Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

BOLLAŞMAQ (ID - 4759)

bax bollanmaq. Mağazalarda hər şey bollaşmışdır.

BOLLATMAQ (ID - 4760)

bax bollaşdırmaq.

BOLLU (ID - 4761)

bax bol. Çayda bollu su var. Göldə bollu balıq var. Bu il bollu meyvə götürmüşük.
bollu-bollu zərf Bol-bol.

BOLLUCA (ID - 4762)

zərf Çox bol, çoxlu. Sanatoriyada bolluca yemək verirlər. Bolluca vədə vermək. - [Bacı:] Ona yemək vermə, içmək vermə, bolluca nağıl söylə. S.S.Axundov. [Həkim:] Onları öz tərəfimizə çəkib yoldaş eləmək üçün də bolluca...

BOLLUQ (ID - 4763)

is. 1. Çoxluq, artıqlıq. Məhsulun bolluğu. Çayda suyun bolluğu. Xammalın bolluğu.
2. Firavanlıq, rifah. Bolluq içində yaşamaq. Sərgidəki hər şey bolluqdan, şadlıqdan və böyük əməkdən danışırdı.

BOLŞEVİK (ID - 4764)

[rus.] Bolşevizm tərəfdarı. On iki minlik bolşevik “Qırmızı qvardiya ”sının 70 faizini də daşnaklar təşkil edirdi...

BOLŞEVİZM (ID - 4765)

[rus.] V.İ.Lenin tərəfindən hazırlanaraq rus və beynəlxalq miqyasda fəhlə sinfınin mübarizəsi təcrübəsinə əsaslanan proletar inqilabı hərəkatı haqqında nəzəriyyə və taktika.

BOLT (ID - 4766)

[rus.] Maşın və s. hissələrini birbirinə bənd etmək üçün bir başına qayka keçirilən metal ox. Özülün üstündə qurulmuş dirəklər yoğun boltlar və dəmirlərlə birbirinə möhkəm bağlanmışdı. M.Süleymanov.

BOLTLAMA (ID - 4767)

“Boltlamaq”dan f.is.

BOLTLAMAQ (ID - 4768)

f Bolt ilə birləşdirmək, boltla bir-birinə bağlamaq.

BOLTLANMAQ (ID - 4769)

məch. Bolt ilə birləşdirilmək, bolt ilə bir-birinə bağlanmaq.

BOMBA (ID - 4770)

[fr.] İçərisinə partlayıcı maddələr doldurulub, əl və ya silah vasitəsilə, yaxud da təyyarədən atılan mərmi, qumbara. Atom bombası. Oksigen bombası. Yandırıcı bomba. Fuqas bombası.

BOMBAÇI (ID - 4771)

is. 1. Bomba hazırlayan, bomba qayıran (adam).
2. Bomba atan, bombardmançı.

BOMBAÇILIQ (ID - 4772)

is. Bomba hazırlama sənəti. [Həsən isə] öz rəğbəti ilə bombaçılıq vəzifəsini görürdü. M.S.Ordubadi.

BOMBADAŞIYAN (ID - 4773)

bax bombardmançı
Bombadaşıyan təyyarələr ildırım kimi şığıyan qırıcı təyyarələrin müşayiəti ilə əsgərlərin başı üstündən ötüb keçdi. M.S.Ordubadi.

BOMBALAMA (ID - 4774)

“Bombalamaq”dan f.is. Qabaq düşmən idi, arxa isə hər gün davam edən bombalama nəticəsində dağılırdı. Mir Cəlal.

BOMBALAMAQ (ID - 4775)

f Havadan hücum edərək bombaya basmaq, üzərinə bomba atıb dağıtmaq.

BOMBALANMA (ID - 4776)

“Bombalanmaq”dan f.is.

BOMBALANMAQ (ID - 4777)

məch. Bombaya basılmaq, bomba ilə vurulmaq, üzərinə bomba atılıb dağıdılmaq.

BOMBALATMAQ (ID - 4778)

icb. Bombaya basdırmaq.

BOMBARDMAN (ID - 4779)

bax bombardmançı 1-ci mənada. Bombardman təyyarəsi.
□ Bombardman etmək - b ax bombalamaq.

BOMBARDMANÇI (ID - 4780)

1. sif Bombalamaya məxsus. Bombardmançı təyyarə.
2. is. Bombardman təyyarəçisi. Hava ayaz deyildi ki, bombardmançılar onsuz da qalxıb dağım-dağım olan yeri təzədən şumlamağa başlasın. Ə.Əbülhəsən.

BOMBATÖKƏN (ID - 4781)

bax bombardmançı. Gedir qərbə tərəf hücum çəkənlər; Gedir qatar-qatar bombatökənlər. M.Rahim.

BOMBOŞ (ID - 4782)

sif və zərf Tamamilə boş, lap boş, içində heç bir şey olmayan. 'Bomboş otaq. - [Tarverdi:] Görəsən sövdəgər tayfası yaraqlı-əsbablı yola çıxır, ya elə bomboş? M.F.Axundzadə. Şikayətçilər kabinetin bomboş olduğunu...

BOMBOZ (ID - 4783)

sif Tünd boz rəngli. [Lado] Lökbatan adlanan bomboz bir səhra ilə qarşıda görünən dağlara sarı gedirdi. S.Rəhman. ..Qulam təpədən-dırnağa bomboz idi. Ə.Əbülhəsən.
□ Bomboz bozarmaq - tamamilə boz rəng almaq, rəngi qaçmaq....

BOMJ (ID - 4784)

is. [rus.] Səfil, didərgin, yeri-yurdu olmayan adam.

BON (ID - 4785)

[fr.] 1. Sahibinə müəyyən vaxtda və müəyyən idarədən üzərində göstərilən məbləği almaq üçün ixtiyar verən kredit sənədi.
2. Adətən yerlərdə buraxılan müxtəlif müvəqqəti kağız pulların adı.

BONAPARTİST (ID - 4786)

[xüs. is. -dən] Bonapartizm tərəfdarı.

BONAPARTİZM (ID - 4787)

[Fransa imperatoru Bonapartm adından] İnqilab şəraitində iri burjuaziyanm diktatura formalarından biri; bu şəraitdə hərbçilərə istinad edən əks-inqilabçı hökumət bir-biri ilə mübarizə edən sinifləri aldadaraq, özünü partiyalar...

BONUS (ID - 4788)

is. [lat.] Mükafat, muzd, haqq, bəxşiş.

BOR1 (ID - 4789)

[lat.] kim. Bir neçə mineralın tərkibinə daxil olan tünd boz rəngli kimyəvi element.
□ Bor turşusu kim. - dezinfeksiya və s. üçün işlədilən suda əriyən rəngsiz kristallar.

BOR2 (ID - 4790)

[alm.] tib. Diş müalicəsində işlədilən polad burğu.

BORAN (ID - 4791)

is. Küləkli qar və yağış; çovğun, qasırğa. Borana düşmək. - Kərəməli, yollarım toz, qubar oldu; Boran oldu, çovğun oldu, qar oldu. Aşıq Kərəm. Bunların [Xədicə və uşaqların] ah-naləsi, boranın gurultulu səsi bir-birinə...

BORANI (ID - 4792)

BORANLAMA (ID - 4793)

“Boranlamaq”dan f.is.

BORANLAMAQ (ID - 4794)

f 1. Boran qalxmaq, boran baş vermək. Hava boranladı.

Borana (ID - 4795)

düşmək, boranlı havada soyuqdan donmaq. Mallar çöldə qalıb boranlamışdılar.

BORANLI (ID - 4796)

sif. Küləkli qar və ya yağışlı; bərk küləkli, qasırğalı. Boranlı hava. Boranlı qış günü. - Duman gəldi, azdım mən də yolumu; Çiskinli, boranlı çöllərdə qaldım. Aşıq Kərəm. Payız çatanda axıra boranlı, qarlı qış...

BORANLIQ (ID - 4797)

bax boran. Atasız tifilləri basdı boranlıq, bizə nə; Tapmayır ac-yalavaclar güzəranlıq, bizə nə? M.Ə.Sabir.

BORC (ID - 4798)

is. 1. Qaytarılmaq şərti ilə birindən alman, ya birinə verilən pul və sairə; alacaq, verəcək. Borc pul verənin dili uzun olar. (Ata. sözü). [Molla Qasım:] Toyuq, ördək, qax, qoz ki vardır... Bunlardan gətirin, borclarınıza hesab edək.....

BORCLU (ID - 4799)

sif. və is. 1. Borcu olan, başqasından borc almış olan; verəcəkli. Borcluların siyahısını tutmaq. - Güllücədə Molla Qasıma borclu olmayan bir kəndli yox idi. S.S.Axundov.
Borc verən. Borclu borclunun sağlığını istər. (Məsəl).
Bir...

BORCLULUQ (ID - 4800)

is. Borclu olma, borclu adamın halı. Borcluluq adamı narahat edir.

BORDAQ (ID - 4801)

k.t. 1. sif. Bəslənmiş, yaxşı yedirilib kökəldilmiş, kök (ev heyvanları haqqında).
□ Bordağa bağlamaq, bordaqda saxlamaq - yemləyib kökəltmək. Malqaranı çöldə və bordaqda kökəltmək işinin düzgün təşkil edilməsi ümumi...

BORDAQLAMA (ID - 4802)

“Bordaqlamaq”dan f.is.

BORDAQLAMAQ (ID - 4803)

f Bordağa bağlamaq (b a x bordaq).

BORDAQLANMAQ (ID - 4804)

məc. Yaxşı yedirilib kökəldilmək, bəslənmək (ev heyvanları haqqında).

BORDÜR (ID - 4805)

is. [fr.] 1. Haşiyə; divarın döşəmə ilə birləşən yerinə vurulan haşiyə.
2. Yolların kənarını bildirən ağ və qara rəngli dirəklər.

BORJOM (ID - 4806)

\Gürcüstanda yer adından] Müalicə üçün işlədilən mədən suyu. Borjom suyu.

BORMAŞIN (ID - 4807)

xüs. Dişlərin içini ovmaq, təmizləmək üçün diş həkimlərinin işlətdiyi burğu maşmı.

BORŞ (ID - 4808)

[rus. 6op^] Kələm, çuğundur və başqa göyərtidən bişirilən şorba; kələm şorbası. \Vəli bəy:] Canım, Allahın kələm suyu borşu istəyirsən, içindən sosiska çıxır. S.S.Axundov.

Bu səhifə 87 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla