Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

BORŞLUQ (ID - 4809)

sif. Borş üçün yarayan. Borşluq kələm. Borşluq ət.

BORT (ID - 4810)

[fr.] 1. Gəminin yan divarı, böyrü; yük avtomobilinin kuzovunun və yük qatarmm açıq vaqonlarının yan divarı..
2. Bilyard mizinin və s.-nin üst yanı, kənarı.

BORTMEXANİK (ID - 4811)

\xar.] Təyyarədə, dirijablda motorların, cihazların, aparatların işləməsinə və vəziyyətinə məsul olan təyyarə mexaniki.

BORU (ID - 4812)

is. 1. Dəmirdən, çuqundan, saxsıdan, şüşədən və s.-dən qayrılan uzunsov lülə şəklində içiboş cisim. Su borusu. Qaz borusu. Neft borusu. Rezin boru. Müşahidə borusu (optik cihaz). Borularda neft fasilə vermədən axır.
// Baca....

BORUCUQ (ID - 4813)

is. Kiçik boru.

BORUDÜZƏN (ID - 4814)

is. xüs. Boruları yan-yana düzüb birləşdirən işçi. Borudüzən \Mikayılov] gündəlik tapşırığı daim artıqlaması ilə yerinə yetirir. (Qəzetlərdən).

BORUƏYƏN (ID - 4815)

is. tex. Boruları əyməyə məxsus alət.

BORUKƏSƏN (ID - 4816)

is. tex. Boruları kəsmək üçün alət. Qoruyucu boruları quyuda kəsmək üçün daxili borukəsən işlədilir. Quliyev.

BORULU (ID - 4817)

sif. Borusu olan.

BORUSIXAN (ID - 4818)

is. tex. Borunu sıxıb tutmaq üçün alət.

BORUŞƏKİLLİ (ID - 4819)

sif. Görünüşcə boruya oxşayan, boru kimi. Boruşəkilli cisim.
BORUVAR(İ) bax boruşəkilli. Boruvari çiçək bot.

BOSMAN (ID - 4820)

is. [holl.] dəniz. Gəmi komandasının, təsərrüfat işləri cəhətdən tabe olduğu şəxs.

BOSMANLIQ (ID - 4821)

is. Bosmanın işi, vəzifəsi.

BOSTAN (ID - 4822)

is. [fars.] Qovun, qarpız, xiyar, badımcan kimi tərəvəz bitkiləri yetişdirilən yer.

BOSTANÇI (ID - 4823)

is. Bostançılıqla məşğul olan adam, bostan yetişdirən adam. Bostançının sovqatı kəlik olar. (Ata. sözü).

BOSTANÇILIQ (ID - 4824)

is. Bostan işi ilə məşğul olma, bostançı peşəsi, bostan bitkiləri yetişdirmə işi. Bostançılıqla məşğul olmaq.

BOSTANLIQ (ID - 4825)

is. Bostan salınmış yer, başdan-başa bostan. Dəmiryol boyu bostanlıq idi.
// sif. Bostan üçün yararlı. Bostanlıq yer.

BOSTAN-TƏRƏVƏZ (ID - 4826)

b ax bostan.

BOSTON (ID - 4827)

[coğrafi addan] Əla yundan toxunma parça növü. Boston parça.
// Bu parçadan tikilmiş. Boston kostyum.

BOŞ (ID - 4828)

sif. və zərf 1. İçində heç nə olmayan. Boş qutu. Boş dükan. Boş çamadan. Boş şüşə. - Boş çuval dik durmaz. (Ata. sözü).
Boş əl ilə məc. - heç bir şey əldə etmədən, heç bir şeyə nail olmadan, əlində heç bir şey...

BOŞALDILMA (ID - 4829)

“Boşaldılmaq”dan f.is.

BOŞALDILMAQ (ID - 4830)

məch. Boş hala gətirilmək, içindəkilər götürülmək, yükdən, minikdən azad edilmək. Maşının yükü bir neçə dəqiqəyə boşaldıldı. - Karvansaralar, hücrələr boşaldılmışdı. M.S.Ordubadi. Axşam evinin boşaldılacağı xəbəri...

BOŞALDILMIŞ (ID - 4831)

fsif Boş hala salmmış, içindəki şeylərdən azad edilmiş (bax boşaltmaq 7-ci mənadan başqa). Boşaldılmış qab. Boşaldılmış maşın. Boşaldılmış ip. Boşaldılmış vint.

BOŞALMA (ID - 4832)

“Boşalmaq”dan f.is.

BOŞALMAQ (ID - 4833)

f 1. Boş olmaq, boş qalmaq, boş hala gəlmək. Ev boşaldı. Qablar boşaldı.
Bərkliyini, sərtliyini, gərginliyini itirmək; yumşalmaq. Atın quşqunu boşalıbdır. Dəri boşalıbdır.
Ciddiyyətini itirmək, zəiflik göstərmək, iradəsizlik...

BOŞALMIŞ (ID - 4834)

fsif Boş hala gəlmiş. Boşalmış kisə. Boşalmış qab. Boşalmış vinti bərkitmək. Boşalmış qayış. Boşalmış ev. Boşalmış yerə işçi götürmək. - Hüseyn Məhbusi Kərimxanın yanından çıxıb, bir qədər Tehranın boşalmış...

BOŞALTDIRILMA (ID - 4835)

“Boşaltdırılmaq”dan fis.

BOŞALTDIRILMAQ (ID - 4836)

məch. Boşaltmağa məcbur edilmək.

BOŞALTDIRMA (ID - 4837)

“Boşaltdırmaq”dan f.is.

BOŞALTDIRMAQ (ID - 4838)

icb. Boşaltmağa məcbur etmək, boşaldılmasma nail olmaq. Evi boşaltdırmaq.

BOŞALTMA (ID - 4839)

“Boşaltmaq”dan f.is.

BOŞALTMAQ (ID - 4840)

f 1. Bir şeyin içindəkiləri çıxarıb boş hala salmaq. Yeşikləri boşaltmaq. Ciblərini boşaltmaq. - Torbanı boşaldanda, içindən kağıza bükülmüş bir yumru şey çıxdı. S.S.Axundov.
// Yükdən azad etmək. Vaqonu boşaltmaq. Avtomobili...

BOŞAMA (ID - 4841)

“Boşamaq”dan f.is.

BOŞAMAQ (ID - 4842)

f. İzdivacmı ləğv etmək, arvadından ayrılmaq, əlaqəsini kəsmək. Arvadını boşamaq.

BOŞANDIRMA (ID - 4843)

“Boşandırmaq”dan f.is.

BOŞANDIRMAQ (ID - 4844)

bax boşatmaq.

BOŞANMA (ID - 4845)

“Boşanmaq”dan f.is.

BOŞANMAQ (ID - 4846)

f. Ərindən ayrılmaq.

BOŞATDIRMA (ID - 4847)

“Boşatdırmaq”dan f.is.

BOŞATDIRMAQ (ID - 4848)

icb. Boşanmağa məcbur etmək, boşanmasına nail olmaq.

BOŞATMA (ID - 4849)

“Boşatmaq”dan f.is.

BOŞATMAQ (ID - 4850)

f. Boşamasına səbəb olmaq, boşamağa məcbur etmək. [Xanpəri:] Onun cadusunda mən bir hikmət görmüşəm ki, əgər istəsə, bu saat məni qocamdan boşadar. M.F.Axundzadə.

BOŞBEYİN (ID - 4851)

sif. Axmaq, başıboş, gic, səfeh.

BOŞBEYİNLİK (ID - 4852)

is. Axmaqlıq, başıboşluq, giclik, səfehlik.

BOŞ-BİKAR (ID - 4853)

zərf İşsiz, boş-boşuna, veyil. Boş-bikar gəzmək. Boş-bikar qalmaq. - [Firuz] boş-bikar oturub qalır. Ə.Məmmədxanlı. [Məsmə:] Sənin nəyinə yaraşır gedib boş-bikar oturub çərəkə höccələyəsən? Mir Cəlal.

BOŞBOĞAZ (ID - 4854)

sif. Ağzına və ağlına gələni danışan, boşuna danışan, mənasız danışan; hərzəgu, naqqal, gəvəzə. Boşboğaz adam.
Bizim bəzi boşboğaz yazıçılarımız da oxşayırlar haman təbiblərə ki, azarlının nəbzinə baxandan sonra,...

BOŞBOĞAZLIQ (ID - 4855)

is. Naqqallıq, boş-boş danışma, hərzəçilik; boşboğaz adamın xüsusiyyəti. Boşboğazlıqla məşğul olma. - [Sübhanverdizadə:] Hə, o mühəndis iş adamına heç oxşamır, .. boşboğazlıq eləyib gəzir. S.Rəhimov.
// Cəfəngiyat,...

BOŞ-BOŞUNA (ID - 4856)

zərf 1. Mənasız, gərəksiz, faydasız, səmərəsiz, nəticəsiz, hədər, əbəs. Boş-boşuna vaxt keçirmək. Boş-boşuna gəzmək. - Tərbiyəsiz uşaq kimi boş-boşuna hırıldama. M.Ə.Sabir. Bu vəfasız ömür, bu coşqun dərə; Gərək...

BOŞBUYNUZLU (ID - 4857)

sif. zool. Buynuzunun içərisi boş olan. Boşbuynuzlu heyvanlar.

BOŞBUYNUZLULAR (ID - 4858)

is. zool. Cütdırnaqlı məməli heyvanların boş buynuzu olan növləri.

Bu səhifə 83 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla