Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

BUY2 (ID - 5360)

[fars.] klas. İy, qoxu. Bənövşə tək ənbər zülfün buy verir; Hər yuyub sərəndə havaya, Zeynəb! M.P.Vaqif. İntizar çəkərəm ta ki sübhdəm; Ol badi-səbadən buyun istərəm. Q.Zakir.

BUYNUZ (ID - 5361)

is. 1. Bəzi heyvanların başında sümük kimi bərk maddədən ibarət çıxıntı (bəzi cücülərin də başında olur). Qoç buynuzu. İnək buynuzu. Maral buynuzu.
Buynuzdan qayrılmış, yaxud buynuza oxşayan şey.
□□ Buynuzu içində...

BUYNUZBAŞI (ID - 5362)

is. bot. Zəhərli birillik bitki.

BUYNUZCUQ (ID - 5363)

kiç. Balaca buynuz. Quzunun buynuzcuqları görünməyə başlayır.

BUYNUZGÜLÜ (ID - 5364)

is. bot. Alaq otlarından birinin adı.

BUYNUZLALƏ (ID - 5365)

is. bot. Birillik zəhərli ot bitki.

BUYNUZLAMA (ID - 5366)

“Buynuzlamaq”dan f.is.

BUYNUZLAMAQ (ID - 5367)

f 1. Buynuzu ilə vurmaq, buynuzu ilə itələmək. Camışlar birbirini buynuzlayırlar.
2. məc. Gözü götürməmək, sığışdırmamaq, birinin əleyhinə getmək; incitmək. Bu quzilə xüsumətin var imiş; .. Səni buynuzlayıb atası bunun....

BUYNUZLAŞMA (ID - 5368)

“Buynuzlaşmaq”dan f.is.

BUYNUZLAŞMAQ (ID - 5369)

qarş. 1. Bir-birini buynuzla vurmaq. İnəklər buynuzlaşırlar. Keçilər buynuzlaşırlar.
məc. Bir-biri ilə çəkişmək, döyüşmək.
Buynuza dönmək, buynuz kimi olmaq; sümükləşmək.

BUYNUZLU1 (ID - 5370)

sif. Buynuzu olan. Buynuzlu heyvanlar. - Bir buynuzlu təkə dik qayanın başına çıxıb, dörd ayağı ilə tullanıb, geriyə qayıdıb və yenə də bu sərt qayaya çıxırdı. S.Rəhimov.

BUYNUZLU2 (ID - 5371)

is. bot. Birillik yem bitkisi.

BUYNUZLULAR (ID - 5372)

cəm zool. Buynuzu olan heyvanlar növü. İnək buynuzlulardandır.

BUYNUZSUZ (ID - 5373)

sif. Buynuzu olmayan. Buynuzsuz keçi, inək. - Buynuzsuz qoçun qisasını buynuzlu qoçda qoymazlar. (Ata. sözü).

BUYNUZŞƏKİLLİ (ID - 5374)

b a x buynuzvari.

BUYNUZVARİ (ID - 5375)

sif. Görünüşcə buynuza oxşayan, buynuz kimi.

BUYRUQ (ID - 5376)

is. Əmr, hökm, sərəncam. Təlaq tamam olduqda, şahın buyruğu ilə onların [hərəmlərin] kəbin kağızlarını Xacə Mübarək yırtdı. M.F.Axundzadə. Biçarə muzdurun damarları qurudu ki, indicə yaranalın buyruğu ilə Həsənəli bəyin...

BUYRUQÇU (ID - 5377)

is. 1. Buyruq verən, əmr verən.
Xidmətçi, buyruq icra edən işçi. Sən olmusan keçi qaytaran əl buyruqçusu. S.Rəhimov.

BUYRUQLU (ID - 5378)

sif. Buyruq almış, tapşırıq almış; bir əmr və tapşırıq ilə vəzifələnmiş.

BUYUXMAQ (ID - 5379)

f dan. 1. Çaşıb qalmaq, özünü itirmək.
2. Soyuqdan üşümək, büzüşüb qalmaq, donub qalmaq.

BUYURMA (ID - 5380)

“Buyurmaq”dan f.is. [Cahangir ağa:] Həmişə buyurmada, vurmada, kəsmədə ömür sürmüş.. S.S.Axundov.

BUYURMAQ (ID - 5381)

f 1. Əmr etmək, hökm etmək. [Şah] bir dəqiqədən sonra başın qaldırıb Mirzə Sədrəddinə buyurdu ki: - Xub, mürəxxəssən, get. M.F.Axundzadə. [İvan bəy:] Səsini kəs, buyuraram başına yüz tatarı vurarlar. N.Vəzirov.
// Eyni...

BUYURTMAfsif (ID - 5382)

Xüsusi sifariş üzrə hazırlanmış. Buyurtma paltar. Buyurtma çəkmə.

BUYURTMAQ (ID - 5383)

f Sifariş etmək, hazırlamağı tapşırmaq.

BUYURUCU (ID - 5384)

sif. Əmredici, amiranə. Bu halda Səlim bəy zavod həyətinə daxil olub, buyurucu bir səslə bağırdı. H.Nəzərli.

BUYURUQ (ID - 5385)

BUYURUQÇU (ID - 5386)

bax buyruqçu.

BUYURULMAQ (ID - 5387)

məch. Əmr verilmək, tapşırılmaq.

BUZ (ID - 5388)

is. 1. Donmuş su. Buzparçaları. Buz təbəqəsi. Qışda sular donub buz olur.
□ Buz baglamaq (tutmaq) - buzla örtülmək, donmaq. Suyun üzü buz bağlayıbdır. - Sevgilim, qış gəlir, şaxta düşəcək; Yenə axar çaylar buz tutacaqdır....

BUZÇU (ID - 5389)

is. Buz satan, buz qayıran adam.

BUZÇULUQ (ID - 5390)

is. Buz qayırma işi, buz saxlama işi.

BUZDAĞI (ID - 5391)

is. coğr. Buzlu okeanda: buzlardan ibarət olan dağ; aysberq.

BUZƏ (ID - 5392)

is. [fars.] Turşumuş darı xəmirindən hazırlanan içki, kvas.

BUZXANA (ID - 5393)

is. 1. Buz qayrılan yer.
2. Buz anbarı, buz saxlanılan yer.
// Tez xarab olan şeyləri saxlamaq üçün soyuq yer, bina.
// Soyuducu cihaz.

BUZXANAÇI (ID - 5394)

is. 1. Buzxana işçisi.
2. köhn. Buzxana sahibi.

BUZQIRAN (ID - 5395)

fsif xüs. Buzları qırmaq üçün olan.
□ Buzqıran gəmi - buzları parçala-
yan, buzları yarıb yol açan, buzlar içində üzmək üçün təchiz edilmiş güclü gəmi. Gələn həftə gəmi tərsanəsində .. bu cür .. buzqıran gəminin...

BUZLAQ (ID - 5396)

is. 1. Çoxlu buz yığılan yer.
2. geol. Dağ təpələrindən dərələrə qədər uzanan buz təbəqəsi, hərəkət edən buz kütləsi.
□ Buzlaq dövrü geol. - yer tarixində: yer səthinin böyük bir hissəsinin buzla örtülmüş olduğu...

BUZLAMA (ID - 5397)

“Buzlamaq”dan f.is.

BUZLAMAQ (ID - 5398)

f 1. Buz halına gəlmək, buz bağlamaq, buzla örtülmək, donmaq.
2. Bərk üşümək, soyuqdan donmaq. Əlimayağım soyuqdan buzlayıb.

BUZLANMA (ID - 5399)

“Buzlanmaq”dan fis.

BUZLANMAQ (ID - 5400)

f Üzü buz tutmaq, buz bağlamaq, buzla örtülmək, üstü donmaq.
// Buza dönmək, donmaq.

BUZLANMIŞ (ID - 5401)

fsif Buza dönmüş, donmuş. Fəslin avqust ayı olmasına baxmayaraq, buzlanmış qar parçası dayanıb dururdu. S.Rəhimov.

BUZLU (ID - 5402)

sif 1. Üstü donmuş, buz bağlamış, buzla örtülmüş, yaxud çox buz olan. Buzlu göl. Buzlu dənizlər.
// coğr. Dəniz adlarında: Şimal Buzlu okean.
2. Soyutmaq üçün içinə buz qoyulmuş, yaxud buz içində soyudulmuş. Buzlu limonad....

BUZLUQ (ID - 5403)

is. Çox buz olan, yaxud buz saxlanılan yer.

BUZOV (ID - 5404)

is. Hələ süddən ayrılmamış inək balası. [Camaat:] Gədə, nə belə payız buzovu kimibəyirirsən? M.S.Ordubadi. [Bünyad] ağzını açanda o biri otaqda buzov mələdi. Ə.Əbülhəsən.
□ Yanı buzovlu -balalı, balası olan. [Bayram:]...

BUZOVABAXAN (ID - 5405)

is. k.t. Heyvandarlıq fermalarında buzovlara qulluq edən işçi.

BUZOVÇU (ID - 5406)

is. Buzovotaran çoban. [Sona xanım:] Gecə yadıma düşdü ki, xalça burada qalıbdır. Yerdən qalxıb gəldim götürəm ki, tezdən sığırçıya, buzovçuya rast gəlib aparmasın. M.F.Axundzadə. //bax buzovabaxan. Elmi təcrübə işi ilə...

BUZOVÇULUQ (ID - 5407)

is. Buzovçunun işi, məşğələsi.

BUZOVLAMA (ID - 5408)

“Buzovlamaq”dan fis.

BUZOVLAMAQ (ID - 5409)

f Buzov doğmaq. Fermanın inəkləri yenicə buzovlamışdı.

Bu səhifə 106 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla