Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

LƏZZƏTLƏNMƏK (ID - 27229)

f . Daha ləzzətli olmaq, ləzzəti, dadı artmaq; dadlanmaq.

LƏZZƏTLİ (ID - 27230)

sif. 1. Ləzzət verən, dadlı, yeməli, tamı gözəl. Ləzzətli xörək. Ləzzətli yeməklər. - Məşədi Imaməli çox ləzzətli plova və bal qayğanağına bizi qonaq elədi. Məmmədquluzadə. Xörəklər olduqca lətif və ləzzətli idi....

LƏZZƏTSİZ (ID - 27231)

sif. Ləzzəti olmayan, dadsız, dadsız-tamsız. Ləzzətsiz yemək. - İçki yıxmış bütün əsabın, rəngi saralıb; Ömrü sərxoşluq ilə badə gedib ləzzətsiz. A.Səhhət.

LƏZZƏTSİZLİK (ID - 27232)

is. Ləzzəti, dadı olmayan şeyin hal və keyfiyyəti. Xörək ləzzətsizliyi üzündən yeyilmədi.

LIG (ID - 27233)

bax lıqqa. [fridun bəy:] Gözünə döndüyüm, faytonu tərpədib böyründən nə tövr ilişdirdisə, təpəsi üstə getdi lığın içinə, ürəyi getdi. Ə.Haqverdiyev.

LIGA (ID - 27234)

is. Qatı, mət, qəliz. [Mirzə] gecələr qamış qələmi mürəkkəbin lığasına basıb, yavaş-yavaş yazar, lakin kəlamını kimsəyə oxumaz. Çəmənzəminli.

LIĞLANMA (ID - 27235)

“Lığlanmaq” dan f.is.

LIĞLANMAQ (ID - 27236)

f Lığ halına gəlmək, lığ olmaq. Yağışın suyu lığlanıb.

LIĞLAŞMA (ID - 27237)

“Lığlaşmaq” dan f.is.

LIĞLAŞMAQ (ID - 27238)

bax lığlanmaq.

LIQQA (ID - 27239)

is. Yağmurdan, sulu qardan yerdə əmələ gələn duru palçıq; batdaq, lehmə.

LIQQILDAMA (ID - 27240)

“Lıqqıldamaq” dan f.is.

LIQQILDAMAQ (ID - 27241)

f Lıqqıltı ilə qaynamaq (samovar, çaynik, su və s.). Çaynik lıqqıldayır.

LIQQILDATMA (ID - 27242)

“Lıqqıldatmaq” dan f.is.

LIQQILDATMAQ (ID - 27243)

f İçərisində maye olan qabı tərpədib lıqqıltı səsi çıxartmaq. Südqabını lıqqıldatmaq.

LIQQILTI (ID - 27244)

təql. İçərisində maye olan qabı tərpətdikdə çıxan səs, lıqqıldama səsi.

LIRÇILDAMA (ID - 27245)

“Lırçıldamaq” dan f.is.

LIRÇILDAMAQ (ID - 27246)

f Lırçıltı səsi vermək, lırçıltı səsi çıxarmaq.

LIRÇILTI (ID - 27247)

təql. Palçığa, batdağa və b. qəliz şeyə batıb çıxan bir şeydən hasil olan səs.

LIRT (ID - 27248)

sif 1. Çox dəyib sulanmış. Lırt armud. Lırt əzgil.
2. məc. Süst, ət kimi boş. Lırt olmaq (süst olmaq, əzginləşmək, süstləşmək).

LIRTQARIN (ID - 27249)

sif dan. Böyük və sallaq qamı olan. Lırtqarın adam.

LIRTLIQ (ID - 27250)

is. 1. Lırt şeyin (adamın) halı.
2. məc. Boşluq, süstlük, əzginlik.

LIRTMAC (ID - 27251)

b a x lıqqa.

LİANA (ID - 27252)

[fr.] bot. Tropik meşələrdə, Qafqaz meşələrində bitən iri sarmaşıq, bitki.

LİBAS (ID - 27253)

is. [ər.] 1. Paltar, geyim. Səfər libası. Toy libası. Dərviş libası. Hərbi libas. Pənbeyi-daği-cünun içrə nihandır bədənim; Diri olduqca, libasım budur, ölsəm kəfənim. Füzuli. [Mirzə] durub, libasını geyinib, getdi Zeynalın...

LİBASLI (ID - 27254)

sif Paltarlı, geyimli. [Qəhrəman:] Qara libaslı bir kişi qapının qıfilını sındırmağa məşğul idi. H.Nəzərli.

LİBASSIZ (ID - 27255)

sif. və zərf Paltarsız. Neçə vaxtdan sonra işin üstü açıldı. Həqiqətən bir seyid qızı haman günü məşədinin evinə libassız əyləşibmiş, o da məşədinin öz arvadı imiş. Ə.Haqverdiyev.

LİBERAL (ID - 27256)

[lat. liberalis - azad] 1. Liberalizm (1-ci mənada) tərəfdarı. Liberal partiyalardan birinin üzvü.
məc. dan. Liberallıq göstərən, zərərli bir işə kömək edən adam, barışdırıcı, güzəştçi.

LİBERALCASINA (ID - 27257)

sif. və zərf Liberala (2-ci mənada) xas olan bir tərzdə, liberal kimi, liberallıq göstərərək. Liberalcasına münasibət.

LİBERALİZM (ID - 27258)

[lat.] 1. Feodal təhkimçilik dövründə və burjua inqilabları zamanı burjuaziya üçün azadlıq tələb edən, onun siyasi hakimiyyəti qurulduqdan sonra isə son dərəcə mürtəce bir mahiyyət kəsb edən siyasi cərəyan.
köhn. Azadfıkirlilik.
məc....

LİBERALLAŞMA (ID - 27259)

“Liberallaşmaq” dan fis.

LİBERALLAŞMAQ (ID - 27260)

f. 1. köhn. Liberal olmaq, liberal bir şəkil (hal) almaq; demokratlaşmaq, azadfikirli olmaq.
2. dan. Möhkəmliyini, sabitliyini itirmək, liberalizmə (3-cü mənada) qapılmaq.

LİBERALLIQ (ID - 27261)

bax liberalizm 3-cü mənada. □ Liberallıq göstərmək - lüzumsuz yerə yumşaqlıq (rəhmdillik) göstərmək, pis işlərə göz yummaqla onlara yol vermək.

LİBERTİ (ID - 27262)

[ing.] İpək və ya ipək qarışıq yumşaq, parıltılı parça növü. Liberti çarşab. Liberti köynək.

LİBİDO (ID - 27263)

is. [lat.] 1. Psixoanalizin əsas anlayışlarından biri, şüursuz cinsi həvəs.
2. Psixi energiya.

LİBRETTO (ID - 27264)

[ital.] 1. Böyük musiqi-vokal əsərinin (opera, operetta, oratoriya) mətni. “Şahsənəm” operasının librettosunu Cəfər Cabbarlı yazmışdır. // Operanın və ya pyesinin qısa məzmunu (adətən teatr proqramında çap edilir).
2. Balet,...

LİBRETTOÇU (ID - 27265)

is. Libretto yazan şəxs, libretto müəllifi.

LİCİM (ID - 27266)

is. dan. Biçim, görkəm, təhər-töhür, üst-baş. Bunun licimini görürsən?! O danışanda nə təhər də gülür! - deyə iki əlilə döşünü sıxıb geriyə çəkildi. S.Rəhimov. □ Licimi axmaq dan. - səliqəsiz, yaraşıqsız geyinmək,...

LİDER (ID - 27267)

[ing. leader - başçı] 1. Siyasi partiyanın, ictimai-siyasi təşkilatın və s. başçısı, rəhbəri. Parlament fraksiyasının lideri. - Hər lider özünün mənsub olduğu partiyanın əqidəsi uğrunda uzun nitq söyləyirdi. M.S.Ordubadi.
2....

LİDERLİK (ID - 27268)

is. 1. Liderin mövqeyi, vəzifəsi. // Liderin fəaliyyəti; başçılıq.
2. Hər hansı yarışda birincilik. Liderlik uğrunda mübarizə.

LİF1 (ID - 27269)

is. [ər.] Pambığın, baramanın incə saçaqları, ipliyi. Pambıq lifi.

LİF2 (ID - 27270)

is. Bədəni sabunlayıb çirkini aparmaq üçün nazik parçadan tikilmiş və ya toxunmuş kisəcik. [Həkim:] Uşağın özü çox zəif və bədəni də çox çirklidir.. Yerinin içində
lif və sabun ilə bədənini təmizləmək lazımdır....

LİFAYIRAN (ID - 27271)

sif xüs. Pambıq, barama və s. liflərini ayıran. // Is. mənasında. Pambıq, barama və s. liflərini ayıran maşın. Lifayıranı təmir etmək.

LİFÇİ (ID - 27272)

is. Hamamda lif çəkən adam; kisəçi.

LİFƏ (ID - 27273)

is. Şalvarın, dizliyin, tumanın içərisindən bağ keçirilən bel hissəsi.

LİFƏLİ (ID - 27274)

sif Lifə tikilmiş, lifəsi olan. Lifəli dizlik. Lifəli tuman. - Həmişəki kimi [Şahbaz bəy] yenə də müsəlmanı deyilən lifəli şalvar, qara, gahlı arxalıq geymişdi. Ə.Əbülhəsən.

LİFGİR (ID - 27275)

is. [ər. lif və fars. ...gir] köhn. b ax lifçi. Hacı Əbdül hamamında hamı lifgir, camadar; Altı aydır, gecələr məşq qılar, növhə yazar. M.S.Ordubadi.

LİFGİRLİK (ID - 27276)

köhn. bax lifçilik.

LİFLƏMƏ (ID - 27277)

“Lifləmək” dən f.is.

LİFLƏMƏK (ID - 27278)

f. Liflə bədəni yumaq, bədənə lif sürtmək. Özünü lifləmək.

Bu səhifə 109 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla