Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

İXTİYAR2 (ID - 18361)

sif. [ər.] Qoca, yaşlı; pirani. Ixtiyar kişi. - Ixtiyar qadın iki kərə gəlib nahar hazır olduğunu söylədi. M.S.Ordubadi. Mehribanın atası, ixtiyar bir adam olmasına baxmayaraq, çox da avam deyildi. S.Hüseyn. [Misxetdə] qonşum - bir...

İXTİYARAT (ID - 18362)

is. [ər. “ixtiyar” söz. cəmi] bax ixtiyar1

İXTİYARİ (ID - 18363)

İXTİYARİLİK (ID - 18364)

is. İxtiyari olma; öz iradə və arzusu ilə olma, baş vermə; qeyri-məcburilik, könüllülük, iradilik.

İXTİYARLAŞMA (ID - 18365)

"İxtiyarlaşmaq” dan f.is.

İXTİYARLAŞMAQ (ID - 18366)

f Qocalmaq, yaşa dolmaq.

İXTİYARLIQ (ID - 18367)

is. Qocalıq, piranilik. [Xəyyam:] Ixtiyarlıq nə uğursuz əngəl; Nə tühaf yetmişə gəlmiş də yaşım. H.Cavid.

İXTİYARSIZ (ID - 18368)

1. zərf Özündən asılı olmayaraq, özü istəmədən; qeyri-iradi, qeyriixtiyari. Ixtiyarsız ağlamaq. Ixtiyarsız demək. Ixtiyarsız gülmək. - Bostan əkdim xiyarsız; Günüm keçdi biyarsız; Yuxuda səni gördüm; Ayıldım ixtiyarsız. (Bayatı)....

İXTİYARSIZLIQ (ID - 18369)

is. Heç bir şeyə ixtiyarı, hüququ olmama; hüquqsuzluq.

İKEBANA (ID - 18370)

is. [yun.] 1. Gülbağlama sənəti.
2. Süni ağac və ya gül.

İKƏN (ID - 18371)

bağ. Qoşulduğu söz və ya tərkibdə çağ, zaman, yaxud hal-vəziyyət bildirir. Ol sərvin ayağı bağlı oldu; Azadə ikən adaqlı oldu. Füzuli. Tifli-məsum ikən günah etdin; Kəndi vicdanını təbah etdin. M.Ə.Sabir. [Murad] Nigarı daha...

İKİ (ID - 18372)

miqd. s. 1. Birdən sonra gələn ədəd 2. Iki dəfə iki. Dörddən iki çıxmaq. // Miqdarca iki bildirir. Iki kitab. Iki otaq. Iki qardaş. Iki yoldaş. - Söhbətin bu yerində çayçı Qurban iki stəkan limonlu çay gətirdi. H.Nəzərli. [Rəşid:]...

İKİADAMLIQ (ID - 18373)

sif. İki adam üçün olan, iki adam yerləşə bilən; ikinəfərlik. Ikiadamlıq çarpayı. Ikiadamlıq loja.

İKİADLI (ID - 18374)

sif İki ad daşıyan, iki adı olan.

İKİAGIZLI (ID - 18375)

İKİAKTLI (ID - 18376)

sif. b a x ikipərdəli.

İKİARŞINLIQ (ID - 18377)

sif İki arşın uzunluğunda olan.

İKİCANLILIQ (ID - 18395)

is. Hamilə olma, boynunda uşaq olma; hamiləlik. // Boğazlıq.

İKİCƏ (ID - 18396)

say. İki. Əmrah ağzı üstə qapandı, yalnız ikicə dəfə hönkürdü. M.Hüseyn. Bayaqdan bəri [Zərintac xanım] cəmi ikicə dəst ürəyinə yatan paltar götürüb kənara tullaya bilmişdi. S.Rəhimov. Lakin ikicə gün sonra darülfünunda...

İKİCƏRGƏ (ID - 18397)

zərf İki cərgə halında. İkicərgə oturmaq. Kitabları ikicərgə yığmaq.

İKİCƏRGƏLİ (ID - 18398)

sif. k.t. Cərgəsi iki olan, iki cərgədə, sırada düzülmüş, iki cərgədən ibarət. İkicərgəli əkin. İkicərgəli çay bitkisi zolaqları.

İKİCƏRGƏLİLİK (ID - 18399)

is. İki cərgədən ibarət olma, iki cərgədə düzülmə.

İKİCİLDLİ (ID - 18400)

sif. İki cilddən ibarət olan. İkicildli lüğət. İkicildli əsər.

İKİCİLDLİK (ID - 18401)

1. Bax ikicildli.
is. İki cilddən ibarət kitab. Sabirin əsərlərinin ikicildliyi.

İKİCİNSİYYƏTLİ (ID - 18402)

sif. biol. Erkək və dişi cinsiyyət əlamətlərini özündə birləşdirən; xonsa. İkicinsiyyətli orqanizm. // bot. Bir çiçəkdə həm dişicik, həm də erkəkcik olan. İkicinsiyyətli bitkilər. // zool. Həm erkək, həm də dişi cinsi orqanları...

İKİCİNSİYYƏTLİLİK (ID - 18403)

is. biol. İkicinsiyyətli orqanizmin hal və keyfiyyəti.

İKİCİNSLİ (ID - 18404)

bax ikicinsiyyətli. İkicinsli heyvanlar. İkicinsli bitkilər. - Turşəng fəsiləsi(nin) nümayəndələri otlardır; çiçəkləri müntəzəm, ikicinslidir. M.Qasımov.

İKİCİNSLİLİK (ID - 18405)

b a x ikicinsiyyətlilik.

İKİÇARXLI (ID - 18406)

sif. Qoşa çarxı (təkəri) olan. [Zakir] bir səhər ikiçarxlı arabasını götürüb həyətdə sürürdü. H.Seyidbəyli.

İKİÇƏYİRDƏKLİ (ID - 18407)

sif. İki çəyirdəyi olan. İkiçəyirdəkli meyvə.

İKİÇİN (ID - 18408)

zərf dan. İkicərgə. Ləməyə ikiçin əlvan zərli çini kasa və boşqab düzərdilər. H.Sarabski.

İKİDAYAQLI (ID - 18409)

sif. İki dayaq üzərində dayanan, iki dayağı olan. İkidayaqlı dəzgah.

İKİDƏSTƏLİ (ID - 18410)

sif. İki dəstəsi, tutacağı olan, qulpu olan. İkidəstəli mişar.

İKİDIRNAQLI (ID - 18411)

zool. bax qoşadırnaqlı.

İKİDİBLİ (ID - 18412)

sif. İki dibi olan. İkidibli qab.

İKİDİLLİ (ID - 18413)

sif. 1. Eyni dərəcədə iki dildə danışan, məişətdə iki dildən istifadə edən. İkidilli xalq. İki dildə tərtib edilmiş. İkidilli lüğətlər.
məc. Qeyri-səmimi, ikiüzlü, aldadıcı, yalançı. Yaz günündə qar olmaz; Söyüd...

İKİDİLLİLİK (ID - 18414)

is. 1. Eyni dərəcədə iki dilin işlənməsi. Əhalinin ikidilliliyi.
2. İki dili yaxşı bilmə və işlətmə.

İKİDİŞLİ (ID - 18415)

sif. İki (bir cüt) dişi olan. İkidişli yaba.

İKİDİŞLİLƏR (ID - 18416)

cəm zool. Okeanlarda yaşayan, əti zəhərli kirpiyə bənzəyən balıq.

İKİDİVARLI (ID - 18417)

sif. İki divarı olan. İkidivarlı kamera.

İKİDORLU (ID - 18418)

sif. dəniz. İki doru olan. İkidorlu gəmi.

İKİDÜYMƏ(Lİ) (ID - 18419)

sif. 1. İki düymə ölçüsündə olan. İkidüymə mıx. İkidüymə taxta.
2. İki düyməsi olan. İkidüyməli pencək.

İKİELEKTRODLU (ID - 18420)

sif. fiz. Hər iki ucunda elektrod olan, iki elektrodu olan. İkielektrodlu keçirici.

İKİELEMENTLİ (ID - 18421)

sif. Tərkibi iki elementdən (ünsürdən) ibarət olan. İkielementli maddə.

İKİEVCİKLİ (ID - 18422)

is. bot. İkievcikli bitkilər sinfinin adı.

İKİEVCİKLİ (ID - 18423)

sif. bot. Erkək və dişi çiçəkləri müxtəlif fərdlərdə yerləşən (bitkilər haqqında). Püstə .. ikievli bitkidir, yəni bir ağacda ancaq erkək, digər ağacda isə ancaq dişi çiçəkləri olur. İ.Axundzadə.

İKİEVLİ1 (ID - 18424)

sif. dan. köhn. İki evi, arvadı, ailəsi olan. İkievli kişi. - [Zeynal] tamamilə ikievli, ikiarvadlı idi. S.Hüseyn.

İKİEVLİ2 (ID - 18425)

b a x ikievcikli.

İKİEVLİLİK (ID - 18426)

is. dan. köhn. İkievli adamın hal və vəziyyəti.

İKİƏLLİ (ID - 18427)

zərf Hər iki əllə, iki əlin iştirakı ilə, hər iki əlini işlədərək. Ikiəlli tutmaq. Ikiəlli yığmaq. - [Hacı Mehdi:] Guya məni qalxızıb ikiəlli vurdular yerə. Ə.Haqverdiyev. [Cəfər:] Elə bunu deməyimi gördüm, anam başıma...

Bu səhifə 112 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla