifba kitabının] yaradılışına bais olan səbəbini, məsələdən xaric olsa da, burada göstərməyə məcburam. F.Ağazadə.
2. Varlıq, xilqət, təbiət....

YARADILMA (ID - 42509)

“Yaradılmaq”dan f.is.

YARADILMAQ (ID - 42510)

məch. Vücuda gətirilmək, törədilmək. Stansiya yenicə yaradılmışdı.

YARADILMIŞ (ID - 42511)

f .sif. Vücuda gətirilmiş, törədilmiş.

YARA-XORA (ID - 42512)

is. Çirkli, həm də çox yarası olan.

YARA-XORALI (ID - 42513)

sif. Çirkli, həm də çox yarası olan.

YARAQ (ID - 42514)

is. 1. Silah. Koroğlu gördü, Dəmirçioğlu o qədər yaraq götürüb ki, altında tərpənə bilmir. “Koroğlu” . O saat əlimizə keçən yaraqla və bombalarla .. yola düşdük. Ə.Əbülhəsən.
2. Yaraşıq, bəzək şeyləri. Düzəlib...

YARAQ-ƏSBAB (ID - 42515)

top. köhn. Cürbəcür silahlar. [Veys:] Uşaqlar, o yaraq-əsbabı, tapançanı da qoyun bax bura, bəri küncə. Ə.Əbülhəsən.

YARAQ-ƏSLƏHƏ (ID - 42516)

top. köhn. Müxtəlif silahlar. Hacı Qara özü qorxaq olduğu halda, götürdüyü yaraq-əsləhə ilə başqalarını qorxutmaq istəyir. “Kirpi” .

YARAQ-ƏSLƏHƏLİ (ID - 42517)

köhn. bax yaraqlıyasaqlı.

YARAQLANDIRILMA (ID - 42518)

“Yaraqlandırılmaq”dan f.is.

YARAQLANDIRILMAQ (ID - 42519)

məch. Silahlandırılmaq.

YARAQLANDIRMA (ID - 42520)

“Yaraqlandırmaq”dan f.is.

YARAQLANDIRMAQ (ID - 42521)

f 1. Silahlandırmaq.
2. Müxtəlif alət və ləvazimatla təchiz etmək.

YARAQLANMA (ID - 42522)

“Yaraqlanmaq”dan f.is.

YARAQLANMAQ (ID - 42523)

f . Silahlanmaq. Dəlilər işi belə görəndə yaraqlanıb atlandılar. “Koroğlu” . [Mustafa bəy:] Xata görünür, uşaqlara deginən ki, hamısı yaraqlansınlar. Ə.Haqverdiyev. Yaraqlandın o gün sən də; Səsin düşdü dağdan-dağa....

YARAQLATMA (ID - 42524)

“Yaraqlatmaq”dan f.is.

Bu səhifə 96 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla