ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

OĞURLATMA (ID - 31399)

“Oğurlatmaq” dan f.is.

OĞURLATMAQ (ID - 31400)

icb. 1. Bir şeyi başqasının vasitəsilə xəlvəti əlinə keçirmək. [Xaqani:] Bir yanda toy-büsat, bir yanda matəm; 0ah qız oğurladır, rəzalətə bax. M.Rahim.
2. Bir şeyin oğurlanmasına səbəb olmaq, başısoyuqluq, diqqətsizlik,...

OĞURLUQ (ID - 31401)

is. 1. Başqasının malını, şeyini, pulunu və s. oğurlama işi; oğrunun işi, peşəsi. Oğurluqla məşğul olmaq. Oğurluq cinayətdir. - [Şahbaz bəy:] Adam aclığından, susuzluğundan oğurluğa, quldurluğa qurşanar. M.F.Axundzadə. Ömründə...

OĞURLUQCA (ID - 31402)

zərf Gizlicə, xəlvəti, başqalarına sezdirmədən. Oğurluqca içəri girmək. - ..Mən üç yüz evin kattası ola-ola bir ulağ da tapa bilmirəm, gedərəm oğurluqca özgələrin eşşəyini gətirrəm? C.Məmmədquluzadə.

OĞURSAQ (ID - 31403)

is. məh. Balası öldükdən sonra süd verən inək. Oğursağı sağmaq.

OĞUZ (ID - 31404)

is. Göytürk imperatorluğu dövründə 9 tayfadan birini təşkil edən, bugünkü Azərbaycan və Türkiyə türkləri ilə yanaşı türkmən və qaqauzların da mənşəyində dayanan böyük bir türk boyu (tarixən oğuzların bir qolu boz-ok,...

OH (ID - 31405)

nida. 1. Heyrət, təəccüb bildirir. Oh, nə hündür ağacdır. Qorxu, ürək sıxıntısı bildirir, yaxud zəhmət və sıxıntıdan qurtardığına dəlalət edir. Oh, canım qurtardı. - [Səməd] birdən beyninə hücum edən bu müdhiş sualın...

OHA (ID - 31406)

təql. İnək, öküz və b. iribuynuzlu heyvanları hərəkətə gətirmək və ya hərəkətini sürətləndirmək üçün çıxarılan səs. Oha var dağa çıxarar; Oha var dağdan endirər. (Məsəl). // Is. mənasında. Yorulmuş öküz ohanı Allahdan...

OHALAMA (ID - 31407)

“Ohalamaq” dan f.is.

OHALAMAQ (ID - 31408)

f “Oha” edərək inək, öküz və b. iribuynuzlu heyvanı hərəkətə gətirmək və ya hərəkətini sürətləndirmək. Xaraba kəndin küçəsi ilə gələn bir qoca, qabağında gedən öküzü ohalayırdı. Ə.Məmmədxanlı.

OHO (ID - 31409)

nida. Gözlənilməz bir şey qarşısında təəccüb, heyranlıq, sevinc, yaxud tərif bildirir. [Səfər bəy:] Oho, xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən, elə bu saat sənin fikrini eləyirdik ki, niyə hacı dərviş gəlməyir.. B.Talıblı. [Aslan...

OX1 (ID - 31410)

nida. 1. Təəssüf, məyusluq, peşmançılıq, narazılıq və s. hissləri ifadə edir. Ox, bu nə işdir, elədim. Ox, başımız getdi. Ox, sənin əlindən hara qaçaq? // Heyrət, təəccüb, heyranlıq, həsrət ifadə edir. [Pəri:] Ox, belə...

OX2 (ID - 31411)

is. 1. Yayla atılan itiuclu və ya ucuna iti dəmir keçirilmiş mil (qədim silah növü). Oxu yaya qoymaq. Oxla ovu vurmaq. - Bunu fikirləşib, Koroğlu başçı durnaya bir ox atdı. “Koroğlu” . Ox, kaman, qılınc və nizələr işlətməkdə...

OXABƏNZƏR (ID - 31412)

OXALAMA (ID - 31413)

“Oxalamaq” dan f.is.

OXALAMAQ (ID - 31414)

bax ovxalamaq. [Yəhya Kamal] ..gözlərini oxalayıb bir də baxdı. Mir Cəlal.

OXALANMA (ID - 31415)

“Oxalanmaq” dan f.is.

OXALANMAQ (ID - 31416)

bax ovxalanmaq. Mururizamanla oxalandı; Töküldü ehramların daşı. O.Sarıvəlli.

OXATAN1 (ID - 31417)

is. köhn. Ox-kamanla silahlanmış əsgər.

OXATAN2 (ID - 31418)

(lat. Sagittarius) - Zodiak bürcü.

OXAY (ID - 31419)

OXDAN (ID - 31420)

is. köhn. Çiyindən asılan oxqabı, oxluq, sadaqa (dəridən və ya ağacdan olardı). [Qara Məlikin] kamanı köhnə oxdanı sadə bir dəridən ibarət idi. M.S.Ordubadi.

OX-KAMAN (ID - 31421)

top. köhn. Ox və kamandan ibarət primitiv silah; ox-yay. Elə ki, gün batdı, axşam oldu, Məlikməmməd qıvraq geyinib, ox-kamanını götürüb bağa getdi. (Nağıl). Qara Məlik vəliəhdin qəsdindən xəbərdar olduğu üçün qılıncını,...

OXQABI (ID - 31422)

OXLAMA (ID - 31423)

“Oxlamaq” dan f.is.

OXLAMAQ (ID - 31424)

f 1. Oxla vurmaq. Ceyranı oxlamaq. - Yanaqların güldü, solmaz; Oxladın, yaram sağalmaz. Aşıq Ələsgər.
2. dan. Ox keçirmək, ox salmaq (b ax ox2 cü mənada). Arabanı oxlamaq.

OXLANMA (ID - 31425)

“Oxlanmaq” dan f.is.

OXLANMAQ (ID - 31426)

məch. 1. Oxla vurulmaq. İgidim oxlanıbdı; Ürəklər qara qandı. (Bayatı).
2. dan. Ox keçirilmək, ox salınmaq (bax ox2 3-cü mənada).

OXLOV (ID - 31427)

is. Xəmir yaymaq üçün işlədilən ortası yoğun, ucları getdikcə nazikləşən taxta mildən ibarət alət. Oxlovla xəmir yaymaq.

OXLOVÇU (ID - 31428)

is. köhn. Çörəkxanada xəmir yayan işçi. Üzüpörtmüş şatır oxlovçunun verdiyi xəmiri.. təndirə yapırdı. P.Makulu.

OXLOVLAMA (ID - 31429)

“Oxlovlamaq” dan f.is.

OXLOVLAMAQ (ID - 31430)

f 1. Oxlovla yaymaq. Xəmiri oxlovlamaq.
2. Oxlovla döymək, oxlovla vurmaq. Uşağı oxlovlamaq.

OXLU (ID - 31431)

sif Oxu olan. Oxlu təkər.
□ Oxlu kirpi zool. - gəmiricilər dəstəsindən kürəyi və yanları uzun tikanlarla örtülü məməli heyvan.

OXLUQ (ID - 31432)

is. 1. Ox qayrılmaq üçün yarayan. Oxluq ağac.
Bax oxdan. 0ah oxluqdan bir ox alıb yaya qoyur. A.Şaiq.

OXRA (ID - 31433)

is. [yun.] Açıq qəhvəyi rəngli təbii boya.

OXRANMA (ID - 31434)

“Oxranmaq” dan f.is.

OXRANMAQ (ID - 31435)

f məh. Yavaşdan kişnəmək. At oxrandı.

OXRANTI (ID - 31436)

is. məh. Yavaş kişnəmə, kişnərti. Oxrantı səsi. - [Qoca:] Oyanda malın gövşəməsi, ilxının oxrantısı qulağıma gəlmir. A.Divanbəyoğlu.

OXŞADILMA (ID - 31437)

“Oxşadılmaq” dan f.is.

OXŞADILMAQ (ID - 31438)

f Bənzədilmək.

OXŞAMA1 (ID - 31439)

“Oxşamaq1’dan f.is.

OXŞAMA2 (ID - 31440)

1. “Oxşamaq2” dan f.is.
2. əd. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında lirik şeir formalarından biri. Səhhət, Cabbarlı və Vurğun kimi sənətkarlarımız öz əsərlərində oxşamalardan ustalıqla istifadə etmişlər.

OXŞAMAQ1 (ID - 31441)

f Bənzəmək. Anasına oxşamaq. Bir-birinə oxşamaq. - [Sona:] Baxıram, siz çox yaxşı adama oxşayırsınız. H.Nəzərli.

OXŞAMAQ2 (ID - 31442)

f 1. Nəvaziş etmək, öz sevgisini, riqqətini ifadə etmək; nazlamaq. [Aslanın] belə kövrəldiyini görən Gilə arvad nəvəsini qucağına alıb .. oxşamağa başladı. Ə.Vəliyev. // Nəvaziş, sevgi, riqqət əlaməti olaraq əli ilə sığallamaq,...

OXŞANMA (ID - 31443)

“Oxşanmaq” dan f.is.

OXŞANMAQ (ID - 31444)

məch. Əzizlənmək, nəvaziş olunmaq, sevilmək, nəvazişlənmək. Ana qucağında isinərkən, mehriban əllərlə oxşanarkən .. heç bir şey sənin üçün qorxulu deyil. Mir Cəlal. Sevildi, oxşandı o, məktəbdə də; Evdə olduğu tək ərköyün...

OXŞAR (ID - 31445)

sif Bənzər, oxşayan, bənzəyən. Cəmiləyə oxşar bir ana öz toppuş qızı ilə oynayırdı. S.Rəhimov. ..Əndamlı xanım xalata oxşar, qırmızıgüllü, sarı paltar geymişdi. M.İbrahimov. // Misl, bərabər. Oxşarı yoxdur. // İs. mənasında....

OXŞARLIQ (ID - 31446)

is. Bənzərlik, uyğunluq, bənzəyiş, oxşama. Onların arasında heç bir oxşarlıq yoxdur.

OXŞATMA (ID - 31447)

“Oxşatmaq” dan f.is.

OXŞATMAQ (ID - 31448)

f. 1. Bənzətmək. [Qulam müəllim] Dəmirovu oxşatmışdı, ancaq tanıya bilməmişdi. S.Rəhimov. Qız yenə gülümsündü və bu təbəssüm onu məsum bir uşağa oxşatdı. H.Seyidbəyli.
2. Yanılıb bir şeyi başqa bir şey zənn etmək,...

Bu səhifə 165 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)