Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

KİRƏCLƏMƏK (ID - 21360)

f. 1. Kirəclə örtmək, suvamaq.
2. Üstünə kirəc (gips) sarğısı qoymaq; gipsləmək (sınıq yeri).

KİRƏCLƏNMƏ (ID - 21361)

“Kirəclənmək” dən f.is.

KİRƏCLƏNMƏK (ID - 21362)

məch. 1. Kirəclə örtülmək (suvanmaq), kirəc vurulmaq.
2. Üstünə kirəc (gips) sarğısı qoyulmaq; gipslənmək.

KİRƏCLƏŞMƏ (ID - 21363)

“Kirəcləşmək” dən f.is.

KİRƏCLƏŞMƏK (ID - 21364)

f. Kirəc halına gəlmək.

KİRƏCLİ (ID - 21365)

sif Tərkibində kirəc olan. Kirəcli su. Kirəcli torpaq.

KİRƏÇİ (ID - 21366)

1. B a x kirənişin. Mirzə Qədir evindəki kirəçilərdən heç birini dışarı çıxara bilməyəcəkdi. S.Hüseyn.
2. B a x kirəkeş.

KİRƏÇİLİK (ID - 21367)

b a x kirəkeşlik. Qəhrəman muzdurluq, kirəçilik edərdi. Ə.Vəliyev.

KİRƏDAR (ID - 21368)

[fars.] köhn. bax kirənişin.

KİRƏKEŞ (ID - 21369)

[fars.] köhn. Haqq müqabilində başqası üçün at, araba və s. ilə yük daşıyan adam; kirəçi. [Gəmiçi:] Sözüm yoxdur, biz kirəkeş babayıq. M.Rzaquluzadə.

KİRƏKEŞLİK (ID - 21370)

is. köhn. Kirəçinin peşəsi, işi, məşğuliyyəti; kirəçilik.

KİRƏLƏMƏ (ID - 21371)

"Kirələmək” dən f.is.

KİRƏLƏMƏK (ID - 21372)

f Kirə ilə tutmaq, kirə etmək; kirayələmək. Ev kirələmək. At kirələmək.

KİRƏLƏNMƏ (ID - 21373)

“Kirələnmək” dən f.is.

KİRƏLƏNMƏK (ID - 21374)

məch. Kirə edilmək, kirə ilə tutulmaq; kirayələnmək.

KİRƏLİ (ID - 21375)

sif Kirə ilə tutulmuş, kirayə verilmiş. Kirəli ev. Kirəli dükan.

KİRƏLİK (ID - 21376)

is. Kirə ilə tutma. Özününkün verib yarılığa; Özgədən tutub kiralığa. (Ata. sözü).

KİRƏMİT (ID - 21377)

is. [yun.] Damların üstünü örtmək üçün gil, ya sementdən hazırlanan novşəkilli lövhəcik. Kirəmit zavodu. // Kirəmitdən, kirəmitlə örtülmüş. Küçələrin o tərəfbu tərəfində qırmızı kirəmit, dəmir taxtapuşlu ağ evlər...

KİRƏMİTBİŞİRƏN (ID - 21378)

is. Kirəmit karxanası işçisi.

KİRƏMİTÇİ (ID - 21379)

is. Kirəmit ustası; kirəmitbişirən.

KİRƏMİTLİ (ID - 21380)

sif. Kirəmitlə örtülmüş. Kirəmitli dam. - İskəndər kişi də [Səlim müəllimi] kəndin düz ortasında tikilmiş, yumru təpə yanındakı sarı kirəmitli məktəbə qədər ötürdü. M.Hüseyn. [Züleyxa] birmərtəbəli üstü qırmızı...

KİRƏNİŞİN (ID - 21381)

is. [fars.] Bir evdə kirə ilə yaşayan adam, mənzil kirə etmiş şəxs; kirəçi, kirayənişin.

KİRİDİLMƏ (ID - 21382)

"Kiridilmək” dən f.is.

KİRİDİLMƏK (ID - 21383)

məch. Səsi kəsdirilmək; susdurulmaq.

KİRİKMƏK (ID - 21384)

bax kirimək.

KİRİMƏ (ID - 21385)

“Kirimək” dən f.is.

KİRİMƏK (ID - 21386)

f 1. Səsini kəsmək, susmaq, dinməmək. Uşaqlar kiridilər. - Ölüsü ölən kiridi, yasa gələn kirimədi. (Ata. sözü). Şirin sözlərinin çox müştaqiyəm; Danışmayıb kiriməyin nədəndir? M.P.Vaqif. [Tubu:] İndiyəcən oğlu ölən...

KİRİMİŞCƏ (ID - 21387)

zərf Sakitcə, susmuş halda, səsini çıxarmadan, sakit-sakit, dinmədən, dinməz-söyləməz. Molla Nəsrəddin də bir tərəfdə kirimişcə oturub qulaq asırmış. “M.N.lətif.” [Koroğlu] gördü kişi kirimişcə durub maddım-maddım baxır...

KİRİŞ (ID - 21388)

is. 1. Möhkəm ip. Dəmirçioğlu başa düşdü ki, onun qollarını mumlu kirişlə bağlayıblar. “Koroğlu”.
2. Ox yayının iki ucuna tarım bağlanan ip. Kirişi çəkmək. - Xan üçhaçalı bir oxu kirişə qoydu, .. oxu atıb gözlərini...

KİRİŞÇİ (ID - 21389)

is. Kiriş hazırlayan usta.

KİRİŞLƏMƏ (ID - 21390)

“Kirişləmək” dən f.is.

KİRİŞLƏMƏK (ID - 21391)

f Kiriş çəkmək.

KİRİŞMƏ (ID - 21392)

“Kirişmək” dən f.is.

KİRİŞMƏK (ID - 21393)

qarş. Kirimək (çoxları haqqında). [Ana və gəlin] kirişəndə qızlar ağladı, qonaqlar ağladı. Çəmənzəminli.

KİRİTMƏ (ID - 21394)

“Kiritmək” dən f.is.

KİRİTMƏK (ID - 21395)

icb. 1. Susdurmaq, sakitləşdirmək, səsini kəsməyə məcbur etmək.
2. Sakit etmək, ovundurmaq. [Pərzad Telliyə:] Onda bir parça çörək ver, uşaqları hələ kiridim, sonra gələrik. Çəmənzəminli. [Dərviş:] Ürək verib Ruqiyyəni...

KİRKİRƏ (ID - 21396)

is. Əldəyirmanı. □ Kirkirə kimi - dəyirman kimi. Şahpərinin çənəsi kirkirə kimi üyüdür, Yusifə dillənmək üçün macal vermirdi. B.Bayramov.

KİRKİ(T)1 (ID - 21397)

is. xüs. Xalça toxunarkən ilməklərini sıxlaşdırmaq üçün işlədilən alət; daraq, həvə.

KİRKİT2 (ID - 21398)

sif Qabığı çox bərk olmayan (qoz, badam və s. haqqında). Qoz sortları
meyvə qabığının bərkliyinə görə üç cür olur: yumşaq və ya nazikqabıqlı - buna kağızı qoz, qabığı orta bərklikdə olana kirkit qoz, qabığı çox...

KİRKİTLƏMƏ (ID - 21399)

“Kirkitləmək” dən f.is.

KİRKİTLƏMƏK (ID - 21400)

f Kirkitlə ilməklərini sıxlaşdırmaq, kirkit vurmaq. Xalçanı kirkitləmək.

KİRKİTMƏ (ID - 21401)

“Kirkitmək” dən fis.

KİRKİTMƏK (ID - 21402)

b a x kirkitləmək.

KİRLƏNDİRİLMƏ (ID - 21403)

“Kirləndirilmək” dən f.vs.

KİRLƏNDİRİLMƏK (ID - 21404)

məch. Çirkləndirilmək.

KİRLƏNDİRMƏ (ID - 21405)

“Kirləndirmək” dən f.is.

KİRLƏNDİRMƏK (ID - 21406)

bax kirlətmək. Paltarı kirləndirmək.

KİRLƏNMƏ (ID - 21407)

“Kirlənmək” dən f.is.

KİRLƏNMƏK (ID - 21408)

f Çirklənmək, kirli hala gəlmək. Tərdən yaxası kirləndi. Üst-başı kirləndi.

KİRLƏNMİŞ (ID - 21409)

f.sif. Çirklənmiş, kirli, çirkli. Sonra da kirlənmiş biryaylıq kimi; Atılmış o bizim yazıq analar. S.Vurğun.

Bu səhifə 116 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla