1
İzahlı lüğət - M hərfi ilə başlayanlar - H. 11
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

MAYELƏŞDİRMƏ (ID - 28049)

“Mayeləşdirmək” dən f.is.

MAYELƏŞDİRMƏK (ID - 28050)

f Maye halına salmaq; durulaşdırmaq. Qazı mayeləşdirmək.

MAYELƏŞMƏ (ID - 28051)

“Mayeləşmək” dən f.is.

MAYELƏŞMƏK (ID - 28052)

f Maye halına keçmək; durulaşmaq. Buxar mayeləşir.

MAYGÜLÜ1 (ID - 28053)

bax mixəkgülü.

MAYGÜLÜ2 (ID - 28054)

is. zool. Bir çox növləri olan başı, boğazı və döşü sarı-qırmızı və ya tündqırmızı rəngli su quşu; sufərəsi.

MAYIF (ID - 28055)

sif [ər.] Şikəst, əlil, eyibli, nöqsanlı. [Hacı:] Kor olsun, topal olsun, mayıf olsun, övlad olsun! Mir Cəlal.

MAYIFLAŞMA (ID - 28056)

"Mayıflaşmaq” dan f.is.

MAYIFLAŞMAQ (ID - 28057)

f Əlil olmaq, şikəst olmaq.

MAYIFLIQ (ID - 28058)

is. Mayıf olma; şikəstlik, əlillik.

MAYİS (ID - 28059)

köhn. bax mav. Mayisin dadlı gecələrindən idi. Çəmənzəminli. [Knyaz:] Bir mayis dəvət edildim Batuma. H.Cavid.

MAYİSGÜLÜ (ID - 28060)

b ax mavgülü1. Bahara məxsus ağ buludlar mayisgülünün qırmızı yanaqlarını kirşanlamağa hazırlaşırdı. M.Ibrahimov.

MAYKA (ID - 28061)

[rus.] Qolsuz və ya qısaqollu, yaxalıqsız trikotaj yay köynəyi. İdmançı maykası. - Qırmızı yaxalıqlı ağ mayka geyinmiş gənc, sağlam cavanlar dəstə-dəstə, dalğa kimi küçələrə doluşurdu. Mir Cəlal.

MAYKALI (ID - 28062)

sif Mayka geymiş, əynində mayka olan. Məmməd sarı maykalı rəqibini geridə buraxdı. H.Seyidbəyli.

MAYQABAGI (ID - 28063)

sif. tar. May bayramı ərəfəsində, yaxud yaxınlaşan may bayramı şərəfinə olan. Mayqabağı yarış.

MAYMAQ (ID - 28064)

sif Çox huşsuz, key, fərasətsiz, bacarıqsız, aciz-avara. Maymaq uşaq. // Is. mənasında. Maymağın biridir. - [Bayram:] Onun üçün istəyir səni öz oğluna, .. o maymağa verə ki, ömründə bir sərçə vurduğu, bir quzu oğurladığı...

MAYMAQCASINA (ID - 28065)

zərf Maymaq kimi, mənasız-mənasız. Maymaqcasına baxmaq.

MAYMAQLIQ (ID - 28066)

is. Maymaq adamın hal və xüsusiyyəti. Sən onun elə maymaqlığına baxma, yamanca saman altından su yeridəndir. S.Rəhimov.

MAYOR (ID - 28067)

[lat.] Kapitandan sonra gələn zabit rütbəsi, habelə belə rütbəsi olan adam. [Qonaqların] yanında Tahirin ilk dəflə gördüyü təyyarəçi bir mayor da vardı. M.Hüseyn.

MAYORLUQ (ID - 28068)

is. Mayor rütbəsi.

MAYYA (ID - 28069)

is. [sanskr.] Qədim və orta əsr hind fəlsəfəsində universal anlayışlardan biri.

MAYYA-SOKE (ID - 28070)

is. Cənubi Afrikada dil ailəsi.

MAZ (ID - 28071)

[rus.] 1. Dəriyə sürtmək üçün tərkibində dərman maddələri olan qatı yağ qatışığı.
2. Hər hansı bir şeyi yağlamaq üçün qatı yağlı maddə. Ayaqqabı mazı.

MAZAQ (ID - 28072)

is. [ər.] vulq. Zarafat, əylənmə, dilxoşluq (adətən kişi ilə qadın arasında).

Mazaq (ID - 28073)

etmək (eləmək) - əylənmək, zarafatlaşmaq, dilxoşluq etmək. [Xan:] Baxın, Pərviz xanın baş hərəmi öz ərinin gözünün qabağında nökər ilə mazaq eləyir. Ə.Haqverdiyev.

MAZAQLAŞMA (ID - 28074)

vulq. “Mazaqlaşmaq” dan f.is. [Süleyman:] ..Bütün kolxoz Tofiqin [Atlazla] mazaqlaşmasından danışır. M.Ibrahimov.

MAZAQLAŞMAQ (ID - 28075)

qarş. vulq. Dilxoşluq etmək; zarafatlaşmaq, oynaşmaq. [Pəricahan:] Ağa əvvəllər mənlə mazaqlaşardı. S.S.Axundov. [Çərkəz:] Günü qara lap özünü açıb, - deyə xəyalından keçirdi, - indidən mazaqlaşmaq istəyir. Allah sizin damazlığınızı...

MAZARAT (ID - 28076)

MAZAT (ID - 28077)

is.: özünü mazata qovmaq dan. naz eləmək, təşəxxüs satmaq. [Balaqız Gülnisəyə:] Nahaq yerə özünü mazata qoyma! Ə.Haqverdiyev.

MAZER (ID - 28078)

is. [ing.] Radiodalğalar diapazonunda işləyən kvant generatorunun adı.

MAZGAL (ID - 28079)

is. Qala divarlarında və s.-də atışma üçün qoyulan deşik. O, bu sərrast güllələrin əncüməndəki mazğaldan atıldığını öyrənəndə, qudurub bütün top və tüflənglərin atəşini bu mazğala çevirməyi əmr etdi. P.Makulu.

MAZGALLI (ID - 28080)

sif. Mazğalı olan. Dırmaşmışdı uşaqlar; Mazğallı divarlara. Ə.Cavad.

MAZI (ID - 28081)

is. 1. Bəzi ağacların üzərində həşərat yumurtacıqlarından əmələ gələn yumru fır (ur). Ağacda var mazılar; Könlüm səni arzular; Əyil, üzündən öpüm; Qoy baxsın tamarzılar. (Bayatı). ..Bir xəlvətyerdə bir belə şəkil çəkilib:...

MAZI-MAZI (ID - 28082)

is. Düz və hamar yerdə mazı (2-ci mənada) ilə oynanılan oyun. Mazı-mazı oynayan on yeddi-on səkkiz yaşındakı gənclərin səsindən qulaq tutulurdu. Çəmənzəminli.

MAZİ (ID - 28083)

is. [ər.] 1. klas. Keçmiş zaman, keçmiş. Qəmli mazisini hekayət edər; Taleyindən bütün şikayət edər. A.Səhhət. [Qətibə:] Mazilərimiz bəşəriyyətin gəncliyi dəfn edilən bir məzardır. M.S.Ordubadi.
2. qram. Felin keçmiş zamanının...

MAZLAMA (ID - 28084)

“Mazlamaq” dan f.is.

MAZLAMAQ (ID - 28085)

f 1. Maz sürtmək, maz çəkmək. Ayaqqabını mazlamaq. // məc. zar. Üzünə yağ və ya başqa bir şey çəkmək.
2. məc. dan. Üstünü malalamaq, ört-basdır eləmək.

MAZLI (ID - 28086)

sif Maz sürtülmüş, maz çəkilmiş.

MAZÜRKA (ID - 28087)

[pol. mazurek] Üçölçülü taktı olan polyak milli rəqsi, habelə həmin rəqsin musiqisi. Mazurka oynamaq. // Həmin rəqs ritmində musiqi əsəri. Şopenin mazurkası.

MAZÜT (ID - 28088)

is. Neftdən ağneft, benzin və qazolin ayrıldıqdan sonra qalan yağlı qatı maddə. Qıra mazut qatmaq. Yanan mazutdan çıxan his. - Daşı, duzu, mazutu, torpağı cavahirdir; Xəzinələr elimin hər yerində zahirdir. Ə.Vahid.

MAZUTLAMA (ID - 28089)

“Mazutlamaq” dan f.is.

MAZUTLAMAQ (ID - 28090)

f Mazut sürtmək, üzərinə mazut çəkmək; mazuta bulamaq. Borunu mazutlamaq.

MAZUTLANMA (ID - 28091)

“Mazutlanmaq” dan f.is.

MAZUTLANMAQ (ID - 28092)

məch. Mazut sürtülmək, mazut çəkilmək; mazuta bulanmaq.

MAZUTLU (ID - 28093)

sif Mazut sürtülmüş, mazuta bulanmış, mazutu olan. Qənbərli mazutlu əli ilə gözlərini ovdu. S.Rəhimov. [Fərhad Dilaraya:] Mazutlu çalalardan neft yığan bu uşaqları görürsünüzmü? Ə.Məmmədxanlı.

MAZUTLUQ (ID - 28094)

is. Mazut tökülmüş yer. Mədənlərin ətrafı mazutluqdur.

MEBEL (ID - 28095)

[fr.] Stol, stul, taxt, şkaf, şifoner və s. kimi ev avadanlığı. Mebel fabriki. Yumşaq mebel. - [Mindilli:] Bu gün sizin üçün yaxşı mebel sifariş elədim. S.Rəhman. Hamballar bir dəst mebel gətirib otaqlara düzdülər. Mir Cəlal.

MEBELÇİ (ID - 28096)

is. Mebel sənayesi işçisi, mebel ustası.

MEBELÇİLİK (ID - 28097)

is. Mebelçi peşəsi, ixtisası.

MEBELLİ (ID - 28098)

sif Mebeli olan, mebellə təchiz olunmuş. Mebelli otaq.

Bu səhifə 213 dəfə baxılıb

1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif