Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

GÖRSƏNMƏ (ID - 15278)

“Görsənmək” dən f.is.

GÖRSƏNMƏK (ID - 15279)

bax görünmək. Dedi: aya nədir bu dadə səbəb! Halətin görsənir nəzərə əcəb! S.Ə.Şirvani. [Hərəmağası:] Qız ulduzların arxasında gizlənir, arabir görsənir, təkrar gizlənir, mənimlə oynayır. Çəmənzəminli. Uzaqdan baxanda...

GÖRSƏTMƏ (ID - 15280)

1. “Görsətmək” dən f.is.
dan. Əcaib, qeyri-adi, görünməmiş şey.

GÖRSƏTMƏK (ID - 15281)

b a x göstərmək.

GÖRÜKMƏ (ID - 15282)

“Görükmək” dən f.is.

GÖRÜKMƏK (ID - 15283)

GÖRÜLMƏ1 (ID - 15284)

“Görülmək1

GÖRÜLMƏ2 (ID - 15285)

“Görülmək2

GÖRÜLMƏK1 (ID - 15286)

“Görmək1

GÖRÜLMƏK2 (ID - 15287)

bax görünmək 1-ci mənada. Alçalsın dağları, görülsün köçü; Cənnəti məvadı qoynunun içi. “Qurbani”.

GÖRÜM (ID - 15288)

bax görkəm. Görümüyaxşıdır. Görümü yoxdur.

GÖRÜMLÜ (ID - 15289)

sif. Yaxşı görünən, nəzərə çarpan. Televizoru görümlü yerə qoymaq.

GÖRÜNMƏ (ID - 15290)

“Görünmək” dən f.is.

GÖRÜNMƏDƏN (ID - 15291)

zərf Yayınaraq, gözə çarpmadan, gizli, başqası görmədən. Kimsəyə görünmədən getdi.

GÖRÜNMƏK (ID - 15292)

f 1. Gözlə qavranılmaq, göz qarşısına çıxmaq, nəzərə çarpmaq. Uşaq kimi görünmək. - Qonşu toyuğu qaz görünür qonşuya; Seyyid, öz yarıvı tut, özgə nigarı nə gərəkdir. S.Ə.Şirvani. Ancaq sol tərəfdə vağzalın çıraqlarıparlaq...

GÖRÜNMƏZ (ID - 15293)

sif. 1. Görünməmiş, bu vaxta qədər olmamış; qəribə, təəccüblü, əcaib. [Nəbi:] Heç görünməz iş? ...Udubdur! S.S.Axundov.
2. Görünməyən, açıqda olmayan, gizli. ..Kimisi örtülü bazarın görünməz bir guşəsində öz...

GÖRÜNÜŞ (ID - 15294)

is. Bir şeyin və ya adamın zahiri şəkli, görkəmi. Görünüşdən [Almurada] 50 yaş ancaq vermək olardı. İ.Əfəndiyev. Mahmuda xarici görünüşünə görə paxıllıq edənlər də olurdu. S.Vəliyev.

GÖRÜNÜŞLÜ (ID - 15295)

sif. Bu və ya başqa görünüşü, görkəmi olan, görünən, nəzərə çarpan. Qoçaq görünüşlü gənc. Yaxşı görünüşlü bağça. - Başında kələğay, kəndin dilbəri; Sadə görünüşlü bir gözəl pəri. R.Rza.

GÖRÜŞ (ID - 15296)

is. 1. Görmə işi, görmə qabiliyyəti, görmə. Yaxşı şəkil çəkmək uşaqların görüş və müşahidə bacarığını artırır. “Az. məkt.” İki və ya bir neçə nəfərin əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş vaxtda və yerdə təyin...

GÖRÜŞDÜRMƏ (ID - 15297)

“Görüşdürmək” dən f.is.

GÖRÜŞDÜRMƏK (ID - 15298)

icb. Görüşmələrinə vasitəçi olmaq, görüşə sövq etmək, görüşmələrinə nail olmaq, dilə tutub, bəhanə tapıb görüşməyə aparmaq. Sevgililəri görüşdürmək. [Səba xanım:] ..sənin Dilşadhaqqındakı məhəbbətin baqidirsə,...

GÖRÜŞMƏ (ID - 15299)

“Görüşmək” dən f.is.

GÖRÜŞMƏK (ID - 15300)

qarş. 1. Bir-birini görmək. [Yusif:] On ildir ki, Şamdan ilə görüşməmişəm. N.Nərimanov. Hacı onun otağına adam göndərib görüşmək istədiyini bildirdi. M.S.Ordubadi. Əl verib salamlaşmaq, hal-əhval soruşmaq. Üç həftə əvvəl,...

GÖSTƏRİCİ (ID - 15301)

is. xüs. 1. Bir şeyi göstərmək, diqqəti cəlb etmək üçün mexanizm, qurğu, alət, cihaz və s. Stansiyanın işıq göstəricisi. Yol göstəricisi. Manometrin göstəricisi.
Bir işin, prosesin gedişi haqqında müəyyən təsəvvür...

GÖSTƏRİLMƏ (ID - 15302)

“Göstərilmək” dən f.is.

GÖSTƏRİLMƏK (ID - 15303)

“Göstərmək” dən məch. [Xəlilə] Xədicə göstərilib, əvəzinə dul anası gəlin gəlmişdi. Çəmənzəminli. [Murad:] Deyirlər sabah yaxşı film göstəriləcək. İ.Əfəndiyev.

GÖSTƏRİŞ (ID - 15304)

is. Nə etmək, necə hərəkət etmək haqqında əmr, təlimat, məsləhət, izahat. Göstəriş almaq. Göstəriş vermək. Göstərişi yerinəyetirmək. - ..Üç saat məktəbdə keçirdiyi vaxtdan başqa, günün yerdə qalanını Əmiraslan hər...

GÖSTƏRMƏ (ID - 15305)

“Göstərmək” dən f.is.

GÖSTƏRMƏK (ID - 15306)

f 1. Görməsinə imkan yaratmaq; görsətmək. Evləri cərgələmə; Tikilmiş cərgələmə; Açma günəş camalın; Göstərmə hər gələnə. (Bayatı). Gah göstərdin, gah gizlətdin yanağı; Axır məni dərdə saldın, al etdin. M.P.Vaqif....

GÖTÜRƏ (ID - 15307)

sif. iqt. Hasil edilmiş şeyin miqdarına görə əmək haqqı vermə üsulu. Götürə iş üsulu ilə işləmək. - Bunun üçün də götürə işin tətbiqini .. bacarmaq lazımdır. Mir Cəlal.

GÖTÜRƏÇİ (ID - 15308)

is. Götürə iş üsulu ilə əmək haqqı alan işçi.

GÖTÜRƏÇİLİK (ID - 15309)

is. Götürə iş üsulu ilə işləmə, götürə iş. Bütün tarla işləri xırda qruplarla və fərdi götürəçilik əsasında görülə bilər. “Pambıqçılıq”.

GÖTÜR-QOY (ID - 15310)

is. Mülahizə, fikir, məsləhət, müzakirə. Bir çox götür-qoydan sonra qızlar səpini qurtaran kimi Xanpərinin sahəsinə getməyi qərara aldılar. Ə.Vəliyev. Bütün bu tərəddüdlər və götür-qoylardan bezikən Sona, çarşabına bürünüb...

GÖTÜRMƏ (ID - 15311)

“Götürmək” dən f.is.

GÖTÜRMƏK (ID - 15312)

f 1. Əlinə almaq, əlinə alıb qaldırmaq. [Xanməmməd] yaşıl çuxasının qollarını çiyninə atıb, .. heç bir təklif olmadan süfrədən halva götürüb ağzına qoydu. Çəmənzəminli. [Adil:] Təndirdən yenicə çıxmış isti çörəkləri...

GÖTÜRTDÜRMƏ (ID - 15313)

“Götürtdürmək” dən f.is.

GÖTÜRTDÜRMƏK (ID - 15314)

bax götürtmək.

GÖTÜRTMƏ (ID - 15315)

“Götürtmək” dən f.is.

GÖTÜRTMƏK (ID - 15316)

GÖTÜRÜBBƏ (ID - 15317)

zərf dan. Birdən, cəld, gözlənmədən. Götürübbə qaçmaq.

GÖTÜRÜLMƏ1 (ID - 15318)

“Götürülmək1

GÖTÜRÜLMƏ2 (ID - 15319)

“Götürülmək2

GÖTÜRÜLMƏK1 (ID - 15320)

məch. 1. Ələ alınaraq qaldırılmaq. Çamadan götürüldü. // Dəfn etmək üçün qaldırılmaq (cənazə haqqında). Cənazə saat 5-də götürüldü.
Özü ilə bərabər, yanınca aparılmaq. Uşaq kəndə götürüldü.
Qəbul olunmaq,...

GÖTÜRÜLMƏK2 (ID - 15321)

qayıd. Birdən, gözlənilmədən, yerindən qaçmağa başlamaq; birdən qaçmaq. Uşaq götürüldü. At götürüldü.
Birdən boz at ucadan kişnədi, qulaqlarını qırpa-qırpa aşağılarda otlayan ilxıya baxdı və qəfildən götürüldü....

GÖTÜRÜM1 (ID - 15322)

is. Dözüm, tab, taqət, qüvvət. Götürümü yoxdur. □ Götürüm düşmək - əldən düşüb tərpənmədən uzanmaq, tərpənməyə halı olmamaq. Şamil, götürüm düşmüş öküz kimi yanlarını basa-basa yeriyib şenliyin qazma dam-daşları...

GÖTÜRÜM2 (ID - 15323)

is. xüs. Adətən mexanizmin bir dəfədə şey götürmə qabiliyyəti, gücü. Maşının yük götürümü. Kotanın götürüm eni.

GÖTÜRÜMLÜ (ID - 15324)

sif Səbirli, dözümlü, götürümü olan. Götürümlü adamdır. - [Budaq:] Mən əvvəldə demişdim ki, anam götürümlü, səbirli arvad idi. Ə.Vəliyev. [Abbas:] Sən götürümlü rəhbərlərdənsən, bala, Qoşqar! İ.Hüseynov.

GÖTÜRÜMLÜLÜK (ID - 15325)

is. Səbirlilik, dözümlülük. Götürümlülük yaxşı xasiyyətdir.

GÖVDƏ (ID - 15326)

is. 1. Bədən. Rəis stola tərəf əyilmiş şişman gövdəsini geriyə əyib, kresloya söykəndi. M.Hüseyn. Bəy zıqqana-zıqqana ağır gövdəsini yerdən üzdü, dərhal yenə döşəkcəyə çırpdı. Mir Cəlal.
Ağacın, ya kolun budaqlarını...

GÖVDƏCİK (ID - 15327)

is. Balaca, kiçik gövdə; bədəncik.

Bu səhifə 68 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla