Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

OVAL (ID - 31749)

is. [fr.] Qabarıq, yumurtaşəkilli.

OVALANMA (ID - 31750)

“Ovalanmaq” dan fis.

OVALANMAQ (ID - 31751)

bax ovulmaq1.

OVALIQ (ID - 31752)

is. coğr. Dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən düzənlik; hər hansı düzən yer; düzənlik. Kür-Araz ovalığı. - Azərbaycan ərazisində geniş düzənliklər və ovalıqlarla bərabər dərin dərələr və yüksək dağlar da vardır....

OVCALAMA (ID - 31753)

dan. “Ovcalamaq” dan f.is.

OVCALAMAQ (ID - 31754)

dan. bax ovuşdurmaq. [Hidayət] gülə-gülə gözünü ovcaladı. B.Bayramov.

OVÇU (ID - 31755)

is. 1. Ovla, ovçuluqla məşğul olan adam. Ovçu tüfəngi. Həvəskar ovçu. - Ovçu yanında göz qırpmaq olmaz. (Məsəl). Ovçular qızılquş, tazı, tula götürüb ova çıxırlar. Şaiq. [Milis müvəkkili Əzizə:] ..Silahınızı Ovçular...

OVÇULUQ (ID - 31756)

is. 1. Ovçunun işi, peşəsi, məşğuliyyəti. [Şəmsi bəy:] Piri baba, bunlar mənim ovçuluğumu lağa qoyub güldü, fəqət öz qüsurlarını açmaq istəmirlər. S.S.Axundov. Bu gün [Buğac] .. ovçuluq məharətini atasına da göstərəcək...

OVÇUOTU (ID - 31757)

is. bot. Müxtəlif növləri olan sarı çiçəkli çəmən otu.

OVDAN (ID - 31758)

is. [fars. ab-dan] Suyu yığıb saxlamaq üçün üstü tikili yeraltı hovuz, nohur. Yağış suyu bu ovdana axırdı. C.Cabbarlı. Güdə Qala deyilən yüksəklik üzərindəki ovdanların yanında idik. S.Hüseyn.

OVDUQ (ID - 31759)

is. [fars. abduq] Ayran. [Qız] kuzədən su töküb ovduq düzəltdi və Musa kişi ilə Firidunun qabağına qoydu. M.İbrahimov. Mirzə Alış ovduqdan stəkanlara doldurub onlara içirdirdi. Ə.Vəliyev.

OVXAQ (ID - 31760)

sif Tez ovulan, kövrək.

OVXALAMA (ID - 31761)

“Ovxalamaq” dan f.is.

OVXALAMAQ (ID - 31762)

bax ovuşdurmaq. Beli ovxalamaq. - O, gündən qamaşan gözlərini ovxalayıb ətrafına baxdı. M.Hüseyn. [Zəhra] bir qədər gözlərini ovxaladı və dərhal geyindi. Ə.Vəliyev.

OVXALANMA (ID - 31763)

“Ovxalanmaq” dan f.is.

OVXALANMAQ (ID - 31764)

1. B a x ovuşdurulmaq.
2. Ovulub tökülmək. Neçə-neçə varağın kənarı; Illərin ağırlığına dözməyib, ovxalanıb toz olub. R.Rza.

OVXALATMA (ID - 31765)

“Ovxalatmaq” dan f.is.

OVXALATMAQ (ID - 31766)

bax ovuşdurmaq. Kürəyini ovxalatmaq.

OVXANTI (ID - 31767)

is. Ovuntu, qırıntı; ovulmuş, ovulub tökülmüş şeylər.

OVQAT (ID - 31768)

is. [ər. “vəqt” söz. cəmi] 1. klas. Vaxt, zaman. Bilmədin halını, bihudə keçirdin ovqat. Füzuli. Onunçün bir ovqat teleqrafları çap etməklə, gələcəkdə tazə bir qəzavüqədərə müntəzir olduq. C.Məmmədquluzadə.
Əhval-ruhiyyə,...

OVQATSIZ (ID - 31769)

sif Kefi, əhvalı, pozğun, çox pərt, dilxor.

OVQATTƏLXLİK (ID - 31770)

is. Pozğunluq, kefsizlik, pərtlik, dilxorluq. [Kor Seyid] nə acı bir söz söyləyir, nə də ovqattəlxlik eləyir. S.Hüseyn.

OVLAQ (ID - 31771)

is. 1. Ov heyvanları və quşları çox olan yer, ov yeri. Ovlaqda quş vurmaq.
Yoxsa ən yaxşı ovlaqdan da nabələd ovçu əli ətəyindən uzun qayıdar. M.Rzaquluzadə. Isi dayı.. ovlaqdan əlidolu qayıdanda bütün ağrı-acını unudardı....

OVLAMA (ID - 31772)

“Ovlamaq” dan f.is.

OVLAMAQ (ID - 31773)

f 1. Ov vurmaq, şikar etmək. Dovşan ovlamaq. - [Dəlilər] səhərdən kövşəndə ceyran ovlayırlar. “Koroğlu” . [Piri baba:] Yasəmən, gör sənə nə kök qırqovul ovlamışam. S.S.Axundov. // Balıq tutmaq.
2. məc. Çalmaq; ələ keçirmək,...

OVLANMA (ID - 31774)

“Ovlanmaq” dan f.is.

OVLANMAQ (ID - 31775)

məch. Ov vurulmaq, şikar edilmək. Çoxlu dovşan ovlandı. // Balıq tutulmaq. Hər gecə 40 sentner balıq ovlanmışdı.

OVMA1 (ID - 31776)

1. “Ovmaq’dan f.is.
sif. Ovulmuş, narınlaşdırılmış, narın edilmiş. Qarakişi.. iri-iri doğrayıb cibinə yığdığı qəzetdən birparça çıxarıb arasına ovma tənbəki doldurdu. B.Bayramov.
is. məh. Pendir ovuntusu ilə kərə...

OVMA2 (ID - 31777)

“Ovmaq2” dan f.is.

OVMA3 (ID - 31778)

is. dan. Geniş yayılmış yoluxucu xəstəlik.

OVMACA (ID - 31779)

is. məh. Qarın ağrısı; sancı.

OVMAFƏTİR (ID - 31780)

is. Çox ovuşdurulmuş bərk xəmirdən bişirilən və kəsərkən, yeyərkən asan ovulan kövrək fətir. Ovmafətir bişirmək. - [Xonça] ibarətdir.. şəkərçörəyindən, ovmafətirdən və s. həlviyyatdan. R.Əfəndiyev.

OVMAQ1 (ID - 31781)

f 1. Ovulmuş hala salmaq, narın etmək, narınlaşdırmaq. Maxorkanı ovmaq.
Xalıqverdi kişi köhnə məndulə kisədən tənbəki çıxarıb ovcunda ovdu. Ə.Vəliyev.
Yuyub qazımaq (dağıtmaq), yuyub aparmaq, deşmək. Yarğan yarar sinəsini...

OVMAQ2 (ID - 31782)

bax ovuşdurmaq. [Camadar] başladı mənim canımı ovmağa, sora da kisələməyə. C.Məmmədquluzadə. ..Səriyyə gözlərini ovub ətrafa baxdı.. M.İbrahimov.
□ Burnunu ovmaq - b ax burun.

OVSAF (ID - 31783)

OVSANA (ID - 31784)

ovsanadan çıxarmaq - edilən yaxşılığa, köməyə qiymət verməmək; unutmaq, qiymətdən salmaq. Yaxşılığımı ovsanadan çıxardı. Ovsanaya düşmək - vaxtı ilə edilən yaxşılığın, köməyin qarşılığını görmək, əvəzi çıxmaq,...

OVSAR (ID - 31785)

is. [fars.] Dəvə noxtası. Dəvə tanınmasa, ovsarı tanınar. (Ata. sözü). Dağların başından keçəmmir karvan; Ovsarı əlində ağlayır sarvan. “Koroğlu” . Bu çinarın dövrəsi ovsarları bir-birinə bağlanan dəvə karvanlarının,...

OVSARLAMA (ID - 31786)

“Ovsarlamaq” dan f.is.

OVSARLAMAQ (ID - 31787)

f 1. Dəvənin başına ovsar keçirmək, dəvəni noxtalamaq. Dəvəni əvvəl ovsarla, sonra Allaha ismarla. (Məsəl).
2. B ax noxtalamaq 2-ci mənada. Lap bizi ovsarladılar, mindilər; Ay keçən əyyam, olasan indilər! M.Ə.Sabir.

OVSARLANMA (ID - 31788)

“Ovsarlanmaq” dan f.is.

OVSARLANMAQ (ID - 31789)

məch. Başına noxta keçirilmək, noxtalanmaq. Dəvə ovsarlandı.

OVSARLI (ID - 31790)

sif. Noxtalı, başında noxta olan (dəvə haqqında).

OVSUN (ID - 31791)

is. [fars. əfsun] Sehr, cadu, pitik. Ilan əvvəl ovsun oxuyanı öldürər. (Ata. sözü).

OVSUNÇU (ID - 31792)

is. köhn. Ovsunçuluqla məşğul olan adam; cadugər, pitikçi. [Mürsəl:] Ilan ovsunçudan qorxan kimi [Veysəl] də məni görəndə dili girir qarnına. Ə.Vəliyev.

OVSUNÇULUQ (ID - 31793)

is. Ovsunçunun işi, peşəsi; cadugərlik, pitikçilik.

OVSUNLAMA (ID - 31794)

“Ovsunlamaq” dan f.is.

OVSUNLAMAQ (ID - 31795)

f Mövhumatçıların təsəvvürüncə: ovsunla özünə tabe etmək, öz təsiri altına almaq. [Vahimə] istəsə ilanı da ovsunlayıb yuvasından çıxardar. B.Bayramov.

OVSUNLANMA (ID - 31796)

"Ovsunlanmaq” dan f.is.

OVSUNLANMAQ (ID - 31797)

məch. Mövhumatçıların təsəvvürüncə: ovsunla özünə tabe edilmək, təsiri altına alınmaq.

OVSUNLU (ID - 31798)

sif. Ovsun edilmiş, sehirli, cadulu.

Bu səhifə 74 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla