Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

GÖRSƏNMƏ (ID - 15278)

“Görsənmək” dən f.is.

GÖRSƏNMƏK (ID - 15279)

bax görünmək. Dedi: aya nədir bu dadə səbəb! Halətin görsənir nəzərə əcəb! S.Ə.Şirvani. [Hərəmağası:] Qız ulduzların arxasında gizlənir, arabir görsənir, təkrar gizlənir, mənimlə oynayır. Çəmənzəminli. Uzaqdan baxanda...

GÖRSƏTMƏ (ID - 15280)

1. “Görsətmək” dən f.is.
dan. Əcaib, qeyri-adi, görünməmiş şey.

GÖRSƏTMƏK (ID - 15281)

b a x göstərmək.

GÖRÜKMƏ (ID - 15282)

“Görükmək” dən f.is.

GÖRÜKMƏK (ID - 15283)

GÖRÜLMƏ1 (ID - 15284)

“Görülmək1

GÖRÜLMƏ2 (ID - 15285)

“Görülmək2

GÖRÜLMƏK1 (ID - 15286)

“Görmək1

GÖRÜLMƏK2 (ID - 15287)

bax görünmək 1-ci mənada. Alçalsın dağları, görülsün köçü; Cənnəti məvadı qoynunun içi. “Qurbani”.

GÖRÜM (ID - 15288)

bax görkəm. Görümüyaxşıdır. Görümü yoxdur.

GÖRÜMLÜ (ID - 15289)

sif. Yaxşı görünən, nəzərə çarpan. Televizoru görümlü yerə qoymaq.

GÖRÜNMƏ (ID - 15290)

“Görünmək” dən f.is.

GÖRÜNMƏDƏN (ID - 15291)

zərf Yayınaraq, gözə çarpmadan, gizli, başqası görmədən. Kimsəyə görünmədən getdi.

GÖRÜNMƏK (ID - 15292)

f 1. Gözlə qavranılmaq, göz qarşısına çıxmaq, nəzərə çarpmaq. Uşaq kimi görünmək. - Qonşu toyuğu qaz görünür qonşuya; Seyyid, öz yarıvı tut, özgə nigarı nə gərəkdir. S.Ə.Şirvani. Ancaq sol tərəfdə vağzalın çıraqlarıparlaq...

GÖRÜNMƏZ (ID - 15293)

sif. 1. Görünməmiş, bu vaxta qədər olmamış; qəribə, təəccüblü, əcaib. [Nəbi:] Heç görünməz iş? ...Udubdur! S.S.Axundov.
2. Görünməyən, açıqda olmayan, gizli. ..Kimisi örtülü bazarın görünməz bir guşəsində öz...

GÖRÜNÜŞ (ID - 15294)

is. Bir şeyin və ya adamın zahiri şəkli, görkəmi. Görünüşdən [Almurada] 50 yaş ancaq vermək olardı. İ.Əfəndiyev. Mahmuda xarici görünüşünə görə paxıllıq edənlər də olurdu. S.Vəliyev.

GÖRÜNÜŞLÜ (ID - 15295)

sif. Bu və ya başqa görünüşü, görkəmi olan, görünən, nəzərə çarpan. Qoçaq görünüşlü gənc. Yaxşı görünüşlü bağça. - Başında kələğay, kəndin dilbəri; Sadə görünüşlü bir gözəl pəri. R.Rza.

GÖRÜŞ (ID - 15296)

is. 1. Görmə işi, görmə qabiliyyəti, görmə. Yaxşı şəkil çəkmək uşaqların görüş və müşahidə bacarığını artırır. “Az. məkt.” İki və ya bir neçə nəfərin əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş vaxtda və yerdə təyin...

GÖRÜŞDÜRMƏ (ID - 15297)

“Görüşdürmək” dən f.is.

GÖRÜŞDÜRMƏK (ID - 15298)

icb. Görüşmələrinə vasitəçi olmaq, görüşə sövq etmək, görüşmələrinə nail olmaq, dilə tutub, bəhanə tapıb görüşməyə aparmaq. Sevgililəri görüşdürmək. [Səba xanım:] ..sənin Dilşadhaqqındakı məhəbbətin baqidirsə,...

GÖRÜŞMƏ (ID - 15299)

“Görüşmək” dən f.is.

GÖRÜŞMƏK (ID - 15300)

qarş. 1. Bir-birini görmək. [Yusif:] On ildir ki, Şamdan ilə görüşməmişəm. N.Nərimanov. Hacı onun otağına adam göndərib görüşmək istədiyini bildirdi. M.S.Ordubadi. Əl verib salamlaşmaq, hal-əhval soruşmaq. Üç həftə əvvəl,...

GÖSTƏRİCİ (ID - 15301)

is. xüs. 1. Bir şeyi göstərmək, diqqəti cəlb etmək üçün mexanizm, qurğu, alət, cihaz və s. Stansiyanın işıq göstəricisi. Yol göstəricisi. Manometrin göstəricisi.
Bir işin, prosesin gedişi haqqında müəyyən təsəvvür...

GÖSTƏRİLMƏ (ID - 15302)

“Göstərilmək” dən f.is.

GÖSTƏRİLMƏK (ID - 15303)

“Göstərmək” dən məch. [Xəlilə] Xədicə göstərilib, əvəzinə dul anası gəlin gəlmişdi. Çəmənzəminli. [Murad:] Deyirlər sabah yaxşı film göstəriləcək. İ.Əfəndiyev.

GÖSTƏRİŞ (ID - 15304)

is. Nə etmək, necə hərəkət etmək haqqında əmr, təlimat, məsləhət, izahat. Göstəriş almaq. Göstəriş vermək. Göstərişi yerinəyetirmək. - ..Üç saat məktəbdə keçirdiyi vaxtdan başqa, günün yerdə qalanını Əmiraslan hər...

GÖSTƏRMƏ (ID - 15305)

“Göstərmək” dən f.is.

GÖSTƏRMƏK (ID - 15306)

f 1. Görməsinə imkan yaratmaq; görsətmək. Evləri cərgələmə; Tikilmiş cərgələmə; Açma günəş camalın; Göstərmə hər gələnə. (Bayatı). Gah göstərdin, gah gizlətdin yanağı; Axır məni dərdə saldın, al etdin. M.P.Vaqif....

GÖTÜRƏ (ID - 15307)

sif. iqt. Hasil edilmiş şeyin miqdarına görə əmək haqqı vermə üsulu. Götürə iş üsulu ilə işləmək. - Bunun üçün də götürə işin tətbiqini .. bacarmaq lazımdır. Mir Cəlal.

GÖTÜRƏÇİ (ID - 15308)

is. Götürə iş üsulu ilə əmək haqqı alan işçi.

GÖTÜRƏÇİLİK (ID - 15309)

is. Götürə iş üsulu ilə işləmə, götürə iş. Bütün tarla işləri xırda qruplarla və fərdi götürəçilik əsasında görülə bilər. “Pambıqçılıq”.

GÖTÜR-QOY (ID - 15310)

is. Mülahizə, fikir, məsləhət, müzakirə. Bir çox götür-qoydan sonra qızlar səpini qurtaran kimi Xanpərinin sahəsinə getməyi qərara aldılar. Ə.Vəliyev. Bütün bu tərəddüdlər və götür-qoylardan bezikən Sona, çarşabına bürünüb...

GÖTÜRMƏ (ID - 15311)

“Götürmək” dən f.is.

GÖTÜRMƏK (ID - 15312)

f 1. Əlinə almaq, əlinə alıb qaldırmaq. [Xanməmməd] yaşıl çuxasının qollarını çiyninə atıb, .. heç bir təklif olmadan süfrədən halva götürüb ağzına qoydu. Çəmənzəminli. [Adil:] Təndirdən yenicə çıxmış isti çörəkləri...

GÖTÜRTDÜRMƏ (ID - 15313)

“Götürtdürmək” dən f.is.

GÖTÜRTDÜRMƏK (ID - 15314)

bax götürtmək.

GÖTÜRTMƏ (ID - 15315)

“Götürtmək” dən f.is.

GÖTÜRTMƏK (ID - 15316)

GÖTÜRÜBBƏ (ID - 15317)

zərf dan. Birdən, cəld, gözlənmədən. Götürübbə qaçmaq.

GÖTÜRÜLMƏ1 (ID - 15318)

“Götürülmək1

GÖTÜRÜLMƏ2 (ID - 15319)

“Götürülmək2

GÖTÜRÜLMƏK1 (ID - 15320)

məch. 1. Ələ alınaraq qaldırılmaq. Çamadan götürüldü. // Dəfn etmək üçün qaldırılmaq (cənazə haqqında). Cənazə saat 5-də götürüldü.
Özü ilə bərabər, yanınca aparılmaq. Uşaq kəndə götürüldü.
Qəbul olunmaq,...

GÖTÜRÜLMƏK2 (ID - 15321)

qayıd. Birdən, gözlənilmədən, yerindən qaçmağa başlamaq; birdən qaçmaq. Uşaq götürüldü. At götürüldü.
Birdən boz at ucadan kişnədi, qulaqlarını qırpa-qırpa aşağılarda otlayan ilxıya baxdı və qəfildən götürüldü....

GÖTÜRÜM1 (ID - 15322)

is. Dözüm, tab, taqət, qüvvət. Götürümü yoxdur. □ Götürüm düşmək - əldən düşüb tərpənmədən uzanmaq, tərpənməyə halı olmamaq. Şamil, götürüm düşmüş öküz kimi yanlarını basa-basa yeriyib şenliyin qazma dam-daşları...

GÖTÜRÜM2 (ID - 15323)

is. xüs. Adətən mexanizmin bir dəfədə şey götürmə qabiliyyəti, gücü. Maşının yük götürümü. Kotanın götürüm eni.

GÖTÜRÜMLÜ (ID - 15324)

sif Səbirli, dözümlü, götürümü olan. Götürümlü adamdır. - [Budaq:] Mən əvvəldə demişdim ki, anam götürümlü, səbirli arvad idi. Ə.Vəliyev. [Abbas:] Sən götürümlü rəhbərlərdənsən, bala, Qoşqar! İ.Hüseynov.

GÖTÜRÜMLÜLÜK (ID - 15325)

is. Səbirlilik, dözümlülük. Götürümlülük yaxşı xasiyyətdir.

GÖVDƏ (ID - 15326)

is. 1. Bədən. Rəis stola tərəf əyilmiş şişman gövdəsini geriyə əyib, kresloya söykəndi. M.Hüseyn. Bəy zıqqana-zıqqana ağır gövdəsini yerdən üzdü, dərhal yenə döşəkcəyə çırpdı. Mir Cəlal.
Ağacın, ya kolun budaqlarını...

GÖVDƏCİK (ID - 15327)

is. Balaca, kiçik gövdə; bədəncik.

Bu səhifə 17 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
antanta1.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif