Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

BOŞQAB (ID - 4859)

is. İçinə xörək və s. tökmək üçün çinidən, saxsıdan, metaldan və s.-dən qayrılmış qab; nimçə. Dərin boşqab. Dayaz boşqab. Naxışlı boşqab.

BOŞLAMA (ID - 4860)

“Boşlamaq”dan f.is.

BOŞLAMAQ (ID - 4861)

f. 1. Buraxmaq, vaz keçmək, əl çəkmək. [Kərim:] Yəni bunu deməkdə qərəzin nədir? İstəyirsən ki, mən səni boşlayım, qaçasan? M.F.Axundzadə. Boşla, ay molla dayı, sən də bizi çəkmə zora. M.Ə.Sabir. [Səlim:] Ürəyimə yatan...

BOŞLANMAQ (ID - 4862)

bax boşalmaq 1-ci mənada. Qoşun qaçdı, boşlandı meydani-cəng; Bütün getdiyəğmayə topü tüfəng. M.Ə.Sabir.

BOŞLUQ (ID - 4863)

is. 1. Boş yer, boş sahə. Bura başdan-başa boşluqdur. - Sahil boyu seyrək meşəlik və əngin bir boşluq idi. S.Rəhimov.
// Məsamə, xırda deşik, oyuq. Külli miqdarda neft və qaz, yalnız böyük həcmdə boşluqları, yəni müəyyən,...

BOT (ID - 4864)

[fr.] Boğazlı qaloş. Uşaq botu. Qadın botu.

BOTANİK (ID - 4865)

[yun.] Botanika mütəxəssisi, nəbatatçı. Aşkara çıxarılmış dərman bitkiləri botaniklər .. tərəfindən öyrənilərək, tibb praktikasına daxil edilməkdədir. Əliyev.

BOTANİKA (ID - 4866)

[yun.] Bitkilər haqqında elm; nəbatat elmi.

BOTİNKA (ID - 4867)

[fr.] Alçaq boğazlı, ya boğazsız kişi, qadın və uşaq ayaqqabısı. [Teymurun] əynində boz rəngli nazik parçadan şalvar-köynək, ayağında isə qalın padoşlu soldat botinkası vardı. M.Hüseyn.

BOY1 (ID - 4868)

is. 1. Bədənin uzunluğu; qədd, qamət. Boyu uca adam. Boyu qısa. Sənin boyda. Bir boyda. - Bir balaca boyu var, ev dolusu toyu var. (Tapmaca).
// Bədən quruluşu, bədəndə tənasüb. O qadının heç boyu yoxdur.
Ümumiyyətlə, uzunluq....

BOY2 (ID - 4869)

is. folk. Dastanlarda müəyyən hadisəyə həsr edilmiş fəsil, hissə. “Dədə Qorqud” boyları. Dəli Domrul boyu.

BOY3 (ID - 4870)

bax boymadərən.

BOY4 (ID - 4871)

nida. Qorxu, səksənmə, təəccüb bildirir. Boy, ilana bax, gör nə uzundur!

BOYA (ID - 4872)

is. 1. Bir şeyə müəyyən rəng vermək, bir şeyi boyamaq, yaxud rəsm çəkmək üçün işlədilən rəng maddəsi. Qırmızı boya. Yağlı boya. Sulu boya. - Gülnaz gülərək, yerindən cəld qalxdı, iplərin boyalarına bulaşmış barmaqları...

BOYABOY (ID - 4873)

zərf 1. Bir şeyin boyunda, uzunluğunda; boyca uyğun. Həmin uzun evin ortası üçün boyaboy miz düzəlmiş və yanlarına isə yerə bərkidilmiş skamyalar qoyulmuşdur. S.Rəhimov.
2. Başdan-başa, uzununa. Sahil pəncərəmizdən boyaboy...

BOYADILMA (ID - 4874)

“Boyadılmaq”dan f.is.

BOYADILMAQ (ID - 4875)

məch. Boyaq çəkdirilmək, rəngləndirilmək, rəng çəkdirilmək.

BOYAXANA (ID - 4876)

is. [fars.] Parça, ip və s. boyamaqla məşğul olan karxana, müəssisə.

BOYAKAR (ID - 4877)

is. Boya ilə şəkil çəkən rəssam. Nuxa Xan sarayının divar təsvirləri müxtəlif zamanlarda yaşayıb-yaratmış müxtəlif boyakar rəssamların əsərləridir. Salamzadə.

BOYAKARLIQ (ID - 4878)

is. Boya ilə şəkil çəkmə işi, sənəti.

BOYAQ (ID - 4879)

is. 1. Bax boya 1-ci mənada.
bot. Kökündən boyayıcı maddə hasil edilən bitki.

BOYAQÇI (ID - 4880)

is. Boyaqçılıqla məşğul olan adam.

BOYAQÇILIQ (ID - 4881)

is. İp, parça və s. boyama işi, sənəti. Boyaqçılıqla məşğul olmaq.

BOYAQXANA (ID - 4882)

bax boyaxana. Uşağı boyaqxanaya gətirib, boyaqxanaçıya onun üz-gözünü boyatdırardılar. H.Sarabski.

BOYAQLI (ID - 4883)

sif. Boyanmış, rənglənmiş. Boyaqlı bez.

BOYAQOTU (ID - 4884)

is. bot. Başlıca olaraq dağlıq yerlərdə bitən çoxillik ot bitki.

BOYAQSIZ (ID - 4885)

sif. Boyanmamış, rənglənməmiş. Boyaqsız parça.

BOYALAMA (ID - 4886)

“Boyalamaq”dan f.is.

BOYALAMAQ (ID - 4887)

bax boyamaq.

BOYALI (ID - 4888)

sif. 1. Boyanmış, rənglənmiş, rəngli; boya sürtülmüş. Boyalı kağız. - [Kişinin] qara boyalı bığlarının ətrafındakı dərin cizgilər gah bu füsunkar mənzərə qarşısında xəfiflənir, gah da dərinləşərək ağır qayğılar...

BOYALIQ (ID - 4889)

is. Boyaq bitən yer (b ax boyaq
ci mənada).

BOYALILIQ (ID - 4890)

is. Boyalı şeyin halı.

BOYAMA (ID - 4891)

“Boyamaq”dan f.is.

BOYAMAQ (ID - 4892)

f. 1. Bir şeyi boyağa salaraq və ya bir şeyə boya sürtərək ona müəyyən bir rəng vermək; rəngləmək. Bezi boyamaq. Qapıları boyamaq. Saçlarını boyamaq.
// Məc. mənada. Meşənin üzərində bir yaylaq qızartısı artır, getdikcə...

BOYANA (ID - 4893)

is. bot. Cirə; təbabətdə və kulinariyada istifadə olunan ətirli bitki.

BOYANALI (ID - 4894)

sif. Boyana vurulmuş. Hər adama bir məcməyi verildi və hər məcməyidə bir boşqab boyanalı plov, üstündə quzu soyutması, yanında da sarımsaqlı qatıq və bağır-beyin vardı. Çəmənzəminli.

BOYANMA (ID - 4895)

“Boyanmaq”dan f.is.

BOYANMAQ (ID - 4896)

f. 1. Rənglənmək, boya ilə örtülmək, boya qəbul etmək. Parça yaxşı boyanır.
// Məc. mənada. Hər yer batan günəş şöləsi ilə boyanmışdı. - Yer üzü qırmızımtraq bir rəngə boyanırdı. Ə.Əbülhəsən.
Batmaq, bulanmaq....

BOYANMIŞ (ID - 4897)

f.sif. 1. Boyağa salmmış, yaxud boya çəkilmiş; rənglənmiş. Boyanmış bez. Boyanmış parça.
2. Üz-gözünə boya sürtmüş, sifəti, qaşları boyalı.

BOYAR (ID - 4898)

[rus. бояр sözündən] tar.
Moskva dövlətində yüksək rütbə və bu cür rütbəsi olan şəxs.
2. Qədim Rusiyada və Moskva dövlətində hakim sinfin yuxarı təbəqəsinin nümayəndəsi olan iri mülkədar.

BOYARLIQ (ID - 4899)

is. tar. 1. Boyar rütbəsi.
2. top. Boyarlar.

BOYASIZ (ID - 4900)

sif. 1. Boyası olmayan, rəngsiz, rəng çəkilməmiş.
məc. Təmiz, saf.

BOYATDIRMA (ID - 4901)

“Boyatdırmaq”dan f.is.

BOYATDIRMAQ (ID - 4902)

icb. Boya (rəng) çəkdirmək, rənglətmək.

BOYATMA (ID - 4903)

“Boyatmaq”dan f.is.

BOYATMAQ (ID - 4904)

icb. Boyağa vermək, rəng (boyaq) çəkdirmək, rənglətmək. Bezi boyatmaq.

BOYAYICI (ID - 4905)

sif. Boyayan, rəngləyən; tərkibində boya maddəsi olan. Boyayıcı maddələr.

BOY-BUXUN (ID - 4906)

is. Qədd-qamət, boy, bədən quruluşu. Onun boy-buxunu yaxşıdır. - Səməd dayı otağın yuxarı başında bığlarını burmuş, oturub Nadirin boy-buxununa baxırdı. B.Talıblı. O boy-buxun gözlərimə dəyəndə; Xəstə ruhum təzələnir,...

BOY-BUXUNLU (ID - 4907)

sif. Yaxşı boyu, qaməti, gözəl bədən quruluşu olan; qədd-qamətli, təndürüst. Xanın bütün diqqəti yuxarı başda əyləşmiş qartal burunlu, şahbaz baxışlı, çevik hərəkətli və boy-buxunlu Omər xanda idi. Çəmənzəminli. Bir...

BOY-BUXUNLULUQ (ID - 4908)

is. Boy-buxunlu olma; qamətlilik, təndürüstlük.

Bu səhifə 108 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla