Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

GURLANMA (ID - 15578)

“Gurlanmaq” dan f.is.

GURLANMAQ (ID - 15579)

f Şiddətlənmək, güclənmək. Ocaq daha da gurlandı.

GURLAŞMA (ID - 15580)

“Gurlaşmaq” dan f.is.

GURLAŞMAQ (ID - 15581)

f 1. Daha da gurultulu olmaq, əvvəlkindən gur səslənmək. Səsi daha da gurlaşırdı.
Şiddətlənmək, artmaq, güclənmək. Ocaq daha da gurlaşdı. Sel getdikcə gurlaşırdı.

GURLAYICI (ID - 15582)

sif Gurultu səsi çıxaran, gurlayan.

GURP (ID - 15583)

təql. Ağır bir şey düşdükdə çıxan səs.
□□ Ürəyi gurp eləmək - bax ürəyi gup eləmək (“gup”da).

GURPADAN (ID - 15584)

zərf Guppultu ilə, birdən, nagahani. Gurpadan düşmək.

GURSAÇ(LI) (ID - 15585)

sif Saçı gur olan, qalınsaç. Gursaçlı qız.

GURSAÇ(LI)LIQ (ID - 15586)

is. Qalınsaç(lı)lıq.

GURSƏS(Lİ) (ID - 15587)

sif Səsi gur olan, gur səs çıxaran. Gursəs(li) kişi.

GURSƏS(Lİ)LİK (ID - 15588)

is. Səsi gur olma.

GURŞAD (ID - 15589)

sif. Çox bərk və sürətlə yağan. ..Gurşad yağmur ehtiyatsız yolçuları islanmış cücəyə döndərir. M.Rzaquluzadə. // İs. Gur yağış, şiddətli yağış. Dəli dağın ətəklərində sel və gurşaddan sonra göllər, gölməçələr...

GURTAGURT (ID - 15590)

təql. Ocaqda, sobada odun, kömür, qaz yanarkən çıxan səs. Ocaq gurtagurt saldı.

GURULDAYICI (ID - 15591)

sif Gurultu salan, gurlayan, gur-gur edən.
□□ Guruldayıcı qaz kim. - hidrogenin oksigenlə qarışığından alınan partlayıcı qaz.

GURULDAMA (ID - 15592)

“Guruldamaq” dan f.is.

GURULDAMAQ (ID - 15593)

bax gurlamaq. Yağmasa da guruldayır. (Məsəl). Dərin darısqal dibində dərənin; Rəd kimi guruldayır baltalar. A.Səhhət. Külək daha da şiddətlənir, yerə sərilmiş Dilşadın üzərində guruldayaraq şahidi olduğu faciəni xəbər verirdi....

GURULDATMA (ID - 15594)

“Guruldatmaq” dan f.is.

GURULDATMAQ (ID - 15595)

icb. Guruldamasına səbəb olmaq. [Tahir] ..öz məharətini göstərmək üçün bir neçə dəfə motoru guruldatdı... M.Hüseyn.

GURULTU (ID - 15596)

is. 1. Bir şeyin hərəkətindən və ya düşməsindən hasil olan çox bərk qarışıq səs. - [Məlikməmməd] sübhə yavuq gördü bir gurultu, bir nərilti gəlir ki, yer zəlzələ eləyir. Çəmənzəminli. Sel gurultu ilə alaçığın içindən...

GURULTULU (ID - 15597)

sif. 1. Gurultusu olan, çox səs salan, gurultu salan. Yağış nə qədər gurultulu (z.) yağsa, o qədər sonra hava xoş və aydın olur.. A.Divanbəyoğlu. Səndə gurultulu bir çağlayan var; Bu dönməz çağlayan durmadan axar. M.Müşfiq. □...

GURULTULULUQ (ID - 15598)

is. Gurultu qoparan adam və ya şeyin halı.

GURULTU-NƏRİLTİ (ID - 15599)

is. Çox bərk səsküy, gurultu. Çayın tərpətdiyi qayalar toqquşur, gurultu-nərilti qoparırdı. B.Bayramov.

GURULTU-PATILTI (ID - 15600)

bax gurultu-nərilti. Günlərin birində qonşumgildən gurultupatıltı eşitdim. S.Rüstəm.

GURUPPULTU (ID - 15601)

bax guppultu. ..Orada bir belə məqalə var idi: “Milləti-islamiyyənin inhitatı”, yəni “müsəlmanların yuxarıdan guruppultu ilə aşağı düşməyi”. C.Məmmədquluzadə.

GUŞ (ID - 15602)

[fars.] klas. Qulaq. Barmağında xatəm, guşində tənə; Gireh-gireh zülfün tökə gərdənə. M.P.Vaqif. □ Guş etmək klas. qulaq asmaq. [Zeyd:] Harun, guş et, bir dəm; Leylayə mən bəndəm. Ü.Hacıbəyov.

GUŞƏ (ID - 15603)

is. [fars.] 1. Künc, bucaq. Otağın guşəsi. - Onlar uçuq toyuq hinini palçıqlayır və həyətin bir guşəsinə yapılmış təzəkləri qalağa yığırdılar. M.İbrahimov. [Səlim] başqa bir guşəyə yeridi. B.Bayramov. // Tin, künc. Binanın...

GUŞƏBƏND (ID - 15604)

is. [fars.] köhn. Bir şeyin, ya tikilinin guşələrini birləşdirməkdən ötrü metal və ya başqa materialları birləşdirməkdən ötrü metal üçbucaq şəklində bənd; künyə.

GUŞƏDAŞI (ID - 15605)

is. 1. Tikilərkən binanın tinlərinə qoyulan və başqa bütün daşların qoyulması üçün əsas olan daş. Guşədaşı yerdə qalmaz. (Ata. sözü).
məc. kit. Əsas, başlıca ideya, çıxış nöqtəsi.

GUŞƏNİŞİN (ID - 15606)

is. [fars.] Cəmiyyətdən, adamlardan qaçan adam; asket, zahid. Guşənişin olmaq - bir yerdə qapanıb
qalmaq, evdən bayıra çıxmamaq. [Şah:] Mən ona Mazandaran hökumətini vermişəm, gedib əyləşib orada, olub guşənişin. Ə.Haqverdiyev....

GUŞƏNİŞİNLİK (ID - 15607)

is. Guşənişin adamın halı; asketlik, zahidlik.

GUVULDAMA (ID - 15608)

"Guvuldamaq” dan f.is.

GUVULDAMAQ (ID - 15609)

f Guvultu səsi çıxarmaq, uğuldamaq. Budur şimal yeli qopub guvuldar; Sürükləyib buludları vıyıldar. Səhhət. Daşlar səslənir, qalın meşələr guvuldayır. S.Rəhimov.

GUVULTU (ID - 15610)

is. Geniş sahəni əhatə edən dəhşətli səs; uğultu.

GUYA, GUYA Kİ (ID - 15611)

bağl. Sanki, elə bil. Guya bilmirsən. - ..Axurun içində guya ki, fənə bürünmüş bir şey naçalnikin gözünə sataşdı. Məmmədquluzadə. Mirzə Mustafa cəsarətlə gəlib onun qabağında əyləşdi, guya ki, heç naməhrəm deyil. E.Sultanov....

GÜBRƏ (ID - 15612)

is. Bitkiləri daha yaxşı qidalandırmaq və məhsuldarlığını artırmaq üçün torpağa qatılan üzvi və ya qeyri-üzvi maddə. Üzvi gübrə. Mədən gübrəsi. Torpağa gübrə vermək.

GÜBRƏLƏMƏ (ID - 15613)

“Gübrələmək” dən f.is.

GÜBRƏLƏMƏK (ID - 15614)

f. Torpağa gübrə vermək. Tarlanı gübrələmək.

GÜBRƏLƏNDİRİLMƏ (ID - 15615)

“Gübrələndirilmək” dən f.is.

GÜBRƏLƏNDİRİLMƏK (ID - 15616)

məch. Gübrə vurdurulmaq, gübrə səpdirilmək.

GÜBRƏLƏNDİRMƏ (ID - 15617)

“Gübrələndirmək” dən f.is.

GÜBRƏLƏNDİRMƏK (ID - 15618)

icb. Gübrə vurmaq, gübrə vermək.

GÜBRƏLƏNMƏ (ID - 15619)

“Gübrələnmək” dən f.is.

GÜBRƏLƏNMƏK (ID - 15620)

məch. Gübrə vurulmaq, gübrə verilmək. Tarla gübrələndi.

GÜBRƏLƏTMƏ (ID - 15621)

“Gübrələtmək” dən fis.

GÜBRƏLƏTMƏK (ID - 15622)

icb. Gübrə verdirmək, gübrə vurdurmaq. Sahəni gübrələtmək.

GÜBRƏLİ (ID - 15623)

sif Gübrəsi olan, gübrə verilmiş, gübrələnmiş. Gübrəli torpaq.

GÜBRƏSƏPƏN (ID - 15624)

sif. k.t. Torpağı gübrələyən; gübrəverən. Gübrəsəpən maşın. // İs. mənasında. Gübrəsəpəni təmir etmək.

GÜBRƏSİZ (ID - 15625)

sif Gübrə verilməmiş, gübrəsi olmayan. Gübrəsiz torpaq.

GÜC (ID - 15626)

is. 1. Canlıların əzələlərini gərginləşdirmə vasitəsilə fiziki hərəkətlər etmə qabiliyyəti; insanın (heyvanın) fıziki enerjisi, qüvvəsi; qüvvə. Görsün mən dəlinin indi gücünü. “Koroğlu”. Gücünə bax, şələni bağla....

GÜC-BƏLA (ID - 15627)

zərf Çox çətinliklə, böyük əziyyətlə; zorla. Güc-bəla onları gətirib yola; Deyirəm: - Adıma vurmayın ləkə! S.Rüstəm. ..Sarı keçi bir günü acgöz-acgöz çoxyaman tıxdı, güc-bəla evə döndü. S.Rəhimov.

Bu səhifə 180 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Bağla
<