Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ORMANLIQ (ID - 31649)

is. Meşəlik. Burası qalın, sıx ormanlıq, sərt qayalıq, uçurumlu dərdlərlə qucaqlanmışdı. A.Şaiq.

ORNAMENT (ID - 31650)

[lat. ornamentum - bəzək] Rəssamlıqda, heykəltəraşlıqda və s.-də: təkrarlanan həndəsi elementlərdən və ya bitki və heyvan motivlərindən ibarət naxış, bəzək. Xan sarayının ornamentləri. Qədim Şərq ornamentləri.

ORNAMENTAL (ID - 31651)

sif [lat.] Omamentlərdən ibarət olan; omament mahiyyətində olan, ornament mahiyyəti daşıyan. Ornamental memarlıq əsəri. - [“Azərbaycan xalçaları” kitabına] 20-ci illərdən bu günədək hazırlanan ornamental, portretli və yubiley...

ORNAMENTÇİ (ID - 31652)

is. Ornament ustası olan sənətkar.

ORNAMENTÇİLİK (ID - 31653)

is. Ornamentçinin işi, sənəti.

ORNAMENTLİ (ID - 31654)

sif. Ornamenti olan, ornamentlərlə bəzədilmiş; ornamental. Ornamentli divar yazısı.

ORNİTOLOGİYA (ID - 31655)

[yun. ornitos - quş və logos - nəzəriyyə] Zoologiyanın quşlar bəhsi.

ORNİTOLOJİ (ID - 31656)

sif [yun.] Omitologiyaya aid olan, ornitologiya ilə əlaqədar olan.

ORNİTOLOQ (ID - 31657)

[yun.] Ornitologiya mütəxəssisi.

OROGEN (ID - 31658)

is. [yun.] Geosinklinalların inkişafının ikinci mərhələsi.

OROQRAFİK (ID - 31659)

sif [yun.] Oroqrafiyaya aid olan, oroqrafiya ilə əlaqədar olan.

OROQRAFİYA (ID - 31660)

[yun. oros - dağ və grapho - yazıram] Fiziki coğrafiyanın, Yer səthinin relyefini öyrənən şöbəsi.

ORONİM (ID - 31661)

[yun.] Dağ adları.

ORTA (ID - 31662)

1. is. Bir şeyin kənarlarından, uclarından az-çox bərabər dərəcədə aralı olan yer; bir şeyin mərkəzi. Kəndin ortası. - Otağın ortasında bir soba vardı. S.Hüseyn. Dördkünc həyətin ortasında dördkünc bir bağça, bağçanın...

ORTABAB (ID - 31663)

sif. 1. Ortayaş(lı), orta yaşlarda olan; nə cavan, nə qoca. ..Şərəf ortabab, qara və arıq övrətdi. C.Məmmədquluzadə. Orta keyfiyyətli; miyanə. Əlikram gətirdiyi iki dənə ortabab Quba almasını qəzetdən açıb təbərrük kimi çıxartdı....

ORTABABLIQ (ID - 31664)

is. Orta yaşda, orta vəziyyətdə olma. [İmanov] ortaboylu, bozumtul qısa saçlarını geri daramış, buğdayısifət, gözləri tünd-qara, gülümsər bir kişi idi. M.Hüseyn. Ortaboy ağ kəlağayılı bir qadın irəli yeridi. Mir Cəlal.

ORTABOYLU (ID - 31665)

is. Boyu orta olma.

ORTAQ (ID - 31666)

is. Birlikdə görülən işin, əsasən alverin iştirakçılarından hər biri; şərik. Ortaq çox olduqda ziyan az olur. (Ata. sözü). [Musanın nəvəsi] qəzada qalıb atasının ortağı ilə ticarətə qurşandı. Qantəmir. □ Ortaq olmaq -...

ORTAQLAŞMA (ID - 31667)

“Ortaqlaşmaq” dan f.is.

ORTAQLAŞMAQ (ID - 31668)

f Ortaq olmaq, şərik olmaq.

ORTAQLI (ID - 31669)

ORTAQLIQ (ID - 31670)

is. Ortaq olma; şəriklik.

ORTALIQ (ID - 31671)

is. 1. B ax aralıq 1-ci mənada. Ortalıqda qalan şeyləri götürmək.
Açıq yer, meydan, sahə. Ortalıqda qoca .. ağac, altında da Qoşabulaq durna gözü kimi qaynayır, göz yaşı kimi axıb ətrafı süd gölünə döndərir. “Koroğlu”...

ORTAM (ID - 31672)

is. Mühit, şərait, vəziyyət.

ORTANCIL (ID - 31673)

sif Böyüklə kiçik arasında olan; orta (bacı, qardaş və b. haqqında). Ortancıl oğul düşmənin hücumundan qorxub qaçdı. F.Köçərli. [Kərbəlayı Mehdi:] Ortancıl qızım mənə oxşayıb, sözü dik deyir! Çəmənzəminli.
..Ortancıl...

ORTASİN(Lİ) (ID - 31674)

bax ortayaş(lı). Ortasin(li) kişi.

ORTAYAŞ(LI) (ID - 31675)

sif Nə qoca, nə də cavan; ortabab, ortasin(li). Ortayaş(lı) qadın. - Musa qarabənizli, ortayaşlı, ortaboylu, qorxunc simalı bir tipdir. H.Cavid. Çayxana müdiri qapıda durub ortayaşlı bir kişi ilə danışırdı. Çəmənzəminli.

ORTİT (ID - 31676)

is. [yun.] Radioaktiv mineral.

ORTODOKS (ID - 31677)

[yun.] kit. Ortodoksal görüşlü.

ORTODOKSAL (ID - 31678)

[yun.] kit. Hər hansı bir əqidəyə, məsləkə, nəzəriyyəyə münasibətində sabit və ardıcıl olan; ardıcıl.

ORTODOKSALCASINA (ID - 31679)

zərf kit. Ortodoks kimi, ortodoksal.

ORTODOKSALLIQ (ID - 31680)

is. kit. Öz məsləkində, əqidəsində, dünyagörüşündə sabitlik; ardıcıllıq.

ORTOQONAL (ID - 31681)

is. riyaz. Düzbucaqlı.

ORTOPED (ID - 31682)

[yun.] Ortopediya mütəxəssisi olan həkim; ortopedist.

ORTOPEDIK (ID - 31683)

sif [yun.] Ortopediya ilə bağlı olan, ortopediya ilə əlaqədar olan. Ortopedik tədqiqat. // Bədənin hər hansı deformasiyasının müalicəsi üçün olan. Ortopedik gimnastika. Ortopedik ayaqqabı.

ORTOPEDİST (ID - 31684)

[yun.] bax ortoped.

ORTOPEDİYA (ID - 31685)

[yun. orthos - düz və paideia - tərbiyə] Tibb elminin, onurğa və hərəkət üzvlərinin (əllərin, ayaqların) sabit deformasiyalarının öyrənilməsi, müalicəsi və profilaktikası ilə məşğul olan bəhsi.

ORUC (ID - 31686)

is. [fars. “ruzə” dən] din. Müsəlman dininin tələbinə görə ramazan (orucluq) ayında müsəlmanların gün çıxandan gün batana qədər heç bir şey yeyib-içməməsi. [Molla Kazım:] Deyirlər, oruc nahaq, namaz nahaqdır. Ə.Haqverdiyev....

ORUCLUQ (ID - 31687)

is. köhn. Hicri-qəməri təqvimin ramazan ayında oruc tutulduğu üçün həmin aya verilən ad. [Molla Nəsrəddin:] Qazı ağa, orucluğun başlanmağını nədən bilmək olar? “M.N.Lətif.” Orucluqda bir axşamdan, bir də obaşdandan yeyərdilər...

OSETİN(LƏR) (ID - 31688)

Şimali Osetiyanın və Cənubi Osetiyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq.

OSETİNCƏ (ID - 31689)

sif və zərf Osetin dilində. Rusca-osetincə lüğət. Osetincə danışa bilmək.

OSMANLI(LAR) (ID - 31690)

Türkiyədə yaşayan türklərin köhnə adı. Osmanlı deyir ki, millət azad olsun.. M.Ə.Sabir.

OSTAN (ID - 31691)

is. [fars.] İranda inzibati ərazi vahidi. Ostanlara bölünmək.

OT (ID - 31692)

is. 1. Ağaclara, kollara mənsub olmayan yaşıl gövdəli incə bitki. Alaq otu. Yem otu. Ot biçmək. - [Mələk] bulağın qırağından bir çəngə ot yolub sənəyin ağzına basdı.. Divanbəyoğlu. // Yerin həmin bitkilərdən ibarət yaşıl...

OTABƏNZƏR (ID - 31693)

sif. Ota oxşayan, ot kimi.

OTAQ (ID - 31694)

is. 1. Mənzilin, evin divar və ya arakəsmələrlə bir-birindən ayrılmış qisimlərindən hər biri. Uç otaqdan ibarət mənzil. Bu evdə neçə otaq var? - Qız cəld üstünü çırpıb, qızara-qızara otağa qaçdı. Çəmənzəminli. [Vəzir:]...

OTAQCIQ, OTAQCA (ID - 31695)

is. Kiçik otaq, balaca otaq. Otaqcığın bir tərəfində, balaca taxt üstündə samandan döşəkcə, illərlə üzü yuyulmamış balış. N.Nərimanov.

OTAQLI (ID - 31696)

sif Otağı olan, yaşamaq üçün yeri, mənzili olan. Qızı otaqlıya vermə, papaqlıya ver. (Ata. sözü).

OTAQSIZ (ID - 31697)

sif Otağı olmayan, yaşamaq üçün yeri, mənzili olmayan.

OT-ALAF (ID - 31698)

top. 1. Alaq otları. [Xarabalığa] gedən cığırı da ot-alaf basmışdı. M.İbrahimov. Daşlıq yolun kənarlarında ot-alaf elə ucalmışdı ki, deyərdin buralar xüsusi biçənək yeridir. Mir Cəlal. Quru ot, alaf, saman və s.-dən ibarət...

Bu səhifə 79 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla