Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

BAĞÇİYƏLƏYİ (ID - 2658)

is. bot. Bostanda yetişdirilən iri çiyələk növü.

BAĞDAŞ (ID - 2659)

bax bardaş.

BAĞDATI (ID - 2660)

is. [xüs. is.-dən] 1. Suvaqla suvanmış tavan, səqf. Otağın bağdatısı uçulmuşdur.
2. Suvağı saxlamaq üçün arakəsmə divarlara və tavana vurulan ensiz taxtalar.

BAĞIR (ID - 2661)

is. 1. Qaraciyər.
Ürək, qəlb mənasında. Ey Füzuli, ol sənəm əfğanıma rəhm eyləməz; Daşə bənzər bağrı, təsir eyləməz əfğan ona. Füzuli. Edən qan qönçə tək bağrım o ləli-abidar olmuş. Nəbati. Oxuduqca şirin-şirin...

BAĞIR-BADAŞ (ID - 2662)

bax bağrıbadaş.

BAĞIRBEYİN (ID - 2663)

is. aşp. Quzunun qaraciyəri ilə beynindən və ya quyruğundan hazırlanan xörək. Hər adama bir məcməyi verildi və üstündə quzu soyutması, yanında da sarımsaqlı qatıq və bağırbeyin vardı. Çəmənzəminli.

BAĞIRDAQ (ID - 2664)

is. məh. Beşikdə uşağı bağlamaq üçün bağ; beşik bağı.

BAĞIRDAQLAMAQ (ID - 2665)

f məh. Beşikdə uşağı bağırdaqla bağlamaq.

BAĞIRDƏLƏN1 (ID - 2666)

sif Qorxudan, dəhşətə salan; dəhşətli, qorxunc.

BAĞIRDƏLƏN2 (ID - 2667)

is. məh. Yulaf sünbülünə bənzər qılçıqlı ot.

BAĞIRIŞ (ID - 2668)

is. Bağırma işi və tərzi.
// Nərə.

BAĞIRIŞMA (ID - 2669)

“Bağırışmaq”dan f.is.

BAĞIRIŞMAQ (ID - 2670)

qarş. Səs-səsə verib qışqırmaq, hamı birdən çığırmaq, çığırışmaq; səs-küy qoparmaq, qalmaqal salmaq, çığırbağır salmaq. Uşaqlar bağırışırlar. - Hamımız bağırışaraq, kəkliyin arxasınca xeyli baxdıq. A.Şaiq.

BAĞIRQAN (ID - 2671)

sif. Çox bağıran, qışqırıqçı.
// Ağlağan.

BAĞIRMA (ID - 2672)

“Bağırmaq”dan f.is.

BAĞIRMAQ (ID - 2673)

f 1. Bərk qışqırmaq, çığırmaq. Mən əzilən bir sinfin hayqıran; Haq bağıran sədasından yarandım. M.Müşfiq. [Səriyyə xala] bağırmaq, ağlamaq istəyir, bacarmırdı. M.İbrahimov. Xaspolad bir də ucadan bağırdı. M.Hüseyn.
...

BAĞIRSAQ (ID - 2674)

is. 1. anat. Həzm prosesində mühüm rol oynayan bədən üzvü, selikli, elastik borular şəklində olur.
□ Acı bağırsaq - bağırsaqların mədə ilə yoğun bağırsaq arasındakı hissəsi, nazik bağırsaq. Düz bağırsaq - bağırsaq...

BAĞIRSAQBOŞLUQLULAR (ID - 2675)

cəm, zool. Mədəsi, yaxud mədə rolunu oynayan qarın boşluğu olan ibtidai heyvanlar. Müxtəlif meduzalar, poliplər və mərcanlar bağırsaqboşluqlular adlanır.

BAĞIRSAQLIQ (ID - 2676)

is. anat. Qarnın bağırsaqlar yerləşən hissəsi.
// İnsanın və ya heyvanın bütün bağırsaqları.

BAĞIRSAQSIZ (ID - 2677)

sif. Bağırsağı olmayan. Bağırsaqsız heyvanlar.

BAĞIRTI (ID - 2678)

is. Çığırtı, nərə; bağırma səsi. Birdən Qaraca qızın qulağına ayının bağırtısı gəldi. S.S.Axundov.
// Səs-küy, qışqırtı, fəryad. Bağırtı salmaq. Bağırtı qoparmaq.
[Əbülhəsən bəy:] Bir bağırtı eşitdim,...

BAĞIRTMA (ID - 2679)

“Bağırtmaq”dan f.is.

BAĞIRTMAQ (ID - 2680)

icb. 1. Çığırtmaq, qışqırtmaq; bağırmasına səbəb olmaq.
2. Ağlatmaq. Uşağı bağırtmaq.

BAĞIRYARAN (ID - 2681)

bax bağırdələn1#. Çoban ona [düşmənə] qalxmağa fürsət verməyib, çomağı başına çırpdı və özü bağıryaran bir səslə qıy vurub, irəli şığıdı. M.Rzaquluzadə.

BAĞISTAN (ID - 2682)

is. [fars.] Bağlıq, çoxlu bağ olan yer.

BAĞIŞLAMA (ID - 2683)

“Bağışlamaq”dan f.is.

BAĞIŞLAMAQ (ID - 2684)

f 1. Bir şeyi qarşılıqsız (əvəzsiz) olaraq başqasma vermək, hədiyyə etmək, peşkəş vermək. Atası öləndən sonra Niftalı ona torpaq da verdi, .. mal-qaradan pay ayırıb, bir at da bağışladı. İ.Şıxlı.
// məc. Bəxş etmək,...

BAĞIŞLAN(IL)MAZ (ID - 2685)

sif. Bağışlanıla bilməyən, bağışlanmağa layiq olmayan, əfvedilməz. Bağışlanılmaz nöqsan. Bağışlanılmaz günah. Bağışlanılmaz qüsur.

BAĞIŞLAN(IL)MAZLIQ (ID - 2686)

is. Bağışlanıla bilməmə, əfv edilməzlik.

BAĞIŞLANMA (ID - 2687)

“Bağışlanmaq”dan f.is.

BAĞIŞLANMAQ (ID - 2688)

məch. 1. Qarşılıqsız (əvəzsiz) olaraq başqasma verilmək; hədiyyə edilmək, peşkəş edilmək.
Əfv edilmək, cəzadan azad edilmək, təqsirindən keçilmək. Günahı bağışlanmaq.

BAĞIŞLATDIRMA (ID - 2689)

“Bağışlatdırmaq”dan f.is.

BAĞIŞLATDIRMAQ (ID - 2690)

bax bagışlatmaq.

BAĞIŞLATMA (ID - 2691)

“Bağışlatmaq”dan f.is.

BAĞIŞLATMAQ (ID - 2692)

icb. Bağışlanılmasma səbəb və ya vasitə olmaq.

BAĞLAMA (ID - 2693)

is. 1. “Bağlamaq”dan f.is.
İçi dolu və ağzı bağlı kisə; çuval və s. Nigarançılığım bir az da artdı, özümü itirdim. Bağlamanın kəndirini dartıb qırdım. Mir Cəlal. Nəhayət, [müəllimə] qazıdığı quyudan bir böyük...

BAĞLAMAQ (ID - 2694)

f 1. İp və başqa materiallar vasitəsilə şeyləri bir-birinə rəbt etmək. Atları axura bağlamaq. Qayığı körpüyə bağlamaq. Toyuğun ayaqlarını bağlamaq.
// İp və s. ilə bir şeyi başqasma və ya bir neçə şeyi bir yerə rəbt...

BAĞLAMÇA (ID - 2695)

is. Kiçik bağlama.

BAĞLANMA (ID - 2696)

“Bağlanmaq”dan f.is.

BAĞLANMAQ (ID - 2697)

1. “Bağlamaq”dan məch. Həyətin küncündə, çardağın altında bir çılpaq ağ at bağlanmışdı. C.Məmmədquluzadə. Bahadır atlar bağlanan yerə gedib gördü ki, Novruz xoruldayır. N.Nərimanov.
// Bitmək, bitmiş olduğu elan...

BAĞLANMIŞ (ID - 2698)

“Bağlanmaq”danfsif Bağlanmış qıfıl. Bağlanmış idarə. Bağlanmış yara. Sahilə bağlanmış qayıq. - Hər iki gözü möhkəm bağlanmış bu heybədə ya fəsəli, ya da qoz halvası olmalı idi. M.Hüseyn.

BAĞLAŞMA (ID - 2699)

is. 1. “Bağlaşmaq”dan f.is.
Müqavilənamə, şərtnamə. Bildiyimiz kimi, bir neçə MTS üçün zavod bağlaşma ilə kənd təsərrüfat alətləri təmir etmişdi. Ə.Əbülhəsən.
Qabaqcadan bağlanan müqavilələrə əsasən kənd...

BAĞLAŞMAQ (ID - 2700)

qarş. 1. Şərtləşmək, bir-
biri ilə şərt bağlamaq, müqavilə bağlamaq; şərt kəsmək. Bu sözləri Cəlildən eşidəndə, haman adam dedi ki, yaxşı, mən razıyam, sabah gəlfilan notariusun kontoruna, orada bağlaşaq. İ.Musabəyov.
Deyişmək,...

BAĞLATDIRMA (ID - 2701)

“Bağlatdırmaq”dan f.is.

BAĞLATDIRMAQ (ID - 2702)

icb. İkinci şəxs vasitəsilə üçüncü şəxsə bağlatmaq.

BAĞLATMAQ (ID - 2703)

icb. İkinci şəxs vasitəsilə bağlamaq.

BAĞLAYICI (ID - 2704)

is. 1. Qrammatikada: cümlələri və ya cümlə üzvlərini bir-birinə bağlamaq üçün işlənilən köməkçi nitq hissəsi; məs.: və, ki, çünki, belə və s.
2. İki şeyi bir-birinə birləşdirən, bağlayan, əlaqələndirən vasitə və...

BAĞLI (ID - 2705)

sif. 1. İp, zəncir və s. ilə bağlanmış, rəbt edilmiş, bənd edilmiş. - Bağlı aslana dovşanlar da hücum edər. (Ata. sözü).
// Məc. mənada. [Həsənin] Dilaraya olan sevgisi həmişə bir əbədilik, daimilik hissi ilə bağlı idi....

BAĞLI-BAĞATLI (ID - 2706)

sif. Bağları, yaşıllığı çox olan. Mərənd .. bağlı-bağatlı və çox dadlı meyvələri olan bir yerdir. M.İbrahimov. Gözəl təbiətli bağlı-bağatlı Lənkəran onları [artistləri] böyük hörmətlə qarşıladı. S.Rəhman.

BAĞLI-BAĞÇALI (ID - 2707)

sif. Bağı, bağçası olan. 107 Ne-li ev bağlı-bağçalı bir hasarın lap dibində idi. Mir Cəlal.

Bu səhifə 101 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla