Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

MAQNİTLƏNMƏK (ID - 27699)

qayıd. Maqnitli olmaq; maqnitləşmək.

MAQNİTLƏŞDİRİCİ (ID - 27700)

sif xüs. Maqnit xassəsi verə bilən, maqnitli edən. Maqnitləşdirici sarqaclar.

MAQNİTLƏŞDİRİLMƏ (ID - 27701)

“Maqnitləşdirilmək” dən f.is.

MAQNİTLƏŞDİRİLMƏK (ID - 27702)

bax maqnitləndirilmək.

MAQNİTLƏŞDİRMƏ (ID - 27703)

“Maqnitləşdirmək” dən f.is.

MAQNİTLƏŞDİRMƏK (ID - 27704)

bax maqnitləndirmək.

MAQNİTLƏŞMƏ (ID - 27705)

“Maqnitləşmək” dən f.is.

MAQNİTLƏŞMƏK (ID - 27706)

bax maqnitlənmək.

MAQNİTLİ (ID - 27707)

sif Maqnit xassəsinə malik olan, maqniti olan. Maqnitli cisimlər. - Daşkəsən yatağı maqnitli dəmir yatağı adlanır. M.Qaşqay.

MAQNİTOFON (ID - 27708)

[yun.] Elektromaqnit vasitəsilə səsi yazan və təkrar edən aparat. Səs siqnallarını maqnit lentinə yazan, sonra isə səsləndirən aparat. Qaya maqnitofon dilləndi yenə: “Hey, hey! Bir dayan; Şövkətdir oxuyan, Habildir çalan! Bu Tofiq,...

MAQNİTOLA (ID - 27709)

is. [yun.] Maqnitofon və radioqəbuledicidən ibarət məişət cihazı.

MAQNİTOMETR (ID - 27710)

[yun.] Maqnit sahəsinin gərginliyini ölçən cihaz.

MAQNİTSİZLƏŞDİRİLMƏ (ID - 27711)

“Maqnitsizləşdirilmək” dən f.is.

MAQNİTSİZLƏŞDİRİLMƏK (ID - 27712)

məch. Cismin maqnit xassəsi yox etdirilmək, maqnitsiz etdirilmək.

MAQNİTSİZLƏŞDİRMƏ (ID - 27713)

“Maqnitsizləşdirmək” dən f.is.

MAQNİTSİZLƏŞDİRMƏK (ID - 27714)

f Cismin maqnit xassəsini yox etmək, maqnitsiz etmək.

MAQNİTSİZLƏŞMƏ (ID - 27715)

“Maqnitsizləşmək” dən f.is.

MAQNİTSİZLƏŞMƏK (ID - 27716)

f Cismin maqnit xassəsi yox olmaq, maqnitsiz olmaq.

MAQNOLİYA (ID - 27717)

[xüs. is.-dən] bot. Ətirli iri və ağ çiçəkləri olan ağac və ya kol-bitki.

MAQNON (ID - 27718)

is. [lat.] Kvant nəzəriyyəsinin mühüm anlayışlarından biri.

MAL1 (ID - 27719)

is. 1. Iribuynuzlu ev heyvanı; malqara, qaramal (inək, öküz, camış və b.). Malı naxıra qatmaq. Mal damı. - [Dərviş:] Malların köyşəyi, atların nəriltisi, gah-gah da itlərin mırıltısı qulağıma gəlirdi. A.Divanbəyoğlu. □ Mal...

MAL2 (ID - 27720)

is. [ər.] 1. Qiyməti olan və cəmiyyətdə alğı-satqı yolu ilə paylaşdırılan əmək məhsulu; ümumiyyətlə, alver obyekti olan hər şey; əmtəə. Çoxişlənən mallar. - [Xortdan:] Dükanın içində beş-on manatlıq mal yoxdur. Ə.Haqverdiyev....

MALA (ID - 27721)

is. [fars.] 1. Binanın iç və bayır divarlarına çəkmək üçün əhəng, sement və s. qatışığından ibarət suvaq, palçıq. Mala tutmaq. // Həmin qatışığın, binanın içinə və bayır divarına, bəzən də səqfınə çəkilən bərkimiş...

MALAALTI (ID - 27722)

sif. Malanın altı üçün olan, suvağın altından vurulan. Malaaltı taxta.

MALABAXAN (ID - 27723)

is. Mal-qaraya qulluq edən şəxs. Malabaxanların yarışı. // Sif. mənasında. Malabaxan qadın.

MALAÇƏKƏN, MALAÇI (ID - 27724)

bax malakeş
-ci mənada.

MALAÇILIQ (ID - 27725)

bax malakeşlik.

MALAX (ID - 27726)

is. bot. Əncir növü. ..Azərbaycanda qiymətli əncir sortlarından tabaq əncir, malax əncir, sumax əncir sortlarını göstərmək olar. İ.Axundzadə.

MALAXİT (ID - 27727)

[yun.] Müxtəlif xırda məmulat hazırlamaq və mis almaq üçün xammal kimi işlədilən açıq-yaşıl rəngli mineral.

MALAKAN (ID - 27728)

[rus.] Malakanlıq təriqətinə mənsub adam (b ax malakanlıq). [Hacı Qurban:] ..Atam sənə qurban, mənim qorxum o birəhm malakanlardandır. N.Vəzirov. [Gövhər xanım:] Deyirlər axtarsan, şəhərdə malakanlardan yaxşısını taparsan. İ.Hüseynov....

MALAKANLIQ (ID - 27729)

is. Pravoslav mərasimlərini və kilsə iyearxiyasını qəbul etməyən, xristian məzhəbinin nümayəndəsi, həmin məzhəbdən olan.

MALAKEŞ (ID - 27730)

is. [fars.] 1. Binaların divarlarına mala çəkən usta; suvaqçı, malaçəkən, malaçı. Malakeşlər briqadası. - Bakıda ümumiyyətləpeşəkarlar - bənna, xarrat, dəmirçi, rəngsaz, malakeş və sair çox olardı. H.Sarabski.
2. Suvaq...

MALAKEŞLİK (ID - 27731)

is. Malakeşin sənəti, peşəsi; suvaqçılıq, malaçılıq.

MALALAMA (ID - 27732)

“Malalamaq” dan f.is.

MALALAMAQ (ID - 27733)

f. 1. Divara mala çəkmək; suvaqlamaq. Evi malalamaq.
Şumlanmış yerin kəsəklərini mala ilə əzmək, hamarlamaq. Şamama və onun yoldaşları tarlanı mükəmməl surətdə malalayıb üstündən ensiz zolaqlar çəkdilər. İ.Əfəndiyev.
məc....

MALALANMA (ID - 27734)

“Malalanmaq” dan f.is.

MALALANMAQ (ID - 27735)

məc. 1. Mala çəkilmək, suvanmaq (divar və s.). [Su] ..hamamın ağgəc ilə malalanmış (f.sif.) divarlarına və səqfinə elə bir səs salmışdı ki, guya özgə bir danışığa macal vermək istəmir. C.Məmmədquluzadə.
2. Şumlanmış...

MALALATDIRMA (ID - 27736)

“Malalatdırmaq” dan fiü.

MALALATDIRMAQ (ID - 27737)

icb. 1. Divara mala çəkdirtmək; suvatdırmaq. Otağı malalatdırmaq.
2. Mala ilə şumlanmış yerin kəsəklərini əzdirmək, hamarlatdırmaq. Sahəni malalatdırmaq.

MALALATMA (ID - 27738)

“Malalatmaq” dan f.is.

MALALATMAQ (ID - 27739)

icb. 1. Mala çəkdirmək; suvatmaq. Divarları malalatmaq.
2. Mala ilə şumlanmış yerin kəsəklərini əzdirmək, hamarlatmaq. Pambıq tarlasını malalatmaq.

MALALI (ID - 27740)

sif Mala çəkilmiş, malalanmış, malası olan. Malalı divar.

MALAMAL (ID - 27741)

sif və zərf[fars.] Dolu, dopdolu, ləbələb, ağzına qədər. Malamal doldurmaq. Teatr malamal idi. - Məscid bir sinif xalqdan malamal idi. M.F.Axundzadə. Oxudurdu neçə nəfər ətfal; Məktəbi olmuş idi malamal. S.Ə.Şirvani.

MALAŞƏRİK (ID - 27742)

sif Ümumi mal və ya dövlətdə hissəsi, payı olan. Malaşərik (z.) olmaq. Malaşərik adam.

MALAY (ID - 27743)

sif. və is. köhn. Gənc, cavan, yeniyetmə. Malay uşaq. - [Balaqardaş:] ..Sənin bir malay nökərin var idi, o necə oldu? N.Vəzirov.

MALAYLAR (ID - 27744)

cəm Malay arxipelaqı adalarında və Moluk yarımadasında yaşayan tayfa və xalqlar qrupu.

MALBAŞ (ID - 27745)

sif. dan. Axmaq, gic, səfeh, qanmaz, kütbeyin. // Bəzən söyüş kimi işlənir. [Məşədi Cahangir:] Sənə kim demişdi, hökumətdən qaçanlara yorğan-döşək açasan, malbaş oğlu malbaş! Mir Cəlal.

MALBAŞLIQ (ID - 27746)

is. Axmaqlıq, giclik, səfehlik, qanmazlıq, kütbeyinlik.

MALCANLI (ID - 27747)

sif 1. Öz malının qədrini bilən, öz malını qoruyan, ona qayğıkeşlik göstərən.
2. B ax malpərəst.

MALCANLILIQ (ID - 27748)

is. Malcanlı adamın xasiyyəti, öz malını qoruma, malının qayğısına qalma.

Bu səhifə 36 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?

İzahlı video testlərə keç

.....