Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

İKİƏRLİ (ID - 18428)

sif Eyni zamanda iki əri olan.

İKİƏRLİLİK (ID - 18429)

is. Eyni zamanda iki əri olma.

İKİƏSRLİK (ID - 18430)

sif İki əsr (iki yüz il) tarixi olan, iki əsr davam edən. Ikiəsrlik müstəmləkə. Ikiəsrlik ayrılığın sonu gəldi.

İKİFAMİLİYALI (ID - 18431)

sif İki familiyası olan, iki familiya daşıyan.

İKİFAZALI (ID - 18432)

sif fiz. İki fazası olan.

İKİFİKİRLİ (ID - 18433)

sif. Müəyyən qərara gələ bilməyən, tez-tez fikrini dəyişən; mütərəddid. Ikifikirli adam.

İKİFİKİRLİLİK (ID - 18434)

is. Tez-tez fikrini dəyişmə, iki fikirdə olma.

İKİGAVAHINLI (ID - 18435)

sif. İki gavahını olan. Ikigavahınlı kotan.

İKİGÖVDƏLİ (ID - 18436)

sif. tex. İki gövdəsi olan.

İKİGÖYƏRTƏLİ (ID - 18437)

sif. dəniz. İki göyərtəsi olan. Ikigöyərtəli gəmi.

İKİGÖZLÜ (ID - 18438)

sif. İki gözü olan, iki hissədən ibarət. Ikigözlü miz. Ikigözlü qutu. Ikigözlü dükan.

İKİGÜNLÜK (ID - 18439)

sif. 1. İki gün vaxt tələb edən. Ikigünlük iş qalıb. // İki gün sürən, iki gün davam edən. Ikigünlük möhlət. Ikigünlük səyahət. // İki günə çatan, iki gün üçün kifayət edən. Ikigünlük azuqə.
Doğulmasından iki...

İKİGÜVƏNLİ (ID - 18440)

bax ikihürgüclü.

İKİGÜZGÜLÜ (ID - 18441)

sif. İki güzgüsü olan. Ikigüzgülü şifioner.

İKİHAÇA(LI) (ID - 18442)

sif. və zərfi İki haçası olan, iki yerə ayrılan. □ İkihaça(lı) olmaq - şaqqalanmaq, iki qola ayrılmaq. Bir cida boyu qalxmış günəş çayın ikihaçalı olub a xan sularında çimir, dağdan əsən sərin külək qızların saçları...

İKİHAKİMİYYƏTLİLİK (ID - 18443)

is. Bir ölkədə eyni zamanda iki hakimiyyətin olduğu vəziyyət.

İKİHECALI (ID - 18444)

sif. dilç. İki hecadan ibarət. Ikihecalı söz.

İKİHƏDLİ (ID - 18445)

sif. riyaz. İki həddi olan, iki həddən ibarət olan.

İKİHƏFTƏLİK (ID - 18446)

sif. İki həftə davam edən, iki həftə müddətinə. Ikihəftəlik məzuniyyət. Ikihəftəlik maaş.

İKİHƏRƏKƏTLİLƏR (ID - 18447)

is. zool. Yer altında yaşayan qurda bənzər kərtənkələ fəsiləsi.

İKİHİSSƏLİ (ID - 18448)

sif. İki hissədən ibarət olan. Ikihissəli əsər.

İKİHÖKUMƏTLİLİK (ID - 18449)

bax ikihakimiyyətlilik.

İKİHÜRGÜCLÜ (ID - 18450)

sif. İki hürgücü (güvəni) olan. Ikihürgüclü dəvə.

İKİXƏTLİ (ID - 18451)

sif. Qoşaxətli, qoşa cızıqları olan. Ikixətli dəftər.

İKİİLÇİ (ID - 18452)

is. Bir sinifdə iki il oxuyan. Ikiilçi şagird.

İKİİLLİK (ID - 18453)

sif. 1. İki il davam edən və ya davam etmiş. Ikiillik kurs. Ikiillik ezamiyyət. Ikiillik dövr. Ikiillik səfər.
Yaşı iki il olan, iki yaşında olan; ikiyaşar. Ikiillik dana.
bot. Tam inkişafı (cücərməyə başlamaqdan toxumlarının...

İKİKAMERALI (ID - 18454)

sif. tex. İki kamerası olan. Ikikameralı soba.

İKİKANALLI (ID - 18455)

sif. rad. İki kanalda işləyən, iki kanalda veriliş verən, yaxud iki kanalda verilən televiziya verilişlərini qəbul edən.

İKİKƏSİCİDİŞLİLƏR (ID - 18456)

is. zool. Avstraliyada yaşayan kisəli heyvanlar dəstəsi.

İKİKİLOQRAMLIQ (ID - 18457)

1. sif. İki kiloqram ağırlığında olan, iki kiloqram tutan.
2. Is. mənasında. İki kiloqram ağırlığında olan çəki daşı.

İKİKİLOMETRLİK (ID - 18458)

sif. 1. İki kilometr uzunluğunda olan, məsafəsi iki kilometr olan. Ikikilometrlik yol.
2. coğr. Santimetrdə iki kilometr miqyası olan. Ikikilometrlik xəritə.

İKİKONUSLU (ID - 18459)

sif. İki konusu olan.

İKİQANADLI (ID - 18460)

sif. Bir cüt qanadı olan, iki qanadı olan; qoşaqanadlı. Ikiqanadlı təyyarə.

İKİQANADLILAR (ID - 18461)

is. zool. Bir cüt qanadı olan həşərat dəstəsi; qoşaqanadlılar, cütqanadlılar. Mozalanlar ikiqanadlılar dəstəsinə mənsubdur.

İKİQAPAQLI (ID - 18462)

is. zool. Üst qabığı iki qapaq şəklində olan molyusk.

İKİQAT (ID - 18463)

1. sif. Bir-birinə uyğun, yaxud yekcins iki hissədən ibarət. İkiqat parça. İkiqatpəncərə. - [Şahsənəm xala] çadrasını ikiqat eləyib atdı başına.. E.Sultanov. Sərəncam bacı başında ikiqat çarşab oğlunu dolandırıb gəzdirirdi.....

İKİQATLI (ID - 18464)

sif 1. İki qatdan ibarət olan. İkiqatlı parça. İkiqatlı sap.
2. İki mərtəbəsi olan, ikimərtəbəli. İkiqatlı bina. - Qarşıda ikiqatlı bir ev görünürdü. S.Hüseyn.

İKİQƏLSƏMƏLİLƏR (ID - 18465)

is. zool. Bir cüt qəlsəməsi olan başayaqlı molyusklar yarımsinifmin adı.

İKİQƏPİKLİK (ID - 18466)

is. İki qəpik dəyərində olan metal pul.

İKİQIÇLI (ID - 18467)

b a x ikiayaqlı.

İKİQİYMƏTLİ (ID - 18468)

bax ikirəqəmli.

İKİQOLLU (ID - 18469)

sif İki qolu olan (bax qol1

İKİQULPLU (ID - 18470)

sif İki qulpu (dəstəsi) olan. İkiqulplu qab. İkiqulplu qazan.

İKİLAMPALI (ID - 18471)

sif İki lampası olan, iki lampa ilə işləyən. İkilampalı radio aparatı.

İKİLAYLI (ID - 18472)

sif 1. İki laydan (qatdan, təbəqədən) ibarət olan.
2. B a x ikitaylı. İkilaylı qapı.

İKİLƏÇƏKLİ (ID - 18473)

sif bot. İki ləçəyi olan. İkiləçəkli çiçək.

İKİLƏMƏ (ID - 18474)

1. “İkiləmək” dən f.is.
2. k.t. İki dəfə əkilmiş eyni yer. İkiləmə əkin.

İKİLƏMƏK (ID - 18475)

İKİLƏNMƏ (ID - 18476)

“İkilənmək” dən f.is.

İKİLƏNMƏK (ID - 18477)

1. məch. İki edilmək, qoşalandırılmaq, bir şeyin üstünə biri də əlavə edilmək.
2. B a x ikiləşmək.

Bu səhifə 100 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla