Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

OVŞALA (ID - 31799)

is. Su, şəkər və sirkədən (və ya limon turşusundan) hazırlanan sərinlədici içki; şərbət. Ovşala içmək. - Bir kasada şərbət, içində balaca stəkan qoyulardı. Ona ovşala deyərdilər. H.Sarabski. [Bir muzdur:] Amma o biri aşlarda...

OVŞAR (ID - 31800)

is. dan. Sağımdan əvvəl heyvanların, əsasən qaramalın əmcəklərini sığallama, ovuşdurma. □ Ovşara gətirmək - b ax ovşarlamaq. Gülüstan [inəyi] yavaşıtmaq və ovşara gətirmək üçün oxşayırdı: - Nənəm, a Mərcan inək;...

OVŞARLAMA (ID - 31801)

“Ovşarlamaq” dan f.is. Ovşarlama üsulu ilə sağmaq nəticəsində Həcər arvad hamıdan tez, hamıdan çox süd sağırdı. Ə.Vəliyev.

OVŞARLAMAQ (ID - 31802)

f Sağımdan əvvəl heyvanların, əsasən qaramalın əmcəklərini sığallamaq, ovuşdurmaq, ovşara gətirmək. Bu arvad inəyi adi sağıcılar kimi sağmır, ovşarlayırdı. Ə.Vəliyev.

OVUC (ID - 31803)

is. 1. Əlin barmaqlar və ayadan ibarət hissəsi, əlin içi. Ovcunda saxlamaq.
..Mən ixtiyarsız ovcumu açdım və quşcuğaz da şad bir səslə uçub getdi. S.S.Axundov. [Yaşlı kişi:] Ovcumu soyuq su ilə doldurub sinəsini və döşlərini...

OVUCLAMA (ID - 31804)

“Ovuclamaq” dan f.is.

OVUCLAMAQ (ID - 31805)

f Ovucla götürmək, ovcunu ya ovuclarını doldurub götürmək. Arpanı ovuclamaq. - Suyu bulaq gözündən ovuclayıb içməyə öyrəşmiş mən bu təmli, qazlı suları içə bilmirdim. Ə.Məmmədxanlı. Əmrah sarı buğdanı ovuclayıb yuxarıdan...

OVUCLANMA (ID - 31806)

“Ovuclanmaq” dan f.is.

OVUCLANMAQ (ID - 31807)

məch. Ovucla götürülmək.

OVUCU (ID - 31808)

is. Ovan, masajçı.

OVUQ (ID - 31809)

OVUQLU (ID - 31810)

sif Ovuğu olan, koğuşlu. Ovuqlu ağac. Ovuqlu qaya.

OVULMA1 (ID - 31811)

“Ovulmaq1’dan f.is.

OVULMA2 (ID - 31812)

“Ovulmaq2” dan f.is.

OVULMAQ1 (ID - 31813)

1. məch. Narınlaşdırılmaq, narın edilmək, ovuq hala salınmaq. Kisədəki tənbəki ovulmuşdur. Ovulub tökülmək.

OVULMAQ2 (ID - 31814)

b a x ovuşdurulmaq.
□ Burnu ovulmaq - b ax burun.

OVUM (ID - 31815)

OVUNDURMA (ID - 31816)

“Ovundurmaq” dan f.is.

OVUNDURMAQ (ID - 31817)

f Sakitləşdirmək, təskin etmək, təskinlik vermək, ovutmaq. Aslan uşaqların başını dizi üstünə qoyub ovundurmağa çalışırdı. C.Cabbarlı. [Fərhad:] Səni ovundurmaq üçün o, söz tapa bilmir. Ə.Məmmədxanlı.

OVUNDURUCU (ID - 31818)

sif Sakitləşdirici, təskinedici, ovuducu.

OVUNMA (ID - 31819)

“Ovunmaq” dan f.is.

OVUNMAQ (ID - 31820)

f Sakitləşmək, təskinlik tapmaq, təsəlli tapmaq. [Yanardağ:] Acıqlı Əhrimən elimizə çox acıqlanmış, nə qədər adi qurbanlar verilirsə, ovunmur. C.Cabbarlı. Anası ona təsəlli verirdisə, Dilara ovunmurdu. Ə.Məmmədxanlı.

OVUNMAZ (ID - 31821)

sif Heç bir şeylə təskinlik tapmayan, ovunmayan, sakitləşməyən, rahatlanmayan.

OVUNTU (ID - 31822)

top. Bir şeyin ovulmuş hissəcikləri, qırıntıları. Çörək ovuntusu. Ağac ovuntusu. Qənd ovuntusu. Mərmər ovuntusu.
Indi sərçələr ovuntuları səylə dənləyirdilər. H.Seyidbəyli.

OVURD (ID - 31823)

bax ord. Nəriman əmi ovurdlarını şişirdərək, əlini bığına çəkib məzəmmətlə Murada baxdı.. İ.Əfəndiyev.
□ Ovurdları batıq - çox arıq, zəif. ..Balaca, ovurdları batıq qoca Fərəculla dilləndi. S.Rəhimov. Ovurdları batmaq...

OVURTDAQ (ID - 31824)

sif. dan. Sifəti koppuş, kök. Ovurtdaq hesabdar içini arıtlayaraq özündən razı bir sifətlə stolun arxasına keçdi. S.Rəhimov.

OVUŞDURMA (ID - 31825)

“Ovuşdurmaq” dan f.is.

OVUŞDURMAQ (ID - 31826)

f 1. Bədənin hər hansı bir yerini barmaqları ilə sıxmaq, əzişdirmək; əlini gəzdirib ovucla sıxmaq, ovmaq; masaj eləmək. Üzünü ovuşdurmaq. - Şeyda alnını ovuşduraraq düşüncəyə dalar. H.Cavid. Ovuşdurub bir az o əllərini;...

OVUŞDURULMA (ID - 31827)

“Ovuşdurulmaq” dan f.is.

OVUŞDURULMAQ (ID - 31828)

məch. Masaj edilmək; ovulmaq.

OVUŞUQ (ID - 31829)

sif Ovxalanmış, ovulmuş, əzilmiş, əzik.

OVUTMA (ID - 31830)

“Ovutmaq” dan f.is.

OVUTMAQ (ID - 31831)

bax ovundurmaq. Uşağı ovutmaq. Xəstəni ovutmaq. - Çıx buludlardan, ey əfsanəli qız! Gəl ovut ruhumu, ey şən yıldız! H.Cavid. [Səməd:] Bacıoğlu qoymaz ki, məni incitsinlər, - deyə özünü ovutdu. B.Talıblı.

OY (ID - 31832)

bax ay2 2-ci mənada. [Xanım:] Oy, nə qədər qorxuncsunuz, ya rəbbi! - dedi. H.Nəzərli. [Gülçöhrə:] Oy, qorxdum a... Ü.Hacıbəyov.

OYADICI (ID - 31833)

sif Oyadan, təsir edən, doğuran, törədici. Iştahaoyadıcı dərmanlar.

OYAQ (ID - 31834)

sif 1. Yatmamış, yuxulamamış, yuxuya getməmiş. Kim yatmış, kim oyaq?
[Miraxur Səfərə:] Yuxuda boğazıma kəmsik salıb məni boğmaq istəyiblər. Yaxşı ki, sən oyaq imişsən. Çəmənzəminli. [Türbət İmamyara:] Bu gecə qonaqlıqdır,...

OYAQLIQ (ID - 31835)

is. 1. Yuxuda olmayan adamın halı; oyaq. □ Yuxu ilə oyaqlıq arasında yarıyuxulu halda. Mansur dizi üstə oturub baxırdısa da, heç bir şey görməyib yuxu ilə oyaqlıq arasında idi. C.Cabbarlı. Indi də [xan] kabusdan qurtarmayıb oğlunun...

OYALAMAQ (ID - 31836)

f Qurdalamaq, qarışdırmaq, altını üstünə çevirmək.

OYANDIRICI (ID - 31837)

bax oyadıcı.

OYANDIRMA (ID - 31838)

“Oyandırmaq” dan f.is.

OYANDIRMAQ (ID - 31839)

OYANIQ (ID - 31840)

OYANIQLIQ (ID - 31841)

bax oyaqlıq. [Cəmil bəy:] Hər uyuyan oyandığı zaman başı ucunda sənin kimi bir mələk görəcəyini düşünsəydi, şübhəsiz, uyumağı, oyanıqlığa tərcih edərdi. H.Cavid.

OYANIŞ (ID - 31842)

is. Oyanma; oyanma işi. Buludlar parçalanır, torpaq buğlanır, otlar baş qaldırır, quşlar civildəşməyə başlayırdı. Bu, bir oyanış idi. M.İbrahimov.

OYANMA (ID - 31843)

“Oyanmaq” dan f.is.

OYANMAQ (ID - 31844)

f 1. Yuxudan ayılmaq, gözlərini açmaq. Sübh tezdən yuxudan oyanan kimi eşitdim, .. rəiyyətin birinin evində qilüqal səsi gəlir. C.Məmmədquluzadə. Nənə dərin yuxusundan; Xeyli vaxtdır oyanmışdır. M.Dilbazi.
məc. Canlanmaq, hərəkətə...

OYATMA (ID - 31845)

“Oyatmaq” dan f.is.

OYATMAQ (ID - 31846)

f 1. Yuxudan durğuzmaq, oyandırmaq, oyanmasına səbəb olmaq, oyanmağa məcbur etmək. Bir gün sübh tezdən Pərinisə yuxudan ayılıb başladı Kərbəlayı Məhəmmədəlini təpikləyib oyatmağa. Məmmədquluzadə. .. Ümid anasını oyadıb...

OYDURMA (ID - 31847)

“Oydurmaq” dan f.is.

OYDURMAQ (ID - 31848)

icb. 1. Oyuq açdırmaq, qazdırmaq.

Bu səhifə 116 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla