Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

BİRMANATLIQ (ID - 4509)

1. sif. Bir manata dəyən, bir manat qiymətində olan. Birmanatlıq bilet.
2. is. Bir manat qiymətində kağız və ya metal pul. Birmanatlığı xırdalamaq.

BİRMƏCHULLU (ID - 4510)

sif. riyaz. Tərkibində bir məchul ədəd olan. Birməchullu düstur.

BİRMƏHƏLLƏLİ (ID - 4511)

sif. Eyni məhəllədə yaşayan.

BİRMƏNALI (ID - 4512)

sif. dilç. Bir mənası olan. Birmənalı söz.

BİRMƏNALILIQ (ID - 4513)

is. Bir mənada olma xassəsi. Sözün birmənalılığı.

BİRMƏNZİLLİ (ID - 4514)

sif. Bir mənzili olan. Birmənzilli ev.

BİRMƏRTƏBƏ(Lİ) (ID - 4515)

sif. Bir mərtəbəsi, bir qatı olan. Birmərtəbəli bina. - Həyətin sol tərəfindəki birmərtəbəli evin iki qapısı vardı. S.Rəhman.

BİRMƏSLƏKLİ (ID - 4516)

sif. Eyni məsləkə mənsub olan, həmməslək.

BİRMOTORLU (ID - 4517)

sif. Ancaq bir motoru olan, bir motorla işləyən. Birmotorlu təyyarə.

BİRNƏFƏRLİK (ID - 4518)

b a x biradamlıq.

BİRNƏFƏSƏ (ID - 4519)

zərf 1. Arası kəsilmədən, aramsız, arada durmadan, dayanmadan. Birnəfəsə danışmaq. Birnəfəsə qışqırmaq. Birnəfəsə yüyürmək. - Mən bu əsəri.. böyük bir ləzzətlə və birnəfəsə axıra qədər oxudum, gənc qələm yoldaşıma...

BİRNÖVBƏLİ (ID - 4520)

sif. Bir növbədə olan, icra edilən. Birnövbəli iş.

BİRNÜVƏLİ (ID - 4521)

sif. xüs. İçində tək nüvəsi olan. Birnüvəli hüceyrə.

BİROXLU (ID - 4522)

sif. Bir oxu olan.

BİROTURUMA (ID - 4523)

zərf Bir dəfə oturduqda, bir dəfədə. Biroturuma on qutab yedi. O, biroturuma beş stəkan çay içir.

BİRPALATALI (ID - 4524)

sif. siyasi. Yalnız bir palatası olan, bir qanunverici palatadan ibarət olan. Birpalatalı parlament.

BİRPƏRDƏLİ (ID - 4525)

sif. Bir pərdədən (hissədən) ibarət olan. Birpərdəlipyes. Birpərdəli tamaşa.

BİRRƏQƏMLİ (ID - 4526)

sif. riyaz. Rəqəmi tək olan. Birrəqəmli say.

BİRRƏNGLİ (ID - 4527)

sif. Bir rəngə boyanmış; saya. Birrəngli rəsm. Birrəngli divar kağızı. Birrəngli parça.

BİRSAATLIQ (ID - 4528)

sif. Bir saat davam edən, bir saat vaxt tələb edən, bir saat vaxt üçün müəyyən edilmiş. Birsaatlıq tənəffüs. Birsaatlıq iş. Birsaatlıq gəzinti.

BİRSƏSLİ (ID - 4529)

sif. mus. Eyni səsdə olan, bir səslə ifa edilən. Birsəsli xor. - Birsəsli xalq mahnılarında belə müşayiətedici səslərin olmaması, heç də melodiyanın əhəmiyyətini azaltmır. Ə.Bədəlbəyli.

BİRSƏSLİLİK (ID - 4530)

is. Bir səsdə, eyni səsdə olma xassəsi. Xorun birsəsliliyi.

BİRSİMLİ (ID - 4531)

sif. Yalnız bir simi olan. Birsimli çalğı aləti.

BİRTAYLI (ID - 4532)

sif. Bir tayı olan. Birtaylı qapı.

BİRTƏBƏQƏLİ (ID - 4533)

sif. Bir təbəqədən, bir qatdan, bir laydan ibarət olan. Birtəbəqəli karton. Birtəbəqəli torpaq.

BİRTƏBƏQƏLİLİK (ID - 4534)

is. Birtəbəqəli şeyin halı. Torpağın birtəbəqəliliyi.

BİRTƏRƏFLİ (ID - 4535)

sif. 1. Bir tərəfi olan. Birtərəfli sütun. Birtərəfli cisim.
// Yalnız bir istiqamətdə, bir tərəfdə gedən, cərəyan edən. Nəqliyyatın küçədə birtərəfli hərəkəti. Birtərəfli teleqraf rabitəsi.
// Yalnız bir tərəfdə...

BİRTƏRƏFLİLİK (ID - 4536)

is. Birtərəfli şeyin halı. Görüşlərin birtərəfliliyi. Mübahisədə birtərəflilik. Mühakimədə birtərəflilik.

BİRTƏRKİBLİ (ID - 4537)

sif. Tərkibi bir şeydən, bir ünsürdən ibarət olan; bəsit. Birtərkibli dərman. Birtərkibli maddə. Birtərkibli filiz.

BİRTƏRKİBLİLİK (ID - 4538)

is. Birtərkibli şeyin halı; bəsitlik.

BİRTİPLİ (ID - 4539)

sif. Tip etibarı ilə başqalarına oxşar; eyni tipdə olan. Birtipli hərəkət. Birtipli təsərrüfat. Birtipli adamlar.

BİRTİPLİLİK (ID - 4540)

is. Bir tipdə olma xassəsi.

BİRTOXUMLU (ID - 4541)

sif. 1. Bir cür toxum əkilmiş. Birtoxumlu tarla.
2. Tək çəyirdəkli (meyvə). Şaftalı, gilas birtoxumlu meyvələrdəndir.

BİRTONLU (ID - 4542)

sif. Bir tonda olan, yeknəsəq, yekrəng.

BİRTONLUQ (ID - 4543)

sif. 1. Bir ton ağırlığında şey tutan. Birtonluq vaqon. Birtonluq maşın.
2. Bir ton ağırlığında olan. Birtonluq yük.

BİRTUMLU (ID - 4544)

bax birtoxumlu.

BİRUH (ID - 4545)

sif. [fars. bi... və ər. ruh] Ruhsuz, cansız, ölü. Gül kimi cisimlər, hamı biruh. M.Ə.Sabir. Hamı müqəvva kimi biruhü can; Çanta dalında dolaşır dərbədər. C.Cabbarlı.

BİRUN (ID - 4546)

is. [fars.] köhn. Çöl, bayır, dışarı.

BİRUNİ (ID - 4547)

sif. [fars.] köhn. 1. Xarici, zahiri.
2. İran evlərinin kişilərə məxsus olan qismi.

BİRÜZ(LÜ) (ID - 4548)

sif. riyaz. Bir üzü olan. Birüzlü səth.

BİRÜZLÜLÜK (ID - 4549)

is. Birüzlü şeyin halı.

BİRÜZVLÜ (ID - 4550)

sif. Bir üzvdən ibarət olan.

BİRYAN (ID - 4551)

[fars.] bax büryan.

BİRYANLI (ID - 4552)

sif. Birtərəfli, bir yanı olan.

BİRYAŞAR (ID - 4553)

sif. Bir yaşın içində olan, biryaşlı. Biryaşar dana. Biryaşar uşaq.

BİRYAŞLI (ID - 4554)

sif. 1. Bir yaşına dolmuş. Biryaşlı qulun. Biryaşlı uşaq.
2. Yaşları bərabər olan, yaşıd. Biryaşlı gənclər.

BİRYERLİ1 (ID - 4555)

sif. və is. Həmyerli, bir yerdən olan, həmvətən, həmşəhərli, həmkəndli. O mənimlə biryerlidir. Biz biryerliyik.

BİRYERLİ2 (ID - 4556)

sif. Ancaq bir yeri olan, biradamlıq. Biryerli loja. Biryerli təyyarə. Biryerli kupe.

BİRYOLLU (ID - 4557)

sif. dan. 1. Gediş-gəliş yolu bir olan.
B ax biryolluq. Sözünü biryollu söylə, qurtarsın.

BİRYOLLUQ (ID - 4558)

zərf Birdəfəlik, həmişəlik, qəti olaraq. İşi biryolluq qurtarmalı. Məsələni biryolluq həll etməli. Biryolluq cavab ver. - [Səlimnaz] .. təkliyin daşını biryolluq atacaqdı. M.Hüseyn.

Bu səhifə 99 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla