Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

İKİLƏPƏLİ (ID - 18478)

sif bot. İki ləpəsi olan. İkiləpəli bitkilər.

İKİLƏPƏLİLƏR (ID - 18479)

is. bot. Toxumu iki ləpədən ibarət olan bitkilər fəsiləsinin adı.

İKİLƏTMƏ (ID - 18480)

“İkilətmək” dən f.is.

İKİLƏTMƏK (ID - 18481)

f Sayını iki eləmək; cütləşdirmək. Paltarı ikilətmək.

İKİLƏŞDİRMƏ (ID - 18482)

“İkiləşdirmək” dən f.is.

İKİLƏŞDİRMƏK (ID - 18483)

b a x ikilətmək.

İKİLƏŞMƏ (ID - 18484)

“İkiləşmək” dən f.is.

İKİLƏŞMƏK (ID - 18485)

f 1. İki olmaq, bir cut olmaq; qoşalaşmaq. Qızlar ikiləşib getdilər.
2. İki yerə ayrılmaq, şaqqalanmaq. // məc. İki cür olmaq, iki tərəfə meyil etmək, bütövlüyünü itirmək, ziddiyyətli olmaq.

İKİLİ (ID - 18486)

zərf 1. İkisi bir yerdə, ikilikdə. İkili yaşamaq. İkili getmək. - [Zeynalın] fikrində vardı ki, əvvəlcə bu ayrılmaq məsələsini, soyuqqanlılıqla bir yerdə ikili qonuşub, çocuqlarının müqəddəratını öz aralarında həll etsinlər....

İKİLİBAŞLI (ID - 18487)

zərf dan. Əvvəl-axır, gectez, nə cür olursa olsun, hər halda, necə olsa, mütləq. İkilibaşlı bu işi görməlisən.

İKİLİK (ID - 18488)

1. sif. İki rəqəmi ilə işarə olunan, nömrələnən, ölçülən və s. Ikilik taxta. Ikilik mıx.
is. İki xalı olan oyun kağızı. Ikilik atmaq. Xaç ikilik.
is. İkitirəlik, ziddiyyət. Bu aralıq həyatda bir ikilik törənmişdi....

İKİLİKDƏ (ID - 18489)

zərf İkisi bir yerdə, iki nəfər
birlikdə, üçüncü şəxsin iştirakı olmadan. Məsələni ikilikdə danışarıq. - Heç vaxt [Bəşir sözündən] qaça bilməz, burada ikilikdə qət etmişik. S.S.Axundov. Onları ikilikdə buraxsan,...

İKİLİTRLİK (ID - 18490)

sif İki litr ağırlığında olan, iki litr tutan. Ikilitrlik qab.

İKİLÜLƏ(Lİ) (ID - 18491)

sif. İki lüləsi olan; qoşalülə. Ikilüləli tüfəng.

İKİMANATLIQ (ID - 18492)

sif. İki manata dəyən, iki manat qiymətində olan. Ikimanatlıq parça. Ikimanatlıq vaz.

İKİMETRLİK (ID - 18493)

sif İki metr uzunluğunda olan. Ikimetrlik taxta.

İKİMƏHSULLU (ID - 18494)

sif k.t. İldə iki dəfə məhsul verən. Ikiməhsullu bitkilər.

İKİMƏNALI (ID - 18495)

sif 1. dilç. İki mənası olan, iki məna verən. Ikimənalı söz. Ikimənalı ifadə.
Eyhamlı, üstüörtülü, pərdəli, iki cür başa düşülə bilən. Pərdəli, ikimənalı danışıqlardan da xoşum gəlməz. Ə.Vəliyev.

İKİMƏNALILIQ (ID - 18496)

is. İki mənaya malik olma. Sözün (ifadənin) ikimənalılığı.

İKİMƏNZİLLİ (ID - 18497)

sif İki mənzildən ibarət olan. Ikimənzilli ev.

İKİMƏRTƏBƏ(Lİ) (ID - 18498)

sif. İki mərtəbəsi olan, ikiqat(lı). Ağamehdinin mülkü gözəl mülklərdən birisi idi: içində ikimərtəbəli imarət, aynabənd otaqlar, fəvvarəli hovuzlar, cənnət guşəsi kimi böyük bir bağça..
Sultanov. Ikimərtəbə, qəşəng...

İKİMİL(Lİ) (ID - 18499)

sif. İki mili olan. Ikimilli dəftər, kağız.

İKİMOTORLU (ID - 18500)

sif İki motoru olan, iki motorla işləyən. Ikimotorlu təyyarə.

İKİNCİ (ID - 18501)

sıra s. 1. Birincidən sonra gələn. Ikinci sinif. Ikinci cərgə. Kitabın ikinci cildi. [Qəhrəman:] Ikinci gün şəhərdə olduqca şiddətli bir vuruşma gedirdi. H.Nəzərli. Birinci addımda lovğalananlar; Ikinci addımda yıxılacaqdır....

İKİNCİLİK (ID - 18502)

is. İkinci yeri tutma, ikinci yerdə olma. Gülşən bilirdi ki, bildir rayon yarışlarında Qəmər yüyürməkdə birincilik, tullanmaqda ikincilik qazanmışdır. Ə.Vəliyev.

İKİNCİSİZ (ID - 18503)

sif. İkincisi olmayan, əvəzsiz, tayı, bərabəri olmayan. [Xaspolad:] [Oqtay] Azərbaycan səhnəsinin doğma anası olan ikincisiz böyük bir sənətkar, sarsılmaz, fədakar bir sənət mübarizidir. C.Cabbarlı.

İKİNDİ (ID - 18504)

zərf Günün günorta ilə axşam arasındakı ikinci yarısı, günbatana yaxın hissəsi. Ikindi çağı idi. Obada “Dursunu ayı basmış”, - deyə səs qopdu. A.Şaiq. Səfialı atlıları kənddən çıxanda ikindi vaxtı idi. T.Ş.Simurq.

İKİNƏFƏRLİK (ID - 18505)

bax ikiadamlıq.

İKİNÖVBƏLİ (ID - 18506)

sif. İki növbədə görülən, iki növbəsi olan. Ikinövbəli iş.

İKİOXLU (ID - 18507)

sif xüs. İki oxu olan. Ikioxlu maşın. Ikioxlu yük avtomobili.

İKİOTAQLI (ID - 18508)

sif. İki otaqdan ibarət. Ikiotaqlı mənzil. - ..[Tahir] ikiotaqlı təzə mənzilində cəmisi bir həftə qalmışdı. M.Hüseyn. [Həsrət:] Nəcəfialı əmi, güman eləyirəm ki, yaza qədər həkim məntəqəsi üçün ikiotaqlı bir bina tikə...

İKİÖLÇÜLÜ (ID - 18509)

sif. xüs. İki ölçü ilə təyin edilən.

İKİÖVRƏTLİ (ID - 18510)

köhn. bax ikiarvadlı.

İKİÖVRƏTLİLİK (ID - 18511)

köhn. bax ikiarvadlılıq. [Hacı Mehdi:] A kişi, bu ikiövrətlilik qəribə yaman şey imiş. Ə.Haqverdiyev.

İKİPALATALI (ID - 18512)

sif. İki qanunverici palatadan ibarət olan. Ikipalatalı parlament.

İKİPARTİYALI (ID - 18513)

sif İki partiyası olan. İkipartiyalı sistem - ölkədə inhisarçı kapitalın, hakimiyyət başında bir-birini əvəz edən iki partiyanın mövcud olması.

İKİPARTİYALILIQ (ID - 18514)

is. Hökumət başında bir-birini əvəz edən iki siyasi partiyanın mövcud olduğu sistem.

İKİPƏNCƏRƏLİ (ID - 18515)

sif İki pəncərəsi olan. Ikipəncərəli otaq.

İKİPƏRDƏLİ (ID - 18516)

sif İki hissədən, iki pərdədən ibarət olan. Ikipərdəli pyes.

İKİPƏRLİ (ID - 18517)

sif İki pəri olan. Ikipərli üzgəc (balıqda).

İKİPİLLƏLİ (ID - 18518)

sif İki pilləsi olan. Ikipilləli pilləkən.

İKİPLANLI (ID - 18519)

sif İki tərəfi, iki planı olan; iki planda yerləşmiş. Ikiplanlı şəkil.

İKİPRİZMALI (ID - 18520)

sif riyaz. Daxilində iki prizma olan. Ikiprizmalı cihaz.

İKİPUDLUQ (ID - 18521)

sif köhn. İki pud ağırlığında olan. Ikipudluq daş. Ikipudluq yük. // İki pud tutan. Ikipudluq kisə. // Is. mənasında. İki pud ağırlığında olan daş.

İKİRƏQƏMLİ (ID - 18522)

sif riyaz. Rəqəmi iki olan. Ikirəqəmli say.

İKİRƏNG(Lİ) (ID - 18523)

sif İki rəngi olan, iki rəngdə boyadılmış; iki rəng verən, iki rəngə çalan. Ikirəngli fincan. Ikirəngli parça.

İKİRƏNGLİLİK (ID - 18524)

is. İki rəngdə olma, ikirəngli şeyin halı.

İKİSAATLIQ (ID - 18525)

sif İki saat davam edən və ya davam etmiş, iki saat üçün müəyyən edilmiş; iki saat vaxt tələb edən. Ikisaatlıq iş. Ikisaatlıq yol. Ikisaatlıq tənəffüs.

İKİSAPLI (ID - 18526)

sif İki dəstəsi, iki əl yerisi olan. Ikisaplı mişar.

İKİSƏSLİ (ID - 18527)

sif mus. İki səsdə oxunan, iki səs üçün yazılmış. Ikisəsli nəğmə. Ikisəsli xor.

Bu səhifə 96 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla