Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

VİRTUAL (ID - 41791)

sif. [ing.] 1. Fakta əsaslanan, həqiqi, gerçək.
Mümkün olan, imkan daxilində, müəyyən şəraitdə meydana çıxa bilən.
Xəyali, əsli olmayan.

VİRTUOZ (ID - 41792)

[ital.] mus. Öz sənətinin texnikasına mükəmməl yiyələnmiş mahir ifaçı (çalğıçı və ya müğənni). // dan. Hər hansı bir işdə ən böyük məharət qazanmış adam; mahir usta. Çayı dəmləməkdə, bir ovcuna beş-altı armudu...

VİRTUOZLUQ (ID - 41793)

is. mus. Ustadlıq, mahirlik, məharət, mahir sənətkarlıq. Skripka çalmaqda virtuozluq göstərdi.

VİRUS (ID - 41794)

is. [lat.] İnsan və bitkilərdə yoluxucu xəstəlik törədən mikrob.

VİSKİ (ID - 41795)

is. [ing.] Tünd spirtli ingilis içkisi.

VİSKOZ (ID - 41796)

[lat.] 1. Süni lif, sellafon və s. hazırlamaq üçün işlədilən sellülozdan alman üzvi maddə.
2. Süni ipək. // sif. Süni ipəkdən hazırlanmış, tikilmiş. Viskoz köynək. Viskoz jaket. Viskoz parça.

VİSKOZLU (ID - 41797)

sif. Viskoz qarışığı olan.

VİSMUNDİR (ID - 41798)

[xar.] İnqilabdan əvvəlki Rusiyada: məmurların geydiyi rəsmi paltar, frak. [Maslennikov] üstdən vismundir geyinmişdi. Tolstoydan. Neva prospektində birdənbirə bahar olur; buranı yaşıl vismundir geymiş məmurlar bürüyür. Qoqoldan.

VİŞ (ID - 41799)

is. Nazik bərk ip.

VİŞNƏ (ID - 41800)

is. [rus.] Albalı, gilənar. Vişnə mürəbbəsi.

VİTALİST (ID - 41801)

[fr.] 1. Vitalizm tərəfdarı.
2. Vitalizmə aid olan.

VİTALİZM (ID - 41802)

[fr.] Biologiyada: həyat prosesləri və hadisələrinin maddi əsaslardan deyil, orqanizmlərdə olan xüsusi qeyri-maddi əsasdan - “həyati qüvvədən” asılı olduğunu iddia edən mürtəce idealist cərəyan.

VİTAMİN (ID - 41803)

[lat.] 1. İnsan və heyvanın qidalanması, maddələr mübadiləsi və orqanizmin normal fəaliyyəti üçün lazım olan müxtəlif tərkibli üzvi maddə. Polşa alimi Kazimir Funk həyat üçün zəruri olan maddələri vitaminlər adlandırmışdır...

VİTAMİNLƏŞDİRİLMƏ (ID - 41804)

“Vitaminləşdirilmək”dən f.is.

VİTAMİNLƏŞDİRİLMƏK (ID - 41805)

məch. Vitamin daxil edilmək, vitamin qatılmaq.

VİTAMİNLƏŞDİRİLMİŞ (ID - 41806)

f sif Vitamin daxil edilmiş, vitamin qatılmış, vitaminli. Vitaminləşdirilmiş balıq yağı.

VİTAMİNLƏŞDİRMƏ (ID - 41807)

“Vitaminləşdirmək”dən f.is.

VİTAMİNLƏŞDİRMƏK (ID - 41808)

f Vitamin daxil etmək, vitamin qatmaq.

VİTAMİNLİ (ID - 41809)

sif Tərkibində vitamin maddəsi olan. Vitaminli yeməklər. Vitaminli göyərtilər. Vitaminli sabun.

VİTAMİNSİZ (ID - 41810)

sif. Tərkibində vitamin olmayan.

VİTAMİNSİZLİK (ID - 41811)

is. Yeyintidə vitaminlərin olmaması, ya çatışmaması. Vitaminsizlik xəstəliyi..

VİTRİN (ID - 41812)

[fr.] Malları və ya müxtəlif şeyləri nümayiş etdirmək üçün mağaza pəncərəsinin dalında sərgi yeri, yaxud şüşə ilə örtülü şkaf, yeşik və s. Laçın iki aydan bəri görmədiyi qəsəbənin ayrı-ayrı evlərinə, dükanların...

VİTSE-ADMİRAL (ID - 41813)

Hərbi donanmada: ikinci admiral rütbəsi.

VİVAÇE (ID - 41814)

zərf [ital.] mus. Lap tez, çox iti templə.

VİVARİ (ID - 41815)

is. [lat.] Təcrübədə istifadə olunmaq üçün müxtəlif heyvanlar, əsasən laboratoriya heyvanları saxlanan bina.

VİZA (ID - 41816)

[lat.] rəs. 1. Bir xarici ölkəyə daxil olmaq, orada yaşamaq, yaxud oradan getmək üçün xarici pasportda edilən xüsusi qeyd, rəsmi icazə. Viza almaq. Viza vermək. - Miss Hannanın pasportunu Culfa jandarm polkovniki Ştraub viza etmişdi....

VİZALAMA (ID - 41817)

“Vizalamaq”dan f.is.

VİZALAMAQ (ID - 41818)

f . rəs. Viza qoymaq (bax viza).

VİZALANMAQ (ID - 41819)

məch. rəs. Viza qoyulmaq (bax viza). Pasportlar vizalanmışdır.

VİZALATMAQ (ID - 41820)

f . rəs. Viza qoydurmaq (b a x viza).

VİZİT (ID - 41821)

[fr.] 1. Görüş. [Əbdürrəhman bəy:]
Elə şeyləri sən özün yaxşı bilirsən, gərək o gəlsin vizitə, yoxsa mən gedim ona deyim? N.Vəzirov. [Həsən ağa:] Necə, nə üçün məktəb qurtarıbdır, ağsaqqala gərəkdirmi bir vizit...

VİZİTKA (ID - 41822)

[rus. əsli fr.] köhn. Qabaq tərəfdən bir-birindən aralı duran yarımdairə şəkilli uzun ətəkləri olan birbortlu sürtuk (kişi paltarı). Vizitkaların ətəkləri qartal qanadları kimi sağa və sola dönürdü. M.S.Ordubadi.

VİZUAL (ID - 41823)

sif. [lat.] Gözlə və ya aparatla görünən. s

VODEVİL (ID - 41824)

[fr.] Əksərən birpərdəli gülməli pyes.

VODEVİLÇİ (ID - 41825)

is. Vodevil yazan yazıçı.

VOJ (ID - 41826)

[rus. вожжи sözündən] Uzun cilov qolları; qoşqu atını və atları sürmək üçün cilovla birləşdirilmiş uzun qayışlar. - Qoşa qəmər atlarımın vojlarını aldım əlimə. Məmmədquluzadə.

VOKAL (ID - 41827)

sif. [lat.] Səsə aid olan, oxumaqla ifa edilən, oxumağa aid olan, oxunmaq üçün yazılmış. Vokal musiqi. Vokal əsər. Konservatoriyanın vokal sinfi. - Vəznsiz musiqiyə bunlar daxildir: ladlar üzərində vokal və çalğı gəzişməsi (improvizasiyası)....

VOKALİST (ID - 41828)

[lat.] mus. Müğənni yetişdirən mütəxəssis, səs mütəxəssisi. // Xüsusi təhsil almış müğənni.

VOKALIZM (ID - 41829)

[lat.] dilç. Bir dilin səssizlər sistemi, onların xüsusiyyətləri və bir-birinə münasibəti.

VOLEYBOL (ID - 41830)

[ing.] idm. İki komandanın topu tor üzərindən bir-birinə atmasından ibarət idman oyunu. Voleybol zehni işdən sonra istirahət etmək üçün ən yaxşı vasitələrdən biridir.

VOLEYBOLÇU (ID - 41831)

is. Voleybol oynayan idmançı.

VOLFRAM (ID - 41832)

xüs. kim. Ağ-parlaq, çox yüksək hərarətdə əriyən kimyəvi element metal. Nadir və aztapılan elementlərdən volfram, molibden, berillium .. və başqaları xüsusi yer tutur və onların yeni yataqlarının tapılması elm və texnikanı çox...

VOLFRAMLI (ID - 41833)

sif. Tərkibində volfram olan. Volframlı polad. Volframlı boyalar.

VOLOST (ID - 41834)

[rus.] İnqilabdan əvvəlki Rusiyada və rayonlaşmadan əvvəl SSRİ-də qəzanın tərkibinə daxil olan kiçik inzibati-ərazi vahidi. 15 il bir dabana mən bu volostda can qoymuşam. S.Rəhimov. Kiçik zabit Prişibeyev, siz volostyüzbaşısı Alyapovu,...

VOLT (ID - 41835)

[italyan fiziki Voltanın adından] Elektrik cərəyanı gərginliyinin ölçü vahidi.
□□ Volt qövsü fiz. - bir-birinə yaxın duran iki elektrondan keçən cərəyanın əmələ gətirdiyi yüksək hərarətli ağ işıqlı qövs.

VOLTA (ID - 41836)

[xar.] Yüngül pambıq parça növü.

VOLT (ID - 41837)

A J [xar.] fiz. Elektrik dövrəsində volt ilə ifadə olunan gərginliyin köhnə adı.

VOLTAMETR (ID - 41838)

[xüs. Volt və yun. metr] fiz. Elektrik cərəyanı qüvvəsini, onun kimyəvi təsirinə görə ölçmək üçün cihaz.

VOLT-AMPER (ID - 41839)

xüs. fiz. Dəyişən elektrik cərəyanının zahiri qüvvəsinin ölçü vahidi.

VOLTERÇİ (ID - 41840)

is. tar. Volter tərəfdarı (bax volterçilik); azad düşünən adam, azadfikirli.

Bu səhifə 55 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla

İzahlı video testlərə keç. Daha çox testlərə və videolara baxmaq üçün ABUNƏ olmaq mütləqdiq....