Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

EKRANLAŞDIRILMA (ID - 11597)

“Ekranlaşdırılmaq” dan f.is. Romanın ekranlaşdırılması.

EKRANLAŞDIRILMAQ (ID - 11598)

məch. Kino şəkli halına salınmaq, kinoda göstərilmək üçün uyğunlaşdırılmaq.

EKRANLAŞDIRILMIŞ (ID - 11599)

f.sif. Kino şəkli halına salınmış, kinoda göstərilmək üçün uyğunlaşdırılmış.

EKRANLAŞDIRMA (ID - 11600)

“Ekranlaşdırmaq” dan f.is. Romanı ekranlaşdırma.

EKRANLAŞDIRMAQ (ID - 11601)

f Xüsusi olaraq kino üçün yazılmamış pyesi və ya başqa bədii bir əsəri kinoda, ekranda göstərmək üçün uyğunlaşdırmaq.

EKRANLI (ID - 11602)

sif tex. 1. Ekranı olan, ekran qoyulmuş. Ekranlı qurğu. Xarici təsirdən qoruyucusu olan. Ekranlı kabel. Ekranlı elektrik lampası.

EKSKAVATOR (ID - 11603)

[lat.] tex. Yerqazıyan, torpağı, daşı və s.-ni götürüb başqa yerə tökən maşın. Addımlayan ekskavator. Tırtıllı ekskavator. - O daşlı, qumsallı, gilli torpağı; Udur, lay-lay udur ekskavatorlar. S.Vurğun. Fərman nəşə və həvəslə...

EKSKAVATORÇU (ID - 11604)

is. Ekskavatorda işləyən fəhlə. Yarışır kanal çəkən ekskavatorçular. Ə.Cəmil.

EKSKAVATORÇULUQ (ID - 11605)

is. Ekskavatorçu sənəti, peşəsi. Fərmana ekskavatorçuluğu Zuyev öyrətmişdi. Ə.Sadıq.

EKSKLÜZİV (ID - 11606)

[yun.] Məxsusi müsahibə, xüsusi intervyu. Eksklüziv müsahibə.

EKSKÜRS (ID - 11607)

[lat.] kit. Köməkçi məsələni aydınlaşdırmaq üçün əsas mövzudan haşiyə çıxma.

EKSKURSANT (ID - 11608)

[lat.] bax ekskursiyaçı.

EKSKÜRSİYA (ID - 11609)

is. [lat.] Elmi və ya öz məlumatını artırmaq, yaxud da əyləncə məqsədi ilə təşkil edilən (kollektiv) səyahət. Səlim darülfünunun tibb şöbəsinin son kurs tələbələri ilə .. ekskursiyaya getməli oldu. S.Hüseyn. Yunis boylananda...

EKSKURSİYAÇI (ID - 11610)

is. Ekskursiya iştirakçısı.

EKSPANSİYA (ID - 11611)

is. [lat.] Təsir dairəsini genişləndirmə.

EKSPEDİSİYA (ID - 11612)

[lat.] 1. xüs. Yük və s. şeyləri bir yerdən başqa yerlərə yollamaq üçün müəssisə və ya onun bir şöbəsi; göndərici müəssisə. Poçtamtın qəzet ekspedisiyası. Ekspedisiya kontoru.
Müəyyən məqsəd üçün qrup halında...

EKSPEDİTOR (ID - 11613)

[lat.] Mal və s. göndərməklə məşğul olan işçi. Poçt ekspeditoru. Ticarət bazası ekspeditoru.

EKSPEDİTORLUQ (ID - 11614)

is. Ekspeditorun işi, vəzifəsi. Ekspeditorluq etmək.

EKSPERİMENT (ID - 11615)

[lat.] Elmi təcrübə. Eksperiment aparmaq. // Umumiyyətlə, təcrübə, sınaq. [Şeyda:] Yazgül, xahiş edirəm, bizim çağanın üstündə cürbəcür eksperiment aparmayasan! Ə.Məmmədxanlı.

EKSPERİMENTAL (ID - 11616)

sif. [lat.] 1. Təcrübi. Eksperimental tədqiqat üsulu. // Təcrübə üçün ayrılmış (təyin edilmiş). Eksperimental zavod. Eksperimental şöbə.
2. Eksperiment (elmi təcrübə) üzərində əsaslanan. Eksperimental Jizika. Eksperimental...

EKSPERİMENTATOR (ID - 11617)

[lat.] bax eksperimentçi.

EKSPERİMENTÇİ (ID - 11618)

is. Eksperiment (elmi təcrübə) aparan mütəxəssis.

EKSPERT (ID - 11619)

[lat.] 1. 1. Mübahisəli məsələlərin həlli üçün dəvət edilən mütəxəssis və ya mütəxəssislər qrupu.
2. Yoxlayıcı, müzakirəedici komissiya. Ali Attestasiya Komissiyasının ekspertləri.

EKSPERTİZA (ID - 11620)

[lat.] 1. Düzgün qərara gəlmək üçün hər hansı bir məsələnin mütəxəssislər tərəfindən öyrənilməsi, yoxlanması. Elmi ekspertiza. Materialları ekspertizaya göndərmək.
2. Ekspert komissiyası. Ekspertiza üzvü. Ekspertiza...

EKSPONAT (ID - 11621)

[lat.] Sərgidə, muzeydə nümayiş etdirilən məmulat. Muzey eksponatları. - Ulfət Yunis və Davud ilə birlikdə gerbi maşından çıxarıb akademiyaya, bayramsayağı bəzənmiş binaya gətirəndə eksponatlar qəbulu bitmişdi. Mir Cəlal.

EKSPOZISİYA (ID - 11622)

[lat.] 1. Müxtəlif şeylərin, materialların və s.-nin müəyyən qayda üzrə yerləşdirilməsi, düzülüşü, qoyuluşu. Sərginin düzgün ekspozisiyası. // Tamaşa edilmək üçün müəyyən qaydada, müəyyən sistemdə düzülmüş, yerləşdirilmiş,...

EKSPRESS (ID - 11623)

is. [ing.] Böyük məsafələri adətən heç bir yerdə dayanmadan qət edən sürətli nəqliyyat vasitəsi (qatar, gəmi, avtobus və s.) Bakı ilə Gəncə arasında ekspress işləyir.

EKSPRESSİONIST (ID - 11624)

[fr.] Ekspressionizm tərəfdarı.

EKSPRESSİONİZM (ID - 11625)

[fr.] Burjua incəsənəti və ədəbiyyatında XX əsrin birinci yarısında meydana gəlmiş cərəyan (bu cərəyan tərəfdarları, sənətkarın öz daxili aləmini, onun subyektiv yaradıcılıq təəssüratını ifadə etməyi əsas vəzifə hesab...

EKSPRESSIV (ID - 11626)

sif. [lat.] kit. Mənalı, təsirli, ifadəli. Ekspressiv söz.

EKSPRESSİVLİK (ID - 11627)

is. kit. Mənalılıq, təsirlilik, ifadəlilik. Nitqin ekspressivliyi.

EKSPROMT (ID - 11628)

[lat.] 1. Hazırlaşmadan sinədən söylənilən nitq, şeir, yaxud çalınan musiqi əsəri və s.; bədahətən.
2. mus. Sərbəst formada yazılmış kiçik musiqi əsəri. Raxmaninovun ekspromtu.

EKSPROPRİASİYA (ID - 11629)

[fr.] Bir sinif və ya ictimai qrup tərəfındən başqa bir sinif və ya ictimai qrupun öz mülkiyyətindən və əvvəlki ictimai vəziyyətindən məhrum edilməsi. Ekspropriatorların ekspropriasiyası (proletar inqilabı dövründə burjuaziyanın...

EKSPROPRİATOR (ID - 11630)

[fr.] Ekspropriasiya edən.

EKSSENTRİK1 (ID - 11631)

sif. [fr.] teatr. 1. Kəskin səs, zidd görüşlər, qeyri-adi və çox gülməli üsullar əsasında olan. Ekssentrik tamaşa. Ekssentrik nömrə.
2. Çox qəribə, qeyri-adi. Ekssentrik kostyum. Ekssentrik adam.

EKSSENTRIK2 (ID - 11632)

[fr.] riyaz. Ümumi mərkəzi olmayan. Ekssentrik fiqur. Ekssentrik dairələr.

EKSSENTRİK3 (ID - 11633)

[fr.] teatr. Ekssentrik rollar ifadə edən artist. Istedadlı ekssentrik.

EKSSENTRİK4 (ID - 11634)

[fr.] tex. Fırlanma oxu mərkəzdə deyil, böyürdə olan disk.

EKSTAZ (ID - 11635)

sif. [yun.] 1. Ovqatın yüksək səviyyəsi.
2. Heyrət.

EKSTENSIV (ID - 11636)

sif. [lat.] kit. Keyfiyyətcə deyil, ancaq kəmiyyətcə (miqdarca) artan, genişlənən. Ekstensiv əkinçilik.

EKSTENSİVLİK (ID - 11637)

is. kit. Keyfiyyətcə deyil, ancaq kəmiyyətcə artma, genişlənmə. Təsərrüfatın ekstensivliyi.

EKSTERN (ID - 11638)

[lat.] Müvafiq məktəbdə oxumadan kənarda hazırlaşaraq, həmin məktəb kursunun imtahanlarını verən adam.

EKSTERNAT (ID - 11639)

[lat.] Məktəb proqramı kursunu ekstern yolu ilə keçərək imtahan vermə üsulu.

EKSTERRİTORİAL (ID - 11640)

sif. [lat. ex - xaric və territorialis - ərazidə olan] hüq. Eksterritoriallıq hüququndan istifadə edən; toxunulmaz. Eksterritorial diplomatik işçi.

EKSTERRİTORİALLIQ (ID - 11641)

hüq. Bir ölkədə olan bəzi diplomatik nümayəndələrin yerli qanunlara deyil, ancaq öz dövlətlərinin qanunlarına tabe olmaq hüququ; toxunulmazlıq hüququ.

EKSTERYER (ID - 11642)

[fr. əsli lat.] Heyvanların bədən quruluşunun xarici görünüşü.

EKSTRA (ID - 11643)

sif. [lat.] Ən yaxşı, ən yüksək.

EKSTREMIST (ID - 11644)

[lat.] kit. Siyasətdə ifrat tədbirlər tərəfdarı. Bir sıra yerlərdə barrikadalar qurmuş ekstremistlər ilə .. polislər arasında atışma hələ də davam edir. (Qəzetlərdən).

EKSTREMİZM (ID - 11645)

[lat.] kit. Siyasətdə ifrat görüş və tədbirlərə meyil; ifratçılıq.

EKVATOR (ID - 11646)

[lat.] coğr. Yer kürəsini mərkəzdən müstəvi ilə kəsən xətt. Ekvator Yer kürəsini yarımkürəyə: şimal və cənub yarımkürələrinə bölür.

Bu səhifə 74 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla