Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

VƏSVAS (ID - 41691)

is. [ər.] Şeytan, iblis.

VƏSVƏSƏ (ID - 41692)

is. [ər.] Şübhə və tərəddüd, narahatlıq, iztirab, qorxu, səksəkə; əsli olmadığı halda xəyala gələn şey. [Sona:] Eh, nə vəsvəsələr gəlir könlümə! inşallah, getməz, mənə and içibdir ki, ..heç bir quzu oğurluğuna da getmərəm....

VƏSVƏSƏLİ (ID - 41693)

sif. İztirablı, həyəcanlı, qorxulu, səksəkəli. Vəsvəsəli yuxu.

VƏTƏGƏ (ID - 41694)

is. [rus. “ватага” sözündən] Çay, göl və dəniz balıqlarını ovlamaq üçün sahildə yerləşən məntəqə, müəssisə. Balıq vətəgəsi.

VƏTƏGƏÇİ (ID - 41695)

is. 1. köhn. Vətəgə sahibi.
2. Vətəgədə işləyən işçi, vətəgə fəhləsi.

VƏTƏN (ID - 41696)

is. [ər.] 1. Bir adamın doğulub böyüdüyü və vətəndaşı olduğu ölkə, məmləkət; doğma yurd, Ana yurd. Vətəni müdafiə etmək. // Bir adamın doğulduğu yer. Şairin vətəni. Nizaminin vətəni Gəncədir. - Səndən ötən mənə...

VƏTƏNDAŞ (ID - 41697)

is. 1. Müəyyən bir dövlət əhalisinə mənsub olub, öz dövlətinin qanunları ilə müəyyən edilmiş bütün tələbləri yerinə yetirməyə borclu olan şəxs. Azərbaycan vətəndaşı. - Ey bahar ölkəmin vətəndaşları! Yol açın şəfəqdən...

VƏTƏNDAŞLIQ (ID - 41698)

is. 1. Bir şəxsin müəyyən dövlətin vətəndaşları arasında olması; vətəndaşın hüquqi vəziyyəti.
2. Sif. mənasında. Həqiqi vətəndaşa aid və xas olan. Vətəndaşlıq borcu. Vətəndaşlıq vəzifəsi.
□□ Vətəndaşlıq...

VƏTƏNLİ (ID - 41699)

sif. Vətəni, yurdu olan.

VƏTƏNPƏRƏST (ID - 41700)

bax vətənpərvər.

VƏTƏNPƏRƏSTLİK (ID - 41701)

bax vətənpərvərlik.

VƏTƏNPƏRVƏR (ID - 41702)

sif. [ər. vətən və fars. ...pərvər] Öz vətənini sevən, öz xalqına və vətəninə sadiq və onların mənafeyi yolunda canından keçməyə hazır olan. Vətənpərvər şair. Vətənpərvər gənclər. - Vətənpərvər maarifçilər haray...

VƏTƏNPƏRVƏRANƏ (ID - 41703)

VƏTƏNPƏRVƏRCƏSİNƏ (ID - 41704)

zərf və sif. Vətənpərvərə yaraşan, vətənpərvərə layiq bir surətdə. Vətənpərvərcəsinə hərəkət.

VƏTƏNPƏRVƏRLİK (ID - 41705)

is. Vətənpərvərə xas olan sifət; öz vətəninə və xalqına sədaqət və məhəbbət və onun yolunda hər bir fədakarlığa hazır olma. Ədəbiyyat və incəsənətimizin ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri onun yüksək vətənpərvərliyindədir....

VƏTƏNSEVƏR (ID - 41706)

bax vətənpərvər.

VƏTƏNSEVƏRLİK (ID - 41707)

bax vətənpərvərlik.

VƏTƏNSİZ (ID - 41708)

sif. Vətəni olmayan. Bir Vətən həsrəti - bir ulu nisgili Vətənsiz yaşamaq yaşamaq deyil. B.Vahabzadə.

VƏTƏR (ID - 41709)

is. [ər.] anat. Əzələləri sümüklərə bağlayan lent və lövhə şəklində sıx birləşdirici toxumadan ibarət elastik törəmə. Əzələlərin hər iki ucunda əzələnin özündən daha bərk vətər olur ki, bu vətərlər vasitəsilə...

VƏZ (ID - 41710)

is. [ər.] 1. Vaizin məsciddə camaata söylədiyi dini məsələlərə aid nəsihətamiz və təbliği sözlər; moizə. Vəz tamam oldu və axund Molla Rəhim minbərdən aşağı endi. M.F.Axundzadə. Molla qabaqca bir uzun vəz başladı. Ə.Haqverdiyev....

VIĞ, VIĞ-VIĞ (ID - 41711)

təql. bax vığıltı.

VIĞILDAMA (ID - 41712)

“Vığıldamaq”dan f.is.

VIĞILDAMAQ (ID - 41713)

f Vığ-vığ eləmək, vığ-vığ səs çıxarmaq. Ördək vığıldayır. - Kosa yerdə tərpəndikcə .. [pişik] əzilər və vığıldardı. S.Rəhimov.

VIĞILTI (ID - 41714)

VIJ (ID - 41715)

təql. bax vıjıltı.

VIJILDAMA (ID - 41716)

“Vıjıldamaq”dan f.is.

VIJILDAMAQ (ID - 41717)

f . Vıjıltı səsi çıxarmaq, vıjıltı ilə axmaq.

VIJILTI (ID - 41718)

is. İti gedən bir şeyin və ya iti axan suyun əmələ gətirdiyi səs. Çayın vıjıltısı, istidən yarpaqlar arasına sığınmış quşcuğazların .. çığırtısı sükutu parçalayırdı. A.Şaiq.

VIQ, VIQ-VIQ (ID - 41719)

təql. 1. Körpə uşağın çıxardığı səs. Yazgül (bələyi yırğalayaraq): - Nə var, a qoca kişi, vıq-vıq elə, bir görüm. Ə.Məmmədxanlı.
2. Ördək balasının çıxardığı səs.

VIQQILDAMA (ID - 41720)

“Vıqqıldamaq”dan f.is.

VIQQILDAMAQ (ID - 41721)

f Vıq-vıq səs çıxarmaq.

VIMPEL (ID - 41722)

[holl.] Ucu haça kimi ayrılmış dar uzun bayraq. // Ensiz, uzun, yaxud üçbucaq şəklində kiçik bayraq. Məktəb uşaqları estafetdə fəal iştirak etdiklərinə görə keçici vımpel almışlar.

VIŞKA (ID - 41723)

VIŞKAQURAŞDIRAN (ID - 41724)

is. xüs. Neft quyuları qazmaq üçün vışka düzəldən fəhlə.

VIYILDAMA (ID - 41725)

“Vıyıldamaq”dan f.is.

VIYILDAMAQ (ID - 41726)

f . Vıyıltı səsi çıxarmaq (iti gedən şey haqqında). Külək vıyıldayır. - Budur şimal yeli qopub guruldar; Sürükləyib buludları, vıyıldar. A.Səhhət. Çılğın kimi ruzgar vıyıldar; Qar parçalarını göyə sovurar. Şaiq. Bu...

VIYILDATMA (ID - 41727)

“Vıyıldatmaq”dan f.is.

VIYILDATMAQ (ID - 41728)

1. icb. Vıyıltı səsi çıxartdırmaq.
2. f. Vıyıltı ilə atmaq, fırlatmaq.

VIYILTI (ID - 41729)

is. Küləyin, güllənin, çarxın və s.-nin sürətli hərəkətindən hasil olan səs. Lakin elə o dəqiqə tamam qulağının dibindən keçən güllə vıyıltısı bu yoldaşlarını da onun [Tapdığın] yadından çıxardı. Ə.Əbülhəsən....

VIZ, VIZ-VIZ (ID - 41730)

təql. bax vızıltı. Arılar vızvızla uçuşur.
□□ Vız durmaq dan. - dik durmaq, pırtlaşmaq, qarışmaq. Saçları vız durub.

VIZILDAMA (ID - 41731)

“Vızıldamaq”dan f.is.

VIZILDAMAQ (ID - 41732)

is. Vızıltı səsi çıxarmaq, vız-vız etmək. Arı vızıldayır. - Hər səhər hələ o, yuxudan durmamış, onun qapısında qraflar və knyazlar arı kimi vızıldayırlar. İ.Köçərli. // İti sürətlə havanı yarıb keçən şeyin çıxardığı...

VIZILDAŞMA (ID - 41733)

“Vızıldaşmaq”dan f.is.

VIZILDAŞMAQ (ID - 41734)

qarş. Hamı birlikdə vızıldamaq (həşərat haqqında). Arılar qarmaqarışıq halda vızıldaşdılar. S.Rəhimov.

VIZILDATMA (ID - 41735)

“Vızıldatmaq”dan f.is.

VIZILDATMAQ (ID - 41736)

1. icb. Vızıldamasına səbəb olmaq. Arıları vızıldatmaq.
2. f. Vızıltı ilə atmaq, fırlatmaq, tullamaq. Daşı vızıldatdı. // Tüfəngdən, tapançadan atmaq. iki güllə vızıldatdı.

VIZILTI (ID - 41737)

is. 1. Uçan həşəratın qanadları ilə çıxardığı səs. Hardansa uçub gəlmiş bal arıları gah yarpızlara qonur, bir müddət dayanıb nə isə axtarır, sonra da vızıltı ilə havaya qalxıb bənövşə rəngli güllərin başına dolanırdı....

VİBRASİYA (ID - 41738)

is. [lat.] Müxtəlif formalı elastik cisimlərin mexaniki rəqsi, titrəyiş.

VİBRİON (ID - 41739)

[fr.] mikr. Ucu əyri çöp, yaxud vergül şəklində bakteriya, mikrob. Düz çöp şəklində olan mikroblara basil, azca əyri (vergül şəklində) olanlara vibrion deyilir.

VİBRİOZ (ID - 41740)

is. [lat.] Qaramal və qoyunlarda təsadüf edilən yoluxucu xəstəlik.

Bu səhifə 123 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla